Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 ROMAELLENESSÉG ÉS ANTISZEMITIZMUS. 2 Politikai környezet •2006-tól nyilvánosságban lévő gátak átszakadása (utcai radikalizmus megjelenése, Olaszliszka)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 ROMAELLENESSÉG ÉS ANTISZEMITIZMUS. 2 Politikai környezet •2006-tól nyilvánosságban lévő gátak átszakadása (utcai radikalizmus megjelenése, Olaszliszka)"— Előadás másolata:

1 1 ROMAELLENESSÉG ÉS ANTISZEMITIZMUS

2 2 Politikai környezet •2006-tól nyilvánosságban lévő gátak átszakadása (utcai radikalizmus megjelenése, Olaszliszka) •A társadalom ingerküszöbének megemelkedése •A radikális jobboldal média-reprezentációjának növekedése •Radikálisok által használt fogalmak elterjedése (cigánybűnözés,stb.) •A jogalkalmazók hatékony fellépésének hiánya Szélsőséges gondolatrendszer elemei (előítéletesség,antiszemitizmus, rasszizmus) a „centrum” felé tartanak

3 3 Romaellenesség vs. zsidóellenesség RomaellenességAntiszemitizmus Többségre jellemző, inkább nyílt Kisebbségre jellemző, inkább kódolt Nem megosztóMegosztó Inkább pártsemlegesA pártpreferencia meghatározó Nincs nagy időbeli változás2006 után egyértelmű erősödés mérhető Sztereotípia tartalma: parazitizmus, agresszivitás, bűnözés, hedonizmus nem összeesküvéses Sztereotípia tartalma: Szorgalom, agyafúrtság, fegyelmezettség,összetartás. összeesküvéses

4 4 Eltérések: kisebbségek iránti rokonszenv A számításokat a Tárki által 2013. július 4-17. között végzett online kitöltős felmérésének 1000 fős adatbázisán végeztük, amely az internetező felnőtt lakosságra - nem, életkor, iskolázottság és településtípus - nézve reprezentatív.

5 5 A zsidók és a cigányok iránti rokonszenv-csoportok az internet reprezentatív kutatásban ellenszenveznek a zsidókkal semlegesek, vagy rokonszenveznek a zsidókkal ellenszenveznek a cigányokkal31%39% semlegesek, vagy rokonszenveznek a cigányokkal 1%29% • A zsidókat ellenszenvesnek tartók között szinte kivétel nélkül mindenki hasonló véleménnyel volt a cigányokról is, addig a cigányokat elutasítók már sokkal megosztottabbak a zsidókról alkotott vélemény tekintetében. • A két csoportról érdemi véleményt adók 31 százaléka sem a zsidókat, sem a cigányokat nem tartja rokonszenvesnek. Ugyanakkor 39 százalékuk, bár ellenszenvez a romákkal, a zsidók iránt semleges, vagy rokonszenvez velük. (százalékos arányok a két kisebbségről érdemi véleményt adók körében, ők az összes megkérdezett 87 százalékát teszik ki.)

6 6 Eltérések: válaszok határozottsága és megosztottsága Ha a nagyon határozott válaszok (1-es, vagy 5-ös, akik az adott kisebbséget egyáltalán nem, vagy nagyon rokonszenvesnek tartották) arányát nézzük, akkor a cigányok (51%) és a zsidók (32%) vezetik a rangsort. Azonban amíg a cigányok esetében az ellenszenv irányába (46% - 5%), addig a zsidók szélsőséges megítélése sokkal megosztottabb: 20% - 13% a nagyon ellenszenves / nagyon rokonszenves arány.

7 7 Eltérések: időbeli változás A cigányokkal kapcsolatos véleményeket illetően nincs jelentős időbeli változás annak ellenére sem, hogy a politikai diskurzusban nagymértékben megváltozott a romákkal kapcsolatos beszédmód az elmúlt 6-7 évben. Ezzel szemben az antiszemitizmus nem írható le ennyire stabil jelenségként, több kutatás szerint is hatással volt az antiszemitizmusra a politikai közbeszéd 2006 utáni megváltozása, hiszen a zsidóellenesség esetében egyértelmű erősödés mérhető az elmúlt években. (a zsidók ellenszenvesek (%), forrás: Kovács András: Az antiszemita nyelv legitimmé vált a közbeszédben (Szombat, 2012)) 199419972000200220082011 A cigányok gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni. 89–85887882 A bűnözési hajlam a cigányok vérében van. 64–555360 Csak helyeselni lehet, hogy még vannak olyan szórakozóhelyek, ahová a cigányokat nem engedik be. 464738333642 (az egyetértők aránya (%), forrás: Bernát – Juhász – Krekó – Molnár: A radikalizmus és cigányellenesség gyökerei a szélsőjobboldal szimpatizánsai körében (Társadalmi Riport, 2012))

8 8 A cigányellenesség és a zsidóellenesség 1989-ben Téves hiedelem: cigányellenesség a posztszocialista időszak „lecsúszásának” következménye Lakossági vélekedés a cigányok felelősségéről saját sorsuk alakulásával kapcsolatban 198920002011 A cigányok felelősségét megállapító vélemények aránya* (%) 718582 Esetszám100015213040 * 1989: a mindenekelőtt maguknak a cigányoknak kellene nagyobb erőfeszítéseket tenniük saját jobb életlehetőségeik érdekében állásponttal egyetértők aránya az összes megkérdezett körében; 2000, 2011: a cigányok gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni kijelentéssel egyetértők aránya az összes megkérdezett körében. Forrás: Magyar Közvéleménykutató Intézet: Gazdaság - 89/2 kutatásának adatbázisa, saját számítások. Bernát-Juhász-Krekó-Molnár (2012)

9 9 A cigányellenesség és a zsidóellenesség 1989-ben Antiszemitizmus mint tabutéma Forrás: Magyar Közvéleménykutató Intézet – Elnök kutatásának adatbázisa, 1989. május, saját számítások.

10 10 Cigányellenesség és antiszemitizmus a pártok szavazótáboraiban - az internet reprezentatív kutatásban

11 11 Pártok szavazóinak értékei az előítéletes és az összeesküvéses antiszemita skálán Míg a Jobbik és a Fidesz szavazói az előítéletes antiszemitizmusban nagyon távol vannak egymástól (a Fidesz és az MSZP szavazói pedig viszonylag közel), az összeesküvéses antiszemitizmus terén a jobboldali pártok közti különbség jóval kisebb.

12 12 Következtetés A cigányellenesség és az antiszemitizmus különbségeinek megfelelően érdemes eltérő megközelítéseket alkalmazni e jelenségek jobb megértése és leírása érdekében. A cigányellenesség ma Magyarországon inkább a társadalmi kereslet által meghatározott jelenség, míg az antiszemitizmus inkább kínálatvezéreltnek látszik.

13 13 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Juhász Attila Vezető elemző


Letölteni ppt "1 ROMAELLENESSÉG ÉS ANTISZEMITIZMUS. 2 Politikai környezet •2006-tól nyilvánosságban lévő gátak átszakadása (utcai radikalizmus megjelenése, Olaszliszka)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések