Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innováció és szociális szövetkezetek vidéki téségekben Kaposvár,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innováció és szociális szövetkezetek vidéki téségekben Kaposvár,"— Előadás másolata:

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innováció és szociális szövetkezetek vidéki téségekben Kaposvár, 2013.11.22. G. Fekete Éva

2 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Új hangsúlyok a (vidék)fejlesztésben EU •Place-based •CLLD •Társadalmi innováció •Szociális gazdaság MO •Megye •Gazdaság prioritása •Munka alapú társadalom / önellátás •Közfoglalkoztatás •Koncentráció

3 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Innováció •„Új elképzelés, ami működik” •Az innováció klasszikus értelmezése a gazdaságra vonatkozik, K+F-ben realizálódik •A gazdaság új kihívásokkal néz szembe: –verseny: tudásnövelési kényszer –területiség / glokalizáció –fenntarthatóság –társadalmi problémák (foglalkoztatás, szegénység) értékváltás társadalmi tényezők felértékelődése

4 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innováció A.A társadalmi szempontoknak a gazdaságiak felé helyezése (paradigma-váltás) B.A társadalmi erőforrások bevonása a gazdaság működésébe és az általa gerjesztett problémák megoldásába •társadalmi tőke, hálózatok, társadalmi részvétel, önkéntesség, szabad felhasználású szellemi termékek, helyi tudás C.A társadalmat működtető értékek és struktúrák megújítása •partnerség, jó kormányzás, kommunikáció, társadalmi mozgalmak D.Új működő elképzelés a piac és a public szektor által ki nem elégített szükségletek kielégítésére E.Társadalmi igények kielégítését célzó innovatív tevékenységek, melyeket elsődlegesen társadalmi célokkal rendelkező szervezetek fejlesztenek ki és terjesztenek

5 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi vállalkozás (1) 1.NESsT: (1) innovatív megoldás a társadalmi problémákra, (2) kettős cél: pénzügyi fenntarthatóság javítása, és jelentős társadalmi hatás elérése, (3) jó minőségű termékek és szolgáltatások eladása folyamatos felelős hozzáállással (non-profit, köz-, és üzleti szervezetek egyaránt lehetnek, hátrányos helyzetű emberekhez kötődő társadalmi célokat preferálnak. (Tóth at al, 2011)

6 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi vállalkozás (2) 2.TÁMOP Kézikönyv (EU Fehér Könyv alapján): (1) nem kormányzati szervek, (2) elsődlegesen önfoglalkoztatást célzó piaci termelés, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek, (3) alapértékek: önkéntesség, együttműködés, szolidaritás és felelősség, (4) profitszétosztás tilalma, (5) társadalmi elkötelezettség. (munkanélküliség csökkentése és a segélyezés csökkentése a preferált cél.) (Petheő at al 2010)

7 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi vállalkozás (3) 3.Conscise4 kutatási program: (1) non-profit szervezet; (2) társadalmi célokat szándékozik megvalósítani üzleti tevékenységeken keresztül; (3) magánszemélyek számára nem engedi a vagyon szétosztását, az a társadalmi cél szerinti célcsoport javát szolgálja, (4) önkéntességen alapuló intézményi struktúrában valósul meg; (5) támogatja a kölcsönösen előnyös együttműködést az adott ágazatban működő más szervezetekkel. (Petheő 2009)

8 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi vállalkozás (4) •EU Act on Social enterprises: (1) az üzleti tevékenységüket a közösség javát szolgáló szociális vagy társadalmi cél érdekében, gyakran magas szintű társadalmi innováció formájában végzik, (2) a profitot eme társadalmi cél elérése érdekében visszaforgatják, (3) a szervezeti és tulajdoni forma visszatükrözi küldetésüket, (4) demokratikus vagy részvételi alapelvekre épülnek vagy a társadalmi igazságosságra összpontosítanak.

9 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Szociális szövetkezet •Egy a társadalmi vállalkozások közül: –üzleti tevékenységet végez –a társadalmi cél az elsődleges –nincs profit-szétosztás •+ Szövetkezet: –a tagok jóllétét szolgálja –önkéntességen alapul –demokratikus döntéshozás

10 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Szövetkezeti alapelvek 1.Önkéntes és nyitott tagság 2.Demokratikus tagi ellenőrzés 3.A tagok gazdasági részvétele 4.Autonómia és függetlenség 5.Oktatás, képzés és tájékoztatás 6.Szövetkezetek közötti együttműködés 7.Közösségi felelősség Nem minden szövetkezet társadalmi vállalkozás – és fordítva

11 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Magyarországi szociális szövetkezetek •2006, 2013 •Új szereplők a tagok között: •Belépés megkönnyítése: •Tagi munkavégzési jogviszony létrehozása: •Átmenet biztosítása a közfoglalkoztatásból:

12 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innováció vidéken - a vidék sajátosságai •Alacsony koncentráció – hiányos szolgáltatások •Természethez való közelség – érték és felelősség •Centrumoktól való távolság – információs elzártság, magára hagyatottság •Lassabb kulturális változások – megőrzött értékek

13 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet A társadalmi innováció potenciális területei (társadalmi célok) vidéki térségekben (1) •alacsony koncentráció, centrumtól való távolság –alternatív (kisléptékű) szolgáltatási módok bevezetése: oktatás, művelődés, egészségügy, szociális gondoskodás, kommunális szolgáltatások •depriváció csökkentése / felzárkózás –város-vidék kapcsolatok erősítése: (fizikai, információs, társadalmi) hálózatok építése, közlekedés, reprezentáció •integráció

14 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet A társadalmi innováció potenciális területei (társadalmi célok) vidéki térségekben (2) •természetközelség –környezeti fenntarthatóság erősítése: természetvédelem, tájfenntartás, erdősítés, alternatív energiaforrások használata, hulladékkezelés, lakások felújítása, település-karbantartás •egészséges lakókörnyezet biztosítása –helyi (természeti és kulturális) erőforrások hasznosítása: tájjellegű élelmiszertermelés, rekreációs lehetőségek bővítése, lakóingatlanok kiajánlása •megélhetés biztosítása, önrendelkezés erősítése, fiatalok letelepedése

15 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet A társadalmi innováció potenciális területei (társadalmi célok) vidéki térségekben (3) •kulturális változások: –tudáskészlet bővítése: helyi tudás, szaktudás, digitális írástudás •tudástársadalomhoz kapcsolódás elősegítése –kulturális örökség őrzése, hagyományápolás: gyűjtés, bemutatás •identitás megőrzése, erőforrás-bővítés –jó kormányzás: közösségek erősítése •közvetlen részvétel elérése, kapacitásbővítés

16 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innovációs kezdeményezések vidéki térségekben •Megélhetést segítő kezdeményezések: Önellátó falu (Túristvándi, Belecska), Közösségi támogatású mezőgazdálkodás (USA-Wisconsin), Közösségi erdészet (Franciaország), Vidéki termékek városi boltja (Portugália), Bio-gazdálkodás (Hernádszentandrás). • Szociális szolgáltatások: Szociális bolthálózat (), Faluétterem (Belgium), Szolgáltatás-jegyrendszer (Belgium), Idősgondozó hálózat (), Nyugdíjas korrepetitorok (). • Infrastruktúrát javító szolgáltatások: Közösségi közlekedés (Franciaország), Hulladékgyűjtés és újrahasznosítás (India), Alternatív energiaforrások hasznosítása (Németország), Tájdoktorok és útdoktorok (Antwerpen).

17 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Szociális szövetkezetek és a társadalmi innováció •Innovátorok vagy innovációk? •Innováció: - új megközelítés, új szervezeti forma •Innovátor: –Új, eddig lefedetlen területekre lép be (nem csak mezőgazdaság!) –Új, eddig nem bevont erőforrásokat hasznosít (értékesítési bevétel, önkéntesség, magántulajdonú ingatlan, adomány) –Új, eddig nem létező kapcsolatokat, hálózatokat épít ki (termelő – fogyasztó, város-vidék)

18 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Dilemmák A magyar vidék társadalmi problémáinak kezelésében 1.a szociális szövetkezet a legmegfelelőbb társadalmi vállalkozási forma? Prométheusz – Trójai faló – Frankestein? 2.reálisan milyen területeken hozhatnak innovációkat a társadalmi vállalkozások / szociális szövetkezetek? Mihez kapnak állami / önkormányzati támogatást? 3.milyen szerepet szán magának az állam, mekkora teret ad az önszerveződésnek?


Letölteni ppt "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet Társadalmi innováció és szociális szövetkezetek vidéki téségekben Kaposvár,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések