Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben."— Előadás másolata:

1 A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben

2 A magyar munkaerőpiac jellemzői Munkanélküliség:  A 15 évesnél idősebb népesség körében a munkanélküliségi ráta magasabb mint az uniós átlag.  A férfiak munkanélküliségi rátája alacsonyabb mint a nőké  A munkanélküliek majdnem fele a legaktívabb 25-39 éves korosztályból kerül ki.  A munkanélküliek legkisebb része pedig az idős, 55-64 éves népességbe tartozik.  A munkanélküliségi ráta a 15-24 éves korosztály esetében a legmagasabb.  A munkanélküliek majdnem fele tartósan, egy éve vagy annál régebben keres munkát.

3 A magyar munkaerőpiac jellemzői Inaktivitás  Az uniós és az OECD országok között a magyarországi aktivitási ráta az egyik legalacsonyabb.  A kilencvenes évek elején a nagyvállalati szektorból kiszorult, alacsonyabb képzettségű,  idősebb munkavállalók nagy része végleg elhagyta a munkaerőpiacot.  A be nem jelentett munkavállalás viszonylag magas aránya  A korfa két szélén lévő 15-19 és 60-64 éves korosztályok a legkevésbé aktívak

4 A magyar munkaerőpiac jellemzői A munkaerő minőségével kapcsolatos igények változása:  A kilencvenes évektől radikálisan átalakultak a munkaerő minőségével kapcsolatos igények.  A legversenyképesebb ágazatokban a fejlődést gátolja a felkészültséghiány.  A megfelelően felkészült és minőségi munkavégzésre képes munkaerő hiánya gátolja a versenyképesség növekedését.  A formális képzettségi szint növelése helyett a képzés relevanciájának és minőségének javítása szükséges.  A szaktudás, a gyakorlati szakmai készségek és az általános kompetenciák (különösen az önálló tanulásra való képesség) fontos az oktatási rendszerből kilépőknél.  A munkaerő minősége növekvő mértékben függ attól, hogy az alapoktatásban mennyire sikerült az általános kompetenciákat fejleszteni.

5 Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon Munkaerő-piaci szempontból rendkívül hátrányos helyzetűek  a megváltozott munkaképességű,  mentális betegséggel  valamint a fogyatékossággal élő emberek. 2001-ben a magukat fogyatékossággal élőnek valló emberek körében a foglalkoztatottak aránya 9%, 2002-ben 12%-os a 15-64 éves megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása.

6 Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon Jellemző a hátrányok halmozódása:  többségük legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik.  a hátrányos helyzetű régiókban, kisebb településeken, községekben nagyobb a fogyatékossággal élő emberek aránya.  önálló életvitelüket és munkavállalásukat gyakran a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés alacsony mértéke, valamint  a diszkrimináció is hátráltatja.

7 Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon Az ellátási rendszer jellemzői:  Az ellátásokra való jogosultság megállapításakor nem a meglévő munkavégző-képességre összpontosítanak, hanem az egészség-károsodásra.  Bár az ellátásokat határozott időre állapítják meg, nem kapcsolódnak hozzá azok a szolgáltatások, amelyek az ismételt munkába állást vagy a munkahely megőrzését segítenék.  A rendszer nem ösztönzi, és el sem várja a foglalkozási rehabilitáció vállalását vagy a munkába való visszatérést – amikor arra az egyén készen áll.  A foglalkoztatást segítő támogatásokon belül meghatározó az ún. védett munkahelyeken történő foglalkoztatás támogatása.  Alacsony a társadalmi integrációt erősítő ún. „integrált foglalkoztatás” aránya.

8 A HEFOP Stratégiája Cél: Magasabb szintű foglalkoztatás és humán kapacitások Középtávú célok:  A foglalkoztatási szint emelése  A munkaerő versenyképességének javítása  A társadalmi beilleszkedés elősegítése

9 A TÁMOP Stratégiája Cél: Az aktivitás, a munkaerő-piaci részvétel növelése. Támogatott területek:  a foglalkoztatáspolitika,  az oktatás és képzés,  a szociális szolgáltatások  az egészség megőrzését és helyreállítását célzó szolgáltatások

10 HEFOP Fő támogatási területek:  Aktív munkaerő-piaci politikák  A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével  Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként  A humán erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés

11 TÁMOP Fő támogatási területek:  A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17,66 %)  Az alkalmazkodóképesség javítása (17,66 %)  Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21,71 %)  A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,93 %)  A társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,83 %)  Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés (5,40 %)  Az operatív program prioritásainak megvalósítása a Közép-magyarországi régióban ( 12,30 %)

12 Foglalkoztatási pályázatok a HEFOP keretén belül HEFOP 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztatásának javítása Általános elvárás volt a projektekkel szemben, hogy igazodjanak: -a célcsoportok tagjainak sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni adottságokhoz, képességekhez, készségekhez és -a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez.

13 2.3.1 pályázati ablak 2004 A pályázat célja  a munkaerőpiacról tartósan kiszorult  hátrányos helyzetű,  alacsony iskolai végzettségű emberek különböző csoportjainak adottságaihoz, szükségleteihez igazodó és igazolható eredményeket felmutatni képes integrált megközelítésű alternatív képzési projektek létrejöttének elősegítése.

14 2.3.1 pályázati ablak 2004 A projektek eredményeként a célcsoport tagjainak  legalább 85 %-a az Országos Képzési Jegyzékben felvett szakképesítést szerezzen, melynek birtokában  a nyílt munkaerőpiacon legalább 70 %-uk – elsősorban szakképzettségének megfelelő munkakörben helyezkedjen el, s abban tartósan, a képzési-foglalkoztatási szakasz lezárását követően  legalább 6 hónapig foglalkoztassák.

15 2.3.1 pályázati ablak 2004 Az intézkedés másik célja  a munkanélküliek segítését szolgáló helyi erőforrások növelése  az alternatív képzést vállaló non-profit szervezetek és más szervezetek (önkormányzatok, intézmények, vállalkozások) együttműködése révén.

16 2.3.1 pályázati ablak 2005: A pályázat célja, hogy  a célcsoport tagjainak legalább 85 %-a az Országos Képzési Jegyzékben felvett szakképesítést szerezzen, melynek birtokában  a záró szakasz 6 hónapja során a projektbe induláskor bevontak legalább 60 %-a minimum  4 hónapos folyamatos munkaviszonyban álljon. 2. komponens - A szervezet szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése

17 A HEFOP 2.3.1 átfogó adatai Az intézkedés teljes támogatási kerete (a 2004-es és 2005-ös körre összesen) 5 750 000 000,-Ft A 2004-es kiírás alapján támogatott projektek: száma: 69 db, 4 551 543 858,-Ft értékben Megkötött támogatási szerződések száma: 66 db, 4 395 946 271,-Ft értékben A támogató döntés után visszalépett pályázók száma (szerződés előtt): 3 db, 155 597 587,-Ft értékben A támogató által visszavont projektek száma: 7 db, 333 885 903,-Ft értékben Lezárt projektek száma 64 db, 4 236 080 862,-Ft értékben

18 A HEFOP 2.3.1 átfogó adatai A 2005-ös kiírás alapján támogatott projektek: száma: 30 db, 2 585 897 450,- Ft értékben Megkötött támogatási szerződések száma: 30 db, 2 585 897 450,- Ft értékben A támogató döntés után visszalépett pályázók száma (szerződés előtt): 0 db A támogató által visszavont projektek száma: 0 db Lezárt projektek száma 30 db, 2 585 897 450,-Ft értékben

19 A HEFOP 2.3.1-2004 indikátorai MutatóKiinduló érték Célérték (érvényes szerződések célértékeinek összege) 2009 decemberében érvényes (kumulált) értékek összesférfinő A programban résztvevők száma 013771368741627 Képzettséget szerzett személyek száma 012401248675573 A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma 01293984512472

20 A HEFOP 2.3.1-2005 indikátorai MutatóKiinduló érték Célérték (érvényes szerződések célértékeinek összege) 2009 decemberében érvényes (kumulált) értékek összesférfinő A programba bevont személyek száma 0 864924479445 Képzettséget szerzett személyek száma 0 792782408374 A program utolsó 6 hónapja során igazolhatóan legalább 4 hónapos folyamatos munkaviszonyban álló személyek száma 0 578601296305

21 Fogyatékos személyeket támogató projektek HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0001/2.0 (Kék Madár Alapítvány) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0006/2.0 (Móri Cívis Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Társaság) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0009/2.0 ("HUMÁN ERŐFORRÁS" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0019/2.0 (Búzavirág Alapítvány) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0024/2.0 (Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht.) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0027/2.0 (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0035/2.0 (Magyar Tartalomipari Szövetség) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0068/2.0 (Egyesület a Sérült Emberekért) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0071/2.0 (Gond-viselés Szociális Foglalkoztató Szolgáltató, és Kereskedelmi Kht.) HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0091/2.0 ( Miskolci Autista Alapítvány)

22 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány A projektmegvalósítás helyszíne: Szekszárd A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: alacsony iskolai végzettségű vagy elavult, nem piacképes szakképzettségű, és értelmi fogyatékos 36 fiatal Tevékenységek:  OKJ-s kőműves és könnyűgépkezelő szakmák képzése  az értelmi fogyatékkal élőknek betanító képzése  pszicho-szociális támasznyújtás  25 fő tartós, elsődleges munkaerő-piaci integrációja Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 31 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 25 fő

23 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0006/2.0 Móri Cívis Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Társaság A projektmegvalósítás helyszíne: Mór A projekt futamideje: 2005.02.01 - 2006.11.30. A projekt célcsoportja: 36 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos munkanélküli Tevékenységek:  A mangalica sertés hizlalásához és gondozásához szükséges ismeretek elsajátítása gyakorlat-orientált betanító képzés keretében.  A képzés és a foglalkoztatás integrált, pszicho-szociális és mentális fejlesztéssel.  Családi háttérgondozással felkészítették a közvetlen környezetet a fogyatékos családtag munkavállalására, folyamatosan ellenőrizve a célcsoport pszichés állapotát.  Környezettudatos gazdálkodás a háztáji gazdaságokban. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 36 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 36 fő

24 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0009/2.0 "HUMÁN ERŐFORRÁS" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: 2005.04.01 - 2007.01.31. A projekt célcsoportja: 36 fő munkanélküli mozgáskorlátozott Tevékenységek:  OKJ-s Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense (call center) képzés  13 hónapos elméleti és foglalkoztatással egybekötött gyakorlati oktatássá átszervezve.  Az oktatás a teljesen akadálymentesített képzési központban volt.  Segítség az elhelyezkedésben (önéletrajz, interjúk kiértékelése, motiváció), illetve az esetleges kudarcélmények feldolgozásában.  70 % elhelyezkedett és tartósan (legalább 6 hónapig) munkában maradt. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 33 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 31 fő

25 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0019/2.0 Búzavirág Alapítvány A projektmegvalósítás helyszíne: Cigánd A projekt futamideje: 2005.09.01- 2007.02.28. A projekt célcsoportja: Sárospatakon ill. közvetlen környékén élő 36 fő munkanélküli látássérült, mozgáskorlátozott és értelmi sérült - köztük roma származású fogyatékos Tevékenységek:  új műhelyek létrehozása Sárospatakon  a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesületével együttműködve valósult meg a célcsoport betanító képzése és foglalkoztatása szőnyegszövő és varrómunkás szakmákban.  a továbbfoglalkoztatást a Vámosújfalui Kézműves Kft. vállalta új telephely létesítésével. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 22 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 36 fő

26 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0024/2.0 Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató KHT A projektmegvalósítás helyszíne: Tata A projekt futamideje: 2005.02.05 - 2006.11.30. A projekt célcsoportja: 20 fő, 40, 50, ill. 67%-ban megváltozott munkaképességű, OOSZI határozattal rendelkező munkaképes korú álláskereső Tevékenységek:  ún. "Otthon szerviz szolgáltatást" (kertészkedés, parkgondozás, idősek gondozása, gyermekfelügyelet, takarítás).  szociális ápoló-gondozó,  parkgondozó OKJ-s képzés a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál  védett környezetben folyamatos pszicho-szociális támogatás melletti foglalkoztatás a szervezetnél. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 20 fő Képzettséget szerzettek száma: 20 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 20 fő

27 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0027/2.0 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: 2005.07.01 - 2007.04.30. A projekt célcsoportja: 36 fő látássérült Tevékenységek:  14 hónapos európai üzleti asszisztens képzés  Folyamatos pszicho-szociális támogatás 4 mentorral, akik feladata a tanulási motiválás, mozgásterápia, mobilitás tréning, lemorzsolódást megakadályozó korrepetálás, a munkamotiváció erősítése volt.  2006. március 29-én megnyílt Budapest, XIV. kerület, Angol u. 44. félemelet 2. alatt a Módszertani Központ, amely a menedzsmentnek, a mentoroknak és a projektrésztvevőknek egyaránt otthont adott.  Foglalkoztatás az Esély XXI. Kht., mint konzorciumi partnernél. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 35 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 27 fő

28 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0035/2.0 Magyar Tartalomipari Szövetség A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: 2005.03.01 - 2006.12.31. A projekt célcsoportja: 24 fogyatékkal élő, korlátozott mobilitással rendelkező mozgássérült Tevékenységek:  Képzés (digitalizáló asszisztens és ECDL) és foglalkoztatás elsődlegesen távoktatásban és távmunkában.  Csoportos képzési kontaktórák beépítése a támogató szolgáltatásba.  Foglalkoztatást tutorok támogatásával.  Pszicho-szociális segítségnyújtás a képzés első szakaszában egyénre szabott tanácsadó, készségfejlesztő, felzárkóztató képzéssel,  majd a projekt során folyamatos rendelkezésre állás. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 24 fő Képzettséget szerzettek száma: 21 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 17 fő

29 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0068/2.0 Egyesület a Sérült Emberekért A projektmegvalósítás helyszíne: Debrecen A projekt futamideje: 2005.04.01- 2007.02.28. A projekt célcsoportja: 16 fő, 16 és 35 év közötti vak és gyengénlátó, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan munkanélküli látássérült személy Tevékenységek:  kommunikációs és motivációs tréning,  számítástechnikai tanfolyam, valamint  gépírás szakmai képzés két csoportban 8-8 fő részvételével.  A képzés OKJ-s alapszintű számítástechnikai, EU szolgáltatási asszisztensi és gépírás vizsgával zárult.  A képzéssel párhuzamosan zajló foglalkoztatás az Egyesületnél történt. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 16 fő Képzettséget szerzettek száma: 16 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 16 fő

30 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0071/2.0 Gond-viselés Szociális Foglalkoztató Szolgáltató, és Kereskedelmi Kht. A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: 2005.02.01 - 2006.12.30. A projekt célcsoportja: 18 fő munkára képes értelmileg és halmozottan sérült fiatal Tevékenységek:  9 fő varró - textiljáték készítő és  8 fő háztartási takarító- házvezető képzése.  Új tananyagok készítése a csoport sajátosságának megfelelően pl. az analfabéták számára: piktogramok, képek, video-digitális eszközök segítségével.  Életvezetést, önállóságot megalapozó, meghatározó ismeretek, készségek elsajátíttatása  Egyéni mentálhigiénés gondozás.  Tranzit elhelyezés. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 18 fő Képzettséget szerzettek száma: 17 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 18 fő

31 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0091/2.0 Miskolci Autista Alapítvány A projektmegvalósítás helyszíne: Miskolc A projekt futamideje: 2005.03.01 - 2006.12.30. A projekt célcsoportja: 30 fő aluliskolázott, tartós munkanélküli és autista, autisztikus tünetű értelmi fogyatékos Tevékenységek:  15 fő részére állatgondozó, fonott bútorkészítő OKJ-s képzés  15 fő autista részére betanított jellegű képzés rongyszőnyeg-készítő és konyhai kisegítő munkakörökben.  Nyílt munkaerő-piaci elhelyezés az alapítvány vállalkozásaiban és más munkavállalóknál (300 adagos főzőkonyhán, kecsketanyán illetve manuális foglalkoztató műhelyben).  Integrált szolgáltatás (képzés, foglalkoztatás, utánkövetés, pszicho- szociális támogatás egyben, személycentrikusan).  A munkában maradás elősegítése a célcsoport sajátosságainak megfelelő munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatásokkal. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 30 fő Képzettséget szerzettek száma: 21 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 21 fő

32 A HEFOP 2.3.1-es összesített indikátorai MutatóCélérték (az érvényes szerződések célértékeinek összege) Összes projekt végső értéke Fogyatékos személyek létszáma a lezárt projektekben A programban résztvevők száma 22412292252 Képzettséget szerzett személyek száma 20322030221 A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma 18711585226

33 Az ÚMFT releváns konstrukciói TÁMOP-1.4.1-07/1 Alternatív munka-erőpiaci programok támogatása és TÁMOP- 1.4.3-08/1 és TÁMOP- 1.4.3-10/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – A komponens

34 TÁMOP-1.4.1-07/1 Alternatív munka-erőpiaci programok támogatása A konstrukció célja a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek  tartós munkába állásának,  munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, valamint  a foglalkoztatottsági szint emelése  az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő,  komplex munkaerő-piaci projekteken keresztül

35 A TÁMOP-1.4.1-07/1 támogatható tevékenységei Három szolgáltatási kategóriába rendezett tevékenységeket kellett megvalósítaniuk: Bevonás: a bevonáshoz kapcsolódó szolgáltatások, Képzéshez szükséges szolgáltatások, pszichoszociális szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások: a képzéshez szükséges szolgáltatások, a pszicho-szociális szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások; Az elhelyez(ked)ést és a munkahelyi beilleszkedést segítő (utógondozási) szolgáltatás: az elhelyez(ked)ést és a munkahelyi beilleszkedést segítő (utógondozási) szolgáltatások. A három kategória összesen 76 szolgáltatásfajtát tartalmaz, amelyből 14 kijelöltet kötelezően meg kell valósítani és min. 9- et kötelezően választandó tevékenységgel kell teljessé tenni az egyedi szakmai programot.

36 A TÁMOP-1.4.1-07/1 átfogó adatai Pályázni 2007. 11. 15- 2008. 01. 15-ig lehetett Összesen 146 db pályázat érkezett A konstrukció teljes támogatási kerete 3 055 500 000,-Ft BB elé került 139 db pályázat (24 db KMR) Konvergencia régiókból nyertes 45 db, 2 454 777 856,- Ft összegben KMR nyertes 7 db, 353 038 013,- Ft összegben Lekötött támogatási összeg összesen: 2 757 030 635,- Ft

37 A TÁMOP-1.4.1-07/1 átfogó adatai Mutató Célérték (az érvényes szerződések célértékeinek összege) Fogyatékos személyek létszáma a projektekben A fogyatékos személyek aránya A projektbe bevontak száma (fő) 1544 fő201 fő Megváltozott munkakép.: 136 fő Értelmi sérült: 39 fő Fogyatékos: 26 fő Munkaerő-piaci képzésbe (OKJ) vontak száma (fő) 1533201 fő Megváltozott munkakép.: 136 fő Értelmi sérült: 39 fő Fogyatékos: 26 fő Képzést sikeres befejezett emberek száma (fő) (projektbe bevontak min. 85%-a) 1338n.a. 6 hónapig foglalkoztatottak száma 918n.a.

38 Köszönöm a figyelmet! Illés Tímea ESZA NKft. monitoring szakértő


Letölteni ppt "A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések