Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2014.05.06. BDSZ Munkavédelmi Képviselők Továbbképzése D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes Főosztályvezető Bányászati Gázipari és Építésügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2014.05.06. BDSZ Munkavédelmi Képviselők Továbbképzése D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes Főosztályvezető Bányászati Gázipari és Építésügyi."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2014.05.06. BDSZ Munkavédelmi Képviselők Továbbképzése D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes Főosztályvezető Bányászati Gázipari és Építésügyi Főosztály MBFH

2 1.A munkavédelmet érintő legfontosabb jogszabály változások. 2.A bányászat baleseti helyzetének a bemutatása. 3.Bányahatósági ellenőrzések tapasztalatai. 4.A munkavédelmi és munkaügyi hatósággal való együttműködés. 5.A Munkavédelmi Információs Szolgálat. 6.Munkabaleset – Üzemi baleset elhatárolása. 7.Kockázatértékelés követelményrendszere

3  Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény bányatörvényt módosító részei 2014. január 1-jén lépett hatályba. o A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) módosítása. o A vállalkozói és hatósági adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rendelkezések megalkotása. o A föld alatti szénelgázosítás (UCG technológia) részletszabályainak beépítése a Bt-be: Az UCG technológia a szén természetes előfordulási helyén történő elgázosítását jelenti oly módon, hogy injektáló kutakon (lemélyített fúrólyukakon) keresztül a szén elégetéséhez (oxidációjához) szükséges anyagokat (pl.: oxigént) juttatnak a szénrétegbe.

4  Kapcsolódó rendeleti szintű módosítások: o A bányászattal és távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályba lépett 2014. január 1-jén. o A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása.  A robbanóanyag felhasználási engedély hatályának egy évben történő meghatározása, amennyiben a robbantási munka nem bányafelügyeleti vagy építésügyi hatósági engedélyhez kötött (mert a főszabály szerint a robbanóanyag felhasználási engedély a műszaki üzemi terv vagy az általános építésügyi engedély hatályáig terjedhet).  Nem kell a továbbiakban a kérelemhez csatolni a működési, illetve telepengedélyt.  A robbanóanyag gyártás, forgalmazás, megszerzés, felhasználás hatósági engedélyezéséhez elengedhetetlen az engedélyhatározatok tartalmi elemeinek meghatározása. A hatályos szabályozás nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket, a módosítás ezt pótolja.

5  A nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló Korm. rendelet o A javítási, átalakítási engedélyezési eljárás részletszabályainak pontos kialakítása. o A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan javításához, átalakításához, amely meghaladja:  a hegesztést nem igénylő javítást,  az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csőkötegek cseréit. •.

6  A vállalkozói és hatósági adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rendelkezések megalkotása o A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányul a Bt. 34. § (3) bekezdésének módosítása a bekezdés utolsó mondatának hatályon kívül helyezésére irányul („Az ellenőrzés és a felügyelet rendjére vonatkozó üzemi előírásokat a bányafelügyeletnek meg kell küldeni.”).

7  A földalatti bányászatban a munkakörülményeket meghatározóan befolyásoló nehéz fizikai munka aránya számottevően nem változott, a balesetek száma összességében mintegy 12 %-al nőtt. E mellett azonban kiemelendő, hogy 2013. évben halálos munkabaleset földalatti bányában nem következett be.  A szénbányászati baleseti mutató az összes balesethez viszonyított 54 %- ával azonban még mindig jelentősnek mondható a csökkenő létszám- és baleseti adatok mellett is.

8  A földalatti munkahelyeken és az oda vezető bányatérségekben a kőzethullás és a járásra szolgáló útfelületek okozta kockázatok – a folyamatos karbantartás ellenére – továbbra is jelen vannak. Ezt igazolja az, hogy a bekövetkezett balesetek 67 %-a kőzethullás, illetőleg elcsúszás, elbotlás nekiütődés miatt történt.

9  A fő bányaveszélyek (omlás-, sújtólég-, szénpor-robbanás-, tűz- és vízveszély) okozta károk megelőzésére, a munkafeltételek javítására, a munkavállalók biztonságos munkavégzésre történő felkészítésére a munkáltatók különös figyelmet fordítottak, a tevékenység végzésére több munkáltató munkavédelmi irányítási rendszert (MIR) dolgozott ki, amelyet sikerrel alkalmazott.

10  A külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenységet folytatók több mint 90%-a továbbra is mikro-, kis- és középvállalkozás, amelyeknél a kockázatok alakulása a földalatti bányákénál kedvezőbb, azonban a kis termelési volumen, és árbevétel miatt a kiadással járó jogszabályi kötelezettségek betartása több esetben jelentős terhet jelent.  A munkaeszközök műszaki színvonala – a munkáltató pénzügyi helyzetének megfelelően – nagyon változó. A jelenlegi recessziós időszakban a vállalkozások igen kis hányada tud fejleszteni, azok közül is inkább a nagy múltú, tőkeerősebb cégek, amelyek a piacon is stabilabbak. A kisebb termelő kapacitással rendelkező bányavállalkozók egy részénél a munkaeszközök, elsősorban a rakodó és anyagmozgatógépek elavultak, nem megfelelő műszaki biztonsági állapotuk miatt több esetben intézkedni kellett.

11  A polgári robbanóanyag gyártás és felhasználás terén a tevékenység veszélyességéből adódóan a munkavédelmi helyzet is – a korábbi éveknek megfelelően – jó színvonalú volt. Általánosan megállapítható, hogy a robbantási tevékenység, valamint a robbantások száma is csökkent, összhangban a bányák termelési volumenével.

12  A bányászati módszereket alkalmazó építések (alagúthajtás, pinceépítés) területén a bányászati módszerekkel végzett, nem bányászati tevékenységek körébe a vízkútfúrás, vízkút javítás és a földalatti tárolók körén kívül a radioaktív hulladéklerakó továbbépítése (Bátaapáti), valamint pince rekonstrukciós, illetve megszüntetési munkák tartoztak.  A területen lefolytatott ellenőrzések szabályszerű működtetést akadályozó tényezőt nem tártak fel. E körben kiemelendő a Fertőrákosi Kőfejtőben 2013-ban végzett felújítási tevékenység. A megszűnt bánya nyitva maradt felszín alatti térségének újrahasznosítására irányuló projekt keretében, a földalatti térség fenntartási és fejlesztési munkái 2013 októberében megkezdődtek. A Bányakapitányság által kiadott engedélynek megfelelően a pillér- illetve főtebiztosítás felújítása és a kőzetmozgások megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése történt meg 2013. évben.

13 A munkabalesetek számának alakulása a bányafelügyelet munkavédelmi hatáskörébe tartozó területen

14 Szakágazat2009. 2010.2011.2012.2013. Szénbányászat 91 636769 – 1*75 Fémtartalmú ércek bány. 30 393630 – 1*10 Egyéb szilárd ásv. bány. 28 301515 – 1*10 – 1* Szénhidrogén bányászat 5 3156 – 1*9 Szállítóvezeték építés, üzemeltetés 4 1341115 Gázelosztó-vezeték ép., üzemeltetés és PB gázell. 8 68614 Föld alatti gáztároló üzemeltetés 5 0000 Bányászati módszert alkalmazó tevékenység 35 2201 Geotermikus energia 1 0000 Polgári robbantás 0200 Egyéb 10 14424 Összesen 217175153139 = halálos 1* = halálos

15 2013. évben az összes munkabalesetek száma 2012. évhez képest stagnálást mutat, azonban az egyes területi szervek illetékességi területein (Bányakapitányságonként) változóak a számszerűségük, a halálos balesetek száma ismét 1-re csökkent! Ezt mutatja az alábbi táblázat:

16 A 2012. és 2013. évben történt munkabalesetek számának alakulása súlyosság szerint: Munkabalesetek számának alakulása súlyosság szerint Év/megoszlás2012.2013.Előző év %-a Összesen139 0 Súlyos összesen42- 50 Ebből Halálos41-75 Csonkulásos01+ 100

17  A 2013. évben bekövetkezett halálos munkabaleset a Meszes I. mészkőbánya +182 m-es szintjén történt. A fúrási tevékenység során egy BŐHLER DTC-121G típusú lánctalpas kőzetfúrógép működtetése közben – ismeretlen okból és körülmények között – az azt kezelő munkavállaló ruhája a forgó fúrókoronába akadt és ruházatának felső része a fúrószárra csavarodott. A többszörös töréses, traumás sokkhatás következtében életét vesztette.

18  2013. évben egy esetben következett be súlyos, csonkulásos munkabaleset a Farkaslyuk kutatási területen újranyitott Gyűrky-táróban. A súlyos balesetet az okozta, hogy a munkavállaló bal keze a táró 600. méterében beépített, üzemelő állapotban lévő, a táró szellőztetésére szolgáló légcső-ventilátor belsejébe került és a ventilátor forgórésze bal kezének 2-3-4-es ujjait teljes mértékben csonkolta.

19  A 2013. évben bekövetkezett 1 esettel szemben 2014. évben már 2 esetben következett be halálos baleset, mindkettő a Miskolci Bányakapitányság illetékességi területéhez tartozó két különböző bányában.  Mindkét eset az ún. szalagbehúzásos esetek közé tartozik.

20  A bekövetkezett halálos balesetek miatt a bányafelügyelet intézkedési tervet dolgozott ki a további hasonló balesetek megakadályozására, amelyet szigorú célellenőrzések végrehajtásán keresztül kíván érvényesíteni.

21  A Bányakapitányságok 2013. évben 132 esetben komplex ellenőrzést folytattak le, 1201 üzemi célellenőrzést, továbbá 2311 egyéni, csoportos, illetve rendkívüli ellenőrzést tartottak 2187 összes műszak felhasználásával.  A munkavédelmi hatáskörben lefolytatott bányafelügyeleti ellenőrzések összes száma 2013. évben 401 esetben volt. A bányafelügyelet a munkavédelmi helyzet javítása, illetve az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében az ellenőrzések előbbi formáit kiegészítetve a hatósági ellenőrzések végzésére célcsoportokat hozott létre.

22 Az egyes Bányakapitányságok között az alábbiak szerint oszlik meg az ellenőrzések műszakszáma számokban:

23 … és diagramban:

24 Az összes ellenőrzések száma az elmúlt 4 évben

25 A munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzések számának Bányakapitányságonkénti aránya és eloszlása, az összes ellenőrzéshez viszonyítva az alábbi:

26  Együttműködés a társhatósággal  A munkavédelmi és munkaügyi hatáskörök gyakorlása tárgyában a korábbi OMMF és az MBFH között fennálló, 2011. évben megújított megállapodás alapján több közös ellenőrzésre került sor az elmúlt évek során a Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőségeivel, amelyek során a kiválasztott bányászati munkahelyek mind műszaki-biztonsági, mind munkaegészségügyi vizsgálata megtörtént.  Alapvető kérdés a hatáskörök elhatárolása  A hatásköri összeütközések elkerülése, a felügyeleti tevékenységek hatékony ellátása és az egységes jogalkalmazás érdekében a két hatóság szakmai iránymutatást dolgozott ki.

27  A jóváhagyott műszaki üzemi tervben meghatározott bányaüzem területén a bányavállalkozó, annak munkavállalói, illetőleg valamennyi bányászati tevékenységet végző munkáltató és munkavállaló munkavédelmi és munkaügyi felügyelete a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik.  A bányaüzem területén más munkáltatók által végzett nem bányászati tevékenység, vagy nem bányászati tevékenységhez kapcsolódó tevékenység munkavédelmi és munkaügyi felügyelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek hatáskörébe tartozik.

28  A Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével közösen megtartott munkavédelmi és munkaegészségügyi célvizsgálatra rendkívüli célellenőrzés keretén belül került sor 2013. szeptember hónap folyamán.  Az ellenőrizendő bányaüzemek kiválasztásánál a bányaüzemekben működő gépek, berendezések zajhatásai alapján lett figyelembe véve, kiemelt figyelemmel a zaj- és rezgésexpozícióra.  A Bányakapitányságok hatáskörébe tartozó súlyos hiányosság nem került megállapításra. A Munkavédelmi Felügyelőségek az általuk feltárt szabályszegések esetében a szükséges intézkedéseket saját hatáskörükben tették meg.

29 Általános hiányosságként megállapítható volt, hogy az ellenőrzött munkáltatók  a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának rendjét ugyan szabályozta, de a 40 %-a nem vette figyelembe maradéktalanul a jogszabály szerinti szempontokat,  a kockázatértékelést elvégezték, de a kockázatértékelési dokumentumok 30 %-a nem volt teljes körű (nem terjedt ki minden kóroki tényező kockázatára),  30 %-nál nem történt meg a munkaegészségügyi veszélyek azonosítása.

30  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Munkavédelmi Információs Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) 2013. évi tevékenységét a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII.23.) SZMM rendeletben előírtaknak megfelelően végezte.  A Szolgálat ellátta a hívó fél számára ingyenes „zöldszámon” (80/204-258) hívható, valamint más telefonvonalakon, illetve elektronikus úton érkező, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakterületek munkabiztonsággal kapcsolatos információs tevékenységét.

31 A megkeresések tárgykör szerinti megoszlása a következő SorrendFőbb tárgykörök Megkeresések száma db az összes %- ában 1.Jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványoknőtt4024,1 2.Egyéni védőeszköz, munkaruhanőtt2112,8 3.Munkakörhöz szükséges képesítésnőtt148,4 4.Nevek, címek kérése95,4 5.Munkavédelmi oktatás95,4 6.Képernyő előtti munkavégzésnőtt95,4 7.Átirányítás OMMF-heznőtt116,6 8.Munkabaleset értelmezése, kivizsgálásacsökkent42,4 9.Egyébnőtt1710,3 10.Kockázatértékelés (stagnál, de továbbra is nagyon alacsony!)64,0

32 SorrendFőbb tárgykörök Megkeresések száma db az összes %-ában 11.Gépek, berendezések biztonsági követelményeinőtt74,2 12.Munkavédelmi szakemberduplájára nőtt106,0 13.Időszakos biztonsági felülvizsgálat42,4 14.Munkáltató munkavédelmi kötelezettségei31,8 15.Munkahely kialakításával kapcsolatos00,0 16.Teheremelési normákkal kapcsolatos00,0 17.Munkavédelmi képviselő00,0 33,9%-os emelkedésÖsszesen:166100,0

33  A kockázatértékelés a sikeres munkavédelmi irányítás alapja, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási megbetegedések/fokozott expozíciós esetek megelőzésének kulcsa.  Munkaügyi Közlöny 2006/4. számában jelent meg „A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához”.

34 Kockázatértékelés gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen  mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat,  a feltárt veszélyek kiküszöbölhetők-e vagy sem, és  milyen személyi, tárgyi, szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők legyenek.

35  Mi írja elő a kockázatértékelést? o A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1998. január 1- jétől vezette be munkáltatói feladatként a kockázatértékelést. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. o Megjegyzés: A munkahelyi kockázatértékelés elvét és fő elemeit 1989-ben vezette be az Európai Közösségek Tanácsának 89/391/EGK irányelve.

36  A munkavédelmi képviselő személyének bevonása a kockázatértékelés elkészítésébe feltétlenül indokolt, hiszen a képviselők gyakran sokkal jobban ismerik a munkahelyen előforduló munkavédelmi hiányosságokat, ezen belül az ott dolgozók problémáit, mint a munkavédelmi szakfeladattal megbízott kolléga. A kockázatértékeléseket tulajdonképpen a munkavállalóknak kellene írniuk nem pedig a menedzsmentnek, de ez egy másik történet…

37 A kockázatértékelés fő céljai  A kockázatok megszüntetése vagy a fennmaradó kockázatok elfogadható mértékűre csökkentése. Példa: A kockázatok nem szüntethetők meg teljesen a gépjárművel történő közlekedésnél, hiszen az mindig veszélyes marad, de a veszélyesség mértékét az ésszerűség szintjéig csökkenteni lehet a közlekedési szabályok betartásán túl a műszaki állapot rendszeres ellenőrzésével, pihenőidő betartásával, stb.

38 Mikor kell elvégezni?  A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

39 Ki végezheti a kockázatértékelést?  A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkáltató a kockázatértékelés elvégzésével megbízhatja az Mvt. szerint a foglalkoztatott munkabiztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi szakembert.  A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak és a munkavédelmi (munkabiztonsági) szakembernek a munkáltató és a külső szakemberek által elvégzett kockázatértékelésben, kockázatbecslésben közre kell működniük és az elkészült dokumentumokat aláírásukkal hitelesíteniük kell. Jogszabály: Mvt. 54. § (8) bekezdés, 57. § (1)-(2) bekezdések, 58. § (1) bekezdés.  Ezen felül a kockázatértékelés elvégzése – szakmai jelentőségénél fogva – olyan szakember feladata, aki az adott tevékenységet jól ismeri, megfelelő gyakorlattal és helyismerettel rendelkezik.

40  Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a bányászat területén a munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak bányászati szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti (Mvt. 8.§). Ez ugyanis az általános követelményektől való lényeges eltérést jelent és ellenőrzéseink során számos esetben tapasztaltuk, hogy a bányavállalkozók nincsenek tisztában ezzel a követelménnyel. Ugyancsak a bányászati ellenőrzések során tapasztalható pl., hogy a kockázatértékelés „eredményei” nem szerepelnek az üzemi utasítás előírásrendszerében, annak ellenére, hogy mindkettő szerves része a biztonsági és egészségügyi dokumentumnak.

41

42

43  A munkahelyen, valamint a munkába, illetőleg a munkából hazafelé menet közben bekövetkezett balesetek üzemi, vagy munkabalesetté való nyilvánítása az esetek egy részében még jelenleg is gondot okoz.

44 A munkabaleset fogalma:  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 87. § 3. pontja szerint: Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

45  A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.  Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt (egyébként üzemi baleset).

46 Az üzemi baleset fogalma:  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 52. §-a szerint: „(1) Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.”

47  Az előbbiek alapján egészségbiztosítási szempontból az üzemi baleset viszonylag széleskörű fogalom, amely az Mvt.-ben meghatározott munkabaleseten túl további baleseteket is magában foglal.  Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során bármely munkáltatónál következett be.

48  A kivizsgálás és jegyzőkönyvezés célja  Az Mvt. előírása értelmében a munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

49 Elsődleges cél a balesetet kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okok megállapítása, és ennek alapján intézkedések megtétele a munkabalesetek megelőzésére. A munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele egyrészt a munkáltató előbbiekben említett kötelezettsége teljesítésének igazolását szolgálja, továbbá a jegyzőkönyv alapján, illetve az abban foglaltak figyelembe vételével  a munkavédelmi hatóság (a bányászat területén a bányafelügyelet) vizsgálja a megtett munkáltatói intézkedés helyességét,  az egészségbiztosítási igazgatóság vizsgálja a munkáltató esetleges felelősségét,  a társadalombiztosítási kifizetőhely intézkedik a baleseti táppénz folyósításáról,  az adatok statisztikai összesítése esetenként szakági, illetve országos, valamint  EU szintű intézkedések alapjául szolgál.

50  A 2014. 01. 01-től hatályos munkabaleseti jegyzőkönyv formája és adattartalma: [ java részben azonos a 2013. évi jkv-vel ]  Lényeges módosítások nem történtek a 2013. évi jegyzőkönyv adataihoz képest, csak néhány pontosításra került sor, illetve néhány adattartalom törlésére.  A munkabaleseti jegyzőkönyv kitölthető formanyomtatványa a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság honlapjáról tölthető le. ( http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=220)http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=220

51 2013.05.24.51


Letölteni ppt "Budapest, 2014.05.06. BDSZ Munkavédelmi Képviselők Továbbképzése D R. T AMAGA F ERENC Elnökhelyettes Főosztályvezető Bányászati Gázipari és Építésügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések