Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisza-tó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisza-tó."— Előadás másolata:

1 Tisza-tó

2

3 A Hordódi-Holt-Tisza elhelyezkedés

4 A Valki-medence helyszínrajza

5 A Hordódi-Holt-Tisza növényállományinak területe

6 A fehér tündérrózsa é s sulyom területének aránya a Hordódi-Holt-Tiszán 2002 júliusában

7 . A vizsgált növényállományok biomassza-értékének alakulása m²-ben

8 A vizsgált növényállományok biomassza-értékének alakulása m³-ben

9 Növényállományok területi eloszlása 2002-ben

10 Növényállományok területi eloszlása 2003-ban

11

12

13

14

15

16

17 Sulyom, érdes tócsagaz

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 A vizsgált holtágakkal határos tározótér biológiai vízminősége
Halobitás: a holtmedrekkel szomszédos tározótér vize erősen változó sótartal-munak tekinthető, alacsony fajlagos vezetés értékek mellett. Mind kation típusa, mind anion típusa szeszélyesen változó, uralkodó kationja a kalcium és a nátrium, uralkodó anionja a hidrogén-karbonát. Jellemző víztípusa a kalcium – hidrogén-karbonát, valamint a kalcium – nátrium – hidrogén-karbonát, enyhén lúgos víz

36 Aerobitás: az egész víztömeg aerob, jó oxigén ellátottságú, igen magas oldott oxigén mellett.
Trofitás: a víztömeg oldott ortofoszfátban gazdag és szervetlen kötésű nitrogénben igen szegény. Szaprobitás: a víztömeg szerves táplálék-ban szegény. Konstruktivitás: a víztömeg planktonikus építő szervezetekben szegény.

37 Destruktivitás: a víztömeg lebontó (destruáló) szervezetekben gazdag.
Toxicitás: a víztömeg nem volt mérgező.

38 Földhasználat Vízügyi létesítmények Turizmus Horgászat, halászat
Vízterek, szárazulatok használata Természetvédelem – zónabeosztás Használati zónák (biol. sokféleség őrzése, ökoturizmus, horgászturizmus – rekreáció, vízisportok) A tározó spontán erdősülése – szerkezeti, gondok

39 Környezeti jelenségek, hatások
Özön-fajok (invazív fajok) megjelenése, terjedése, szabályozásuk lehetősége Természeti rendszerek átstruktúrálódása (szukcessziós folyamatok) Vízszint változások hatásai (téli lecsapo-lás, tavaszi nyári mozgások hatása)

40 Fenntartás, kezelés, szabályozás
Program céljai: Biztosítani a Tisza-tó hosszú távú fennmaradását, a je-lenlegi és tervezett hasznosítások feltételeit, a vízgaz-dálkodási szerep erősítését A kultúrált terület és vízfelület használat szabályainak ki-alakítása, a szabályok bevezetéshez szükséges felté-telek megteremtése A Tisza-tó természeti értékeinek bemutatása, kultúrált vendégfogadás feltételeinek fejlesztése A halállomány korábbi szintre emelése Integrált értékvédelmi és rendészeti rendszer kialakításá-val és működtetésével biztosítani az értékek védelmét és az elfogadott terület és vízfelület használati szabályok be-tartatását A Tisza-tó térségi szerepének erősítése, az idegenforga-lom továbbfejlesztése. A térségre kiható fejlesztési prog-ramok kidolgozása

41 Szabályozás Vízi közlekedés szabályozása:
(A jelenlegi szabályozás továbbfejlesztésre szo-rul. A szabályozásra korábban elkészült anya-gok rendelkezésre állnak, de aktualizálásuk in-dokolt) - Tisza mederben - öblítő műtárgyakon keresztül - öblítő csatornákban - túra és horgász útvonalakon - nyílt vízterületeken - speciális vízi járművek használata

42 Vízi közlekedés szabályozása:
(A jelenlegi szabályozás továbbfejlesztésre szo-rul. A szabályozásra korábban elkészült anyagok rendelkezésre állnak, de aktualizálásuk indokolt, amelyre munkacsoportot kell létrehozni) - Tisza mederben - öblítő műtárgyakon keresztül - öblítő csatornákban - túra és horgász útvonalakon - nyílt vízterületeken - speciális vízi járművek használata

43 Túravezetés, túraszervezés szabályai
Tájékoztató rendszer Segélykérő rendszer Csónakkikötők rendszere: - közcélú - idegenforgalmi létesítményhez tartozó saját célú kikötő Vízfelület bérbeadásának rendje (pl. vízi sí pálya, stb.) Partszakasz bérbeadási rendje Nyílt vízterületek használati rendje speciális jár-művekkel, céllal Partszakasz használati rendje Szivárgón belüli szolgáltatás, idegenforgalom céljára helykijelölés, terület bérbeadás rendje

44 Egyéb szabályozásra váró feladatok:
Hajó kikötök, hajózó útvonalak kijelölése Hajózsilip használata Elzárt, speciális célú területek kijelölése Zaj szabályzat Hulladék kezelés rendje Tározón belüli tartózkodás szabályai Tározó ürítésének és árvizek időszakának speciális szabályai Tározó jegén való közlekedés, sportolás Vihar szabályzat Tározó vízszintjének alakulása, üzemeltetés Nem szabályozott kérdésekben követendő magatartási normák rögzítése

45 Horgászat, halászat általános szabályai:
(A horgászat kérdése rendezetlen, azt az érde-keltek bevonásával – esetleg a felek szervezete-inek összevonásával – mielőbb rendezni kell.) - Bérelhető horgászhelyek kialakításának, bérbeadásának rendje - Tilalmi és korlátozásokkal használható területek kijelölése

46 Fejlesztés A Tisza tó megközelítési pontjain:
- Idegenforgalmi fejlesztések, fogadó épület/ek (Elsősorban a Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizott-ság és a Hortobágyi Nemzeti Park által támogatott po-roszlói Tisza-tavi Ökocentrum. A tervezett létesítmény első üteme a Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény már megvalósult (HNPI beruházása), óriási népszerűségnek örvend. Az ökocentrum, mint idegenforgalmi fogadóbázis – a tervek szerint – bemutatja a térség turisztikai kíná-latát, színvonalas oktatási lehetőséget biztosít.) - parkolók - térfigyelő rendszer kiépítése (Az önkormányzatok által is szorgalmazott, a megfelelő biztonsági szint eléréséhez nélkülözhetetlen fejlesztés)

47 Idegenforgalmi fejlesztések:
- sátorozó helyek kialakítása a szigeteken - horgászhelyek kialakítása - túra és bemutató útvonalak kialakítása vízen - túra és bemutató útvonalak kialakítása szigeteken - tájékoztató rendszer fejlesztése

48 Kotrások, vízminőség javítási és természetvédelmi célokon túl:
- csónak közlekedési feltételek javítása érdekében (öblítő csatornák, túra, horgász, vadász útvonalak, stb.) - idegenforgalmi vállalkozási céllal - egyéb hasznosítási céllal (strandok, stb.) Fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezések, stb. biztosítása. Halállomány természetes szaporodását elősegítő fejlesztések megvalósítása Vízszint emelés lehetőségének vizsgálata (tanulmány készíttetése cm közötti vízszint emelés hatásairól) - partvédő művek fejlesztése - biológiai védelmi rendszer fejlesztése - egyéb szükséges fejlesztések

49 Horgászat, halászat ökológiai hátterének fejlesztése, a halászati jog gyakorlásának korszerűsítése:
Halállomány védelmi rendszerének korszerűsí-tése Halállomány természetes szaporodását előse-gítő területek, létesítmények kialakítása és üze-meltetési rendszerének kidolgozása Halállomány természetes szaporodását elősegí-tő tározó üzemrend kidolgozása Hal telepítési rendszer korszerűsítése Horgászati szabályok és feltételek korszerűsí-tése Hallépcső kialakítása a duzzasztómű mellett.


Letölteni ppt "Tisza-tó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések