Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Shift 2006. május 12. ASRAM Jóga és Meditációs Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Shift 2006. május 12. ASRAM Jóga és Meditációs Központ."— Előadás másolata:

1 Shift 2006. május 12. ASRAM Jóga és Meditációs Központ

2

3

4

5 PROBLÉMÁINK FORRÁSA a JELEN megélésének elnyomása

6 ÖNISMERET Elkülönült része vagyunk a Mindenségnek. Hiányzó része vagyunk a Mindenségnek. A külvilág nem más, mint hiányzó részünk képe. A külvilág ismerete, önmagunk ismerete egyben. A külvilág hozzánk küldött üzenete rólunk szól.

7 ÉN A Mindenség elkülönült/hiányzó része. A Mindenség végtelen információ. A Mindenség minden egyes része végtelen információ. Amint kívül, úgy belül. Az elkülönülés definíciója, az érintkező felület, a határvonal.

8

9

10 Πυθαγόρας i.e. 582 – i.e. 496

11 SZIMBOLIKUS NYELV A numerológia egy szimbolikus nyelv, melynek segítségével a megnyilvánuló világban zajló esményekkel szoros kapcsolatban álló fontos infomációhoz férhetünk hozzá. ► a számokat közvetítő megnyil- vánulások (számhordozók) kü- lönbözőek lehetnek; ► üzenetet az adott eseményhez (pl. a születéshez) közvetlenül kapcsolódó számok tartalmaz- nak;

12 JÓ VAGY ROSSZ? A sötét és világos egymáshoz való viszonyában értelmezhető. A megnyilvánulásokat a környezetükkel együtt érzékeljük. A megnyilvánulások nem szakíthatók ki a környezetükből. Nincsenek jó és rossz számok.

13 DÁTUMSZÁMOK Az eseményhez közvetlenül kapcsolódó számok legfontosabbika. Nem időminőségről van szó, hanem a dátum számaiban rejlő üzenetről; → a téves születési dátum, más naptárak, „kitalált” középkor, űrutazás stb. nem igényelnek semmilyen korrekciót. ► események bekövetkezése az időszámskálán; ► a számskála nem abszolút, korrekciót nem igényel; ► a számskála részeiben is informatív

14

15

16 A SZÁNDÉK ► minden elkülönülés további részekre oszt; ► az első elkülönülés a Min- denséget két részre osztja → ► két világot teremt: az elkü- lönültet és az azon kívül állót; ► ha az 1-es nem különül el, akkor még nem 1; ► ha az 1-es elkülönült, akkor már nem 1 Monád Van is meg nincs is Szám is meg nem is Véges és végtelen is Páros is meg nem is A szándék, az akarat rejlik benne, hogy elkülönüljön, hogy domináljon. JELEMMERŐ AKARATERŐ SZELLEMI ENERGIA

17 A VISZONY BELSŐ ENERGIA ► a Mindenség első végtelen elkülönülése annak két részre osztását eredményezi; ► egyszerre nyilvánul meg az 1 és a 2, miközben megteremtő- dik a számlálás lehetősége; ► A 2 nem létezik a benne foglalt 1 nélkül; ► az 1-nek nincs értelme amíg a 2-es meg nem nyilvánul Duád A két 1-es együtt alkotja a Mindenséget. Együtt 1-et képeznek, Ezért a 2-es sem igazi szám. A kétarcú monád. kölcsönös definíció; kiegészítés (nem uralom); viszonyulás; információcsere

18 AZ ÁTVITEL ► a monád igazi elkülönülése és uralma a duád fölött; ► a monád mint közvetítő csatorna; ► a monád lehetőség az egyik állapotból a másikba történő átvitelre; ► A Mindenség felépítésének fő elve (kicsiből nagy, lentből fent, bentből kint stb.) ISMERETRE ÉS ISMERTSÉGRE IRÁNYULÓ HAJTÓERŐ teremtő szellemi erő; szent szám; a férfi száma kapcsolat; kommunikáció; információs csatorna

19 A MEGTESTESÜLÉS ► a megnyilvánulásra törekvő akarat (1) → ► a Mindenség felépítésének elvét (3) magába foglalva → ► anyaggá válik; ► az akarat (1) révén az elv (3) testet (4) ölt; ► energiák kölcsönhatása (2+2) FIZIKAI TEST (TERHELHETŐSÉG, SZÍVÓSSÁG) materializálódott energia; anyag, test; a nő száma 4 kölcsönösen érintkező gömb teret határoz meg (minimum ennyi kell, maximum ennyi lehet).

20 AZ ÖSSZEKÖTÉS ► 1, 2, 3 és 4 – alacsony rezgésű számok (megnyilvánult világ) ► 6, 7, 8 és 9 – magas rezgésű számok (meg nem nyilvánult világ); ► 5 – a két világ határvonala, a horizont, azok összekötése INTUÍCIÓ LOGIKA TERV(EZÉS) A meg nem nyilvánuló világ összekötése a megnyilvánulóval. A szellem összekötése az anyaggal. A férfi összekötése a nővel (a család száma). Az elképzelés és a valóság összekötése.

21 A TEREMTÉS ► a Mindenség háromszoros végtelen megosztása végesen elkülönít; ► a Mindség 6 végtelen része teremt végeset FÖLDKAPCSOLAT SZORGALOM NŐIESSÉG A Mindenség megosztásának valamennyi végtelen része a Mindenség maga. Teremtés: a Mindenség egy részének véges elkülönítése. A teremtés szimbolikus produktuma a Föld, szimbolikus eszköze a föld.

22 A VISSZATÉRÉS ► az alkotói akarat (1) és a teremtőerő (6) a teremtés meg- valósulásával visszatér a Min- denség meg nem nyilvánuló mezejébe (1+6=7); ► minden alkotások szellemisége (3) és a testet öltött teremtmény (4) együttesen szimbolizálja az alkotói tehetséget (3+4=7) (ALKOTÓI) TEHETSÉG SZERENCSE A visszatéréssel egy kiemelt (szent) küldetés, egy ciklus fejeződik be → a küldetések, a ciklusok szent száma; 7 szabályosan érintkező kör → mandala (a visszatérés). Utunkról való visszatérés → szerencse

23 AZ ÁTVÁLLALÁS ► minden páros szám belső tükröződés → ► a 2-ben az 1, a 4-ben a 2, a 6- ban a 3, a 8-ban a 4 tükröződik; ► 8 – a megtestesülés (4) tükröződése; ► 4 – energiakölcsönhatás → ► 8 – energiák intenzív köl- csönhatása (együttrezgés, együttérzés) EGYÜTTÉRZÉS EMPÁTIA FELELŐSSÉGTUDAT Tükröződés: harmonikus kölcsönhatás. A tégla (űrmentes építőelem) csúcsainak száma → Tömör építmény → A lentebb levők átválallják a fentebbiek terheit. Átvállalás → felelősség.

24 A BEFOGLALÁS ► minden önálló (alacsonyabb) rezgést megába foglaló külön- leges szám, enneád; ► saját karakteres rezgése csakis önmagában nyilvánul meg → ► más számok jelenlétében az enneád Mindenséget képviseli; ► 9 – enneád – harmonikus egység EMLÉKEZET MEMÓRIA MENTÁLIS ENERGIA Minden nagyobb (összetett) szám enneádok hierarchikus rendszere → karakteres rezgés = N mod 9. Egyes numerológiai rendszerek nem tekintik önálló rezgésű számnak. Rezgések – információ – befoglalás – tárolás.

25 SZÁMOK (ÖSSZEGZÉS) EMLÉKEZET MEMÓRIA MENTÁLIS ENERGIA INTUÍCIÓ LOGIKA TERV(EZÉS) FIZIKAI TEST (TERHELHETŐSÉG, SZÍVÓSSÁG) JELEMMERŐ AKARATERŐ SZELLEMI ENERGIA A SZÁNDÉK BELSŐ VISZONY (BIO)ENERGIA A VISZONY ISMERETRE IRÁNYULÓ HAJTÓERŐ AZ ÁTVITEL A MEGTESTESÜLÉS AZ ÖSSZEKÖTÉS FÖLDKAPCSOLAT SZORGALOM NŐIESSÉG A TEREMTÉS (ALKOTÓI) TEHETSÉG SZERENCSE A VISZATÉRÉS EGYÜTTÉRZÉS EMPÁTIA FELELŐSSÉGTUDAT AZ ÁTVÁLLALÁS A BEFOGLALÁS szándék viszony elv megnyilvánulás

26

27

28 SZÁMTÁBLA 3×3 hálóbeosztású négyzet; A számok 1-től 9-ig kerülnek bele az alábbiak szerint: fentről lefelé majd balról jobbra. Ha egy számból több van, akkor valamennyi külön-külön bekerül ugyanabba a mezőbe. Ha egy számból nincs egy se, akkor a mező üresen marad. A 0-k nem kerülnek bele a táblázatba.

29 DÁTUMSZÁMOK FELDOLGOZÁSA ► a dátumban szereplő nul- lák elhagyásra kerülnek; A számtáblába kerülő számok meghatározása: 2005.09.25. 2005.09.25. → 22, 55, 9 2+5+9+2+5=23 → 2, 3 2+3=5 → 5 23-2×2=23-4=19 → 1, 9 1+9=10 → 1 A számok tehát: 11, 222, 3, 555, 99 ► bizonyos nullák mélyebb elemzéshez szükségesek;

30 SOROK, OSZLOPOK, ÁTLÓK 1-4-7 sor célra rányultság (célok kijelölése, elérése, siker) ► egy vonalon (sor, oszlop, átló) elhelyezkedő számok közös jelentése; ► dinamikus kölcsönhatások sorok és oszlopok között; ► erősítő és gyengítő hatá- sok sorok és oszlopok között 2-5-8 sor családkapcsolat (a család szerepe, fontossága) 3-6-9 sor stabilitás (a változásokkal szembeni ellenállás) 1-2-3 oszlop önértékelés (magabiztosság, indentitástudat) 4-5-6 oszlop önfenntartás (gondoskodás önmagunkról és másokról) 7-8-9 oszlop tehetség (hozott/szerzett „hasznos rakomány”) 1-5-9 átló szellemiség (befolyásolhatóság elvakultság) 3-5-7 átló vérmérséklet (igény és képesség az energiacserére, a kapcsolatra; szexualitás)

31 KÖLCSÖNHATÁSOK sorok kölcsönhatása 1-4-7 == 3-6-6 oszlopok kölcsönhatása 1-2-3 == 7-8-9 csúcsok kölcsönhatása 2-1-4 == 6-9-8 2-3-6 == 4-7-9 ► 1, 2, 4 – hajtóerő ► 3, 6, 7 – hajtóerő/rakomány ► 8, 9 – rakomány ► 5 – egyensúlyi pont

32 ÁTALAKULÁSOK A számtábla nem kőbe vésett. Bizonyos számok átalakulhatnak más számmá, számok keletkezhetnek és tűnhetnek el. Leggyakoribb átalakulások: 11→8+22 vagy 11→8+4 8→11-22 vagy 8→11-4 6→7+22 vagy 6→7+4 7→6-22 vagy 7→6-4 22→4 vagy 4→22

33 SIKERMUTATÓ (K) A boldogság a számtáblából nem vezethető le. ► a siker leegyszerűsítve nem más, mint kitűzött céljaink elérése; ► a siker a világ meghódításá- nak útján, a boldogság a világ elfogadásának útján érhető el A siker potenciális lehetősége a számtáblála, a szellemi dominancia(D), és az átlagos energiaszint (e) adataiból körvonalazható. A sikermutató (S) kiszámítása Az alábbi %-os értékek összege: az 1-4-7 sorban levő számok aránya a számtáblában (%); 2-esek száma x10 (%) 33: 10%, 3 és 333: 0%, más: -10% 55: 10%, 5 és 555: 0%,, más: -10% 77: 20%, nincs 7: -10%, más: 0% nincs 8: 10%, 8: 0%,, más: -10% D>20: 20%, 3<D<20: 10%, 1<D<3: 0%, D<1: -10% (e-3,5)x10% A „túlsiker” korrekciója: Ha a nyolc összetevő együttes értéke meghaladja a 100%-ot, akkor érvénybe lép az „amennyivel több, annyival kevesebb” szabály. Ez azt jelenti, hogy a 100% fölötti értéket ki kell vonni a 100-ból, s ez lesz a K végleges értéke.

34 EGY SIKERES EMBER az 1-4-7 arány: 50%; 2-esek: 40%; 3-as hiány: -10%; 5-ös hiány: -10%; 7-es: 0%; 8-as: 0%; D>20: 20%; e (5,8-3,5)=2,3: 20%; összesen: 110% Sikermutató (K)=100-10=90%

35 MINTASZÁMÍTÁS eredendő számok (1. lépés) kiemelt számok (2-5. lépés) számtábla, számjegytábla mentális felnőttéválás (6.) életek (7.) szellemi dominancia (8-10.) missziógörbe (11-14.)

36 PROGRAMOK számtábla-előállítás különböző számítások adatbázis www.numerologia.hu/shift/szamtabla.xls www.numerologia.hu/shift/tabla/ www.pifagor.org http://nightbird.atw.hu/Numerologia.rar

37 A NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS 9 SZABÁLYA Az elemzés Az elemzés tárgya A számtábla 1. Előítételettől és elfogultságtól mentesen végezd az elemzést. 2. A numerológiai elemzés nem ítélkezés és nem jóslás. 3. A numerológiai elemzés a jellemben rejlő lehetőségeket mutatja be. 4. Minden ember egyedi, nem több és nem is kevesebb másoknál. 5. Elemzésed tárgya számodra egy a sok a közül, számára viszont a legérintetettebb személy. 6. Sorsának, életeseményeinek ismerete kiegészítheti, pontosíthatja, magyarázhatja az elemzés megállapításait. 7. A számtábla nem kőbe vésett, annak változási lehetőségei lényeges, sokszor meghatározó információt hordoznak. 8. Sem a kevés, sem a sok nem jelent jót vagy rosszat: a kevés keveset (vagy nagyon sokat), a sok sokat (vagy nagyon keveset) jelenthet. 9. A számtáblának belső dinamikája (élete) van: a számok összetett és folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással.

38

39

40 A PSZICHIÁTER 1 mérsékelt jellemerő, kifinomult egoizmus; 222 nagy belső energia, extraszenzorikus képesség 33 erős ismeret- és ismertségvágy, gyenge rend- és precizitásigény; 66 szorgalom, mesterség; 5, 99 logika, intuíció, memória; 33-5-7 erős vérmérséklet; 7-99 tehetség

41 A SZKEPTIKUS 111 (8) közepes jellemerő, tartalékkal, béketeremtő; 22-44 jó fizikai terhelhetőség, jó egészség 111-22-33 magas önértékelés; 8-99 tehetség (jó memória);

42 A (VERS)ÍRÓ 11 enyhe jellemerő (tartalék nélkül); 22222 rendkívüli belső energia; 4 megfelelő fizikai kondíció komoly tartalékkal; üres 3-5-7 átló igen alacsony vérmérséklet

43 AZ EGYIK ELNÖK 11 enyhe jellemerő (tartalék nélkül); 333 nagyon erős ismeret- és ismertségvágy; 666 nagyon erős földeltség, uralomvágy; 333-7 erős vérmérséklet

44 A MÁSIK ELNÖK 1111 nagy jellemerő (tartalék nélkül); 222 nagy belső energia, extraszenzorikus képesség 55 erős intuíció, logika, jó tervező; 7-99 tehetség (jó memória)

45

46

47 A TAO NUMEROLÓGIÁJA Chian Zettnersan mester A Tao numerológiája Bioenergetic Budapest, 2002

48 ASZTRO-NUMEROLÓGIA Normann Mortimer Shine NUMEROLÓGIA Magyar Könyvklub Budapest, 1997

49 ALEKSZANDROV Александров Даты и судьбы Тайны магических цифр Тайный смысл даты рождения Числа и судьбы Рипол Классик Москва, 2003-2005

50 www.numerologia.huwww.numerologia.hu/shift www.numerologia.hu/shift/numerologia2.pdfwww.numerologia.hu/shift/numerologia.pps www.numerologia.hu/shift/numerologia1.pdf

51 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Shift 2006. május 12. ASRAM Jóga és Meditációs Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések