Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben"— Előadás másolata:

1 A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben

2 A magyar munkaerőpiac jellemzői
Munkanélküliség: A 15 évesnél idősebb népesség körében a munkanélküliségi ráta magasabb mint az uniós átlag. A férfiak munkanélküliségi rátája alacsonyabb mint a nőké A munkanélküliek majdnem fele a legaktívabb éves korosztályból kerül ki. A munkanélküliek legkisebb része pedig az idős, éves népességbe tartozik. A munkanélküliségi ráta a éves korosztály esetében a legmagasabb. A munkanélküliek majdnem fele tartósan, egy éve vagy annál régebben keres munkát.

3 A magyar munkaerőpiac jellemzői
Inaktivitás Az uniós és az OECD országok között a magyarországi aktivitási ráta az egyik legalacsonyabb. A kilencvenes évek elején a nagyvállalati szektorból kiszorult, alacsonyabb képzettségű, idősebb munkavállalók nagy része végleg elhagyta a munkaerőpiacot. A be nem jelentett munkavállalás viszonylag magas aránya A korfa két szélén lévő és éves korosztályok a legkevésbé aktívak

4 A magyar munkaerőpiac jellemzői
A munkaerő minőségével kapcsolatos igények változása: A kilencvenes évektől radikálisan átalakultak a munkaerő minőségével kapcsolatos igények. A legversenyképesebb ágazatokban a fejlődést gátolja a felkészültséghiány. A megfelelően felkészült és minőségi munkavégzésre képes munkaerő hiánya gátolja a versenyképesség növekedését. A formális képzettségi szint növelése helyett a képzés relevanciájának és minőségének javítása szükséges. A szaktudás, a gyakorlati szakmai készségek és az általános kompetenciák (különösen az önálló tanulásra való képesség) fontos az oktatási rendszerből kilépőknél. A munkaerő minősége növekvő mértékben függ attól, hogy az alapoktatásban mennyire sikerült az általános kompetenciákat fejleszteni.

5 Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon
Munkaerő-piaci szempontból rendkívül hátrányos helyzetűek a megváltozott munkaképességű, mentális betegséggel valamint a fogyatékossággal élő emberek. 2001-ben a magukat fogyatékossággal élőnek valló emberek körében a foglalkoztatottak aránya 9%, 2002-ben 12%-os a éves megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása.

6 Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon
Jellemző a hátrányok halmozódása: többségük legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. a hátrányos helyzetű régiókban, kisebb településeken, községekben nagyobb a fogyatékossággal élő emberek aránya. önálló életvitelüket és munkavállalásukat gyakran a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés alacsony mértéke, valamint a diszkrimináció is hátráltatja.

7 Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon
Az ellátási rendszer jellemzői: Az ellátásokra való jogosultság megállapításakor nem a meglévő munkavégző-képességre összpontosítanak, hanem az egészség-károsodásra. Bár az ellátásokat határozott időre állapítják meg, nem kapcsolódnak hozzá azok a szolgáltatások, amelyek az ismételt munkába állást vagy a munkahely megőrzését segítenék. A rendszer nem ösztönzi, és el sem várja a foglalkozási rehabilitáció vállalását vagy a munkába való visszatérést – amikor arra az egyén készen áll. A foglalkoztatást segítő támogatásokon belül meghatározó az ún. védett munkahelyeken történő foglalkoztatás támogatása. Alacsony a társadalmi integrációt erősítő ún. „integrált foglalkoztatás” aránya.

8 Magasabb szintű foglalkoztatás és humán kapacitások
A HEFOP Stratégiája Cél: Magasabb szintű foglalkoztatás és humán kapacitások Középtávú célok: A foglalkoztatási szint emelése A munkaerő versenyképességének javítása A társadalmi beilleszkedés elősegítése

9 A TÁMOP Stratégiája Cél: Az aktivitás, a munkaerő-piaci részvétel növelése. Támogatott területek: a foglalkoztatáspolitika, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások az egészség megőrzését és helyreállítását célzó szolgáltatások

10 HEFOP Fő támogatási területek: Aktív munkaerő-piaci politikák A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként A humán erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés

11 Fő támogatási területek:
TÁMOP Fő támogatási területek: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17,66 %) Az alkalmazkodóképesség javítása (17,66 %) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21,71 %) A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,93 %) A társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,83 %) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (5,40 %) Az operatív program prioritásainak megvalósítása a Közép-magyarországi régióban (12,30 %)

12 Foglalkoztatási pályázatok a HEFOP keretén belül
Hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztatásának javítása Általános elvárás volt a projektekkel szemben, hogy igazodjanak: - a célcsoportok tagjainak sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni adottságokhoz, képességekhez, készségekhez és - a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez. Mindezen problémákat figyelembe véve a KorIH munkatársai tanácsadók bevonásával új eljárásrendeket dolgoztak ki Hangsúlyozzuk: a kiemelt és a nagy csak jogszabályilag különülnek el ilyen élesen, valójában az utóbbi az előbbi egy alfaja. Ez persze változni fog: nagyprojekt eltűnik, és bármelyik másik 3nak lehet majd alfaja. És van egy visszatérítendő is: a pénzügyi eszköz

13 2.3.1 pályázati ablak 2004 A pályázat célja a munkaerőpiacról tartósan kiszorult hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű emberek különböző csoportjainak adottságaihoz, szükségleteihez igazodó és igazolható eredményeket felmutatni képes integrált megközelítésű alternatív képzési projektek létrejöttének elősegítése.

14 2.3.1 pályázati ablak 2004 A projektek eredményeként a célcsoport tagjainak legalább 85 %-a az Országos Képzési Jegyzékben felvett szakképesítést szerezzen, melynek birtokában a nyílt munkaerőpiacon legalább 70 %-uk – elsősorban szakképzettségének megfelelő munkakörben helyezkedjen el, s abban tartósan, a képzési-foglalkoztatási szakasz lezárását követően legalább 6 hónapig foglalkoztassák.

15 2.3.1 pályázati ablak 2004 Az intézkedés másik célja a munkanélküliek segítését szolgáló helyi erőforrások növelése az alternatív képzést vállaló non-profit szervezetek és más szervezetek (önkormányzatok, intézmények, vállalkozások) együttműködése révén.

16 2.3.1 pályázati ablak 2005: A pályázat célja, hogy a célcsoport tagjainak legalább 85 %-a az Országos Képzési Jegyzékben felvett szakképesítést szerezzen, melynek birtokában a záró szakasz 6 hónapja során a projektbe induláskor bevontak legalább 60 %-a minimum 4 hónapos folyamatos munkaviszonyban álljon. 2. komponens - A szervezet szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése

17 A HEFOP átfogó adatai Az intézkedés teljes támogatási kerete (a 2004-es és 2005-ös körre összesen) 5 750 000 000,-Ft A 2004-es kiírás alapján támogatott projektek: száma: 69 db, 4 551  ,-Ft értékben Megkötött támogatási szerződések száma: 66 db, 4 395  ,-Ft értékben A támogató döntés után visszalépett pályázók száma (szerződés előtt): 3 db, 155  ,-Ft értékben A támogató által visszavont projektek száma: 7 db, 333  ,-Ft értékben Lezárt projektek száma 64 db, 4 236  ,-Ft értékben

18 A HEFOP átfogó adatai A 2005-ös kiírás alapján támogatott projektek: száma: 30 db, 2 585 897 450,- Ft értékben Megkötött támogatási szerződések száma: 30 db, 2 585 897 450,- Ft értékben A támogató döntés után visszalépett pályázók száma (szerződés előtt): 0 db A támogató által visszavont projektek száma: 0 db Lezárt projektek száma 30 db, 2 585  ,-Ft értékben

19 A HEFOP 2.3.1-2004 indikátorai Mutató Kiinduló érték Célérték
(érvényes szerződések célértékeinek összege) 2009 decemberében érvényes (kumulált) értékek összes férfi A programban résztvevők száma 1377 1368 741 627 Képzettséget szerzett személyek száma 1240 1248 675 573 A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma 1293 984 512 472

20 A HEFOP 2.3.1-2005 indikátorai Mutató Kiinduló érték Célérték
(érvényes szerződések célértékeinek összege) 2009 decemberében érvényes (kumulált) értékek összes férfi A programba bevont személyek száma 864 924 479 445 Képzettséget szerzett személyek száma 792 782 408 374 A program utolsó 6 hónapja során igazolhatóan legalább 4 hónapos folyamatos munkaviszonyban álló személyek száma 578 601 296 305

21 Fogyatékos személyeket támogató projektek
HEFOP /2.0 (Kék Madár Alapítvány) HEFOP /2.0 (Móri Cívis Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Társaság) HEFOP /2.0 ("HUMÁN ERŐFORRÁS" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány) HEFOP /2.0 (Búzavirág Alapítvány) HEFOP /2.0 (Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht.) HEFOP /2.0 (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége) HEFOP /2.0 (Magyar Tartalomipari Szövetség) HEFOP /2.0 (Egyesület a Sérült Emberekért) HEFOP /2.0 (Gond-viselés Szociális Foglalkoztató Szolgáltató, és Kereskedelmi Kht.) HEFOP /2.0 (Miskolci Autista Alapítvány)

22 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány
A projektmegvalósítás helyszíne: Szekszárd A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: alacsony iskolai végzettségű vagy elavult, nem piacképes szakképzettségű, és értelmi fogyatékos 36 fiatal Tevékenységek: OKJ-s kőműves és könnyűgépkezelő szakmák képzése az értelmi fogyatékkal élőknek betanító képzése pszicho-szociális támasznyújtás 25 fő tartós, elsődleges munkaerő-piaci integrációja Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 31 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 25 fő

23 HEFOP /2.0 Móri Cívis Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Társaság A projektmegvalósítás helyszíne: Mór A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 36 fő enyhe fokban értelmi fogyatékos munkanélküli Tevékenységek: A mangalica sertés hizlalásához és gondozásához szükséges ismeretek elsajátítása gyakorlat-orientált betanító képzés keretében. A képzés és a foglalkoztatás integrált, pszicho-szociális és mentális fejlesztéssel. Családi háttérgondozással felkészítették a közvetlen környezetet a fogyatékos családtag munkavállalására, folyamatosan ellenőrizve a célcsoport pszichés állapotát. Környezettudatos gazdálkodás a háztáji gazdaságokban. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 36 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 36 fő

24 HEFOP /2.0 "HUMÁN ERŐFORRÁS" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 36 fő munkanélküli mozgáskorlátozott Tevékenységek: OKJ-s Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense (call center) képzés 13 hónapos elméleti és foglalkoztatással egybekötött gyakorlati oktatássá átszervezve. Az oktatás a teljesen akadálymentesített képzési központban volt. Segítség az elhelyezkedésben (önéletrajz, interjúk kiértékelése, motiváció), illetve az esetleges kudarcélmények feldolgozásában. 70 % elhelyezkedett és tartósan (legalább 6 hónapig) munkában maradt. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 33 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 31 fő

25 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0019/2.0 Búzavirág Alapítvány
A projektmegvalósítás helyszíne: Cigánd A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: Sárospatakon ill. közvetlen környékén élő 36 fő munkanélküli látássérült, mozgáskorlátozott és értelmi sérült - köztük roma származású fogyatékos Tevékenységek: új műhelyek létrehozása Sárospatakon a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesületével együttműködve valósult meg a célcsoport betanító képzése és foglalkoztatása szőnyegszövő és varrómunkás szakmákban. a továbbfoglalkoztatást a Vámosújfalui Kézműves Kft. vállalta új telephely létesítésével. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 22 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 36 fő

26 HEFOP /2.0 Help Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató KHT A projektmegvalósítás helyszíne: Tata A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 20 fő, 40, 50, ill. 67%-ban megváltozott munkaképességű, OOSZI határozattal rendelkező munkaképes korú álláskereső Tevékenységek: ún. "Otthon szerviz szolgáltatást" (kertészkedés, parkgondozás, idősek gondozása, gyermekfelügyelet, takarítás). szociális ápoló-gondozó, parkgondozó OKJ-s képzés a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál védett környezetben folyamatos pszicho-szociális támogatás melletti foglalkoztatás a szervezetnél. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 20 fő Képzettséget szerzettek száma: 20 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 20 fő

27 HEFOP /2.0 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 36 fő látássérült Tevékenységek: 14 hónapos európai üzleti asszisztens képzés Folyamatos pszicho-szociális támogatás 4 mentorral, akik feladata a tanulási motiválás, mozgásterápia, mobilitás tréning, lemorzsolódást megakadályozó korrepetálás, a munkamotiváció erősítése volt. 2006. március 29-én megnyílt Budapest, XIV. kerület, Angol u. 44. félemelet 2. alatt a Módszertani Központ, amely a menedzsmentnek, a mentoroknak és a projektrésztvevőknek egyaránt otthont adott. Foglalkoztatás az Esély XXI. Kht., mint konzorciumi partnernél. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 36 fő Képzettséget szerzettek száma: 35 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 27 fő

28 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0035/2.0 Magyar Tartalomipari Szövetség
A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 24 fogyatékkal élő, korlátozott mobilitással rendelkező mozgássérült Tevékenységek: Képzés (digitalizáló asszisztens és ECDL) és foglalkoztatás elsődlegesen távoktatásban és távmunkában. Csoportos képzési kontaktórák beépítése a támogató szolgáltatásba. Foglalkoztatást tutorok támogatásával. Pszicho-szociális segítségnyújtás a képzés első szakaszában egyénre szabott tanácsadó, készségfejlesztő, felzárkóztató képzéssel, majd a projekt során folyamatos rendelkezésre állás. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 24 fő Képzettséget szerzettek száma: 21 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 17 fő

29 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0068/2.0 Egyesület a Sérült Emberekért
A projektmegvalósítás helyszíne: Debrecen A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 16 fő, 16 és 35 év közötti vak és gyengénlátó, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, tartósan munkanélküli látássérült személy Tevékenységek: kommunikációs és motivációs tréning, számítástechnikai tanfolyam, valamint gépírás szakmai képzés két csoportban 8-8 fő részvételével. A képzés OKJ-s alapszintű számítástechnikai, EU szolgáltatási asszisztensi és gépírás vizsgával zárult. A képzéssel párhuzamosan zajló foglalkoztatás az Egyesületnél történt. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 16 fő Képzettséget szerzettek száma: 16 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 16 fő

30 HEFOP /2.0 Gond-viselés Szociális Foglalkoztató Szolgáltató, és Kereskedelmi Kht. A projektmegvalósítás helyszíne: Budapest A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 18 fő munkára képes értelmileg és halmozottan sérült fiatal Tevékenységek: 9 fő varró - textiljáték készítő és 8 fő háztartási takarító- házvezető képzése. Új tananyagok készítése a csoport sajátosságának megfelelően pl. az analfabéták számára: piktogramok, képek, video-digitális eszközök segítségével. Életvezetést, önállóságot megalapozó, meghatározó ismeretek, készségek elsajátíttatása Egyéni mentálhigiénés gondozás. Tranzit elhelyezés. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 18 fő Képzettséget szerzettek száma: 17 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 18 fő

31 HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0091/2.0 Miskolci Autista Alapítvány
A projektmegvalósítás helyszíne: Miskolc A projekt futamideje: A projekt célcsoportja: 30 fő aluliskolázott, tartós munkanélküli és autista, autisztikus tünetű értelmi fogyatékos Tevékenységek: 15 fő részére állatgondozó, fonott bútorkészítő OKJ-s képzés 15 fő autista részére betanított jellegű képzés rongyszőnyeg-készítő és konyhai kisegítő munkakörökben. Nyílt munkaerő-piaci elhelyezés az alapítvány vállalkozásaiban és más munkavállalóknál (300 adagos főzőkonyhán, kecsketanyán illetve manuális foglalkoztató műhelyben). Integrált szolgáltatás (képzés, foglalkoztatás, utánkövetés, pszicho-szociális támogatás egyben, személycentrikusan). A munkában maradás elősegítése a célcsoport sajátosságainak megfelelő munkaerő-piaci reintegrációs szolgáltatásokkal. Indikátorok: A programban résztvevők száma: 30 fő Képzettséget szerzettek száma: 21 fő A munkához vagy más pozitív eredményhez jutottak száma: 21 fő

32 A HEFOP 2.3.1-es összesített indikátorai
Mutató Célérték (az érvényes szerződések célértékeinek összege) Összes projekt végső értéke Fogyatékos személyek létszáma a lezárt projektekben A programban résztvevők száma 2241 2292 252 Képzettséget szerzett személyek száma 2032 2030 221 A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma 1871 1585 226

33 Az ÚMFT releváns konstrukciói
TÁMOP /1 Alternatív munka-erőpiaci programok támogatása és TÁMOP /1 és TÁMOP /2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – A komponens

34 A konstrukció célja a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek
TÁMOP /1 Alternatív munka-erőpiaci programok támogatása A konstrukció célja a hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, valamint a foglalkoztatottsági szint emelése az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex munkaerő-piaci projekteken keresztül

35 A TÁMOP-1.4.1-07/1 támogatható tevékenységei
Három szolgáltatási kategóriába rendezett tevékenységeket kellett megvalósítaniuk: Bevonás: a bevonáshoz kapcsolódó szolgáltatások, Képzéshez szükséges szolgáltatások, pszichoszociális szolgáltatások, kiegészítő szolgáltatások: a képzéshez szükséges szolgáltatások, a pszicho-szociális szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások; Az elhelyez(ked)ést és a munkahelyi beilleszkedést segítő (utógondozási) szolgáltatás: az elhelyez(ked)ést és a munkahelyi beilleszkedést segítő (utógondozási) szolgáltatások. A három kategória összesen 76 szolgáltatásfajtát tartalmaz, amelyből 14 kijelöltet kötelezően meg kell valósítani és min. 9-et kötelezően választandó tevékenységgel kell teljessé tenni az egyedi szakmai programot.

36 A TÁMOP-1.4.1-07/1 átfogó adatai
Pályázni ig lehetett Összesen 146 db pályázat érkezett A konstrukció teljes támogatási kerete ,-Ft BB elé került 139 db pályázat (24 db KMR) Konvergencia régiókból nyertes 45 db, ,- Ft összegben KMR nyertes 7 db, ,- Ft összegben Lekötött támogatási összeg összesen: ,- Ft

37 A TÁMOP-1.4.1-07/1 átfogó adatai
Mutató Célérték (az érvényes szerződések célértékeinek összege) Fogyatékos személyek létszáma a projektekben A fogyatékos személyek aránya A projektbe bevontak száma (fő) 1544 fő 201 fő Megváltozott munkakép.: 136 fő Értelmi sérült: 39 fő Fogyatékos: 26 fő Munkaerő-piaci képzésbe (OKJ) vontak száma (fő) 1533 Képzést sikeres befejezett emberek száma (fő) (projektbe bevontak min. 85%-a) 1338 n.a. 6 hónapig foglalkoztatottak száma 918

38 Köszönöm a figyelmet! Illés Tímea ESZA NKft. monitoring szakértő


Letölteni ppt "A fogyatékos személyek célcsoportja a foglalkoztatási projektekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések