Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Grafikus felhasználói interfész

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Grafikus felhasználói interfész"— Előadás másolata:

1 II. Grafikus felhasználói interfész
5. A felhasználói interfész felépítése 6. Elrendezésmenedzserek 7. Eseményvezérelt programozás 8. Swing-komponensek 9. Grafika, képek 10. Alacsony szintű események Belső eseménykezelés, komponensgyártás Applet

2 II. Grafikus felhasználói interfész
5. A felhasználói interfész felépítése 1. Komponensek és azok tulajdonosi hierarchiája 2. AWT és Swing osztályhierarchia 3. Swing mintaprogram 4 Jellemzők 5. Pont, méret, téglalap 6. Koordinátarendszer 7. Szín, betű 8. Az absztrakt JComponent osztály 9. Container osztály 10. java.awt.Window osztály 11. JFrame osztály

3 Komponensek tulajdonosi hierarchiája
:JPanel :JMenuBar :JFrame :JLabel :JButton :JTextField :JTextArea :JCheckBox :JScrollbar :JComboBox :JList :ButtonGroup :JRadioButton :JWindow contentPane :JDialog Komponensek tulajdonosi hierarchiája Konténer komponens Vezérlő komponens

4 Tulajdonosi hierarchia
Tulajdonosi viszony Konténer és komponense: A konténer komponensei fizikailag sosem kerülhetnek a konténeren kívülre Ablak és ablaka: A gyerek ablakok elhelyezkedése és mérete független a szülő ablaktól Tulajdonosi hierarchia Felépítése a programozó feladata! Az a komponens, amely nincs rajta a tulajdonosi hierarchián, nem látható és nem képes eseményekre reagálni! Szülő megszűnése  gyerek megszűnése

5 AWT és Swing java.awt javax.swing java.lang.Object +--FlowLayout
+--GridLayout +--BorderLayout +--java.util.EventObject | AWTEvent | +--Point +--Dimension +--Rectangle +--Polygon +--Font +--Color +--Graphics +--Image +--Component | Label | Button | | Container | | Panel | | | Applet | | | | javax.swing.JApplet | | java.awt.Window | | | javax.swing.JWindow | | | java.awt.Frame | | | | javax.swing.JFrame | | | java.awt.Dialog | | | | javax.swing.JDialog java.lang.Object +--Component | Container | | JComponent | | | JLabel | | | AbstractButton | | | | JButton | | | | JToggleButton | | | | | JCheckBox | | | | | JRadioButton | | | | JMenuItem | | | | | JCheckBoxMenuItem | | | | | JRadioButtonMenuItem | | | | | JMenu | | | JMenuBar | | | JComboBox | | | JTextComponent | | | | JTextField | | | | JTextArea | | | JList | | | JScrollBar | | | JScrollPane | | | JPanel | | | JColorChooser | | | JOptionPane +--ButtonGroup +--ImageIcon +--Timer AWT és Swing java.awt javax.swing

6 java.awt java.lang.Object +--FlowLayout +--GridLayout +--BorderLayout
+--java.util.EventObject | AWTEvent | +--Point +--Dimension +--Rectangle +--Polygon +--Font +--Color +--Graphics +--Image java.lang.Object +--Component | Label | Button | | Container | | Panel | | | Applet | | Window | | | Frame | | | Dialog java.awt

7 javax.swing Object +--Component | +--Container | | +--Panel
| | | Applet | | | | +--JApplet | | Window | | | JWindow | | | Frame | | | | +--JFrame | | | Dialog | | | | +--JDialog | | JComponent | | | +--ButtonGroup +--ImageIcon +--Timer JComponent +--JLabel +--AbstractButton | JButton | JToggleButton | | JCheckBox | | JRadioButton | JMenuItem | | JCheckBoxMenuItem | | JRadioButtonMenuItem | | JMenu +--JMenuBar +--JComboBox +--JTextComponent | JTextField | JTextArea +--JList +--JScrollBar +--JScrollPane +--JPanel +--JColorChooser +--JOptionPane javax.swing

8 Swing mintaprogram Feladat – Frame teszt
Készítsük el az itt látható keretet! A keret bal felső sarka a képernyő (100,50) pozícióján legyen, mérete 300*100, címe: Frame teszt. A kereten legyen egy címke a Döntsd el: szöveggel, továbbá legyen két nyomógomb, OK és Nem OK felirattal! A programnak egyelőre nem kell reagálnia semmilyen eseményre. lbInfo fr btNemOk btOk

9 1. megoldás – Keret összerakása kívülről
JFrame() setTitle("Frame teszt") setBounds(100,50,300,100) setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) cp = getContentPane() setVisible(true) fr:JFrame lbInfo:JLabel :FlowLayout btOk:JButton btNemOk:JButton FrameTest1 main cp:JPanel setLayout(new FlowLayout()) add(lbInfo) add(btOk) add(btNemOk) Együttműködési diagram

10 import java.awt.*; import javax.swing.*; public class FrameTest1 { public static void main (String args[]) { JFrame fr; JLabel lbInfo; JButton btOk, btNemOk; fr = new JFrame(); fr.setTitle("Frame teszt"); fr.setBounds(100,50,300,100); fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

11 Container cp = fr.getContentPane();
cp.setLayout(new FlowLayout()); lbInfo = new JLabel("Döntsd el:"); btOk = new JButton("OK"); btNemOk = new JButton("Nem OK"); cp.add(lbInfo); cp.add(btOk); cp.add(btNemOk); fr.setVisible(true); } // main } // FrameTest1

12 2. megoldás – Keret összerakása belülről
SpecFrame() :SpecFrame lbInfo:JLabel :FlowLayout btOk:JButton btNemOk:JButton FrameTest2 main cp:JPanel setLayout(new FlowLayout()) add(lbInfo) add(btOk) add(btNemOk) setTitle("Frame teszt") setBounds(100,50,300,100) cp = getContentPane() setVisible(true), setD.CloseOp.(...) Együttműködési diagram

13 import java.awt.*; import javax.swing.*; class SpecFrame extends JFrame { JLabel lbInfo; JButton btOk, btNemOk; public SpecFrame() { setTitle("Frame teszt"); setBounds(100,50,300,100); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Container cp = getContentPane(); cp.setLayout(new FlowLayout()); lbInfo = new JLabel("Döntsd el:"); btOk = new JButton("OK"); btNemOk = new JButton("Nem OK");

14 cp.add(lbInfo); cp.add(btOk); cp.add(btNemOk); setVisible(true); } // konstruktor } // SpecFrame public class FrameTest2 { public static void main (String args[]) { new SpecFrame(); } // main } // FrameTest2

15 3. megoldás – A konténer komponenseit nem deklaráljuk, pakolunk
class SpecFrame extends JFrame { public SpecFrame() { cp.add(new JLabel("Döntsd el:")); cp.add(new JButton("OK")); cp.add(new JButton("Nem OK")); pack(); show(); } // konstruktor } // SpecFrame

16 Jellemzők Property: Beállítható és lekérdezhető tulajdonság
Deklaráció: PropType propName; beállító metódus (set): void setPropName(PropType propName) lekérdező metódus (get / is): PropType getPropName() boolean isPropName() Példák: Jellemző Beállító metódus Lekérdező metódus int columns void setColumns(int columns) int getColumns() boolean visible void setVisible(boolean visible) boolean isVisible()

17 Pont, méret, téglalap Osztályok a látható komponensek paraméterezéséhez Point osztály: megjegyzi egy pont x és y koordinátáit Dimension osztály: megjegyzi egy téglalap méretét (szélességét és magasságát) Rectangle osztály: megjegyzi egy téglalap helyzetét (location): bal felső sarkának x és y koordinátáit, és méretét (dimension): szélességét (width) és magasságát (height)

18 Feladat – Pontok és téglalapok
Adva van két téglalap: az egyik téglalap bal felső sarka a (100,100) pont, mérete 50*30; a másik téglalap bal felső sarka a (120,80) pont, mérete 20*60. Határozzuk meg a téglalapok közös részét! Vizsgáljuk meg, hogy a (130,110) pont benne van-e a közös részben! Határozzuk meg azt a legkisebb téglalapot, amely tartalmazza a téglalapokat és egy megadott pontsoro-zat összes pontját!

19 public class PontTegla { public static void main (String args[]) {
import java.awt.*; public class PontTegla { public static void main (String args[]) { Rectangle r1 = new Rectangle(100,100,50,30); Rectangle r2 = new Rectangle(); r2.setLocation(120,80); r2.setSize(20,60); Rectangle kozos = r1.intersection(r2); System.out.println("Közös: "+kozos); Point p = new Point(130,110); kozos r1 r2 p nagy

20 if (kozos.contains(p))
System.out.println(p+" benne van"); else System.out.println(p+" nincs benne"); Point[] pontok = {new Point(50,80),new Point(15,70), new Point(30,95),new Point(120,200)}; Rectangle nagy = r1.union(r2); for (int i=0; i<pontok.length; i++) nagy.add(pontok[i]); System.out.println("Nagy: "+nagy); System.out.println("Nagy mérete: "+nagy.getSize()); }

21 Dimension screenSize=Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
Koordinátarendszer screenSize.width=1024 y x (0,0) screenSize.height=768 A képernyő bal alsó sarka: (1023,767) Dimension screenSize=Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();

22 Betű, szín Font osztály Adott tulajdonságú fontot (betűfajtát) tárol
Tulajdonságok String fontName (név, pl.: Arial, Monospaced) int style (stílus, pl.: PLAIN, BOLD, ITALIC) int size (betűméret pontokban) Példánya változtathatatlan Minden komponensnek van fontja Logikai fontnevek: SansSerif, Serif, Monospaced, Dialog, DialogInput

23 Color osztály RGB színt tárol
Minden szín a 3 alapszín (piros,zöld,kék) keveréke Tulajdonságok int red (piros összetevő, ) int green (zöld összetevő, ) int blue (kék összetevő, ) Példánya változtathatatlan Minden komponensnek van egy háttérszíne és egy előtérszíne (betűszíne) Konstans szín objektumokat definiál: Color.black, Color.blue, Color.white, ...

24 Színek, betűk használata
SystemColor osztály Rendszer által használt színeket definiál: SystemColor.info, SystemColor.infoText, SystemColor.desktop, ... Színek, betűk használata lb = new JLabel("Szöveg:"); lb.setFont(new Font(”Arial",Font.BOLD,24)); lb.setBackground(SystemColor.control); lb.setForeground(Color.red);

25 Az absztrakt JComponent osztály
Absztrakt osztály A képernyőn megjelenő Swing komponensek közös őse Mezők static final float CENTER_ALIGNMENT, ... Jellemzők Color background Color foreground boolean opaque

26 Jellemzők (folyt.) Font font Cursor cursor Border border
Dimension maximumSize Dimension minimumSize Dimension preferredSize float alignmentX float alignmentY String toolTipText boolean visible boolean enabled boolean requestFocusEnabled

27 Helyzet, méret int getX() int getY() int getWidth() int getHeight()
Rectangle getBounds() Point getLocation() Point getLocationOnScreen() void setBounds(int x, int y, int width, int height) void setLocation(int x, int y) void setSize(int width, int height) boolean contains(int x, int y) boolean contains(Point p)

28 Láthatóság, érvényesség
boolean isDisplayable() void validate() Fókusz, eseményfogadás boolean hasFocus() void requestFocus() void transferFocus() Szülő, állapot Container getParent() String toString() void list()

29 java.awt.Container osztály
Konténer-komponensek közös őse Jellemzők LayoutManager layoutMgr Komponens hozzáadása, kivétele Component add(Component comp) Component add(Component comp, int index) void remove(Component comp) void remove(int index) void removeAll()

30 Gyerekkomponensek Elrendezés int getComponentCount()
Component[] getComponents() Component getComponent(int n) Component getComponentAt(int x, int y) Component getComponentAt(Point p) boolean isAncestorOf(Component comp) Elrendezés Dimension getMaximumSize() Dimension getMinimumSize() Dimension getPreferredSize()

31 java.awt.Window osztály
Összes AWT és Swing ablak komponens közös őse Utódai: Frame, JFrame, Dialog, JDialog, JWindow Metódusok void pack() void show() boolean isShowing() void hide() void setLocationRelativeTo(Component c) void toBack() void toFront() void dispose()

32 Metódusok (folyt.) Aktív ablak
void addWindowListener(WindowListener l) void removeWindowListener(WindowListener l) Component getFocusOwner() Window getOwner() Window[] getOwnedWindows() Aktív ablak Az operációs rendszerben pontosan egy alkalmazás aktív, egy alkalmazásban pedig pontosan egy ablak aktív.

33 JFrame osztály Közvetlen ős: java.awt.Frame
A Swing egyetlen natív komponense Keret: legfelső szintű ablak, nincs tulajdonosa Van szegélye, ikonja, címe és menüsora Komponenseit a tartalompanelbe (content pane) kell tenni

34 Jellemzők Metódusok String title Image iconImage MenuBar menuBar
boolean resizable int state Metódusok Container getContentPane() setDefaultCloseOperation(int operation) static Frame[] getFrames()

35 II. Grafikus felhasználói interfész
6. Elrendezésmenedzserek 1. Az elrendezésmenedzserek tulajdonságai 2. FlowLayout – sorfolytonos elrendezés 3. GridLayout – rácsos elrendezés 4. BorderLayout – határ menti elrendezés 5. JPanel, az összefogó konténer

36 Elrendezésmenedzserek
konténer :Container komponens1 layoutManager :LayoutManager komponens2 komponens3 Minden konténernek van elrendezésmenedzsere Az ablak pack utasítására automatikusan elrendezi a konténer komponenseit, azok helyzetét és méretét Előredefiniált elrendezésmenedzserek: FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, CardLayout, GridBagLayout

37 LayoutManager interfész
Minden elrendezésmenedzsernek implementálnia kell a LayoutManager interfészt. Container osztály idetartozó metódusai Component add(Component comp) Component add(Component comp, int index) void add(Component comp, Object constraints) void add(Component comp, Object constraints, int index) LayoutManager getLayout() void setLayout(LayoutManager mgr) void validate()

38 FlowLayout – sorfolytonos elrendezés
Sorfolytonos elhelyezés balról jobbra Elemek mérete: előnyös méret (preferredSize) alapján, az ablak átméretezésekor nem változik Sorok igazítása(align): balra, jobbra, középre Komponensek közötti konstans távolság vízszintesen(hgap) és függőlegesen(vgap) JPanel és Applet alapértelmezett elrendezés- menedzsere

39 Feladat – FlowLayoutTest
Tegyünk az alkalmazás 700*100-as méretű keretébe 10 szövegmező (JTextField) és nyomógomb (JButton) párost, a sorokat középre igazítva! A szövegmezők 5 oszlopnyi helyet foglaljanak; a gombokon a ”Gomb” felirat és a gomb sorszáma szerepeljen! A futó programban interaktív módon méretezzük át a keretet, és közben figyeljük meg, hogyan változik az elemek elrendezése! vgap=5 hgap=5

40 public class FlowLayoutTest extends JFrame {
private Container cp = getContentPane(); public FlowLayoutTest() { setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); setTitle("FlowLayout"); LayoutManager lm = new FlowLayout(); cp.setLayout(lm); for (int i=1; i<=10; i++) { cp.add(new JTextField(5)); cp.add(new JButton("Gomb "+i)); } setSize(700,150); show(); ...

41 GridLayout – rácsos elrendezés
Megadott sor és oszlopszámú rácson való elhelyezés Rács cellái: egyenlő méretű téglalapok, minden komponens egy téglalapot foglal el (nincs lyuk!) Elemek mérete: cellaméret, az ablak átméretezése- kor változik Komponensek közötti konstans távolság vízszintesen(hgap) és függőlegesen(vgap)

42 Feladat – GridLayoutTest
Tegyünk az alkalmazás keretére képzeletben egy 6*2-es rácsot, és tegyünk az első 10 rácshelyre egy-egy sorszámozott nyomógombot! A komponensek közötti vízszintes távolság legyen 20 pont, a függőleges távolság pedig legyen 10 pont! A futó programban interaktív módon méretezzük át a keretet! hgap=20 vgap=10

43 public class GridLayoutTest extends JFrame {
public GridLayoutTest() { setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); setTitle("GridLayout"); getContentPane().setLayout(new GridLayout(6,2,20,10)); for (int i=1; i<=10; i++) { getContentPane().add(new JButton("Gomb "+i)); } pack(); show(); public static void main (String args[]) { new GridLayoutTest();

44 BorderLayout – határ menti elrendezés
4+1 égtájon való elhelyezés: North (Észak), South (Dél), West (Nyugat), East (Kelet), Center (Közép) Azonos égtájon levő elemek takarják egymást Elemek mérete az ablak átméretezésekor változik Komponensek közötti konstans távolság vízszintesen(hgap) és függőlegesen(vgap) Window és leszármazottainak (JFrame, JDialog), JFrame tartalompaneljének elrendezésmenedzsere

45 Feladat – BorderLayoutTest
Tegyünk a 400*200-as méretű keretbe 5 darab nyomó- gombot a képen látható módon! A vízszintes köz 2, függőleges köz 1 legyen! A futó programban interaktív módon méretezzük át a keretet!

46 class BorderLayoutTest extends JFrame {
Container cp = getContentPane(); public BorderLayoutTest() { setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); setTitle("BorderLayout"); cp.setLayout(new BorderLayout(2,1)); cp.add(new JButton("North - Észak - Felső"),"North"); cp.add(new JButton("South - Dél"),"South"); cp.add(new JButton("West - Nyugat - Bal"),"West"); cp.add(new JButton("East - Kelet - Jobb"),"East"); cp.add(new JButton("Center - Középső"),"Center"); setSize(400,200); show(); }

47 JPanel, az összefogó konténer
Konténer, mely összefogja a benne levő elemeket Láthatatlan, vagy látható (szín, keret) Alapértelmezésben dupla pufferelésű Saját elrendezésmenedzsere van, alapértelmezésben FlowLayout

48 Feladat – Személy bevitel
Készítsük el az ábrán látható keretet! A Név beviteli mező 20 oszlopos, a Születési év mező 6 oszlopos legyen! A két címkézett beviteli mező, és a gombok egy-egy sort alkossanak; a sorok egymás alatt jelenjenek meg! pnNev pnSzulev pnGomb szemelyPanel (kitölti a keretet)

49 Tulajdonosi hierarchia
:FlowLayout :SzemelyPanel pnNev: JPanel :GridLayout pnSzulev: JPanel :JLabel btOk :JButton btCancel tfNev :JTextField tfSzulev :SzemelyBevitel contentPane:JPanel pnGomb: JPanel

50 II. Grafikus felhasználói interfész
7. Eseményvezérelt programozás 1. Mintaprogram 2. Eseményosztályok 3. Alacsony és magas szintű események 4. Eseménydelegációs modell 5. A felhasználói felület tervezése 6. Eseményadapterek

51 Mintaprogram Feladat – Pittyegő keret
Tegyünk a keretbe egy ”Pittyeg” feliratú gombot. Ha lenyomják a gombot, akkor a számítógép pittyegjen egyet! :PittyegoKeret az esemény figyelője (ActionListener) btPittyeg:JButton az esemény forrása (ActionEvent)

52 PittyegoKeret:ActionListener
Együttműködési diagram PittyegoKeret:ActionListener btPittyeg:JButton actionPerformed(ev) Figyelőobjektum (keret) Forrásobjektum (gomb) addActionListener(this) ev:ActionEvent Osztálydiagram «interfész» ActionListener +actionPerformed(ev:ActionEvent) PittyegoKeret +PittyegoKeret() +main(args:String[]) JButton +addActionListener(l:ActionListener) Component JFrame

53 import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class PittyegoKeret extends JFrame implements ActionListener { private JButton btPittyeg = new JButton("Pittyeg"); public PittyegoKeret() { setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); getContentPane().add(btPittyeg); btPittyeg.addActionListener(this); pack(); show(); }

54 public void actionPerformed (ActionEvent ev) {
Toolkit.getDefaultToolkit().beep(); } public static void main (String args[]) { new PittyegoKeret(); } // PittyegoKeret

55 Eseményosztályok Esemény: az alkalmazás által létrehozott objektum, mely a vele összefüggő információkat tartalmazza Esemény útja operációs rendszer eseménysora alkalmazás forrásobjektum esemény figyelői A komponensen a felhasználó csak akkor válthat ki eseményt, ha a komponens eleme az alkalmazás komponenshierarchiájának látható

56 Eseményosztályok javax::swing::event Alacsony szintű események
java::awt::event java::lang::Object java::util::EventObject Component- Event Key- Mouse- Magas szintű Container- Input- Window- Focus- Action- Adjustment- java::awt::AWTEvent ListSelectionEvent <<interfész>> DocumentEvent

57 EventObject osztály AWTEvent osztály protected Object source
Object getSource() AWTEvent osztály Mezők protected int id (Pl.: MOUSE_CLICKED) protected boolean consumed static final int RESERVED_ID_MAX static final long FOCUS_EVENT_MASK static final long KEY_EVENT_MASK ... Metódusok int getID() protected void consume() protected boolean isConsumed()

58 Alacsony és magas szintű események
Alacsony szintű esemény Operációs rendszer szintjén történő elemi esemény Forrása csak komponens lehet ComponentEvent utódja Alacsony szintű AWT események: ComponentEvent: Komponensesemény ContainerEvent: Konténeresemény FocusEvent: Fókuszesemény WindowEvent: Ablakesemény KeyEvent: Billentyűzetesemény MouseEvent: Egéresemény

59 Magas szintű esemény Minden esemény, ami nem alacsony szintű
Általában logikai esemény Forrása nem feltétlenül komponens Magas szintű események: ActionEvent: Akcióesemény AdjustmentEvent: Igazítási esemény ListSelectionEvent: Listakiválasztás-esemény DocumentEvent: Dokumentumesemény

60 Eseménydelegációs modell
Modell elemei: Eseményobjektum Eseményforrás (forrásobjektum) és figyelőláncai Eseményfigyelő Az eseményt figyelő és lekezelő objektum Fel kell fűzni a forrásobjektum megfelelő figyelőláncára Osztályának implementálnia kell a figyelő interfészt Esemény feldolgozása Forrásobjektum Figyelő objektumok

61 removeActionListener()
A JButton akció- és billentyűzetfigyelő lánca ... :KeyListener :ActionListener bt:JButton addActionListener() removeActionListener() addKeyListener() removeKeyListener() actionPerformed(ev) keyTyped(ev) keyPressed(ev) keyReleased(ev) ev:ActionEvent vagy ev:KeyEvent

62

63

64 A felhasználói felület tervezése
Felhasználói felület képének megtervezése: keret és komponensei Eseményforrások meghatározása: azonosító/osztály + zárójelben esemény osztálya Eseményfigyelők meghatározása: azonosító/osztály + zárójelben: figyelő interfész, figyelt objektum(ok) azonosítója (azonosítói) Szükség esetén tulajdonosi hierarchia megtervezése

65 Feladat – Nyomásszámláló
Tegyünk két nyomógombot a keretbe, indulásképpen mindkettőnek "0" legyen a felirata! Ha lenyomnak egy gombot, akkor növeljük meg eggyel a rajta levő szám értékét! btJobb (ActionEvent) btBal (ActionEvent) :NyomasSzamlalo (ActionListener, btBal,btJobb)

66 public class NyomasSzamlalo extends JFrame
implements ActionListener { private JButton btBal, btJobb; private int nBal=0, nJobb=0; public NyomasSzamlalo() { setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); Container cp = getContentPane(); cp.setLayout(new GridLayout(1,2)); cp.add(btBal = new JButton(""+nBal)); cp.add(btJobb = new JButton(""+nJobb)); btBal.addActionListener(this); btJobb.addActionListener(this); pack(); show(); }

67 public void actionPerformed (ActionEvent ev) {
if (ev.getSource()==btBal) btBal.setText(""+ ++nBal); else btJobb.setText(""+ ++nJobb); } public static void main (String args[]) { new NyomasSzamlalo();

68 Feladat – Ablak becsukása
Készítsünk egy keretet! Ha a keretet be akarják csukni, akkor csukódjon be úgy, hogy a program rövid hangot hallat és befejezi futását! :AblakBecsuk (WindowEvent) (WindowListener)

69 import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class AblakBecsuk extends JFrame implements WindowListener { public AblakBecsuk () { setBounds(100,100,200,100); addWindowListener(this); show(); }

70 public void windowOpened(WindowEvent ev) { }
public void windowClosing(WindowEvent ev) { Toolkit.getDefaultToolkit().beep(); System.exit(0); } public void windowClosed(WindowEvent ev) { } public void windowIconified(WindowEvent ev) { } public void windowDeiconified(WindowEvent ev) { } public void windowActivated(WindowEvent ev) { } public void windowDeactivated(WindowEvent ev) { } public static void main (String args[]) { new AblakBecsuk();

71 Eseményadapterek Eseményadapter Absztrakt osztály
A figyelő interfészt üres metódusokkal implementálja

72 Feladat – Adapterek Oldjuk meg a Az Ablak becsukása feladatot esemény- adapterrel! «interfész» WindowListener WindowAdapter +windowOpened(ev:WindowEvent) +windowClosing(ev:WindowEvent) +windowClosed(ev:WindowEvent) +windowIconified(ev:WindowEvent) +windowDeiconified(ev:WindowEvent) +windowActivated(ev:WindowEvent) +windowDeactivated(ev:WindowEvent) Object

73 1. megoldás: Esemény lekezelése külső eseményadapter osztályban
class WindowFigyelo extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent ev) { System.exit(0); } public class Adapter1 extends JFrame { public Adapter1() { setBounds(300,300,300,200); addWindowListener(new WindowFigyelo()); show(); … // main

74 2. megoldás: Esemény lekezelése belső eseményadapter osztályban
public class Adapter2 extends JFrame { class WindowFigyelo extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent ev) { System.exit(0); } public Adapter2() { setBounds(300,300,300,200); addWindowListener(new WindowFigyelo()); show();

75 3. megoldás: Esemény lekezelése névtelen eseményadapter osztályban
public class Adapter3 extends JFrame { public Adapter3() { setBounds(300,300,300,200); addWindowListener(new WindowAdapter() { public void windowClosing(WindowEvent e) { System.exit(0); } }); show();


Letölteni ppt "II. Grafikus felhasználói interfész"

Hasonló előadás


Google Hirdetések