Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Paleobiológia speci – 11. hét Paleobiológiai módszerek és modellek 11. hét • A diverzitás fajtái és mérőszámai • Nagy őslénytani adatbázisok: Sepkoski.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Paleobiológia speci – 11. hét Paleobiológiai módszerek és modellek 11. hét • A diverzitás fajtái és mérőszámai • Nagy őslénytani adatbázisok: Sepkoski."— Előadás másolata:

1 Paleobiológia speci – 11. hét Paleobiológiai módszerek és modellek 11. hét • A diverzitás fajtái és mérőszámai • Nagy őslénytani adatbázisok: Sepkoski The Fossil Record Paleobiology Database

2 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás fogalma • Diverzitás  sokféleség az élővilág sokfélesége  biodiverzitás • minek lehet sokfélesége? pl. fajok magasabb taxonok (pl. genus, család, törzs) morfológiai bélyegek, formák (morfológiai diverzitás) ökotípusok, életmód típusok

3 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás értelmezése, jelentősége • Nem abszolút értéke, hanem az idő- és térbeli változások érdekesek • Időbeli változások  diverzitási görbe, bioszféra fejlődés, evolúció • környezeti hatások – stressz: kisebb diverzitás – optimális feltételek: nagyobb diverzitás • földrajzi hatás, diverzitási grádiens – trópusok felé növekvő diverzitás – sarkok felé csökkenő diverzitás

4 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás skálafüggő értelmezése • Alfa  diverzitás • Béta  diverzitás • Gamma  diverzitás

5 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás skálafüggő értelmezése  diverzitás: egy adott minta, réteg, feltárás diverzitása. Egy adott egykori élőhely paleokommunitás észlelt diverzitása. Valamennyi további diverzitási adat származtatásának alapja. Badeni bryozoák Mátraverebély-Szentkút lelőhelyről (Dulai 2007, Moisette et al. 2007)

6 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás skálafüggő értelmezése  diverzitás: Élőhelyek közötti diverzitás, a helyi (egyes lelőhelyeken észlelt), változó diverzitások eredője. A társulások közti változatosságot mutatja. Badeni bryozoa lelőhelyek különböző fáciesekből (Moisette et al. 2007)

7 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás skálafüggő értelmezése  diverzitás: nagyléptékű diverzitás, paleobiogeográfiai provincia szintjén (vagy egyes értelmezésekben azok eredőjeként globális szintig) (Moisette et al. 2007)

8 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás mérőszámai •Fajgazdagság S = fajok száma a vizsgált mintában (species richness)    S = 2 n = 9

9 Paleobiológia speci – 11. hét

10

11 A diverzitás mérőszámai • A minta méretét is figyelembe vevő diverzitási indexek (ahol n = a minta példányszáma) • Menhinick-index: a fajszám és a példányszám négyzetgyökének hányadosa M = S/  n

12 Paleobiológia speci – 11. hét A diverzitás mérőszámai • Margalef-index: a nevezőben a példányszám logaritmusa MR = (S-1)/ln n

13 Paleobiológia speci – 11. hét Dominancia és egyenletesség       Melyiket gondoljuk változatosabbnak?

14 Paleobiológia speci – 11. hét Dominancia és egyenletesség mérőszámai       • Berger-Parker index: leggyakoribb taxon példányszáma / minta összpéldányszáma 5/98/9 Minumuma: 1/S

15 Paleobiológia speci – 11. hét Dominancia és egyenletesség mérőszámai       Simpson index: kétféle mérőszám használata terjedt el hasonló néven Simpson dominancia index:  = S(p i 2 ) Simpson diverzitási index: 1 –  = 1 – S(p i 2 ) ahol p i = n i /n (az i faj részaránya) A Simpson dominancia index arányos annak a valószínűségével, hogy a mintából véletlenszerűen választott két példány ugyanabba a fajba tartozik. Értéke 0 (minden faj egyenlően képviselt) és 1 (monospecifikus társulás) között változhat.

16 Paleobiológia speci – 11. hét Dominancia és egyenletesség mérőszámai       Shannon-Weaver index (ugyanezt hívják Shannon-Wiener indexnek is): H = - p i ln p i vagy H = - p i log p i H értéke egyaránt függ a fajszámtól és az egyenletességtől (entrópia)

17 Paleobiológia speci – 11. hét Dominancia és egyenletesség mérőszámai       Egyenletességi index (evenness): E = H/H max belátható, hogy H max = ln S ebből következően 0  E  1

18 Paleobiológia speci – 11. hét

19 Dominancia és egyenletesség       A Taxa_S2 Individuals9 Dominance_D0,5062 Shannon_H0,687 Simpson_1-D0,4938 Evenness_e^H/S0,9938 Menhinick0,6667 Margalef0,4551 Equitability_J0,9911 B 2 9 0,8025 0,3488 0,1975 0,7087 0,6667 0,4551 0,5033

20 Paleobiológia speci – 11. hét Gyakoriság-eloszlási modellek • Grafikus ábrázolás: a fajonkénti gyakoriságot sorrendbe állítva ábrázoljuk (a leggyakoribbtól a legritkábbig) • Whittaker-diagram (Whittaker-plot): rangsorolt gyakoriságeloszlási görbe, logaritmikus skálával • Értelmezése: a gyakoriságeloszlást legjobban leíró matematikai modell megkeresésével • Geometriai modell: ökológiai értelmezése a niche elfoglalási modell (niche pre-emption model) segítségével, pionír társulásokra, extrém környezetek társulásaira jellemző • Lognormális eloszlási modell: stabil, erőforrásokban gazdag, tagolt élőhelyű környezetek diverz társulásaira jellemző

21 Paleobiológia speci – 11. hét Taxonómiai diverzitás (taxic/taxonomic diversity) és taxonómiai különbözőség (taxonomic distinctness) (magasabb taxonok szintjén)       Melyiket gondoljuk változatosabbnak?

22 Paleobiológia speci – 11. hét Taxonómiai diverzitás (taxic/taxonomic diversity) és taxonómiai különbözőség (taxonomic distinctness) (magasabb taxonok szintjén) • Az élővilág sokféleségét a társulások taxonómiai összetételén keresztül is jellemezhetjük. Különbséget tehetünk aközött, ha a 10 fajt tartalmazó mintánk fajai 8 különböző törzshöz tartoznak, illetve ha mindegyik faj ugyanazt a törzset képviseli. • Taxonómiai távolság (w) értelmezése: pl. w = 1 ha i és j fajok egy genusba tartoznak. Távolságuk w = 2, ha egy családon belül különböző genust képviselnek, w = 3, ha egy renden belül különböző családot képviselnek, stb. • • A taxonómiai diverzitás és különbözőség viszonylag kevésbé függ a mintamérettől.


Letölteni ppt "Paleobiológia speci – 11. hét Paleobiológiai módszerek és modellek 11. hét • A diverzitás fajtái és mérőszámai • Nagy őslénytani adatbázisok: Sepkoski."

Hasonló előadás


Google Hirdetések