Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti angyalok vállalkozás-finanszírozó és –fejlesztő tevékenysége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti angyalok vállalkozás-finanszírozó és –fejlesztő tevékenysége"— Előadás másolata:

1 Az üzleti angyalok vállalkozás-finanszírozó és –fejlesztő tevékenysége
Készítette: Szigeti Emese Szlifka Alexandra

2 Kockázati tőkepiac Befektetői nézőpont alapján:
Intézményes kockázati tőke Informális kockázati tőke Üzleti angyalok Vállalatközi fejlesztő tőke - befektés

3 Üzleti angyal elnevezés történeti áttekintése
Csendestárs -> színházi darabok finanszírozása Magánszemély (1958) -> aktív részvétel a vállalkozásban Befektetők (1964) -> nem csupán pénzügyi érdekeltség

4 Üzleti angyalok 3 legfontosabb ismérve
Saját forrás bevonás Aktív közreműködés A vállalkozást nem terheli kamat fizetési kötelezettség

5 Informális kockázatitőke befektető és üzleti angyal
Informális kockázatitőke befektető: csupán arra utal, hogy a befektetés nem a tőzsdén keresztül, saját pénzügyi forrásból történik, ami bizalmat teremt a vállalkozás és a befektető között Üzleti angyal: több, mint informális kockázati tőke befektető. Pénzügyi megfontolásokon túl emberi attitűdök, hedonista és altruista indítékok vezérlik a személyes közreműködésre.

6 Üzleti angyal szűkebb és tágabb értelemben
Tágabb értelmezése -> informális kockázati tőke, olyan intézményes befektetők, akik pénzügyi forrást nyújtanak tőzsdén kívüli vállalkozásoknak. Szűkebb értelmezése -> magánszemély, akik közvetlenül nyújtanak részesedés finanszírozást és szellemi tőkét új és növekvő, tőzsdén nem jegyzett vállalkozások számára.

7 Intézményes kockázati tőke befektetők
Különbség az intézményes kockázati tőke befektetők és az üzleti angyalok között Intézményes kockázati tőke befektetők Pénzügyi közvetítő Motiváció: idegen forrásokért vállalat felelősség, pénzügyi megtérülés Aprólékosabb pénzügyi beszámolók üzleti angyalok Megbízó, s nem ügynök Motiváció: 1. pénzügy hozamok 2. emberi attitűdök 3. altruista, hedonista okok Kevésbé aprólékos beszámolók, üzleti tervek -> inkább bizalmi srtuktúrák

8 Az aktív közreműködés eredménye a hozzáadott érték
Eredményesebb stratégia Menedzsment hatékonyabb összeállítása Folyamatos pénzügyi ellenőrzés Gyorsabb kapcsolat kiépítés

9 Üzleti angyal befektetők előnyei
Vállalatfejlesztő, segítő közreműködés A vállalkozás gyors növekedése (életben maradása) Nincsenek magas díjai Ajánlatai nem megterhelők a vállalkozás számára Egyéni kockázatkezelés hatékonyságának növelése Hozzáadott értéket teremt

10 Hatékony – e az üzlet angyal? Mason – Harison kutatása szerint
Kevesebb veszteséges befektetés van, viszont ezek nagy része csupán éppen fedezetet vagy apró megtérülést eredményez Ugyanakkor képesek kiugróan jó befektetés végrehajtására

11 Az informális befektetők és a kockázatitőke – alapok elért hozamok
Belső megtérülési ráta (IRR) (%) Kockázatitőke – alapok befektetései (%) Informális kockázatitőke - befektetések (%) Negatív 64,2 39,8 0 – 24 7,1 23,8 25 – 49 12,7 50 – 99 9,5 13,3 100+ 12,0 10,2

12 Otthonukhoz közeli befektetések preferálása
Az aktív közreműködéshez elengedhetetlen, hogy a vállalat könnyen, gyorsan elérhető legyen Előnyt jelenthet, ha a befektető ismeri a vállalat működési környezetét Lokális csatornákon keresztüli információ szerzés Helyi közösség közös értékének ismeretéből tartós bizalom elnyerése Helyi közösségek megbecsülésének kivívása

13 Üzleti angyalok Magyarországon

14 A magyar üzletiangyal-piac
Rendszerváltást követő évtized: regionális összehasonlításban fejlett kockázatitőke- ágazat jött létre  intézményi magántőke-befektetők (100mó forint alatti, korai fázisú ügyletek) száma rendkívül alacsony. 144 ezres magyar informális befektetői populációra vetítve az aktív hazai üzleti angyalok száma 2 ezerre tehető. ∑ Hazai üzletiangyal-piac fejletlen.*

15 Fejletlenség okai Fiatal piacgazdaság
Hitelalapú, zárkózott finanszírozási kultúra Fejletlen vagy hiányzó intézmények Kormányzat érdektelensége A jog és erkölcs szerepe

16 Fejletlenség okai – fiatal piacgazdaság
Nem került sor megfelelő mennyiségű tőkefelhalmozódásra háztartások, magánszemélyek szerényebb anyagi helyzete  alacsonyabb szintű informális kockázati tőke-kínálat Lakossági megtakarítás  bankbetétek, állampapírokba áramlik Aktív angyal: min. 10, sőt 100 millió forintos megtakarítás szükséges 2. Vállalkozói tapasztalat mértéke alacsony Gyengébb hazai vállalkozói kultúra  kevés precízen kidolgozott innovatív projekt, üzleti terv.

17 Fejletlenség okai- hitelalapú, zárkózott finanszírozási kultúra
Hazai vállalkozásfinanszírozási kultúra alapja: HITEL Vállalkozók nem rendelkeznek más finanszírozási stratégia megvalósításához szükséges ismeretekkel Zárkózottság alapja: félelem a vállalkozás feletti ellenőrzés elvesztésétől – mozgástér: belső forrásokra szűkül.

18 Fejletlenség okai – fejletlen vagy hiányzó intézmények
Budapesti Értéktőzsde (nem élénk) Jelentősége: kockázatitőke-befektetésből való kiszállás egyik lehetősége: vállalkozás részvényeinek tőzsdei bevezetése. Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Egyetlen magyar szakmai szervezet, mely az üzleti angyalokkal foglalkozik 2000: szervezetén belül létrehozza az üzleti angyal tagozatot, mely ban megszűnt. Magyar Innovációs Szövetség, Innostart Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Alapítvány  Üzleti Angyal Klub Információ- közvetítő intézmények; 2002-ig – 4-5 rendezvény

19 Fejletlenség okai – kormányzat érdektelensége
Több kockázatitőke- befektetéssel foglalkozó szervezet tőkeszegény vállalkozások problémáinak kezelésére – állami pénzből Nem intézményi kockázatitőke- bef. ösztönzésével nem foglalkozott.

20 Fejletlenség okai – jog és erkölcs szerepe
Kiszámítható jogszabályi rendszer: tervezés alapja  megbízhatóság, kiszámíthatóság és jogkövetés. Erkölcs szerepe: adóelkerülés, adócsalás vonatkozásában fontos tényező Ellentétes érdekek: Üzleti angyal: eredmény kimutatásában érdekelt  vállalkozás: annak eltitkolásában.

21 Üzleti angyalok hazánkban: FELMÉRÉS (2003)ÉS EREDMÉNYEI
Probléma: információhiány kérdőívek 2003. folyamán: 28 név, ebből: 18 foglalkozik ténylegesen magánszemélyként kockázatitőke- befektetésekkel 14 személy megtagadta a kitöltést : lista +8 fővel bővült ___________________________________ ∑ 22 válaszadóra épít a minta *

22 A FELMÉRÉSBEN vizsgált angyalokról általában
Csak férfiak Középkorúak (átlagosan 44 évesek) Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 86%  Legsűrűbben előforduló diploma: gazd-i (14) és műszaki (5) Lakhely: Budapest és Pest megye (15), Dél- Alföld (4), Dél – Dunántúl (2) 86% jelenleg is cégtulajdonos, 11,6 év vállalkozói tapasztalattal 4 nem magyar, 3 kettős állampolgár. Állandó lakhely 21 főnél Magyarország 5-en korábban angolszász területeken éltek (informális kockázatitőke-bef. terén tapasztalat!) 22-ből 16 választolt vagyoni helyzetével kapcsolatos kérdésre: 80% 10mó ft. < 6 személy 100 mó ft. < évi nettó jövedelem.

23 USA UK Auszt-rália Nor-végia Finno Svédo Németo Ma-gyaro Kor (év) 40 53 47 39% 41-50 28% 51-60 38% 45-54 35% 55-64 48 42 Nem (hány % férfi) 95 99 100 97 n.a. Éves jöved-elem (eFt.) 18900 17020 37800 16023 19110< 10000< Végzettség (%) 72 67 85 86 Minta nagy-sága (fő) 435 36 425 38 52 22

24 Összehasonlítás síkjai
Befektetések motivációja A befektetés kiválasztásának kritériumai A befektetési lehetőségekről szerzett információ forrásai Az üzleti angyalok értékteremtő közreműködésének formái Vállalkozások fejlettségi szakaszára vonatkozó befektetési preferenciák

25 1. A befektetések motivációja
Anyagi hasznok – vagyongyarapítás Pszichikai jövedelmek (altruista, hedonista) Magyar rangsor: Pénzügyi hozam Szakmai kihívás Kedvtelés Altruista tényezők (társadalom egészének haszna) alig játszanak szerepet.

26 2. A befektetés kiválasztásának kritériumai
Várható hozam, Megtérülési idő, Cég és piac növekedési lehetőségei, Vállalkozó személyes képességei (inkább vállalkozóba, mint vállalkozásba fektetnek). +1 Sikeres kiszállás lehetősége hazánkban kiemelten fontos.

27 3. A befektetési lehetőségekről szerzett információ forrásai
Cél: tőkét kínáló magánszemélyek és a finanszírozási forrásokat kereső vállalkozások egymásra találása. Magyar tendencia: Üzleti partnereken Személyes ismerősökön keresztül, Aktív keresési tevékenység eredményeképpen Erre szakosodott szervezetek Ф

28 4. Az üzleti angyalok értékteremtő közreműködésének formái
vezetőség aktív tagja: igazgatósági tagként és tanácsadóként jelenik meg – általános tendencia (UK, Svédo., Kanada, Norvégia) 5. Vállalkozások fejlettségi szakaszára vonatkozó befektetési preferenciák Induló, és korai növekedési szakaszok preferálása

29 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Az üzleti angyalok vállalkozás-finanszírozó és –fejlesztő tevékenysége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések