Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika A szakadékok áthidalása Borbély-Pecze Tibor Bors 2011. április 14. BCE, KTI - Műhely munkaügyi kapcsolatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika A szakadékok áthidalása Borbély-Pecze Tibor Bors 2011. április 14. BCE, KTI - Műhely munkaügyi kapcsolatok."— Előadás másolata:

1 Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika A szakadékok áthidalása Borbély-Pecze Tibor Bors 2011. április 14. BCE, KTI - Műhely munkaügyi kapcsolatok és munkaerő-piaci specializációk számára

2 Miről lesz ma szó?  1. szakpolitika; helyzetelemzés, akciótervezés, implementáció, értékelés, visszacsatolás, üzemszerű működés biztosítása, fenntartás  2. pályaorientáció, életpálya-tanácsadás, pályafejlődési tanácsadás, lifelong guidance

3 1. Fogalmak, feladatok

4 Szakpolitika  A szakpolitika egy felfogásmód, amely alapján képet alkotunk a a kormányázás irányairól. …amely azt is jelenti, hogy egy közelgő választásokra készülő politikai pártvezérnek pontosan artikulált elképzelésekkel kell rendelkeznie minden érdemi kérdésről. … (Colebatch Policy 2000 1. old. )

5 A „jó szakpolitika”  1. koherens – az intézkedések egy hagyma leveleiként vagy Rubik-kockaként egymásra épülnek  2. hierarchikus – fentről lefelé megtervezett (a kormány, a hatóságok feladatait tartalmazza)  3. közbenjár a „problémák” felismerésében és kezelésében

6 Van-e a pályaorientáció területén „problémánk” ?  1. A LLG állampolgári kompetenciák megszerzésének támogatása, azaz minden EU polgár legyen képes saját szakmai életútját megszervezni a pályaválasztástól a nyugdíjba menetelig.  2. A LLG szolgáltatások elérhetővé tétele minden uniós polgár számára, azaz a jellemzően szűkös kapacitások fejlesztése (szakemberek képzése, szolgáltató helyek fejlesztése, bővítése, újak nyitása)  3. A LLG szolgáltatások minőségbiztosításának fejlesztése, azaz a tanácskérő, felhasználó jogainak biztosítása (fogyasztóvédelem)  4. Kooperáció, koordináció közösségi, tagállami, régiós és lokális szinteken, azaz a széttöredezett fenntartású és csak részleges hozzáférést biztosító, szakmailag is töredezett rendszer helyére egységes LLG rendszert szükséges állítani. Európai Unió – tanácsi állásfoglalás (2008)

7 Van-e a pályaorientáció területén „problémánk” ? (2)  hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak  A pályaorientációs rendszer fejlesztésének szükségességét az indokolja, hogy hiányosak, illetve az egyes szakpolitikai rendszerekben elszigeteltek a pályaorientációs szolgáltatások, amely nagymértékben hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsolódást, valamint a sikertelen pályaválasztások számát. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett erőforrások nem vagy nem kielégítően hasznosulnak (TÁMOP 2.2.2. tervezési felhívás NFÜ) Magyarország

8 „Milyen az elefánt?” … és mi is az egyáltalán? A jaipuri mahárája összegyűjtötte a város vak embereit. Közéjük vezetett egy elefántot. - Milyen az elefánt? - kérdezte. Aki az ormányát tapogatta, így felelt: - Az elefánt egy vastag tömlőhöz hasonlít. Aki a lábát fogta: - Az elefánt olyan, mint egy hatalmas oszlop. Aki a farkát: - Vékony kis bőrredő az elefánt. Popper Péter Az önmagába térő ösvény 1990

9 …jó, de akkor mit kellene megérteni és fejleszteni?  Pálya-tanácsadási szolgáltatásokat?  Szakmai, szakpolitikai fogalmainkat? (vö. LLG policy)  Rendszereket? (QA, protokoll)  Impact mérést? (evidence based)  Tanulási kimenetet, társadalmi integráció támogatását, gazdasági hasznát?  Egyéni, intézményi, térségi vagy nemzeti/EU szinteken?  szektorok közötti kooperációt, koordinációt? (oktatás- munkaügy- szociális szféra) (cross-cutting)  Okosabb és költséghatékonyabb (smart) állami adatbázisrendszert a pályaorientációban érintett szereplők között ? (NPP) …

10 1. a Az életpálya- tanácsadás (LLG) fogalma

11 Részfogalmak (Borbély-Pecze 2010)

12 Az ILO (2006) öt pontban sorolja fel a LLG szolgáltatások szerepét a fejlett országokban  1. karrier/ pályaorientációs információnyújtásra van szükség a foglalkoztatás megőrzéséhez, a munkaviszony elnyeréséhez, vagy a munkahely-változtatáshoz. Az információnyújtás tartalma lehet egyes szakmák bemutatása, az egyes foglalkozásokhoz vezető képzési utak ismertetése, a munkaerő-piaci tendenciák bemutatása, foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák ismertetése. A szolgáltatást állami vagy nem állami (NGO) szereplők is elláthatják. Ez a szolgáltatás egy LLG rendszer sarokköve.  2. életpálya-építés/ pályaorientációs ismeretek oktatása az oktatási intézményeken keresztül és a közösségi szervezeteken át. Ez tanárok, pályaorientációs tanácsadók és további szakemberek által (pl. művelődési szakemberek) valósulhat meg. A szolgáltatás segít a tanulóknak és felnőtteknek, hogy megértsék saját motivációikat, értékeiket, amelyekkel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. A szolgáltatás ismereteket nyújt a munkaerőpiacról, a képzésekről, az egyéni életút-, és karrierdöntésekről és a hozzájuk tartozó lehetőségekről. Olyan eszközöket, módszereket ad a tanulók/ felnőttek kezébe, amelyek segítségével saját karrierjüket tervezhetik, fejleszthetik.  3. pályaorientációs/ karrier tanácsadás segít az embereknek, hogy megértsék és letisztázzák magukban céljaikat, törekvéseiket, hogy megértsék saját személyiségüket,és jól informáltan hozzanak döntéseket. Döntéshozatalt követően képesek legyenek azokat megvalósítani, karrier útjuk során a tervezett és ad hoc változásokat kezelni.  4. foglalkoztatási tanácsadás során a szolgáltatás a munkavállalási korú felnőttek azonnali elhelyezkedési, munkába állási céljait segít tisztázni azáltal, hogy értékelteti az ügyféllel azonnali karriercéljait és lehetőségeit. Ráébreszti az álláskeresőt a célálláshoz szükséges ismeretekre, képzésre, valamint segíti szakmai önéletrajzot, álláskeresési tervet készíteni, felkészít az állásinterjú típusaira és a munkahelyi beilleszkedésre.  5. állásba helyezés az álláskeresők munkába helyezése. Állami vagy magán munkaerő-közvetítők is végezhetik a tevékenységet. A felsőoktatási intézmények szintén végeznek hasonló tevékenységet hallgatóik számára.

13 Az életpálya tanácsadás (LLG) tartalma Információnyújtás, információs tanácsadás (guidance), pályatanácsadás (counseling) szolgáltatása az egyének számára bármely életkorban azzal a szándékkal, hogy iskola- és képzésválasztásaikat, valamint szakmai döntéseiket (jól) meg tudják hozni karriermenedzselésük érdekében. A fentebb felsorolt szolgáltatások nagy része jelen van az iskolában, egyetemeken, foglalkoztatási szolgálatoknál, magánvállalatoknál és az önkéntes szektorban. A tanácsadás minden formája beépül az élethosszig tartó tanulás (LLL) folyamatába, illetve annak támogatásába. A kivitelezés módjának vonatkozásában tanácsadást lehet végezni négyszemközt egyéni esetkezeléssel, csoportban, és távtanácsadás formájában (web alapon vagy rádión, telefonon, stb.). A tevékenység tartalma magában foglalja a személyiség alkalmazott pszichológiai eszközökkel történő felmérését (kérdőív, irányított beszélgetés, kiválasztó központ, stb.), valamint a kliens önálló önismeretszerzését, a tanácsadói interjút, oktatási programokat a karriermenedzselés fejlesztése érdekében, illetve a munkakipróbálást. (EU/OECD, 2004)

14 Érintett ágazatok  Munkaügy  NFSZ  Magán közvetítők/ kölcsönzők /tréner és tanácsadó cégek  Non-profilt szféra  Oktatásügy  Közoktatás  Szakképzés  Felsőoktatás  Felnőttképzés  Közművelődés  Egészségügy (egyes részei) – rehabilitációs, prevenció  Szociális szféra (egyes részei) – aktív korúak támogatása (állami, önkormányzati, for-profit és non-profit szereplők egyaránt)

15 Mitől más mint a korábbi koncepciók?  teljes szakmai életút alapozása és támogatása a feladat  Szakpolitikák és intézmények közötti együttműködés, feladatmegosztást igénye  a LLG  gyermek és ifjúkorban, ill. hátrányos helyzetben (pl. eü. rehabilitáció, hajléktalanság, tartós inaktivitás) – közjószágként viselkedik  a szakmai életút nagy részében viszont magánjószágként (pályavitel megerősítése, pályafejlődési tanácsadás)

16 Milyen kihívásokra adott válasz az életpálya tanácsadás szakpolitika?  A harmadlagos (és negyedleges) szektorok elszívják a munkaerőt, poszt-indusztriális gazdaság  A technológiai-technikai fejlődés adaptációs válsághelyzetet hozott létre  A szakmák, foglalkozások, munkakörök tartalma folyamatosan változik  Újak jönnek létre, régiek eltűnnek (pl. irodagépszer- műszerész, web-grafikus)  Átalakult az életmód, városlakók  A család tradicionális orientációs szerepe elolvadt (nukleáris család, gyors változások)  Az „iskola” elveszítette egy életre meghatározó szerepét ( a szakképzés válsága; LLL)  Az egyén életútja minden eddigi történelmi korszaknál hosszabbra és egészségesebbre (munkaképesség megőrzése) nyúlik (HU: 73 év, ebből 40-50 aktív év /első mep-i belépés 23 évesen)

17 Hol vannak a szakadékok?  Hiányzik az egységes fogalomhasználat, protokoll  Nem tisztázottak a tanácsadási beavatkozások „pontértékei”  Az egész szakmai életút alapozásához és támogatásához számos eszközt szükséges fejleszteni  Hiányzik a szakpolitikák közötti átjárhatóság (integrált HRD politika+ infra. / integrált közösség és területfejlesztési politika)  A tanácsadási szolgáltatások intézményhez kötődnek nem lehet végigvinni őket egy életúton (vö. egyéni LLG portfolió, egyéni képzési kártya)  Maguk a szakemberek sem elég felkészültek, az is gondot jelent, hogy kiket azonosít a szakpolitika szakemberként  A feladat finanszírozása a maradékelvet és az intézménybe épített finanszírozást követi  Hiányoznak az érdemi monitoring vizsgálatok (evidence based policy)

18 2. Hazai lépések az életpálya tanácsadás szakpolitika rendszerének kialakításra

19 A pályaorientáció nemzeti rendszerének fejlesztése (2007-2011)  Nemzeti Pályaorientációs Tanács  Nemzeti Pályaorientációs Portál  Egységes protokoll  Regionális Szakmai Hálózat  Egységes módszertani fejlesztés  Kísérlet a szakemberek és a tevékenységek, teljesítmény országos számbavételére

20 Az életpálya tanácsadók és tanácsadási részfeladatokat ellátók hálózatba szervezése

21 Integratív eszköz;

22 3. Összegzés

23 Tanulságok  Végig kell menni a szakpolitikai körön!  Bár a józan ész szerint megéri a tanácsadásra költeni nem tudjuk ki miről beszél és mit mér, ha mér egyáltalán… de szükségesek az azonos fogalmak és a mérés-értékelés – mit tudunk mérni? (…LO, SO, EO)  A működtetésre már a fejlesztés elindítása előtt kell garanciákat keresni  Az életpálya-tanácsadás szakpolitika és rendszer is nem csak elkülönült szolgáltatások halmaza

24 Lehetséges ÉT. indikátorok egyéni, szervezeti és nemzeti szinten (CEDEFOP 2005) Lehetséges ÉT. indikátorok egyéni, szervezeti és nemzeti szinten (CEDEFOP 2005)

25 A pályatanácsadás gazdasági hatékonysága (2006) Forrás: Lalande, Vivian – Hiebert, Bryan – Magnusson, Kris - Bezanson,Lynne – Borgen, Bill (2006) Measuring the Impact of Career Services: Current and Desired Practices

26 A pályatanácsadás hatékonyságmérésének lehetséges indikátorai (egyéni)   Döntés és döntésképtelenség   Megküzdés   Életvezetési készségek   Önértékelés   Pályaérettség és identitás   Kontroll és önirányítás (Kiss et al 2010)   Pályaismeret (Völgyesy 1995)

27 A probléma-típusok faktorokba rendeződése (egyéni szint) (Kiss et al. 2010)

28 3. a Szakpolitikai vízió

29 Szakpolitikai vízió Integratív Nemzeti Pályaorientációs Portál Regionális Szakmai Hálózatépítés FEOR-08-at lefedő eszközkészlet Rendszeres szupervízió és szakmai képzések Egységes pályaorientációs protokoll (foglalkoztatás, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, szociálpolitika) Életpálya-tanácsadók integrálása Jogszabályi környezet

30 Közösségi és tagállami fejlesztéspolitika Nemzeti Akcióprogram – Európa 2020-hoz Szociális védelem és társadalmi összetartozás JIM 2008-2010 Magyar Ifjúsági Stratégia NIS 2009-2024 Stratégia az egész életen át tartó tanulásról LLL 2005 Education and Training (in Szakképzési-fejlesztési stratégia) E+T 2020 Életpálya-tanácsadás Pályaorientáció Pályaorientáció és tagállami szakpolitikák viszonya www.afsz.hu/engine.aspx?page=kulfoldi_palyaor_eu_llg_szakpol

31 Nemzeti Életpálya-tanácsadási Rendszer szektorok közművelődés közoktatás felsőoktatás felnőttképzés szociális szféra munkaügy N emzeti P ályaorientációs P ortál Életpálya-tanácsadó rendszer szakembereinek kiszolgálása Állampolgárok elérése Nemzeti Pályaorientációs Tanács szakképzés

32 Köszönöm a figyelmet! Életpálya Tanácsadás magyar nyelvű honlapja: www.eletpalya.munka.hu


Letölteni ppt "Életpálya-tanácsadó (LLG) rendszerek és szakpolitika A szakadékok áthidalása Borbély-Pecze Tibor Bors 2011. április 14. BCE, KTI - Műhely munkaügyi kapcsolatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések