Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biblikus önismeret valósága Dr. Veres Sándor „Aki kősziklára építette a házát.” Mt. 7.24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biblikus önismeret valósága Dr. Veres Sándor „Aki kősziklára építette a házát.” Mt. 7.24."— Előadás másolata:

1

2 A biblikus önismeret valósága Dr. Veres Sándor

3 „Aki kősziklára építette a házát.” Mt. 7.24

4 Page  3 Bevezetés  Delphoi jósda: „Ismerd meg önmagadat!”  Miért önismeret?  Önismereti kerék  Ön-kép vagy én-kép és önismeret  Mire alapozott mindez?  Mire jut az ember önmagában? (14 Zsolt 1; Préd 3:18)

5 Page  4 Ön-értékelés Önmagunk megbecsülése Én-kép Ki vagyok valójában? Társas énkép A szerepem, mint diák, családtag, és barát; csoport identitás Ön-ismeret Mennyire vagyok képes kifejezni és előre jelezni viselkedésemet?

6 Page  5 Amikor két ember találkozik valójában hatan vannak jelen. Kettő ahogyan látják önmagukat, kettő ahogyan látják egymást és kettő amilyenek valójában. William James

7 Page  6 Milyennek látja önmagát? Anna  Elkána egyik felesége  Meddő  Bánatos lelkű asszony  Férje nagyon szereti  Vetélytársa ingerli  Sokat sir, elkeseredett  Vigasztalhatatlan  Az Úr szolgálóleánya Eli  Az Úr papja Silóban  Hofni és Fineás apa  Nagy tiszteletben áll

8 Page  7 Anna magában beszélt Részeg Megbot- ránkozás Feddés Elutasitás 1Sám1:9-20 Anna és Éli

9 Page  8 Milyennek látják egymást? Anna  Akiben bizhat  Aki jóindulatú  Kiöntheti előtte a bánatát  Akitől segitséget, vigasztalást kaphat Eli  Részeges, tisztátalan életű asszony  Megbotránkoztatóan viselkedik  Beszennyezi Isten szent templomát  A mámorban érzi csak jól magát

10 Page  9 Milyenek valójában? Anna  Istenben bizik, alázatos  Fogadalmat tesz és felajánlja gyermekét  Bátor, ragaszkodik az igazsághoz  Fogamzásra képes  Vigasztalható Eli  Felfuvalkodott (tapasztalat, tudás)  Isten elvetette gyávasága miatt (fiai)  Vak vezető, elhagyta az Urat  Rejtőzködő

11 Page  10 Péter fogadkozása  Lk 22:33: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!”  Mi az alapja Péter ön-képének? Az a feltevése, hogy tisztában van képességeivel és jellemével.  Valójában milyen ember Péter? Kicsoda ő, amikor kijelenti, hogy Jézus Krisztus a Messiás? Milyen, amikor a hullámokra néz? És ki ő, mikor Jézus feltámadása után nem sokkal a Genezáret tavára megy halat fogni? Vagy amikor azt mondja: „Tudod, hogy szeretlek téged.”

12 Page  11 Emberi fogadkozás  Fogadkozás: elköteleződés önmagunkhoz való hűségre – az istenképűségből fakad, de önteltségre vezet – annak szándéka és abban való hit, hogy önmagunkhoz és önmagunkban hűek tudunk maradni. –„Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná meg-mondani, hogy mit hoz a jövő?” „Préd. 10.14  Eredmény: Péter háromszor megtagadja Jézust –„Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek.” „Lk. 24.21

13 Page  12

14 Page  13 A Te történeted  Gondolj most egy olyan esetre, amikor nagyon elkeseredett, letört és szomorú voltál. Ird le!  -----------------------------------------------  Hogyan éreztél és mit gondoltál abban a helyzetben magadról?

15 Page  14 Meg tudnád-e osztani élményedet?  A csoport előtt? (távol)  A szomszédoddal? (közel)  Önismeret és a félelmektől való szabadság kapcsolata  Ki előtt tárod fel magad?

16 Page  15 Mi van Anna történetének a mélyén?  Érzelmek (fájdalom, szomorúság stb.)  Gondolatok („nyomorult alak vagyok”)  Cselekvés (menekülés, mint konfliktus megoldási stratégia)  Képzelet (az anyja megfog halni)  Fizikai állapot (heves szívdobogás)  Istenkép (Rossz az Isten, ha ezt megengedi, vagy ha ezt nem adja meg)

17 Page  16 Értéktelen Akit nem ismernek el Aki büntetést és nem szeretetet érdemel Akinek semmi sem változik az életében

18 Page  17 Elkána feleségének története  1 Sámuel 1:13: „Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból!”

19 Page  18 Mit élt át Anna?  Érzelmek (szomorúság, megalázottság, elkeseredettség stb.)  Gondolatok (nyomorult asszony vagyok, az Úr nem tekint rám)  Cselekvés (az Úrhoz menekülés, mint konfliktus megoldási stratégia)  Képzelet (fogadalom)  Fizikai állapot (elkeseredett sírás)  Istenkép (jó az Isten, könyörülő)

20 Page  19 Mire épül az ember alkotta önkép?  Mások minősítésére (szubjektív) pl. Simon farizeus, „ha tudná, hogy kicsoda ez az asszony” (Lk 7:39), Éli: „ bizonyára részeg ez a nő” – „Te egy zseni vagy!”  Mások visszajelzéseire (objektív): „Mózes így felelt: Jól mondod. Nem látsz engem többé!”:2Móz. 10.29 „Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál’” Jn 4:17-18 – „Ez az ötleted nagyon hasznos volt!”  Önminősítésre (szubjektív): „De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Zsolt 22, 7 – „Nyomorult alak vagyok”.  Önmagunk felé történő visszajelzésre (objektív): „Most megrendült az én lelkem.”Jn. 12.27 – „Sikerült megfogalmaznom azt, amit akartam.”

21 Page  20 Önmaga Mások MinősítésVisszajelzés MinősítésHamis énkép (bálvány) Konfliktusos énkép (harc) VisszajelzésDisszonáns énkép (kisebbrendűségi komplexus) Reális énkép Énkép

22 Page  21 Mi a különbség a minősítés és a visszajelzés között?  JOHARI ABLAK Önmaga Mások IsmeriNem ismeri IsmeriNyílt Vak Nem ismeri Rejtett Ismeretlen

23 Page  22 Mi a különbség a minősítés és a visszajelzés között?  Minősítés •Bármiféle ítélkezés: pl. te egy hazug ember vagy; olyan ember vagy, aki elkeserít másokat; fura ember vagy; negatív, inkább utasítás,  Visszajelzés •Tényekre, érzésekre, hatásokra irányul, konkrét, leíró, a viselkedésre és nem a személyre irányul, pozitív, inkább javaslat,

24 Page  23 Négy csapda: mi mindenre épül az önértékelés?  Teljesítmény - 1Móz. 11.4 „Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.”  Másoktól való függőség - Csoportkonszenzus („adott a vele levő férjének is, és ő is evett 1Móz 3:6, Anániás és Zafira, illetve csoportdöntés: Apcsel 27)  Bűnbak („Az asszony, akit mellém adtál” 1Móz 3: 12  Szégyen – „te vagy én vagyok a bűnös, változtat-e ez bármit is?” (Trust Hall Hartley) (Zsolt. 44.16, Péld. 11.2)

25 Page  24

26 Page  25 A kudarc dinamikája  1. Folyamat ábra: Helyzet és az értelmezést adó Isten nélküli gondolatok  Pl. Ádám, fél Isten nélkül, gondolat: azért van mert meztelen vagyok, cselekvési beállítottság: fügefa levélből ágyékkötő, Istenkép: nem jó az Isten, mert nem adott meg valamit, amit megadhatott volna, ergo: nem szeret

27 Page  26 Értéktelen Akit nem ismernek el Aki büntetést és nem szeretetet érdemel Akinek semmi sem változik az életében

28 Page  27 Mit élt át Anna? Érzelmek (szomorúság, megalázottság, elkeseredettség stb.) Gondolatok (nyomorult vagyok) Cselekvés (az Úrhoz menekülés, mint konfliktus megoldási stratégia) Képzelet (fogadalom) Fizikai állapot (elkeseredett sírás) Istenkép (jó az Isten, könyörülő)

29 Page  28 „ Az Isten irgalm á ra k é rlek teh á t titeket, testv é reim, hogy okos istentiszteletk é nt sz á nj á tok oda testeteket é lő é s szent á ldozatul, amely tetszik az Istennek; é s ne igazodjatok e vil á ghoz, hanem v á ltozzatok meg é rtelmetek meg ú jul á s á val, hogy meg í t é lhess é tek: mi az Isten akarata, mi az, ami j ó, ami neki tetsző é s t ö k é letes. ” R ó m. 12.1-2 Anna útja:

30 Page  29 Megigazulás Rom 5:1 Megbékélés Kol 1:21-22 Kiengesztelés 1Jn 4:9-11 Újjáteremtés Jn 3:3-6

31 Page  30

32 Page  31 Homályos alak Kísértet félelem menekülés evezés Mt 14,22-33: Jézus a tengeren jár

33 Page  32 Jézus kérdése  Kinek mondanak engem az emberek?  Hát ti kinek mondotok? Mk. 8.27-29  „Te vagy a Krisztus.”

34 Page  33 Miért kérdezi ezt Jézus?  Fontosnak tartja, hogy az ember miképpen gondolkodik Őróla, mert csak akkor fog tudni helyesen gondolkodni önmagáról, ha tudja hogy kicsoda Jézus.  Mert a tanítványok sem voltak biztosak benne, hogy ő kicsoda. Péter kijelentésének forrása Isten lelke volt.  Ha mi kérdezzük Istent, hogy kik vagyunk és milyenek valójában, ő meg fogja mutatni.  A biblikus önismeret célja: megismerni Jézust, hogy megismerhessük önmagunkat

35 Page  34 Ön-értékelés Úgy szeretette Isten a világot (benne Téged is) hogy a fiát adta érted (Jn3:16) Én-kép Szeretett gyermek vagy, akiben gyönyörködik az Atya (Mk. 1,11) Társas énkép Tanitható tanitvány Mt 28:18-20; Ön-ismeret Vizsgálj meg Istenem, ismered meg szivemet 139 Zsolt :1-24

36 Page  35 Jak. 1.25 „De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.”

37


Letölteni ppt "A biblikus önismeret valósága Dr. Veres Sándor „Aki kősziklára építette a házát.” Mt. 7.24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések