Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gregorián ének. Gregorián ének (korál, korális, cantus gregorianus): Egyszólamú zene a nyugati katolikus egyház latin nyelvű liturgikus szövegeire.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gregorián ének. Gregorián ének (korál, korális, cantus gregorianus): Egyszólamú zene a nyugati katolikus egyház latin nyelvű liturgikus szövegeire."— Előadás másolata:

1 A gregorián ének

2 Gregorián ének (korál, korális, cantus gregorianus): Egyszólamú zene a nyugati katolikus egyház latin nyelvű liturgikus szövegeire. Liturgia: laosz=nép ergon=munka (népért végzett közösségi szolgálat. A nyugati egyházban: szent szertartások összessége. A római liturgia két fő szertartása a mise és a zsolozsma.

3 Egyszólamú, lineáris, hangszeres kíséret nélküli (a capella), világosan elválasztható diatonikus intervallumokból álló dallami folyamat. Földközi-tenger melléki és keleti gyökerek (zsidó egyh. zene)

4 Története: I. A vértanúk kora (I.-IV. szd) papi recitálás pap és szerpap párbeszéde recitált olvasmányok szóló-közösség zsoltározása szöveg nélküli melizmatikus ének Nincs kottaírás, nagy szerepe van a rögtönzésnek.

5 II. Az egyházatyák kora (IV. - VII. szd.) (Szent Ambrus, Szent Ágoston, Nazianzi Szent Gergely) szerzetesség intézménye scholák recitatív tónusok rendszere kiépül himnusz éneklés

6 III. Európa megkeresztelésének kora (VII. - XI. szd.) az ünnepi idő és az évközi idő énekrepertoárja teljessé válik új műfajok: tropus, sequentia, ordinárium dallamok A gregorián új stílusának kifejlődése és elterjedése. Kottaírás, 8 tónus megjelenése. IV. A gótikus katedrálisok kora (XII. - XV. szd.) Arezzoi Guido, kottaírás, kulcsok. Lassul a tempo. V. A tridenti zsinat kora (XVI. - XIX. szd.) Zsinat: 1545- 1563 reformáció (1517, Luther) A gregorián ének megtisztítása, egész világra kiterjesztése. - helyi hagyományok megszűnése.

7 V. Pius pápa 1570-ben egységes misekönyvet adott ki. XIII. Gergely pápa 1577-ben megbízta Palestrinát és Zoilot a gregorián reformjával. 1614: Graduale Romanum (Editio Medicae) kodifikálja a liturgiát és az énekeket. 1934, Solesmes: Liber usualis 1979: Graduale Triplex

8 1525-49 Palestrina, G. B.

9 VI. A megújulás kora (XIX. - XX. szd.) Visszatérés a liturgia forrásaihoz. Új előadói gyakorlat (Solesmes-i bencések) II. vatikáni zsinat (1963-66) deklarálja a greg ének elsődlegességét, ugyanakkor az anyanyelvi misézés kiszorítja azt.

10 Nagy Szent Gergely pápa (590-604)

11 Graduale Aboense

12 Bizánci neuma notáció

13 Kvadrat notáció a XII. szd-ból. Nauma jelek értelmezése

14 Arezzoi Guido szobra Arezzoban

15

16

17 Gregorián tónusok alaphangalaphang domináns hangterjedelem autentikus/plagális dominánshangterjedelemautentikusplagális 1. tónus D A C-d autentikus 2. tónus D F A-a plagális 3. tónus E c D-e autentikus 4. tónus E A C-c plagális 5. tónus F c F-f autentikus 6. tónus F A C-c plagális 7. tónus G d F-g autentikus 8. tónus G c C-d plagális

18 A gregorián írásos rögzítése Eredetileg olyan zene, mely az előadásban valósul meg. VIII. - IX. szd.: neumák (intés, mozdulat) vonalrendszer nélkül (in campo aperto) Vonalrendszer: Guido (+1050) 1200-tól: kalligrafikus (díszes) neumák (hangcsoport). Kvadrat (négyzetes) notáció. XV. szd.: szárak a hangjegyeken: ritmizálás lehetősége

19 A mise részei I. Hittanulók miséje - II. Az eukarisztia liturgiája I. Asperges (vízhintés) Introitus (kezdőének) Actus penitentialis (bűnbánat) Kyrie (Uram irgalmazz) Gloria (Dicsőség) Lectio (szentlecke) Graduale (lépcsőima, válaszos zsoltár) Lectio II. (olvasmány) Alleluja/Traktus Evangelium (Szentírási részlet) Homilia (szentbeszéd) Credo (Hiszek egy Istenben)

20 II. Offertorium Prefáció (hálaadó főima) Sanctus (Szent a seregek ura) Canon missae (Íme hitünk szent titka) Pater noster (Mi atyánk) Agnus Dei (Isten báránya) Communio (Áldozási ének - közösség) Áldás, elbocsátás

21 Zsolozsma: Isten énekes dicsőítése. (Csendben is végezhető) Matutinumvigília éjjel 90/60 perc Laudes hajnali ima 6h 30 perc Prima 8h 15 perc (ma elmaradhat) Tertia 9h 10 perc Sexta 12h 10 perc Nona 15h 10 perc Vesperás/vecsernye 18h 30 perc Completorium 21h 10 perc Összesen: 205 perc= 3 óra 25 perc


Letölteni ppt "A gregorián ének. Gregorián ének (korál, korális, cantus gregorianus): Egyszólamú zene a nyugati katolikus egyház latin nyelvű liturgikus szövegeire."

Hasonló előadás


Google Hirdetések