Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érzelmi agy és az emberi viselkedés"— Előadás másolata:

1 Az érzelmi agy és az emberi viselkedés

2 Hogy jellemezhető korunk?
Az ész „diadala”?- informatika kora. Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete.

3 Megdöbbentő események
Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka Két gimnazista előre megfontolt szándékkal, kegyetlenül meggyilkolta egyik osztálytársukat, barátjukat. Lövöldözés, erőszakos halál az iskolákban Miért történt? Ki a felelős? Mindig voltak megdöbbentő esetek!!!

4 Mindennapi afférjaink
Utálat egyes tantárgyak, emberek iránt. Emberek közötti verbális és fizikai agresszió terjedése ( fájdalomokozásra irányuló indulat, szándékos károkozás). Drukkerek durvaságai Tanár/diák verés stb. stb. Túláradó szeretet, megértés (érzelgősség) Konfliktusok gondolatok és érzelmek között.

5 Mit tudunk saját érzelmeinkről?
Melyik a legkellemesebb érzelmünk, melyik a legfélelmetesebb? Miért kell törekedni, hogy pozitív érzéseket éljünk át? Figyelünk- e mások érzelmeire? Sodortak már bajba érzelmeink? Könnyebb lenne érzelmek nélkül?

6 Az ember egésze Értelem Érzelem Viselkedés egysége Egyensúly

7 Az érzelem evolúciós adottság
Megmaradásunkat szolgálja (veszélyérzet) Genetika adottság – megosztott kockázat Mindenki másképp egyforma! Konfliktus veszély!!!

8 Az ember társas lény Biztonságérzet, a közösség megtartó ereje
Együttműködés képessége csoporton belül és csoportok között.(érzelmeink legyőzése, mások érzelmeinek megértése) Agresszió más csoportokkal szemben. Az érzelmek ebben Segítenek vagy Gátolnak

9 Ember nincs érzelem nélkül
Érzelmeinket gén irányítja Neurobiológiai alapja van Megjelenítését a kultúra befolyásolja

10 Érzelem fűződik A környező világ Önmagunkhoz
jelenségeihez eseményeihez emberekhez Önmagunkhoz Létrehozott érzelmek (mikor tudatosan mosolygunk) Jellemzője: Bipoláris, átmenetek. Ambivalens (pl. szeretet és gyűlölet együttese)

11 Az érzelem agyműködés terméke
Az agy felosztható: Gondolkodó, tudatos részre Érző elme részre megelőzi a gondolkodó elme működését Oka: evolúciós,növeli a túlélés esélyét A két agytevékenység együttműködése alkotja belső életünket. Minél áthatóbb az érzés, annál jobban eluralkodik az érzelmi agy.

12 Az érző elme sajátossága
Kötődésre teremtettünk. Első látásra - nem tudatosan - interakció jön létre az agyak között. Az érzelmek ragadósak. Az érzelmek vírusként terjednek. (Pl.mosoly, mosolyt vált ki, az idegesség ragadós) Építő emberi kapcsolatok jótékonyan hatnak az egészségi állapotunkra.

13 Az érzelmekért az amygdala a felelős

14 Amygdala A középagy mandula formájú része ( a félelem és a harag hat rá leginkább) mozgósítja az agy többi részét. Radarként működik, éberen figyel és jelez. (pl. a személyes tér és távolságot is meghatározza)

15 Az érzelmek két úton terjednek
Fő út: Száraz és hűvös. Mérlegelő és „lassú”. Objektívabb. (pl meggondoljuk, hogy kimutassuk haragunkat v. nem) Mellék út: a biztonságunkért felelős, ezért elsőnek lép működésbe. (Kommunikáció alapszabálya)

16 Mellékút Szűri és előállítja a nem verbális üzeneteket, még a látottak tudatosítása előtt. (tekintet, hangszín, arc kifejezés) Érzelmektől „csöpögő”. Pontatlan(első benyomás) Extra gyors működés ( szerelem O,2 mp,12 agyi terület együttműködése) Nem tudatos

17 Mellékút felelős Arcizmaink öntudatlan mozgásáért (árulkodó jelek)
Át nem gondolt kijelentések Elhamarkodott döntések Meglátni és megszeretni érzése

18 Cél A mellékút érzelmeit fő útra terelni.
Felismerni és uralkodni tudjunk az itt megjelent érzelmeinken. Együtt tudjunk élni és együtt tudjunk dolgozni másokkal.

19 Érzelmek forrásuk szerint
Alapérzelmek (arcon megfigyelhetők) Félelem Harag Szorongás Öröm Boldogság Élvezet Undor Szégyen/bűntudat Szeretet????? Magasabb rendű érzelmek

20 Magasabb rendű érzelmek
Morális érzelmek Erkölcsi normák, értékekhez való stabil viszony Lelkiismeret: az egyénnek a saját tetteihez való érzelmi, értékelő viszonya. (10 parancsolat) Intellektuális érzelmek: csodálkozás,kíváncsiság Esztétikai érzelmek: a természeti és művészi szépséghez való vonzódás Praxikus érzelmek: akarati tevékenység, az akadályok leküzdése. Pl. bátorság

21 Érzelmek kifejezése A különféle érzelmek mindenkiben megvannak, de a kiváltó okban és tartósságban eltérések vannak Megjelenésük tudatosan befolyásolható Az érzelmek információt hordoznak, tájékoztatnak Nem verbálisan kódoljuk Fontos sajátunk közlése, mások érzelmeinek felismerése. Ez segít hozzá a társas helyzetek kezeléséhez. (empátia)

22 Következmény Ahogy viselkedünk, a hogy beszélünk születésünknél fogva behatárolt, de a gének nem azonosak a végzettel!!! A környezet, a táplálék hatnak a génekre, befolyásolják érzelmeinket. Az agy a felgyülemlett tapasztalatokra reagálva változik, alkalmazkodik.

23 Az emberek közti összhang receptje
Melegség, őszinteség, megértés Hatékonyabbá és kreatívabbá válunk a döntéshozatalnál. Létrejötte három tényezőtől függ Kölcsönös figyelem (empátia) Pozitív érzelmekben való osztozás Non verbális duett koordináltsága (metakommunikáció)

24 Érzelmi intelligencia
Intraperszonális terület: önmegvalósítás, függetlenség, érzelmi tudatosság Személyközi terület: empátia, társas felelősség, nyitottság a kapcsolatteremtésre. Problémamegoldás, a valóság pontos észlelése Stresszel való bánás Boldogság és optimizmus

25 Egy életen át tartó tanulás
Önnevelés Szocializáció szerepe: Család Iskola Társközösségek Minél biztosabb vagyunk érzéseinkben, annál határozottabban irányítjuk életünket!!!!!

26 Nevelés - család Cél: asszertivitásra nevelés. Akarat érvényesítés és konfliktuskezelés, mások érdekeinek figyelembe vétele. Családi minták: Szülőknek a gyerek felé irányuló magatartása Két szülő egymással szembeni magatartása Szülök nagyszülőkkel szembeni akaratérvényesítése

27 Asszertív nevelés Nem jó, hanem együttérző
Nem szófogadó, hanem együttműködő gyereket formál. Egyensúly a szigor és engedékenység között, ami kizárólag a szülő, mint vezető minta adásával érhető el.

28 Emóciók zavarai Depresszió Agresszió

29 Hangulat Rátelepednek az érzelmekre. Tartósabbak, mint az érzelmek.
Senki nem tud egy álló napig dühöngeni, de morgolódni igen.

30 Temperamentum (vérmérséklet)
Hajlam egy bizonyos érzelemre vagy hangulatra

31 Jellem Önfegyelmen nyugszik
Önmagunk irányításának, motiválásának képessége (időben megcsináljuk a feladatainkat) Társadalmilag felnőtt személy Önállóság Felelősség önmagamért Társadalomért Környezetért A szüntelen változáshoz való pozitív viszonyulás,azaz tanulásra való hajlandóság

32 Az érzelmek szerepe a tanulásban
A pozitív érzelmek javítják a szellemi teljesítményt, fokozzák az érdeklődést Zaklatottság leküzdése, a „nem segítő” késztetések megzabolázás Figyelem összpontosítása, külvilág kizárása A munkához való felelős viszonyulás kialakítása

33 A következő irodalmakat ajánlom
Aronson,E: Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Ab Ovo K. Simon,G: Báránybőrben. A nyílt agressziótól a manipulációig. Háttér K. Kohlrieser,G: Túszok a tárgyalóasztalnál. Háttér K. Ciarrochi – Forgas - Mayer:Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Goleman,D: Érzelmi intelligencia a munkahelyeken. SHL könyvek


Letölteni ppt "Az érzelmi agy és az emberi viselkedés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések