Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénztárgép eladás – vásárlás kockázatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénztárgép eladás – vásárlás kockázatai"— Előadás másolata:

1 Pénztárgép eladás – vásárlás kockázatai
Quittner Gusztáv OKSZ – Elnökségi tag OFFICE DEPOT Ügyvezető Igazgató

2 Mekkora a pénztárgép piac
Jelenleg a pénztárgép vásárlásra kötelezettek döntő többsége elindította regisztrációs kód igénylését. Megközelítőleg ezer regisztrációs kódot igényeltek a pénztárgép használók, amelyekből kb. 110 ezer pénztárgép esetében vehet a vevő állami támogatást igénybe általában 50 ezer Ft-ot A jelenlegi adatok szerint igénylők több mint 90%-a továbbra is hagyományos pénztárgépre és nem PC alapú pénztárgépre cseréli jelenlegi hagyományos pénztárgépét

3 Jogszabályi háttér I. Kinek kötelező az online pénztárgép
- 1. melléklet a 3/ (II. 15.) NGM rendelethez Gyakorlatilag mindenkinek akinek eddig pénztárgépet kellett használnia. Általánosságban azt lehet mondani szabályzásról, hogy a zárt helyen termékek értékesítésével foglalkozó cégeket szinte kivétel nélkül pénztárgép használatra kötelezi. Lehet-e mentességet kérni az online pénztárgép használata alól? Mi van akkor ha nincs térerő az üzletemben? Az egyedi mentességet a NAV csak abban az esetben adja majd meg, ha a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság igazolja, hogy a pénztárgépe üzemeltetési helyén valóban nem megoldható az elektronikus adattovábbítás, és úgy látja, hogy aránytalanul megterhelné az ezt elősegítő eszközök (pl. antennák) beszerzése a vállalkozását. Az online kommunikációra képes pénztárgép használatára azonban akkor is kötelezni fogják, ha ezt megkapja, de a készülék által rögzített adatokat csupán havonta egyszer, CD-n vagy DVD-n kell majd továbbítana az adóhatóságnak Az akadozó, vagy nem megbízható mobil szolgáltatásokra hivatkozva nem lehet majd felmentést kérni az adattovábbítás alól. Az ellenőrző egység ugyanis az adatkapcsolattól függetlenül rögzíti az adatokat, és nagyobb csomagokban is képes továbbítani azokat, ha csak bizonyos időközönként érhető el a mobilszolgáltatás.

4 Jogszabályi háttér - folytatás
Online pénztárgéphez szükséges feltétel Vállalkozásnak a NAV-nál kell igényelnie pénztárgépéhez regisztrációs kódot. Az igénylés történhet postai úton feladott adatlapon, vagy az ügyfélkapun keresztül kitöltött elektronikus adatlapon keresztül. Az adatlapon a vállalkozásnak meg kell majd adnia minden szükséges céges adatot, amit korábban a szervizesnél adott meg az üzembe helyezéshez. A beküldött adatlap alapján a NAV egy üzembe helyező kódot közöl a vállalkozóval. Mivel a pénztárgépek közvetlen adatátviteli kapcsolatban állnak majd a NAV szerverével ezért a kód egyszerű megadásával a készülék online üzembe helyezése közvetlenül a NAV szerveréről történik majd Jelenlegi ismereteink szerint a vállalkozások döntő többsége megigényelte a regisztrációs kódot. A kormány ötvenezer forinttal támogatja a pénztárgépek cseréjét, vagy kiegészítését egy olyan eszközzel, ami lehetővé teszi az összekapcsolásukat az adóhatóság szervereivel. A támogatás igénybevételéhez egy nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni az adóhatósághoz.  Az adóhatóság, ha megalapozottnak tartja a kérelmet egy 16 jegyű regisztrációs számot és egy igazolást küldd majd vissza a támogatás megítéléséről. A kedvezményt a vásárlás során lehet majd érvényesíteni, azaz az igazolással és regisztrációs számmal az új, online pénztárgépet értékesítő, vagy a régi készüléket átalakító céget kell majd megkeresnie. A regisztrációs kódot az adóhatóság abban az esetben is elküldi, ha nem tartja megalapozottnak a támogatási kérelmet, mivel a számsorra az összes online pénztárgép üzembe helyezése során szükség van. A pénztárgép regisztrációja a korábban leírt módon, tehát azok számára is kötelező lesz, akik nem jogosultak a támogatásra.

5 Jogszabályi háttér – Támogatás feltételei
A támogatást csak olyan cégek, vagy egyéni vállalkozók kaphatják meg, akiknek az éves árbevétele nem éri el az 500 millió forintot és nem állnak végelszámolási-, felszámolási-, csőd vagy kényszertörlesztési eljárás alatt.  Kizáró ok a 180 napon túl fennálló, 1 millió forintnál magasabb adó, vagy vámtartozás, ha a NAV nem engedélyezte az adósság rendezésének az elhalasztását, vagy kiegyenlítését részletekben. Ezen felül, azok sem kaphatnak támogatást, akiknek a munkáltatóktól, kifizetőként levont adókban tízezer forintnál nagyobb hátralékuk van.  Cégenként legfeljebb öt darab, 2013 március 20 előtt engedélyezett pénztárgépet lehet majd támogatással átalakíttatni, vagy lecserélni. Figyelem 37/2013 NGM rendelet amely a 16/2013 NGM rendeletet módosítja előírja azt, hogy a támogatás feltétele az, hogy az online pénztárgépet december 31-ig üzembehelyezzék. Részletes joganyag a 16/2013 és 37/2013 –as NGM rendeletekben található

6 Jogszabályi kötelesség, de …..
37/2013 NGM rendelete megengedi október 1-től a régi pénztárgépek használatát: 1. § (1) A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek – a 71/A–75. §-ban foglalt kivétellel – augusztus 31-ig üzemeltethetők.” (2) A Rendelet1 a következő 71/A. §-sal egészül ki: „71/A. § Az az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki szeptember 3-át megelőzően a 45/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az állami adóhatósághoz megtette, jogosult az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy október 1-től az üzemeltetés további feltétele, hogy az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.”

7 NAV közlemény A) A pénztárgép használatra kötelezettekre irányadó rendelkezések 1. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany augusztus 31-ét követően az alábbi feltételek fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet: a) A szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép tovább üzemeltetésének az a feltétele, hogy szeptember 3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében a pénztárgép használatra kötelezett adóalany regisztrált, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért. b) október 1-jétől az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép üzemeltetésének az a) pontban meghatározotton túl további feltétele, hogy az adóalany új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen. Az adóhatóság – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót október 1-jét követően nem alkalmaz akkor, ha az adóalany szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik. Az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép legkésőbb az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig üzemeltethető.

8 NAV közlemény - folytatás
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatóság az 1-2. pontban foglalt esetben a feltételek teljesítésének igazolására olyan szerződést, illetve visszaigazolt megrendelést fogad el, amelyben az online pénztárgép leszállítására (illetve beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidő meghatározott. Az adóhatóság a szerződésben, illetve a visszaigazolt megrendelésben meghatározott időpontig tekinti igazoltnak azokat a feltételeket, amelyek mellett a jogszabály alapján üzemeltethető a hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján az online pénztárgép cseréjéhez nyújtott állami támogatás érvényesítésének feltétele, hogy az online pénztárgép december 31-ig üzembe helyezése megtörténjen.

9 Jelenleg forgalmazási engedéllyel rendelkező online pénztárgépek
Engedélyszám Pénztárgép neve Kiállítás dátuma Forgalmazó neve, címe Jogerőre emelkedik A001 LCR CLASSIC SENTO M LAUREL Kft., 8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 4-6. A002 Micra Sento M MICRA- METRIPOND Kft., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsi Zsilinszky utca 70. A003 MONTEL SENTO- H MONTEL INFORMATIKA KFT., 1155 Budapest Mézeskalács tér 18. A004 SAM4S NR-270 ALT CASH Kft., 1141 Budapest Fogarasi út A005 LAP SENTO M LA PÉNZTÁRGÉP Kft., 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 16. A006 MICRA MINI M A007 MONTEL MINI H A008 Micra Jota M A009 LRC Classic JOTA A010 MONTEL JOTA A011 LAP Classic JOTA A012 LCR ECO Mini A013 LAP ECO Mini A014 EURO-150TE Flexy ECR-TRADE Kft., 1133 Budapest Dráva utca 5/a. A015 NOVATEK-N PRIOR CASH Kft., 6000 Kecskemét Szolnoki út 33. A016 NOVATEK-F SZINTÉZIS INFORMATIKAI Zrt., 9023 Győr Tihanyi Á. u. 2. A017 SAM4S NR-300 ONLINE A018 S&E NR-300 ONLINE JAPAN CASH COMPANY Kft., 1089 Budapest Orczy tér 4/C

10 Pénztárgép helyzet kockázatai
Vevő számára a választék nem nagy, több forgalmazó lényegében azonos gépet kínál Nincs tapasztalat a gépek megbízhatóságáról, nincs felhasználói tapasztalat Honnan tudok meggyőződni arról, hogy megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkezik az általam választott pénztárgép? Alkalmas-e arra az igénybevételre amire használni szeretném? Több forgalmazó tőkeereje kérdéses, mi lesz akkor ha a felhasználás során jelentős garanciális javításra szorul a termék. A pénztárgépek új fejlesztés eredményeként jöttek létre. Lényeges hiba esetében technológia okok miatt gyakorlatilag a pénztárgép cserére szorulhat. Lesz-e elég tőkeereje a garanciális javításokra az összes forgalmazóknak? Ha előleget kér tőlem a pénztárgép eladója (pénztárgép szervize) mi a garancia arra, hogy visszakapom a pénzemet? Ha késve teljesít a forgalmazó akkor a jelenlegi jogszabályok alapján elveszíthető a támogatás A mobil adatforgalom árában jelentős kockázat van, a beültetett eszköz jellege miatt a szolgáltató nem választható szabadon. Szolgáltató cseréhez kassza csere is szükséges lehet.

11 Miért nem vásárolható pénztárgép nagyobb kereskedelmi láncoknál?
Valószínűleg a kockázatok miatt A helyzet kockázatai miatt nem biztos, hogy egy prudens viszonteladó felvállalja az előző dián említett kockázatokat Amennyiben a forgalmazóval problémák lesznek akkor a kötelezettségek a viszonteladóra szállhatnak A gyorsan változó piaci helyzet miatt - amit akár az adatkommunikációs szolgáltatók ára is befolyásolhat - nagyon könnyen eladhatatlanná válhat a megrendelt pénztárgép. Pár hónap – esetleg félév múlva – nem vagy csak alig lesz igény új online kasszagépre, mivel mindenkinek új kasszája lesz. Vagyis magas a kockázata annak, hogy az áruja elfekvő lesz (gyorsan romló termék).

12 Kiskereskedői lehetőségek a kockázatok mérséklésére.
Tudatos gépválasztás Szerződési feltételek gondos végigolvasása!!! Meggyőződés arról, hogy az eladó levonja-e a számlából az ötvenezer forintot vagy pedig visszatartja az előleget addig amíg a NAV kiutalja számára a támogatást. Tartalmaz-e a szerződés kártérítést arra az esetre ha a szállító késve szállítja a gépet és ezért elesik a vásárló az ötvenezer forintos állami támogatástól. Milyen addicionális költségek merülnek fel, pl. beüzemelés. Mobil adatkapcsolat várható költsége (jelenleg itt még nincs árverseny). Milyen kockázat van abban, hogy a szállító nem teljesít és az előleget sem adja vissza, mert … Milyen lehetőség van elállásra, mert a piac változik Van-e lehetősége a szállítónak egyoldalúan más géptípus szállítására és ez jár-e bármilyen hátránnyal a vevő részére Esetleges hibás teljesítésnél képes-e technikailag és/vagy pénzügyileg helyt állni a károkért a forgalmazó/viszonteladó

13 Quittner Gusztáv OKSZ – Elnökségi tag OFFICE DEPOT Ügyvezető Igazgató
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Quittner Gusztáv OKSZ – Elnökségi tag OFFICE DEPOT Ügyvezető Igazgató


Letölteni ppt "Pénztárgép eladás – vásárlás kockázatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések