Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mérések visszavezethetősége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mérések visszavezethetősége"— Előadás másolata:

1 Mérések visszavezethetősége
Horváth Andrea NAT ODL-SZAB Szegedi Tudományegyetem Klinikai Kémia Intézet Akkreditálás haladóknak, kredit pontos továbbképzés, 2004. Budapest - Pécs - Szeged - Debrecen - Győr, 2004 Az előadás az IFCC Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine által kiadott CD-ROM (2002) felhasználásával készült.

2 Előadás témák Fogalmak Szabványok és irányelvek Alapelvek
Visszavezethetőségi lánc és kalibrációs hierarchia Teendők

3 Fogalmak Visszavezethetőség: egy mérési eredménynek vagy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik országos vagy nemzetközi etalonokhoz. Valódiság (trueness) Valódi érték - helyes (konvencionális valódi) érték - mért érték Elsődleges etalon (primary reference material) Nemzetközi/nemzeti etalon (inter/national meas. std) Referencia etalon (measurement standard) Tanúsított anyagminta (certified reference material, CRM) Anyagminta (reference material, RM) Átvihetőség (commutability)

4 Akkreditálási szabványok
MSZ EN ISO/IEC 17025: „…a berendezések kalibrálási programját úgy kell kialakítani és működtetni, hogy biztosítsa a laboratórium által végzett kalibrálások és mérések visszavezethetőségét egészen a nemzetközi mértékegység rendszerig (SI). A…laboratórium maga határozza meg saját mérőetalonjainak és mérőműszereinek visszavezethetőségét az SI-rendszerig, megszakítatlan kalibrálási lánc útján…” ISO 15189:2003(E) „A laboratórium mérőeszközeinek kalibrálására és a valódiság meghatározására szolgáló programot úgy kell megtervezni, hogy a mérések SI-rendszerre való visszavezethetősége biztosítható legyen…” NAR-20-IX D.2. D „A laboratórium a … kalibráló anyagokat, kalibrálási értékeket és azok mérési bizonytalanságát, továbbá mindezek eredetét és visszavezethetőségét dokumentálja.”

5 Szabványok prEN ISO 17511:2000 In vitro diagnostic medical devices. Measurement of quantities in samples of biological origin. Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials. prEN ISO/FDIS 18153 Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials. prEN ISO/FDIS 15195 Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories.

6 IVD direktíva, irányelvek
EU Directive 98/79/EC on IVD MDs, Annex I, Essential requirements A.3 The traceability of values assigned to calibrators and/or control materials must be assured through available reference measurement procedures and/or available reference materials of a higher order. EAL-G12 Mérő és vizsgáló eszközök visszavezethetősége nemzeti (országos) vagy nemzetközi etalonokra. NAR EAL-G12 (MAB-23) 1. kiadás, június Az EAL-G12 fordítása a nemzeti alkalmazásra vonatkozó bevezetéssel.

7 Alapelvek 1 A mérő- és vizsgáló eszközök kalibrálással történő visszavezethetőségét nemzetközi vagy nemzeti etalonokra a gyártmányok csereszabatossága iránti nemzeti és nemzetközi igény teszi szükségessé. A mérések valódisága a legmagasabb rangú etalonokra való visszavezethetőség révén biztosított.

8 Alapelvek 2 A visszavezethetőség
egy mérési eredménynek vagy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy meghatározott referencia, általában országos vagy nemzetközi, etalonokhoz ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik (ld. kalibrációs hierarchia). VIM 1993, 6.10.

9 …meghatározott referencia, általában országos vagy nemzetközi, etalonokhoz…
Mi minősül referenciának? Primer referencia módszerrel meghatározott primer kalibrátor, mely visszavezethető az SI mértékegységre: pl. SRM911b NIST cholesterol primer kalibrátor. Nemzetközi konvencionális (nem primer!) referencia módszerrel meghatározott nemzetközi konvencionális kalibrátor, mely nem vezethető vissza az SI mértékegységre: pl. HbA1c meghatározás HPLC-MS módszerrel Nemzetközi konvencionális (nem primer!) referencia módszerrel meghatározott nem nemzetközi konvencionális kalibrátor, mely nem vezethető vissza az SI mértékegységre: pl. HDL-C, hematológiai (vvt és fvs szám), alvadási faktor kalibrátorok Nemzetközi konvencionális (nem primer!) kalibrátor, mely nem nemzetközi konvencionális referencia módszerrel meghatározott és nem vezethető vissza az SI mértékegységre: pl. WHO standardok A gyártó által megválasztott, de nem nemzetközi referencia módszerrel meghatározott, nem nemzetközi konvencionális kalibrátor: pl. CA-125, D-dimer, Chlamydia-, és HIV-ellenes antitest. Konszenzus értékkel rendelkező kalibrátor

10

11 Referencia mérőrendszerek
Analit pontos definiálása humán mintában Referencia módszer, amely az analitet specifikusan méri Primer vagy szekunder matrix alapú anyagminta (RM) Referencia laboratóriumok hálózata

12 Analit pontos definíciója
Az analit definíciója feleljen meg a használati célnak. Két típusú analitet különböztetünk meg: A típus: jól meghatározott kémiai entitás, amely visszavezethető az SI mértékegységre. B típus: nem kellőképpen meghatározható, általában heterogén összetételű analit, amely nem vezethető vissza az SI mértékegységre. A B típusú mennyiségek esetén különösen fontos az analit pontos definiálása.

13 Referencia módszer és anyagminta
A B típusú analitek rendkívüli heterogenitása miatt azok meghatározására független nemzeti vagy helyi mérőmódszerek nem, csak nemzetközi konvencionális referencia módszerek használhatók (pl. enzimek, 37C, IFCC módszer) A B típusú analitek esetében a referencia anyagminták csak fenntartásokkal alkalmazhatók humán mintákban. A B típusú analitek mennyiségének meghatározására csak nemzetközi etalonok használata elfogadott.

14 Kalibrációs hierarchia
A mérés SI mértékegységének meghatározása Primer referencia módszer Primer kalibrátor Szekunder referencia módszer Szekunder kalibrátor Gyártó primer vagy szekunder kalibrátorral kalibrált mérőmódszere Gyártó munka-kalibrátor Gyártó munka-kalibrátorral kalibrált mérőmódszere Gyártó termék-kalibrátor Felhasználó gyári termék-kalibrátorral kalibrált rutin mérőmódszere Rutin minta Rutin mérés eredménye

15

16 Alapelvek 3 Minden etalon kalibrálásának van mérési bizonytalansága.
A kalibrálási hierarchiában a magasabban elhelyezkedő etalonnak kisebb a bizonytalansága.

17 Mit kell tudni a kalibrátorokról és kontrollokról?
Származás, típus (nemzetközi, nemzeti, stb.) Ki adta ki? (WHO, BCR, NIST, IFCC, stb.) Kalibrálási bizonyítvány (tanúsított vagy nem?) Eredet (humán, állati, mikrobiális, arteficiális, stb.) Gyártási eljárás (szintetikus, rekombináns, neutrális) Molekuláris forma (isomer, glycerol vagy glycerol észter, stb.) Halmazállapot, fázis (vizes oldat, szuszpenzió, liofilizált) Kezelési körülmények, tárolási feltételek, stabilitás Az analit értéke, egysége + mérési bizonytalanság Az érték visszavezethetősége Mátrix (pl. pufferelt BSA oldat) Felhasználási cél

18

19

20 Átvihetőség - mátrix hatás

21 Átvihetőség - mátrix hatás

22 HbA1c standardizáció DCTT standard: cél –harmonizáció
IFCC standard – metrológiai visszavezethetőség Klinikai hasznosíthatóság???

23 Gyártók teendői A laboratóriumban használt kalibrátorok és a valódiság meghatározására szolgáló kontrollok eredete ismert. A kalibrátorok SI-rendszerre való visszavezethetősége és a társuló mérési bizonytalanság dokumentált – kalibrálási bizonyítvány. A kontrollok visszavezethetősége és a társuló mérési bizonytalanság dokumentált. Jobb, visszavezethető és kommutábilis kalibrátorok előállítása.

24 Laboratóriumok teendői
A laboratóriumban használt kalibrátorok, kalibrálási eredmények és a kapcsolódó mérési bizonytalanságok ellenőrizettek és dokumentáltak. A kalibrátorok visszavezethetősége dokumentált (ahol a gyártó megadja). A laboratórium eljárásokkal rendelkezik a kalibrátorok kezelésére, tárolására és használatára vonatkozóan. A A laboratórium rendszeresen ellenőrzi kalibrálásainak helyességét, és meghatározza az újrakalibrálások rendjét. Igazolt tanúsított anyagminta használata (pl. CRM) Elfogadott konszenzus standard vagy konszenzus módszerrel meghatározott referencia anyag használata Referencia és rutin módszerrel nyert kalibrálások és mérések összehasonlítása (ún. módszer korreláció) A termék-kalibrátor valódiságának (ún. „gyári érték”) ellenőrzése pl. „torzítás” vizsgálattal Külső minőségellenőrzési/jártassági programokban való részvétel


Letölteni ppt "Mérések visszavezethetősége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések