Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÖTVÖZET (szilárd oldat !) létrejöttének ALAPFELTÉTELE: a két fém folyékony állapotban elegyet alkosson (oldja egymást)! (Az ALUMÍNIUM és az ÓLOM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÖTVÖZET (szilárd oldat !) létrejöttének ALAPFELTÉTELE: a két fém folyékony állapotban elegyet alkosson (oldja egymást)! (Az ALUMÍNIUM és az ÓLOM."— Előadás másolata:

1

2

3 Az ÖTVÖZET (szilárd oldat !) létrejöttének ALAPFELTÉTELE: a két fém folyékony állapotban elegyet alkosson (oldja egymást)! (Az ALUMÍNIUM és az ÓLOM például fajsúly szerint elkülönül, nem alkotnak elegyet.) II. A két fém SZILÁRD állapotban IS oldja egymást I. A két fém SZILÁRD állapotban NEM oldja egymást Dermedés közben a kristályokat közösen építik fel: VEGYESKRISTÁLYOKAT alkotnak. Dermedés közben az alapfém és az ötvöző KÜLÖN-KÜLÖN KRISTÁLYOKAT képeznek. Egyensúlyi összetételnél ez finomeloszlású keveréket jelent. II./aII./b KORLÁTLANUL KORLÁTOLT mértékben

4 Az alapfém és az ötvöző külön kristályosodik (pl.: ón-bizmut) ÓN-kristályok BIZMUT-kristályok Az Sn – Bi ötvözet 56 %- os bizmut tartalomnál (Sn=44%) EGYENSÚLYI összetételt jelent. Ilyenkor a két fém kristályai finomeloszlású keveréket alkotva „párhuzamosan” alakulnak ki

5 A KÜLÖN KRISTÁLYOSODÁS esetei (Sn – Bi ötvözet) oCoC Bi % 25 75 0 100 231 56 1 135 271 1./ 56 % ötvöző esetén EGYENSÚLYI állapot áll fenn, az ÓN és a BIZMUT „párhuzamosan” és ÁLLANDÓ hőmérsékleten (135 fok C) dermed, finomeloszlású keveréket: EUTEKTIKUMOT alkotva. Az eutektikus összetételű ötvözet jól önthető. 2 C 2./ Az eutektikus összetételnél nagyobb ötvöző-tartalomnál az ÖTVÖZŐ kezd kristá- lyosodni. Hűlés közben a folyadékrész alapfém-tartalma relatíve dúsul, mígnem eléri az eutektikus összetételt. Ekkor további hűlés nélkül finomeloszlású keverék is kialakul. 3./ Az eutektikus összetételnél kisebb ötvöző-tartalomnál az ALAPFÉM kezd kristá- lyosodni. Hűlés közben a folyadékrész ötvöző-tartalma relatíve dúsul, mígnem eléri az eutektikus összetételt. Ekkor további hűlés nélkül finomeloszlású keverék is kialakul. 3 50

6 A KÜLÖN KRISTÁLYOSODÁS esetei (Sn – Bi ötvözet) oCoC Bi % 25 75 0 100 231 56 135 271 C 50 + ömledék ömledék + E U T E K T I K U M létrejötte ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLETEN + EUTEKTIKUM műhelyhőmérsékleti szövetszerkezet E U T Bármely összetétel esetén kristály-kiválások közben a FOLYADÉK-rész összetétele az EUTEKTIKUS (egyensúlyi) összetétel felé tolódik. Amikor azt eléri, az addig kivált kristályok mellett a maradék EUTEKTIKUMMÁ alakul (finomeloszlású keverék). Az EUTEKTIKUM mindig az ötvözetre jellemző, ugyanazon az ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLETEN jön létre (Sn-Bi ötvözetnél: 135 fok C-on). A közel eutektikus összetételű ötvözetek azért ÖNTHETŐK jól, mert a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten, és kis hőközön dermednek. (elhúzódásveszély: min.)

7 Az alapfém és az ötvöző közösen építik fel a VEGYESKRISTÁLYOKAT HELYETTESÍTÉSES módon BEÉKELŐDÉSES módon

8 Az alapfém és az ötvöző közösen építik fel a VEGYESKRISTÁLYOKAT HELYETTESÍTÉSES módon Feltételek: 1./ Az alapfém- és az ötvöző-ionok hasonló méretűek legyenek. 2./ Mindkét összetevő hasonló rendszerben kristályosodjon (lapközepesek, vagy térközepesek) Pl.:  Fe – Ni  Fe – Cr Ni - Cu BEÉKELŐDÉSES módon

9 HELYETTESÍTÉSES módon BEÉKELŐDÉSES módon Feltételek: 1./ Az alapfém- és az ötvöző-ionok hasonló méretűek legyenek. 2./ Mindkét összetevő hasonló rendszerben kristályosodjon (lapközepesek, vagy térközepesek) Pl.:  Fe – Ni  Fe – Cr Ni - Cu Feltétel: Az ötvöző ion lényegesen kisebb méretű legyen, mint az alapfémé. Ez a HŐKEZELÉSEK alapja ! Pl.: Fe - C Az alapfém és az ötvöző közösen építik fel a VEGYESKRISTÁLYOKAT

10 Cu % oCoC 25 75 0 Ni – Cu ötvözet 1453 II./a az alapfém az ötvözőt KORLÁTLAN mértékben oldja folyékony állapot 1083 VEGYESKRISTÁLYOK épülnek fel 50 pépes állapot

11 Cu % oCoC 25 75 0 Ni – Cu ötvözet pépes állapot szilárd állapot 1453 II./a az alapfém az ötvözőt KORLÁTLAN mértékben oldja folyékony állapot 1083 VEGYESKRISTÁLYOS szövetszerkezet 50 4

12 Cu % oCoC 25 75 0 Ni – Cu ötvözet szilárd állapot 1453 II./a az alapfém az ötvözőt KORLÁTLAN mértékben oldja folyékony állapot 1083 A vegyeskristály HOMOGÉN, ezért képlékenyen jól alakítható szövetszerkezet + ö m le d é k 50 műhelyhőmérsékleti szövetszerkezet

13 oCoC Ötv. % 25 75 0 100 52% EUT. összetétel EUT ötv. 50 II./b az alapfém az ötvözőt KORLÁTOLT mértékben oldja Alap fém folyékony állapot + ömledék E U T E K T I K U M képződése 11 23 A KORLÁTOLT oldóképesség értelmezése ( az állapotábra adataival): Az ALAPFÉM MEGDERMEDÉSKOR max. 23 % ötvözőt képes oldatban tartani, azaz max. 23 % ötvözővel alkot VEGYESKRISTÁLYT. A többi ötvöző a vegyeskristály mellett EUTEKTIMUKOS összetételt alakít ki. A hőmérséklet csökkenésével az oldóképesség egyre kisebb lesz, műhelyhőmérsék- leten 11 % -ra csökken. A felesleges ötvözőnek ki kell válnia a már szilárd anyagban ! S Z I L Á R D á l l a p o t

14 oCoC Ötv. % 25 75 0 100 52 %EUT. összetétel 1 EUT ötv. 2 3 50 II./b az alapfém az ötvözőt KORLÁTOLT mértékben oldja Alap fém folyékony állapot + ömledék E U T E K T I K U M képződése 11 23 EUTEUT 4 Az 1.-2.-3. ötvözetjelző vonalak tartományában DERMEDÉS a „két fém szilárd álla- potban NEM oldja egymást” esetnek megfelelően történik, de az EUTEKTIKUS össze- tételnél kevesebb ötvözőnél nem az alapfém, hanem VEGYESKRISTÁLY válik ki. A 4. ötvözetjelző vonal tartományában a DERMEDÉS a „két fém szilárd állapotban korlátlanul oldja egymást” esetnek megfelelően történik. A 11% ötvöző-tartalom alatt a vegyeskristályok műhelyhőmérsékleten is oldatba tartják az összes ötvözőt. 11%-23%-52% között SZILÁRD állapotban IS történnek változások ……

15 oCoC Ötv. % 25 75 0 100 EUT. összetétel 1 EUT ötv. 2 3 50 II./b az alapfém az ötvözőt KORLÁTOLT mértékben oldja Alap fém folyékony állapot + ömledék E U T E K T I K U M képződése 11 23 EUTEUT 4 5 Ha az ötv.tart. > 11 % és dermedéskor VEGYESKRISTÁLY keletkezett (52 % alatt), akkor a hűlés folyamán a 11% fölötti ötvözőmennyiség az alapfém oldóképességé- gének csökkenése miatt „kiszorul” a vegyeskristályokból. Az így kidiffundáló ötvöző a vegyeskristályokból kialakult KRISZTALLITOK határára kerül, és mintegy „hálószerűen” veszi azokat körbe. Ez a MÁSODLAGOS (szekunder) ötvöző-kiválás! 11% - 23% közötti szöv.szerk. műh.hőm.-en: VEGYESKRISTÁLY + SZEKUNDER ötvöző. 23% - 52 % közötti szöv.szerk. műh.hőm.-en: VEGYESKRIST.+ EUTEKT. + SZEK. ötvöző.

16


Letölteni ppt "Az ÖTVÖZET (szilárd oldat !) létrejöttének ALAPFELTÉTELE: a két fém folyékony állapotban elegyet alkosson (oldja egymást)! (Az ALUMÍNIUM és az ÓLOM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések