Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Georges Nothhelfer Toulon, Franciaország Máriabesnyő, 2010. nov. 12. AZ EURÓPAI CSALÁDPOLITIKA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Georges Nothhelfer Toulon, Franciaország Máriabesnyő, 2010. nov. 12. AZ EURÓPAI CSALÁDPOLITIKA."— Előadás másolata:

1 Georges Nothhelfer Toulon, Franciaország Máriabesnyő, 2010. nov. 12. AZ EURÓPAI CSALÁDPOLITIKA

2 TARTALOM 1.Európai politikai szervezetek 2. A Katolikus Egyház képviselete 3. A civil Társadalom képviselete 4. Családok képviselete 5. A „FAFCE” (Európai Katolikus Családegyesületek Federációja) 6. A (nyugati) társadalmi fejlődés iránya 7. A (katolikus és hagyományos) család nincs kedvező helyzetben 8. A Kincs 9. Ténylegesen mi az, amit megtehetünk? G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.2

3 • Európa Tanács - Székhely: Strasbourg - Alapítás ideje: 1949 - 47 országot tömörít - Illetékessége: a Gazdaságon kívül minden más terület, egyebek között a gyermek- és családvédelem, a szegénység, a demokrácia, az Észak- Déli párbeszéd, a társadalmi kohézió kérdései és így tovább. 3G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12. 1. Európai politikai szervezetek

4 G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.4 - Eszközei: irányelvek, ajánlások, charták és megállapodások. Ez utóbbiak csak a tagországoknál megtörtént ratifikáció után kötelező érvényűek. - Fontos dokumentumok: Az Emberi Jogokról szóló Európai Megállapodás Az Európai Társadalmi Charta (módosított kiadásban) stb. - Alárendelt szervezet: Az Emberi Jogok Európai Bírósága (Strasbourg)

5 G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.5 • Európai Unió - Székhely: Brüsszel - Alapítás ideje: 1952 (Európai Szén és Acél Közösség) - 27 országot tömörít. - Illetékessége: minden terület, kivéve azokat, melyek a szubszidiaritás elve alapján a Tagállamok hatáskörébe tartozóak! Így a gyermekvédelem az Unió hatáskörébe tartozik, míg a családvédelem a Tagállamokéba! Mindeközben az Európai Unió több döntése közvetlen, vagy közvetett hatással van a családokra! - Döntéshozó szervek: az Európai Bizottság és az Európai Parlament.

6 G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.6 - eszközök: szerződések, szabályozások, irányelvek, határozatok és ajánlások. - fontos dokumentumok: maastrichti-, schengeni szerződések, Alapvető Jogok chartája, lisszaboni szerződés, („Európai Alkotmány”) stb.…

7 2. A Katolikus Egyház képviselete Az Európa Tanácsnál (Strasbourg): a Szentszék Állandó Kiküldöttje révén állandó Megfigyelői státuszban: Mgr. Aldo Giordano nuncius Az Európai Uniónál (Brüsszel): a Szentszék Képviseletében Mgr. André Depuis nuncius. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.7

8 COMECE (az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága, Brüsszel) Elnök: Mgr. Andreanus van Luyn püspök CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, St. Gallen): Elnök: Dr. Erdő Péter bíboros, érsek G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.8

9 3. A civil Társadalom képviseletében Az Európa Tanácsnál: körülbelül 400 NGO (Nem Kormányzati Szervezet) csoportosulása Az Európai Uniónál: az NGO-k a „Társadalmi Platform” szintjén képviseltetik magukat. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.9

10 4. Családok képviselete Az Európa Tanácsnál: a „FAFCE” (Európai Katolikus Családegyesületek Federációja) „résztvevői” státusszal. Az Európai Uniónál: a „COFACE” (az Európai Unión belüli Családszervezetek Szövetsége) a Társadalmi Platformon belül képviseli a családokat. A FAFCE tagja a COFACE-nek. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.10

11 5. A „FAFCE” (Európai Katolikus Családegyesületek Federációja) igyekszik előmozdítani, pártfogolni, védelmezni a családok ügyét. Székhelye Brüsszelben található, munkájukat a COMECE helyiségeiben végzik, jelenlegi Elnök: Antoine Renard Főtitkár: Maria Hildingson. A FAFCE a hozzá tartozó különféle nemzeti egyesületeken keresztül mintegy 11 millió(!) család képviseletében tevékenykedik. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.11

12 Francia Katolikus Családegyesületünk (AFC) tagjaként - melynek munkájában hosszú évek óta tevékenykedek - felkértek e szervezeteknek a FAFCE-n belüli képviseletére, valamint a francia elnökség ideje alatt a Főtitkárságra háruló feladatok irányítására. Mind Brüsszelben, mind Strasbourgban számos kapcsolatra tettem szert, melyek lehetővé tették számomra, hogy kissé belülről is megismerhessem az európai politikai intézményeket. A Szentszék strasbourgi Missziója még 1998-ban felkért a családügyek Európa Tanácsnál történő képviseletére. Így több a családokra vonatkozó ajánlás kimunkálásában vehettem részt. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.12

13 6. A (nyugati) társadalmi fejlődés iránya, és világszerte, természetesen Európában is érzékelhető hatása a „családra”  Minden természetes erkölcs elvetése, egy az Emberről szóló örök és ősi igazság tagadása. Pl.: „Tilos a tiltás”, minden megengedett, véleményünktől függő!  A realizmus elvetése: nincs többé abszolút igazság, és minden Emberre vonatkozó kinyilatkoztatás szubjektív, különösen az Emberre és a Katolikus Egyház Hitére vonatkozó Igazságok! Pl.: „minden vallás ugyanannyit ér”! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.13

14  Előtérbe került az individualizmus és a relativizmus erkölcse: az egyén az „egyetlen abszolútum”, az egyén képes önmaga dönteni „szabadságáról”! Az individualizmus elkerülhetetlenül egoizmushoz vezet! Pl.: az egyén egyedül önmagával képes szembesülni, ez nagyfokú belső szorongáshoz és depresszióhoz vezet…  Következésképpen: „az Emberi Jogok” „emberi jogokká” válnak, a nő, az anya, a gyermek stb. jogait fogják jelenteni, ami nem jelent majd mást, mint az egyéni jogok egymásmellettiségét. Pl.: egy gyermek perben félként szerepelhet a tulajdon szüleivel szemben… G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.14

15  A „GENDER” teória, vagy ideológia: nem más, mint a férfi és nő természetes szexuális különbözőségének tagadása, vízió az emberi lény semlegességéről, a szexuális hovatartozás nem része az identitásnak, a szexuális hovatartozás szerinti különbségtétel diszkrimináció, az Ember szabadságában azzá válhat, amivé akar. Ez nem más, mint a valóság meghazudtolása! Pl.: egy homoszexuális, leszbikus, vagy élettársi kapcsolatban élő pár, teljes mértékben egyenértékű a férfi és nő alkotta párral, az ebben való választás csakis a személytől függ! Az élet melletti elköteleződés a katolikus Egyház találmánya! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.15

16  A házasság (különösen a katolikus és szentségi) teljes mértékben Emberi kitalálás és csupán a többi között egy formája az együttélésnek! A házaspár és a család csak az egyének egy alkalmi egymásmellettiségét jelentik, az életre vonatkozó tervek nélkül, melyben minden fél megőrzi teljes szabadságát abban, hogy törekvéseinek megfelelően más egymásmellettiség mellett döntsön! Ez nem jelenthet mást, mint az egységet és a társadalom alapsejtjét jelentő hagyományos családmodell feladását! Ennek egyik következménye a jövőbe vetett hit és az ebben való elköteleződés elutasítása. Pl.: a gyermekvállalás elutasítása és a demográfiai tél, melynek jelei jól érzékelhetőek Európában, mindennek logikus következménye. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.16

17  A személyes szabadság kutatásának ilyen mértékű hangsúlyozása veszélyt jelent az életre : a termékenység feletti uralom megszerzése bármely fogamzásgátló módszerrel, a saját teste feletti rendelkezés jogának megszerzése a nő számára az abortuszig elmenően, a tökéletes gyermek utáni vágy: az eugénizmus, az élet végén a személy által szabadon választott méltó halál az euthanázia útján,…mely feltétlenül az élet egy kényszerű befejezése felé való sodródást jelent…! Az életnek e szándékos veszélyeztetése társadalmunk számára alapvetően ártalmas, s mindezzel szemben mintha érzéketlen maradna a lelkiismeretünk! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.17

18  Arra irányuló igyekezet, hogy a gyermeket önálló, felnőtt személyként kezeljük, akinek megvannak a saját jogai, akinek nincs felelőssége a szülőkkel, a családdal szemben, melyeket a hivatalos szövegek a „gyermek magasabb érdekeiként” tartanak számon  A „családpolitika” és „társadalompolitika” állandó és szándékos összekeverése! A családpolitika megelőző, hosszú távra építkezik, mert egy gyermek világrahozatala és felnevelése legalább 20 évig tart, tehát a családpolitikai koncepciónak is hosszú távon kell gondolkodnia!  A társadalompolitikában a pillanatnyi szükségletek szerinti beavatkozás érvényesül, a nehéz helyzetek megoldását szolgálja: betegség, munkahely elvesztése, jogorvoslat stb. • G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.18

19 Néhány konkrét példa: Az ENSZ:  2010/2011 fiatalok éve: ”Konferencia a Fiatalságról, 2010. augusztus 23-27., Mexikó”: követelik az emancipált szexuális nevelés általánossá tételét, az „abortuszhoz való jogot” a szülők tudtán kívül! A konferencia helyszínének halljában, az ifjúság épülésére, kiállításon volt megtekinthető minden fogamzásgátló eszköz, valamint információk a magzatelhajtás minden lehetőségéről!  ENSZ csúcstalálkozó 2010. szeptember 20-22.: „Az évezred fejlődési célkitűzése” (MDG): az abortuszhoz való jognak Emberi jogként való szerepeltetése! és ennek beágyazása a nemzeti törvénykezésekbe! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.19

20 Európai Unió: 2010. „a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem éve”  A gyermekvédelem Uniós feladat, a családvédelem pedig Nemzeti! Hogyan képzelhető el a gyermekvédelem kérdéseinek kezelése úgy, hogy a szülők, a családok, mint elsődleges érintettek mindebből kimaradnak? Pl.: hogyan segítsük a bajban lévő kismamát gyermeke megtartásában, ha a mama nemzeti hatáskörbe tartozik, a gyermek pedig az Unió védelme alatt áll?  Akár a Bizottságról, akár a Parlamentről essék szó, sok döntésük van hatással a családokra, anélkül, hogy a Nemzetek véleményét megkérdeznék! Pl.: a vasárnapot hétköznapnak tekinteni…súlyos veszélyt jelent a családi életre vonatkozóan… G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.20

21  Európa Tanács: a családnak joga van a közösséghez tartozni és több Ajánlás, vagy Határozat vonatkozik rá, különösen a társadalmi kohézió tekintetében. A 2010. áprilisi ülésen elhangzott egyik hozzászólásnak ez volt a címe: ”A családi összetartozásba való befektetés, válságos időben a fejlődés egyik összetevőjébe történő befektetést jelent.”, mely kimondja egyebek között a következőket: „A parlament Testülete úgy látja, hogy az Európa Tanács minden egyes Tagállamának erejéhez mérten biztosítania kell az elsőbbséget családpolitikájában a következő felsorolás szerinti témákban: gyermekvédelmi szolgálat, nemek közötti egyenlőség, nevelés, kulturális és szociális szolgáltatások, generációk közötti szolidaritás, foglalkoztatás, infrastruktúra és városrendezés eszközeinek biztosítása.” G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.21

22 Ugyanakkor például következő nyugati tendenciák érzékelhetők:  nincs igazi meghatározása a családfogalomnak, többféle létezik…  kereset benyújtása arra vonatkozóan, hogy lelkiismereti okból ne legyen joguk tiltakozni az orvosoknak (ezt a javaslatot szerencsére október 7.-én elvetették!)  jogok megerősítése, különösen a gyermeki jogokra vonatkozóan, anélkül, hogy párhuzamosan szó esne arról, hogy a jog kötelezettséggel, feladattal is jár! Harci paripájuk e kérdésben az „elfenekelés”.  az Emberi jogok európai Bírósága legutóbbi határozatai egyikében elítéli Olaszországot a tantermekben lévő feszületek miatt…ez az ítélet ellentétben áll a lelkiismereti szabadsággal! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.22

23 • A médiumoknak nagy a felelőssége az erkölcsi fejlődésben, propagandájuk liberális társadalmat szolgál … minden erkölcsösség, és főként minden felelősségérzet nélkül!! • Olyan társadalomban élünk, mely elveszíti alapvető vonatkozási pontjait, mely elveszíti a természetes és ősi igazság iránti fogékonyságát! A politika törvényalkotó tevékenysége a nyomásgyakorlásban ügyesebb, kisebb csoportok érdekeit szolgálja! Hosszabb távon nincs elképzelése az „Emberek Jólétéről”, az „Emberiségről”. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.23

24 7. A (katolikus és hagyományos) család nincs kedvező helyzetben,  sem a média által favorizált közvélemény szerint,  sem a politikai intézményekben… Ez a megállapítás azonban nem kell, hogy elbátortalanítson minket, sőt arra hívja fel a figyelmünket, hogy kötelező cselekednünk, beavatkoznunk a dolgok folyásába, szerveződni és értékeinket elfogadtatni! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.24

25 • A katolikus Egyház jelen van és a már említett képviselőin keresztül éberen figyeli az eseményeket az ENSZ-nél, az Európai Uniónál, az Európa Tanácsnál és a CCEE-ben is (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa ), melynek elnöke Dr. Erdő Péter bíboros, érsek. • A CCEE szeptember végi zágrábi közgyűlésének témája a következő volt: „Demográfia és a Család Európában”. (Javasolom mindenki számára e találkozó zárónyilatkozatának elolvasását.) G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.25

26  Jelen vagyunk továbbá a nemzeti Püspöki Konferenciáknál és ne feledkezzünk meg a Család Pápai Tanácsáról sem, melynek székhelye Rómában van s elnöke Mgr. Ennio Antonelli bíboros.  Azt hiszem ezek után jogosan kérdezem, hogy mi hívők, vajon elég támogatást nyújtunk-e az Egyházunknak? Nekünk, családoknak elsődleges kötelességünk támogatni papjainkat, püspökeinket. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.26

27 8. A Kincs • Nekünk, katolikusoknak nagy kegyelem és lehetőség, hogy megismerhetjük a „római katolikus Egyház Tanítását” az élet alapjairól és a család értékéről, a házasság szentségének és a hűségnek értelméről, az élet elfogadásáról és a szülők gyermekeik iránti felelősségéről stb.… G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.27

28 Említsük akár VI. Pál, II. János-Pál, XVI. Benedek pápa nevét, mennyi írás és iránymutatás származik tőlük, melyekből tanulhatunk, melyek  vezetnek minket,  megmutatják nekünk az Igazságot,  bátorítanak szülői küldetésünk teljesítésében… Tudatában vagyunk-e egyáltalán annak, hogy mekkora Kincset birtoklunk? Tudatában vagyunk- e annak, hogy a Szentlélek valamennyiünkben és családjainkban is jelen van? G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.28

29 Egy alkalommal európai képviselők társaságában ebédeltünk - akik közül néhányan északi országokból jöttek, tehát protestánsok voltak - amikor feltettük a kérdést, mely egyébként gyakran elhangzik az európai családegyesületeinkben, a FAFCE-ban is: „keresztény családoknak kellene-e inkább neveznünk magunkat, vagy katolikusoknak?” A válasz azonnali és lényegre törő volt: „Maradjatok katolikusok, így legalább tudjuk, milyen értékekben hisztek, mit védelmeztek!” G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.29

30 9. Ténylegesen mi az, amit megtehetünk? • A katolikus családokra, vagyis ránk tartozik a családról szóló „jó hír” továbbadása a világnak! • Szüntelenül munkálkodnunk kell egy emberibb társadalom felépítésén. Ott, ahol élünk és dolgozunk, ahová az Úr küldött, legyenek családjaink a tanúságtevők, ha a család értékéről, a családi boldogságról van szó. Kötelesek vagyunk hallatni a szavunkat a politikában, hogy a felelősökben tudatosuljon egy családi összetartozást erősítő, távlatos politika szükségességének kialakítása, melynek hatása kedvező mind a család biztonsága, mind a gyermekvállalás tekintetében!. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.30

31 • A családokra tartozik azon értékek védelme, melyekhez kötődünk, a mi feladatunk csoportok alakítása, hogy kölcsönösen támogathassuk egymást, különösen a nevelési feladatok ellátásában. Csoportokba kell szerveződnünk, hogy meghallgassanak minket, hogy ezek által elérhessünk olyan struktúrákat, mint pl. a FAFCE, vagy mások, akiknek fontos célja a családok, az élet védelme G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.31

32  Szeretném itt idézni XVI. Benedek pápa kérését: ”…a híveknek aktívan részt kell venniük a politikai életben, az Egyház Tanításával összhangban, és keresniük kell a legszélesebb körű megegyezést mindazokkal, akiknek szívügye az élet és a szabadság, az igazság, a család, a szolidaritás és a közjó védelme!”  Kötelességünk egyúttal az Egyház erőfeszítéseinek támogatása, püspökeinké, papjainké, amikor bátor állásfoglalásaikat kifejtik a médiumokban, a különböző politikai intézményekben. Szükséges, hogy buzgó imádsággal kísérjük őket nehéz küldetésük teljesítésében. G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.32

33 • A püspökök arra kérik a családokat, hogy boldogságuk legyen tanúságtétel! XVI. Benedek pápa ezt mondja nekünk: „szüntelenül ajánljuk az új generációk figyelmébe a család, a házasság szépségét, mutassuk be, hogy ezen intézmények a szív legmélyebb kívánságaival állnak szoros kapcsolatban, s hogy általuk a személy méltósága társadalmi, sőt gazdasági szükségszerűséggé válik”! • Ha a környezetünk így vélekedik majd rólunk: ”Nézzétek, mennyire szeretik egymást”…akkor valóban tanúságot tettünk. Legyünk aktív szereplői a társadalomnak és legyünk tudatában annak, hogy harcunkat nem egyedül vívjuk. A Szűzanya mellettünk áll, és Ő győzni fog! ám ehhez ránk is szüksége van! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.33

34 Köszönök, hogy meghallgattak, köszönöm a türelmüket! Toulon, 2010.november 1. Mindenszentek napja! G. Nothhelfer Máriabesnyő, 2010. nov. 12.34


Letölteni ppt "Georges Nothhelfer Toulon, Franciaország Máriabesnyő, 2010. nov. 12. AZ EURÓPAI CSALÁDPOLITIKA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések