Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 „A betegek számára az Internet és egyéb elektronikus média használata az egészséggel és életmóddal kapcsolatos információk vagy szolgáltatások terjesztésére,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " „A betegek számára az Internet és egyéb elektronikus média használata az egészséggel és életmóddal kapcsolatos információk vagy szolgáltatások terjesztésére,"— Előadás másolata:

1

2  „A betegek számára az Internet és egyéb elektronikus média használata az egészséggel és életmóddal kapcsolatos információk vagy szolgáltatások terjesztésére, ill. tárolására.” Gustafson és Wyatt, BMJ, 2004.

3  Betegtájékoztatás, felvilágosítás, oktatás  e-Business (pl. on-line patika)  Publikációk, szakmai irányelvek, szabványok  Szakkönyvtár  Vitafórumok, terápiás konzultáció, on-line konzílium, web-es szolgáltatás  Virtuális kórlap  TELEMEDICINA  Távvezérelt orvosi műszerek (telemetria)  Telemetria+mobil kommunikáció  Mobil-portál (WAP) Publikus Orvosi K + F

4

5  Távközlési és informatikai technológiák alkalmazása az egészségügyi ellátás javítása érdekében akkor, amikor a résztvevők között lényeges távolságot kell áthidalni  Olyan infó-kommunikációs eszközzel támogatott tudásmegosztáson alapuló › diagnosztikus › terápiás-, illetve ezeken alapuló › távfelügyeleti eljárás, melyben az egészségügyi szakszemélyzet beteg melletti jelenlétét on-line elektronikus kapcsolaton keresztül távolról pótolják

6  Táv-konzílium/szupervízió:  a diagnózis felállításába, a kezelés menetébe kommunikációs eszközökön keresztül távoli orvos/szakszemélyzet is bekapcsolódik  Táv-manipuláció:  a vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli /végzi a  vizsgálatot (pl.: endoszkóp)  beavatkozást (pl. video-vezérlelt robottal vagy távvezérlésre alkalmas eszközzel végzett távmanipuláció)  Távdiagnosztika:  a diagnózis alapját adó vizsgálat elkészítője és a diagnózis felállítója (a lelet készítője) térben elválik egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak  Távfelügyelet:  az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél levő/őt figyelő jelfogók és jeltovábbítók pótolják  fogadó oldal interaktivitását feltételezi

7  Telekonzílium  Telekonzílium (e-kommunikáció)  Teleradiológia  Teleradiológia (PACS rendszer minőség)  Telepathológia  Telepathológia (szövettan, konzultáció, tudományos munka támogatása)  Telediagnosztika  Telesebészet, robotika  Telesebészet, robotika (force-feedback, manipulatio, telemonitoring)  Teledialízis, transplantatio  Teledermatológia  Telepsychiátria  Telepsychiátria (konzultációs-kapcsolati pszichiátria, oktatás, virtuális realitás, anonimitás előnyei mellett új esélyegyenlőségek)  Tele-háziellátás  Tele-háziellátás (videokonferencia, telemetria: EEG, EKG, Holter, vércukor, folyadékháztartás, légzés, stb.)  Teleoktatás  Teleoktatás (felsőoktatás, továbbképzés, kutatás támogatása)

8 vcvdcvcvcvcvvv

9

10

11  Idősek arányának növekedése  Krónikus betegségek  Cardiovascularis betegségek  Daganatok  Cerebrovascularis betegségek  Fertőző betegségek  Genetikai eredetű bántalmak  Preventio  Rehabilitatio  Otthoni betegellátás  Magasabb színvonalú betegtájékoztatás

12 12  Költség – fontos szempont!  Demográfiai változások  Egészségügyi ellátás terjesztése a távoli területekre  Betegségek mintázata, lefutása megváltozott  IT előretörése a betegellátásban, kutatásban  Betegek magatartásának változása (információ éhség)  Wellness igény  Információ mozgás  Egészségügyi network-ök létrehozása

13 13 3° 2° 1° Klinikák Betegút Healthcare Megyei kórházak Városi kórházak Szakrendelők Háziorvos

14 14  Egészségügyi ellátás javítása  Költségcsökkentés  Modern diagnosztikai és terápiás készülékek használata minél nagyobb számú beteg esetén E-health és Telemedicina megvalósíthatja a fenti elvárásokat

15  Beteg monitorok  Fitness és wellness monitorok  Önálló életvitelt támogató megoldások  Interoperabilitás Point of Care PoC

16 › interoperabilitás hiánya › magas költségek, nehézkes/eltérő használat (különböző gyártók) › az egészségügyi rendszerekbe történő integráció nehézsége ¿? Elterjedés gátja

17 Haukeland kórház -  Norvégia 1920-as évek, Haukeland kórház - eü. szolg. rádión keresztül tengeren levő hajók számára(műtét is)  USA-ban - nagy távolságok áthidalására › nebraskai Psychiátriai Intézetben › nebraskai Psychiátriai Intézetben 1955 óta zártláncú TV rendszer Norfolk Állami Kórházzal  1964-ben összeköttetés audiovizuális kapcsolaton keresztül a 200 km-re levő Norfolk Állami Kórházzal › bostoni Logan International Airport állami General Hospital-lal  alkalmazottaknak és utasoknak orvosi konzultációs lehetőség, ill. ellátás az 1967-ben létesült összeköttetés révén az állami General Hospital-lal űrkutatás  Kezdeti űrkutatás i-katonai indíttatású programok (NASA, DARPA) › 1975-ben15 telemedicina program az USA-ban (NASA)  STARPAHC program   eü. ellátás az Arizonában lévő Papago indián rezervátum lakóinak  világűrben lévő asztronautáknak 1972-76 között Mexico City földrengés  1985. Mexico City földrengés - logisztikai és orvosi konzultációs segítség az ATS-6 műholdon keresztül örmény földrengés  1989. örmény földrengés  amerikai-szovjet űrbiológiai közös munkacsoport felügyelete alatt  jereváni orvosi központ és négy amerikai orvosi központ között összeköttetés

18 1924 2010

19 •Kb. 50 orvosi szubspecialitás használja sikeresen a telemedicina nyújtotta lehetőségeket •Kb. 200 aktív telemedicine network az USA-ban •+ teleradiológia •Kb. 100 network napi szinten működik

20  BM Központi Kórház › szövettani metszetek ISDN vonalon keresztüli továbbítása a SOTE I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe Heim Pál Gyermekkórház  Szatellites videokamera a Heim Pál Gyermekkórház egyik műtőjében › az operációt más városban, országban tartózkodó konzulens is figyelemmel kísérheti, véleményezheti  ABN-Ambro  ABN-Ambro Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító Rt. - távkonzílium  Euromedic  Euromedic - teleradiológia

21 videokonferencia-rendszerek  Televízió minőségű videokonferencia-rendszerek, melyhez speciális orvosi berendezések is csatlakoztathatóak perifériák  A videokonferencia-berendezések különféle perifériák kal bővíthetők  Alapelemek: konferenciaszerverek › többpontos konferenciaszerverek › video-eszközök › video-eszközök (pl. video-printerek, konverterek, projektorok) › audio-eszközök › audio-eszközök (pl. audio keverők, szinkrontolmács- berendezések) › kamerák › kamerák (pl. mobil vagy automatikus követő kamerák) › központi perifériavezérlők  Illesztett elemek: › speciális távoktatási, távgyógyászati és távmegfigyelési berendezések

22  „ store-and-forward” képtovábbítás › orvos-diagnosztikai berendezések által begyűjtött információ tárolása, ill. távközlési hálózatokon át történő továbbítása  élő audiovizuális kommunikáció

23

24  Táv-konzílium/szupervízió › A diagnózis felállításába, a kezelés menetébe különböző kommunikációs eszközökön keresztül távoli orvos/szakszemélyzet kapcsolódik be.  Táv-manipuláció › A vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli /végzi  a vizsgálatot  pl.: endoszkópos vizsgálat  a beavatkozást  pl. video-vezérlelt robottal vagy távvezérlésre alkalmas eszközzel végzett távmanipuláció

25  Távdiagnosztika › A diagnózis alapját adó vizsgálat elkészítője és a diagnózis felállítója (a lelet készítője) térben elválik egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak.  Távfelügyelet › Az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél levő/őt figyelő jelfogók és jeltovábbítók pótolják. A módszer a fogadó oldal interaktivitását feltételezi.

26 › Egészségügyi ellátók, ill. szakemberek közötti párbeszéd  egy adott problémára kínálhat azonnali megoldást  lehetőséget teremt rendszeres, több résztvevős szakmai konzultációra is › Orvos – beteg közötti párbeszéd

27  A különböző képalkotó vizsgálómódszerekkel (ultrahang, röntgen, CT, MRI, SPECT, PET, PET-CT) készült digitalizált képanyagok továbbítása és eseti konzultációja  a mindennapos diagnosztikai tevékenység során az elkészült felvételek távolról történő leletezése

28  A beteg laparoscopos műtétjét egy robot végzi, melyet a távolban lévő sebész irányít  A robot karjait a távolban lévő sebész karjai, csuklói irányítják, míg a műtéti terület képernyőn történő megjelenítése hangvezérléssel történik  Előnyei: › távolról történő manipuláció › a computer interface ki tudja szűrni a műtétet vezérlő sebész kezének normál esetben is meglévő remegését, › lehetőség van a műtéti terület két, ill. háromdimenziós megjelenítésére › a módszer segítségével lehetővé válik :  a sebészek távolról történő oktatása  távoli – esetleg háborús – területeken történő betegellátás  asztronauták űrben történő operációja

29

30  http://www.youtube.com/watch?v=d7IojFFHtiA

31  A telemedicina egyik legnépszerűbb és legígéretesebb területe EKG készülékekvérnyomásmérő készülékek › 12 csatornás EKG készülékek, ill. vérnyomásmérő készülékek, melyek alkalmasak a jeltovábbítása interneten és e-mailen keresztül otthoni monitorozására › készülékek, melyek képesek a bypass műtéten átesett betegek komplex otthoni monitorozására mobil készülékek › távolról, interneten keresztül programozható mobil készülékek, melyek a beteg mobil telefonjához csatlakoztatva képesek automatikus adatátvitelre pacemakerek › a pacemakerek működésének folyamatos figyelése, ill. távolról történő beállítása › implantálható cardioverter-defibrillátorok › implantálható cardioverter-defibrillátorok,  alkalmasak a jeltovábbításra,  azonnali beavatkozást tesznek lehetővé

32 Valósidejű EKG monitoring

33  a beteg távoli megfigyelése - szakmai protokolloknak megfelelően  ritmuszavarok észlelése  posztoperatív megfigyelés › otthoni körülmények között, alacsonyabb költséggel  automatikus szívritmus analízis, teljes anyag archiválás  vészriasztás (mentők, szakorvos, rokonság)  valós idejű mobil video kapcsolat  gombnyomásra felépülő, élő video összeköttetés a beteg mobil telefonja és a központ között

34  12 csatornás EKG + mobil telefon  2 ujj - 30 sec a telefon két oldalán  görbe küldés  azonnali diagnózis

35  konzultációs-kapcsolati pszichiátria  oktatás  virtuális realitás megteremtése  egyre nagyobb szerepet kap a: › orvos-beteg között e-mailezés › web kamerán keresztül történő psychotherápia › sms-ben történő utánkövetés › speciális, a kezelést elősegítő CD romok használata  Előnyei: › a beteg önkifejezése szabadabb › szégyenérzete csökken › a kezelés folyamatosabb › távoli területeken lévő betegek is elérhetőek › ahol szükséges, biztosítható az anonimitás

36  nem lesz kiégési szindrómája  nem néz le téged  nem próbál meg szexuálisan közeledni hozzád

37 › távol élő betegek folyamatos monitorizálása › a webes felületre folyamatosan érkező információkból a kezelő személyzet egyénre szabott terápiát állíthat össze a beteg számára › a beteg otthonában lehetőség van a legfontosabb vitális paraméterek (pl. vércukor, folyadékháztartás, légzés, szívritmus, vérnyomás, stb.) folyamatos ellenőrzésére › lehetőség van GSM technológiára épülő megoldások használatára  olyan területeken is elérhetővé válnak a távgyógyászati szolgáltatások, ahol esetleg nincs lehetőség internetes kapcsolat kialakítására

38  cukorbetegek › rendszeres (akár karóra méretű) vércukormérést követő telefonos adattovábbítás › kisméretű vércukormérő készülékek, melyek kétirányú audio- video jeltovábbításra alkalmasak › kombinált készülékek is, melyek kombinálják  a real-time vércukor monitorozás  kevésbé invazív inzulin pumpa funkcióit  krónikus tüdőbetegek › légzésfunkció monitorozása  hordozható, telefonos adattovábbításra alkalmas spirométerek  az asthmás és COPD-s betegek folyamatos oxigén ellátására, ill. oxigén szint mérésére alkalmasak

39  demens betegek › térbeli és időbeli dezorientáltságuk miatt folyamatos felügyeletet igényelnek  karóra méretű műszer, mely előnyeit  a beteg gondozója vagy a szolgáltatás központját hívja a beteggel kapcsolatos információért, vagy a honlapon lévő térképen lokalizálhatja a beteget  otthoni monitorozás › kamerával felszerelt robot, mely hanggal irányítható  az általa begyűjtött képanyag mobil telefonon, ill. interneten keresztül jut a központba egészségi állapotával és biztonságával  a beteg egészségi állapotával és biztonságával kapcsolatos információkat is továbbít › miniatűr elektronikus eszközök (MEMS - Micro Electro- Mechanical Systems)  különböző vitális paraméterek (pl. vérnyomás, vércukor, stb.) továbbítása

40  monitorok hangjelzés mellett adattovábbításra is alkalmasak  a rögzített és továbbított adatok azonnal eljutnak (sms, e-mail, ill. pager-ek és távoli betegfigyelők aktivációja, stb.), a nővérekhez/orvosokhoz, ill. beépülnek a beteg kórtörténetébe  a legkorszerűbb műszerek a különböző vitális paraméterek összehangolt elemzésére, ill. automatikus görbe analízisre is képesek › csökken a fals riasztás lehetősége  orvos által irányított robotok, melyek utasításra végigmennek az adott osztályon, s begyűjtik a betegekkel kapcsolatos legfontosabb adatokat

41

42  Közvetlen előnyök: › Gyógyítási költségek csökkentése a hatékonyabb belső folyamatok következtében › Anyagmegtakarítás (filmek, papír,stb.) › Utazási költségek és időmegtakarítás  egészségügyi személyzet  betegek, vagy egészségügyi szűrővizsgálatokon résztvevők  Közvetett előnyök: › Egészségügyi szolgáltatások eljuttatása távoli, ritkán lakott területekre › Hatékonyabb, gyakran életmentő jellegű kezelés biztosítása távolra Telemedicina előnyei 1.

43  Javul az orvosi/szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés  Javul a betegek életminősége, biztonsága  Csökken a kórházi tartózkodás gyakorisága, időtartama  Rövidülnek az egyes várólisták  Másodlagos, harmadlagos szakvélemények gyors beszerzése, akár külföldről is  Optimalizálható az erőforrások felhasználása  Egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése hatékonyabb  Egységes, jól körülhatárolt betegkövetési, adminisztrációs rendszer  Gyorsabb az új gyógyszerek, eljárások, szakmai normák és jogszabályok országos megismerése  Öregkori önállóság lehetősége

44  beteg - orvos kapcsolat elszemélytelenedése  (gyakrabban?) előforduló orvosi műhibáktól való félelem  magas költségek (?) beruházás  orvosi hiúság – nincs szükség más belföldi/külföldi szakember véleményére hgfhghghghghghhhh

45  Adatbiztonság › Személyi jogok védelme › Adatok hozzáférésének szabályozása › Adatok manipulálásának megakadályozása › Adattovábbítási és konvertálási biztonság › Adattárolási biztonság  Jogosultságkezelés  Átviteli sebesség

46  felelősség kérdése  jelenleg hatályos jogszabályok szerint a betegért a terápiát végző a felelős › így egy rossz tanács alapján hibásan eljáró orvost vonhatnak felelősségre, jóllehet ő csak egy javaslatot hajtott végre  javaslat: megosztott felelősség › tanácsadót is felelősségre lehet vonni, amennyiben javaslata nem felel meg a rendelkezésre álló információk alapján ajánlható legoptimálisabb követelményeknek

47 Szervezeti  TM szolgáltatásokhoz szükséges források  TM konzultációs időpontok  Továbbutalás  Legkorszerűbb technika hozzáférhetősége Szociális / Politikai  Technológiai, infrastrukturális beruházások  Eü. regionális és helyi fejlesztési tervek Technológiai  Megbízható, mobil, ergonomikus és felhasználó-barát rendszerek  Optimális képminőség a diagnosztizáláshoz Etikai / JogiBizalmas adatkezelés

48 • Résztvevők • EU, OSAP, EüMin, OEP, ANTSZ, EüStratKp, Inf. Közl. Min, Nemz. Fejl. Hiv., Foglalk. Pol. Munkaügyi Min., Humán erőforrás program iroda, MEDINFO / ESKI, MOK, … • Egységes stratégia és gondozás • Jogi szabályozás • etika, adatvédelem, eü. szoftverek minősítése • Szabványosítás • EU, HL7 US, HISA EU, telematikai + eü. együttes, honosítások • Adat-kompatibilitás • adatszintű egységesítés • Ágazati adatmodell és adatszótár (sokszereplős ágazat – meta adatbázis) • Adat és Információgazdálkodás szabályozása, Intézmények, fenntartók, szervezetek, üzleti világ (adatvagyon – jogi/gazdasági adás/vétel, nyilvánosság mértéke) • Minőségbiztosítás • Minőségbiztosítás (ISO, KES) • Adatvédelem • Adatvédelem (adatvédelmi törvény)

49  A telemedicinás szolgáltatások jelenleg még nem számolhatóak el lobbyzni a biztosítóknál és a törvényalkotóknál  Megváltoztatja-e a képzést a telemedicina?  Megváltoztatja-e az egészségügyet a telemedicina?  Fejletlen országok ellátása/oktatása javul-e?  Összhang: › szervezeti struktúrák › egészségügy finanszírozási rendszer › telemedicina

50  Telemedicina lehetőségeinek megteremtése Eu. javaslatokkal összhangban › TIOP 2.2.7.  Teleradiológia  Teledermatológia  Teleophtalmológia  Telepathológia  Egyéb szakmák  Oktatás  Tudományos tevékenység  Bevétel növekedés › Kollaboráció egyéb eü. intézményekkel  Konzílium  Ügyeleti tevékenység  Oktatás  Tudományos tevékenység  Betegoktatás / népegészségügyi programok

51  Regionális, hazai, ill. Euro-regiós központi szerep › Gyógyításban › Oktatásban (graduális, postgraduális) › Népegészségügy programokban  Tudományos kutatómunka és kollaboráció magas színvonalának megőrzése, ill. javítása › Hazai › Nemzetközi vonatkozásban  Az egyre nehezedő feltételek mellett a Centrum és a Főiskola gazdasági helyzetének megőrzése, javítása, a stabilitás biztosítása

52 1. Vízió megalkotása 2. Hosszú távú,jól kidolgozott finanszírozási terv 3. Jól működő, effektív tele/e-egészségügyi környezet 4. Teljes munkaidejű koordinátor alkalmazása 5. Személyzet képzése/továbbképzése 6. Megfelelő technika alkalmazása 7. A folyamatok megfelelő szabályozása, algoritmusok kidolgozása 8. Marketing 9. Hagyományos betegellátáshoz való kapcsolódás biztosítása 10. Tudásmegosztás – együttműködés más TM centrumokkal

53

54  Az európai digitális életforma egyik sajátossága  Élethossziglan tanulás csak távoktatásban történhet  A távoktatás – szemben a hagyományos közép- és felsőfokú oktatással › gyorsabban taníthatja az új ismereteket  Feltételezi és ugyanakkor megköveteli, hogy a › hallgató erősítse önállóságát › javítsa a tanulás iránti motivációját  A távoktatás ösztönzi az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások kreatív használatát  Gradualis képzésben  Postgradualis képzésben  Konferenciákon

55  Új életforma  Új életforma (?) › számos munkakörben kötelező lesz a heti egynapos továbbképzés társadalmi tőkévé  A tudás személyes és társadalmi tőkévé váltásának kulcsmódszere lehet multimédiás  A távoktatás multimédiás tananyagai megkönnyítik a tudás befogadását virtuális valóságjátékokkal  Nem csak ismeret átadás, hanem a konkrét valóság gyakorlása lehet virtuális valóságjátékokkal (társadalom modellező játékok)

56

57


Letölteni ppt " „A betegek számára az Internet és egyéb elektronikus média használata az egészséggel és életmóddal kapcsolatos információk vagy szolgáltatások terjesztésére,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések