Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatika és ügyvitelszervezés Az információs társadalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatika és ügyvitelszervezés Az információs társadalom."— Előadás másolata:

1 Informatika és ügyvitelszervezés Az információs társadalom

2  Az emberi együttélés új formája  Az emberek közötti társadalmi viszonyt megváltoztatja  Az információ hálózatba szervezett előállításán és tárolásán alapul  A digitális kultúra és az információs társadalom kialakulásában fontos szerepet játszik  Az internet terjedése  Az új elektronikus kommunikációs eszközök egyre összehangoltabb működése  Nagyon fontos a felhasználók folyamatos képzése  Illetve a jogszabályi háttér megteremtése

3 Információs hálózatok  A klasszikus hálózat egy központi számítógépből (szerver) és a hozzá kapcsolódó munkaállomásokból áll  Szerver  A számítógép-hálózat központi számítógépe  Funkciója a hálózaton lévő számítógépek kiszolgálása  Adatok központi tárolása  Különféle szolgáltatások nyújtása  Munkaállomás  Személyi számítógép  A programok futtatása és az adatok feldolgozása a saját gépünk feladata  A szervert többnyire csak adattárolás céljából használjuk  Terminál  Csak képernyőből és billentyűzetből áll  Lehetővé teszi, hogy a szerverrel kommunikáljunk  Alapestben nincs benne saját háttértár, sem CPU  Önálló munkavégzésre alkalmatlan  Csak utasítások továbbítására és eredmények megjelenítésére használható  A programok futtatása és az adatok feldolgozása a szerveren történik  Személyi számítógép is használható terminálként terminálemulációs program segítségével

4 Hálózatok csoportosítása kiterjedésük alapján  Helyi hálózatok (LAN)  Local Area Network  Általában egy iroda vagy épület falain belül helyezkednek el  Legelterjedtebb változata az Ethernet  Városi hálózatok (MAN)  Metropolitan Area Network  Általában egy település határain belül működnek  Pl.: kábeltévés hálózat, vagy egy helyi közlekedési vállalat információs rendszere  Kiterjedt hálózatok (WAN)  Wide Area Network  Túlnyúlnak egy település határain  Egy országra, kontinensre vagy akár az egész világra kiterjedhetnek  Pl.: Internet

5 Telefonhálózat a számítástechnikában  A telefonvonalon az információk elektromos hullámok formájában terjednek  Analóg telefonvonal  A hanghullámok velük megegyező formájú elektromos hullámok formájában továbbítódnak  Digitális telefonvonal  A másodperc tört része alatt mért rezgéserősséget jelző számsorozatként továbbítódnak  Binárisan, nullákat és egyeseket jelképező elektromos impulzusok formájában

6 Adatátviteli sebesség  Más néven: sávszélesség  Másodpercenként átvitt bitek száma  bps (bit per seconds)  1 Kbps=1000 bps  1 Mbps=1000 Kbps  1 Gbps=1000 Mbps  1 Tbps=1000 Gbps

7 Internetre-kapcsolódás lehetőségei telefonvonalon keresztül  Kapcsolt vonali csatlakozás  PSTN (Public Switched Telephone Network)  Dial-up (betárcsázós)  Hagyományos analóg telefonvonalon keresztül  Kis mennyiségű adat átvitelére képes  Ideiglenes kapcsolat fenntartására alkalmas  Eszköze a telefonos modem  Sebessége: max: 56,6 Kbps  Ma már gyakorlatilag senki sem használja

8 Internetre-kapcsolódás lehetőségei telefonvonalon keresztül  ISDN  Integrated Services Digital Network  Ideiglenes kapcsolat fenntartására alkalmas  Digitális telefonvonalon keresztül  Dial-up-nál valamivel nagyobb adatátviteli sebesség  Egy ISDN vonal két csatornából áll  Két telefonvonal  Vagy csatornánként 64 Kbps internetkapcsolat (össz: 128 Kbps)

9 Internetre-kapcsolódás lehetőségei telefonvonalon keresztül  ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line  A hagyományos analóg telefonvonal digitális vonallá alakítható  Aszimmetrikus, vagyis az adatkommunikáció két irányának (feltöltés, letöltés) sebessége eltérő  Adatátviteli sebessége akár 8 Mbps

10 Internetes oktatás  Az oktatás a haladás fontos eleme  Az internet megjelenése az utóbbi évtizedek eredménye  Informatikai ismeretekre mindenkinek egyre nagyobb szüksége lesz  Az informatika oktatása már általános iskolában megkezdődik  A felsőoktatásban megjelent a távoktatás  A távoktatás a digitális kommunikációs eszközök fejlődésével kibővült  Megjelent az internet alapú távoktatás  A felhasználó az interneten keresztül akár saját időbeosztása szerint tudja szakmai ismereteit bővíteni

11 Számítógépes oktatás  CBT (Computer Based Training)  Speciális oktatóprogramot futtatva sajátítja el az ismereteket  Tanár nélkül  eLearning (eTanulás)  Szinkron eTanulás  A különböző helyen lévő diákok és az oktató online kapcsolatban vannak  Meghatározott tanterv szerint haladnak előre  Ehhez csevegést (chat), videokonferenciát, stb. alkalmaznak  Az időbeli kötöttség megmarad  A térbeli kötöttségek azonban felszabadulnak  Aszinkron eTanulás  Térbeli és időbeli kötöttségektől mentesen folyhat a képzés  A tananyag bárhonnan, bármikor hozzáférhető  Nem online technikákat alkalmaznak  Dokumentumletöltés, elektronikus levelezés

12 eLearning  A kommunikáció iránya mind a szinkron, mind az aszinkron eTanulás esetében kétirányú  Oktató  tanulók (meghatározó)  Tanulók  tanulók  Az integrált távoktatási rendszerek az információs technológián alapuló keretrendszerek  Egyúttal az oktatással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet is elvégzik

13 Az Internet  A számítógépeket összekötő fizikai hálózat  Információátviteli szabvány (TCP/IP), amely meghatározza az adatátvitel módját a hálózaton  Transmission Control Protocol / Internet Protocol  átviteli vezérlő protokoll / internet protokoll  Az 1900-as évek második felében merült fel az igény, hogy az amerikai kormány egy esetleges nukleáris háború után is fenn tudja tartani a kommunikációt az egyes katonai bázisok között  Egyetlen hálózat védhetetlen lett volna, hiszen a felügyeleti központ megsemmisítése a hálózat szétszaggatását jelenthette volna  1964-ben korszakalkotó ötlettel álltak elő:  A hálózatnak nem lehet semmiféle központja  Minden részét önállóan kell működtetni  Figyelembe kell venni egy ilyen rendszer megbízhatatlanságát  A kommunikációs rendszerbe be kell építeni az adatok ismételt továbbítását  A hálózat összes csomópontja egyenértékű  Önállóan alkothat, küldhet, fogadhat üzeneteket  Csak az üzenet feladója és címzettje rögzített, az útvonal tetszőleges lehet (router-ek)

14

15 Az Internet  Az információ tárolását nagy teljesítményű hálózati kiszolgáló számítógépekkel oldják meg  Információnak tekinthető  Egy levél tartalma  Egy elektronikus számla kitöltött rovatai  Egy digitális fénykép vagy videofelvétel  Egy üzenetrögzítő hangfelvétele  Az internet egy eszköz arra, hogy a felhasználók megosszák egymás között az elektronikus információikat

16 World Wide Web (Világháló)  A World Wide Web fogalmát gyakran tévesen azonosítjuk az internet fogalmával  A WWW az internetnek csupán egy szolgáltatása  A világháló az interneten működő, egymással úgynevezett hiperlinkekkel összekötött dokumentumok rendszereinterneten hiperlinkekkel  A rendszert webböngésző program segítségével lehet elérniwebböngésző  Ez a program képes megjeleníteni az egyes dokumentumokat, „weblapokat”weblapokat  A felhasználó a lapokon található hiperlinkek segítségével további lapokat kérhet le, amelyeken újabb hiperlinkek lehetnek  A rendszer „háló”-jellegét is ez adja; a dokumentumok a háló csomópontjai, míg a hiperlinkek a háló szálai, amelyeken keresztül egy vagy több lépésben tetszőleges csomóponthoz eljuthatunk

17 A Wikipédia körüli hiperhivatkozások grafikus ábrázolásaWikipédia

18 Intranet, extranet  Intranet  Internetes protokollokra és szoftverekre épül  Nem nyilvános belső (helyi) hálózat  A felhasználók internethez hasonló környezetben dolgozhatnak  Extranet  Internetes protokollokra és szoftverekre épül  Nem nyilvános belső (helyi) hálózat  A felhasználók internethez hasonló környezetben dolgozhatnak  A működtető intézményen kívül korlátozott mértékben kívülről mások is rákapcsolódhatnak

19 Netikett / netiquette (network etiquette)  Tartalmi kérdésekben a felhasználók által hallgatólagosan elfogadott Netikett a meghatározó  Mások véleményének tiszteletben tartásán alapul  Az interneten követendő szabályok gyűjteménye  Részben etikai, részben technikai jellegű ajánlásokból áll  A hálózatot használok etikai érzékén, önszabályozásán alapszik  Olyan szakmai vagy illemkódex, melynek hatékonysága attól függ, hogy szabályait az internetes közösség tagjai mennyire tartják vagy tartatják be  A Netikett szabályai ellen vétőkkel szemben a hálózati közösség együttesen lép fel  http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultur a/rfc1855h.hun http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultur a/rfc1855h.hun

20 Digitális otthon  A digitális otthonok kialakításánál több célra használt eszközök távoli és programozható vezérléséről, automatizálásáról van szó  A lakástulajdonos interneten keresztül  Élesítheti a biztonsági berendezést  Működtetheti a kiválasztott világítást  Mozgathatja a függönyt, redőnyt  Beállíthatja a fűtést, légkondicionálást  Léteznek olyan eszközök, amelyek a saját rendeltetésükön jelentősen túlmutatnak  Hűtőgép, amelyben beépített TV van, leltározza, mit tartanak benne, értesít, ha valami fogytán van

21 Saját rendeltetésükön túlmutató háztartási eszközök

22 Számítógépek otthon  Szinte minden háztartás rendelkezik saját számítógéppel, amelyeket különböző célokra használnak  Szakmai alkalmazásokra  Házi feladat, dolgozat írása, órarend készítése, családi költségvetés megtervezése  Kikapcsolódásra  Elektronikus levelezés, internet használata, játékok, zenehallgatás  Távmunkára  Elektronikus kereskedelem igénybevételére  Online vásárlások, elektronikus banki szolgáltatások igénybevétele

23 Távmunka  A munkavállaló nem a munkahelyén végzi el napi munkáját  A munka eredményét különböző kommunikációs eszközök használatával juttatja el munkaadójához  Előnyei:  A munkába járás elhagyásával időt takaríthatunk meg  Rugalmasabb időbeosztással dolgozhatunk  Növekszik a munkavállalók hatékonysága  Csökken a munkahelyi stressz mértéke  Hátrányai:  A személyes kapcsolat hiánya  Csökken a csoportos munkavégzés szerepe  Nő annak a veszélye, hogy a munkavállaló nem tud különbséget tenni munkaidő és szabadidő között

24 Könyvtárak  A digitális kultúra elterjedésének egyik fő iránya az írásbeliség elektronizálása  Az elektronizált anyagok a számítógépes hálózatok segítségével könnyen elérhetők  A könyvtári munka alapvető műveleteit és tevékenységeit már elektronizálták, de a művek nagyobb részét még hagyományos könyv formájában adják ki olvasásra  A könyvtári katalógus és raktári nyilvántartási rendszer viszont online módon érhető el  Az OPAC (Online Public Access Catalogue) bárhonnan, bármikor lekérdezhető  A Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtára: http://viki.nyf.hu/http://viki.nyf.hu/  Magyar Elektronikus Könyvtár:  http://mek.oszk.hu/ http://mek.oszk.hu/  http://www.mek.iif.hu/ http://www.mek.iif.hu/

25 Nyilvános adatbázisok  Olyan könyvtárak jönnek létre, amelyeket mindenki saját otthonából kereshet fel  Egyre több teljes szöveges adatbázis van  Ezek előnye  Az információkeresési lehetőségekben rejlik  A nap 24 órájában hozzáférhetők (24/7)  Internetes tartalomszolgáltatók  Jogi vagy magánszemélyek, szervezetek, amelyek az interneten elérhető módon bármilyen információt közzétesznek  Internetes újságok  A nyomatott sajtó teljes vagy kivonatos változata  http://www.demokrata.hu http://www.demokrata.hu  Csak az interneten keresztül érhető el  http://www.index.hu/ http://www.index.hu/

26 Egészségügy  Az új számítógépes alkalmazások megkönnyítik az egészségügyi dolgozók munkáját  Segítik a diagnózisok pontosabb felállítását  Sok betegség már korai stádiumban felismerhető és gyógyítható  Különféle diagnosztizáló eszközök  Ultrahangos berendezések  A hagyományos kartonos betegnyilvántartásokat felváltották a számítógépes nyilvántartórendszerek  Gyorsabban áttekinthetők  Egyszerűbben kezelhetők  Hatékonyabban karbantarthatók

27 Államigazgatás  Új online közigazgatási funkciók bevezetése  A polgárok ügyeiket egyre inkább a hálózaton keresztül intézhetik  Űrlapok, kérelmek benyújtása  Adóbevallások, adóbefizetések  Hamarosan elérhetővé válik az elektronikus szavazás  Kormányzati portál (2001. december)  http://www.magyarorszag.hu http://www.magyarorszag.hu  Időpontot kérhetünk az okmányirodába  Különböző űrlapokat, nyomtatványokat tölthetünk le, illetve küldhetünk be elektronikusan  A legtöbb szolgáltatás használatához ingyenes regisztráció és bejelentkezés szükséges

28

29 E-kereskedelem  B2C (Business To Consumer)  Az egyéni vásárlókat szolgálja ki  Termékek interneten keresztüli megrendelése és többnyire postai úton történő házhozszállítása  B2B (Business To Business)  A vállalatok közötti elektronikus kereskedelmet teszi lehetővé  Az elektronikus vásárlás előnyei:  Leküzdhetők a távolságok  A választék a hagyományos boltokénál nagyobb lehet  Olcsó és gyors  A világ bármely pontjáról elérhető  A cégek számára előnyös, mert  Egy kisméretű vállalkozás is szerezhet magának ügyfeleket  Sőt akár a nagyokkal is versenyre kelhet  A kedvezőbb ár okai:  A virtuális áruházaknak nem kell költeniük bolthálózat kiépítésére, fenntartására  A nagy- és kiskereskedői lánc közötti árrés megtakarítható, ha közvetlenül a gyártótól vásárolunk

30 Internetes áruházak (webshop)  Általában részletes katalógusból válogathatunk  Általában virtuális bevásárlókosarunk van  Egy számláló folyamatosan mutatja, hogy mennyi pénzt készülünk elkölteni  Fizetés előtt felülvizsgálhatjuk kosarunk tartalmát  Végül megadjuk bankkártyánk típusát és a kártya számát  Lezajlik a tranzakció

31 Információvédelem  Egy cég vagy magánszemély valamely rendszerben tárolt, nem publikus adatainak illetéktelen hozzáféréstől való védelmét, valamint a fontos információk folyamatos rendelkezésreállásának biztosítását információvédelemnek nevezzük.

32 Az információvédelem eszközei  A hozzáférés-jogosultság rendszerének felépítése, a jogosultság kiosztása  A hozzáférés-ellenőrzés rendszerének megvalósítása  A nyilvántartások rendszerének és folyamatának kialakítása  Megbízható működés, valamint az adatok sértetlenségének és konzisztenciájának biztosítása  Szisztematikus, rendszeres adatmentés  Az esetlegesen fellépő szoftver- vagy hardverhibák ellenőrzése, elhárítása  Az esetlegesen megsérült adatok gyors helyreállításának biztosítása

33 Kiberkávéházak (cyber-café)  Az internetkávézók megjelenésével azoknak is lehetőségük van kihasználni az informatika nyújtotta lehetőségeket, akiknek nincs otthon számítógépük vagy internetcsatlakozásuk  A növekvő kereslet miatt sok helyen az internet szolgáltatásai mellett igénybe vehetők a hálózatban játszható számítógépes játékok is  A rendszer működését az ott dolgozó rendszergazdák felügyelik

34 Számítógépvírusok  Számítógépvírusnak az olyan programokat nevezzük, amelyek a rendszerbe engedély nélkül lépnek be, önmaguk másolására, többszörözésére és más programok megfertőzésére képesek  A vírusok többsége ezenkívül valamilyen esemény hatására, vagy egy előre meghatározott időpontban aktiválódva még más károkat is okozhat állományainkban  Manapság naponta keletkeznek új vírusok  Egyre nagyobb károkat okoznak  Egyre ügyesebben rejtik el magukat a víruskereső programok elöl  Az internet és a számítógépes hálózatok elterjedésével határok nélkül, egyre nagyobb területen támadnak  Egy részük ártalmatlan, mindössze üzeneteket jelenít meg a képernyőn  Más részük használhatatlanná teheti állományainkat, letörölheti azokat

35 Vírusok típusai  Boot vírusok  Az első vírusok közé tartozik  Akkor terjednek, ha fertőzött lemezzel indítjuk el a rendszert  A vírus a merevlemez boot szektorába ágyazódik be  Még az operációs rendszer betöltése előtt aktiválódik  Napjainkban kevésbé elterjedt  Programvírusok  Általában a futtatható (*.com, *.exe) fájlokba ágyazódnak  Ha a fertőzött programot elindítjuk, a vírus a memóriába íródik és minden futtatott programra átterjed  Makrovírusok  A makro névvel ellátott, automatikusan ismételhető utasítássorozat  A makrovírusok azt használják ki, hogy például a szövegszerkesztőkben a gyakran ismételt lépéssorozatokat makrókkal automatizálhatjuk  Terjedésükhöz egy fertőzött dokumentum megnyitása vagy egy dokumentum elmentése is elegendő

36 Férgek és trójai programok  Hagyományos értelemben nem vírusok  Hatásukat tekintve igen hasonlóak hozzájuk  A férgek  A vírusokhoz hasonlóan szaporodnak  De nem fájlokat fertőznek  Magukat emailekhez csatolva gépről-gépre terjednek  Céljuk, hogy egyetlen futtatással minél több számítógépre terjedjenek  A trójai programok  Önálló alkalmazások  Első pillantásra hasznos alkalmazásnak tűnnek  Valójában kártékony kódot tartalmaznak  Hatásukat elindításuk után fejtik ki

37 Vírusok jellemzői  Lopakodó vírusok  Úgy terjednek, hogy a fájlba ágyazódva bekerülnek a memóriába  Ott a fájlok eredeti hosszát mutatják  Esetleg a fájl eredeti tartalmát szimulálják  Polimorf vírusok  Önmaguk titkosításával, állandó változtatásával terjednek  Ez megnehezíti felismerésüket

38 Vírusvédelem  A vírusok terjedésének megakadályozására az egyik legbiztosabb módszer a megelőzés  Rendszeres vírusmentes mentéssel  A beérkező lemezek, lemezen szállított adatok használat előtti ellenőrzésével  Rezidens vírusírtó telepítésével  Rendszeres biztonsági másolat készítésével  Jogtiszta szoftverek használatával  Vírusírtó programok  NOD32 (http://www.nod32.hu)  Norton AntiVirus (http://www.symantec.com)  Kaspersky AntiVirus (http://www.kaspersky.com)

39 Tulajdonjog az interneten  Az interneten keresztül nagyon sok információ érhető el  Nem minden információt használhatunk fel korlátlanul  Rögzíteni kell, hogy  Ki az információ tulajdonosa  Mennyi az információ felhasználásának az ára  Kik a különböző információs csatornák tulajdonosai  Milyen feltételek mellett használhatók a magánadatbázisok  Használhatók-e a cégek számítógépei magáncélokra

40 Internetjog  Törvénysértő adatok közlése az interneten különböző jogi következményeket vonhat maga után  Büntetőjogi törvények vonatkoznak  Az interneten közölt szeméremsértő publikációkra  Az illegális szoftver-, audio- és videoletöltésekre  Számítógépes vírusok terjesztésére  Minden felhasználó alanyi jogon élhet a szólásszabadság jogával, tárhatja gondolatait a nyilvánosság elé  Törvények szabályozzák az elektronikus kereskedelem biztonságos lebonyolítását és a különböző pénzforgalmi tevékenységeket

41 Szerzői jogi vonatkozások  Az interneten ma leggyakrabban a szerzői jogot sértik meg  Jellegzetes megnyilvánulásai  Warez: illegálisan másolt programok hálózatról történő ingyenes letöltése  Cracker-ek:  Feltörik a szerzői jogok védelmét szolgáló eljárásokat, kódokat és digitális kulcsokat  Vagy ingyenesen letölthető, korlátozott ideig működőképes (shareware) vagy korlátozott fukcionalitású (demo) szoftvereket tesznek teljesen működőképessé  Hamis kulcsokat generálnak és tesznek közzé az interneten  Sajátos jogsértés az interneten terjesztett zene az alkotó tudta és beleegyezése nélkül (MP3)

42 Szerzői jogi vonatkozások  A szerzői jog tulajdonosa licencszerződésben határozza meg a felhasználás feltételeit  A magyar szerzői jogi törvények a fejlesztők számára lehetővé teszik, hogy kötelező regisztrációt írjanak elő


Letölteni ppt "Informatika és ügyvitelszervezés Az információs társadalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések