Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A közlekedéspolitika aktuális helyzete Dr. Fónagy János államtitkár úr előadása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. október 4. Salgótarján, VII. Határok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A közlekedéspolitika aktuális helyzete Dr. Fónagy János államtitkár úr előadása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. október 4. Salgótarján, VII. Határok."— Előadás másolata:

1 1 A közlekedéspolitika aktuális helyzete Dr. Fónagy János államtitkár úr előadása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. október 4. Salgótarján, VII. Határok nélkül partnerség konferencia

2 2 Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) – miért? Hazánk jelenlegi közlekedéspolitikája az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) • 2007-2020-as közlekedési stratégia, részstratégiákkal (pl. közút, vasút, városi-elővárosi) • A 2007-2013-as közlekedési operatív program (KözOP) projektjeinek stratégiai alapja A 2014-2020-as EU támogatások megszerzéséhez olyan közlekedési stratégia kell, amely: 1.Összhangban áll az EU új közlekedéspolitikájával, TEN-T irányelvvel, Európa 2020-szal 2.Az EU számára fő közlekedésszakmai kérdéseket (pl. közlekedési rendszer pénzügyi fenntarthatósága, energiahatékonyság) figyelembe veszi 3.Valamennyi közlekedési módra kiterjedő forgalmi modell (pl. a leendő projektek tesztelésére) készül hozzá 4.Stratégiai környezeti vizsgálat készül hozzá és a főbb szereplők (pl. megyék, nagyvárosok, MÁV, JASPERS) véleményét kikérték

3 3 Az NKS elkészítésének főbb lépései 1.Egy közlekedési stratégia kidolgozása közel két évig tart, és már 2012-ben elkezdődött a: • helyzetelemzések összeállítása, • öt fős szakértői csapat a célok, beavatkozások vizsgálatára, • NKS szakmai irányító rendszerének kialakítása. 2.A KözOP segítségével 2013-tól a FŐMTERV vezette konzorcium folytatta a megkezdett munkát. A megbízás egy „stratégiaírásnál” bővebb, mivel részét képzi a(z): • Országos Vasútfejlesztési Koncepció, elő-megvalósíthatósági tanulmányok (pl. lassújel, villamosítás, 225 kN tengelyterhelés, nagysebességű vasút, S-Bahn koncepció felülv.), • Országos közúthálózat felújítási, a mellék- és önkormányzati úthálózat fejlesztési programja, • Vízi közlekedési fejlesztési lehetőségek vizsgálata, • Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv, • Összközlekedési forgalmi modell, • Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv, • Közlekedési rendszer finanszírozásának elemzése, • 6 nagytérség és a határ-menti területek közlekedésének (funkcionális) elemzése.

4 4 Nemzeti Közlekedési Stratégia ütemezéseHatáridő 1. mérföldkő: Helyzetelemzés értékelése, szükség szerinti kiegészítése, összközlekedési forgalmi modell, NKS-t megalapozó kiegészítő vizsgálatok és koncepciók elkészítése. 2013.03.31. 2. mérföldkő: NKS nagytávú koncepcióváltozatok kidolgozása, változatelemzés. Az OVK optimális változatára projektképzés a prioritás megadásával, elő-megvalósíthatósági tanulmányok véglegesítésével. 2013.05.31. 3. mérföldkő: Az NKS optimális változatára közlekedési stratégia felépítése, a 2014-2020 során megvalósítandó és a 2021-2027 között előkészítendő közlekedésfejlesztési projektek meghatározása és prioritásai. Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) elkészítése. 2013.08.31. 4. mérföldkő: Jóváhagyott koncepció, az NKS szakmapolitikai, társadalmi egyeztetése kapcsolódó Kormány-előterjesztés tervezet elkészítése. 2013.10.31. 5. mérföldkő: A Kormány-előterjesztés készítéséhez kapcsolódó és az Európai Bizottság által kijelölt szervezetekkel elvégzendő egyeztetési feladatok, az NKS véglegesítése 2014.04.30.

5 5 NKS helyzetértékelés • Az infrastruktúra állapotromlása. • A leszakadó területek közlekedési elzártsága lassan enyhül. • Finanszírozási fenntarthatósági problémák, társadalmi igények és ráfordítások közötti szakadék. • Az integrált utazási láncok hiányosak. • Alacsony a „jó” módválasztás lehetőségének aránya. • Fejletlenek az intelligens közlekedési rendszerek. • Elöregedett a járműállomány. • A közlekedés kőolajfüggő. • A közlekedési intézményrendszer fejlesztési lehetőségei. • Közös menetrend, jegy és tarifarendszer szükségessége. • Javuló, de még nem magas fokú közlekedésbiztonság. • A tervezés színvonalát korlátozó hiányos adatbázisok, fejletlen monitoring.

6 6 NKS célrendszere

7 NKS beavatkozási lehetőségeinek értékelése távlati lehetőségekelőkészítése támogathatómegvalósítás támogathatóelsődlegesen megvalósítandó Kiemelt hasznosságú  Hajózható napok számának, megbízhatóságnak a növelése  Szűk keresztmetszet felszámolás vasúti TEN-T korridoron  Budapest vasúti áteresztőképességének fejlesztése  Hiányzó közúti TEN-T átfogó hálózati elemek építése  A közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése  Vasúti szolgáltatások és ráhordás kis költségű fejlesztése nagyvárosok térségi forgalmában  Módváltó (P+R és B+R) rendszerek fejlesztése  Városi áruszállítás fejlesztése  Közlekedésbiztonsági beavatkozások Budapesten  Vasúthálózat közlekedésbiztonsági fejlesztése  Menedzsment eszközök megvalósítása  Utazási körülmények javítása, közlekedési láncok kis költségű összekapcsolása az elővárosi közlekedésben  Buszközlekedés indokolt fejlesztése elővárosban, ahol nincs vasút  Közlekedésbiztonsági beavatkozások nagyvárosokban Nagy hasznosságú  M0 hiányzó szakaszainak megépítése  Szűk keresztmetszet felszámolás országos vasúti hálózaton  Meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztése  Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése  Intermodális infrastruktúra fejlesztése  Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése  Hiányzó gyorsforgalmi út kapcsolatok építése megyeszékhelyekre  Hiányzó haránt irányú közúti elemek kiépítése  Hiányzó európai, országos kerékpárforgalmi hálózati elemek kialakítása  TEN-T kikötők fejlesztése, egyéb hiányzó háttér infrastruktúra pótlása érdekében  Vasúti csomópont- és állomásfejlesztés  Meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése  Hiányzó közúti TEN-T törzs hálózati elemek építése  Elkerülő utak fejlesztése  Személyszállító vasúti jármű és autóbusz csere program Közepes hasznosságú  Vasúti TEN-T átfogó hálózati elemek TSI alapú fejlesztése  Szűk keresztmetszet felszámolása regionális vasúti hálózaton  Vasúti fővonalak korszerűsítése  Budapest célállomású, elsősorban üzleti, hivatali utazásokat szolgáló menetrendszerű forgalmi lehetőség megteremtése  A Duna nemzetközi víziút elvárt hajózási paramétereinek biztosítása  Személyforgalmi kikötési pontok fejlesztése  Vasúti TEN-T törzshálózati elemek TSI szintű fejlesztése  Nemzetközi vasúti forgalom fejlesztése jelentős forgalmú relációkban Kis hasznosságú  Versenyképes regionális repterek fejlesztése  A légi TEN-T „törzshálózat” fejlesztése  Alacsony forgalmú vasútvonalak jelentős fejlesztése  Alacsony forgalmú vasútvonalak szűk keresztmetszeteinek feloldása, szolgáltatásfejlesztés nagy kockázattal megvalósítható korlátozottan megvalósíthatómegvalósíthatóbiztonsággal megvalósítható

8 A biztonságos víziközlekedés A folyami információs szolgáltatásokat üzemeltető Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Pannon RIS központja A hajók nyomonkövetését biztosító AIS transzponder a hajó kormányállásában

9 Környezetbarát víziközlekedés Egy tonna áru szállítási távolsága 5 liter üzemanyaggal

10 Kikötőfejlesztés-intermodalitás erősítése Bajai OKK Csepeli OKK Győr-Gönyű OKK

11 Volán társaságok átalakítása • Az NFM irányítása mellett az MNV Zrt. – mint a VOLÁN társaságok tulajdonosi jogok gyakorlója – megkezdte a VOLÁN társaságok regionális átalakítását. • Cél: a méretében, tőkeerőben, pénzügyi helyzetében és működési struktúrájában eltérő 24 VOLÁN társaság helyett üzemgazdaságossági szempontból megfelelő méretű, hatékonyabban működő 7 közlekedési szolgáltató társaság kialakítása. • A VOLÁN társaságok régiós társaságba történő integrációja megkezdődött, a teljes összeolvadásra 2014. december 31-éig kerül sor. • A VOLÁN társaságok regionális összevonása becsléseink szerint a jövőben alágazati szinten 5-6 Mrd Ft költségcsökkenést fog eredményezni. • A VOLÁN társaságok összevonásával egyidejűleg megvalósul a menetrendi harmonizáció, társaságok közötti párhuzamosságok kiszűrése, a karbantartási, raktározási-logisztikai folyamatok, járműállomány és munkaerő vezénylésének régiós szintű egységesítése, a pénzügyi és vállalatirányítási folyamatok egységesítése, bizonyos nagybeszerzési folyamatok országos szinten kerülnek egységesítésre. • A korszerűsített szervezeti keretek között a közlekedési szolgáltatók tőkeerős szolgáltató társaságként érdemi és versenyképes piaci szereplőként vehetnek részt a 2016. december 31-ével lejáró, a közszolgáltatási szerződések újrapályáztatására irányuló versenyeztetési eljárásokban. 11

12 10 éves vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés kötése a MÁV-START Zrt-vel és a GYSEV Zrt-vel • Jogi kereteit az új személyszállítási törvény és az EU 1370/2007/EK rendelete adja. • A szerződések megkötését közel 1 éves előkészítő munka előzte meg. • Pályáztatás nélkül, közvetlen odaítéléssel kerültek megkötésre, megerősítve ezzel a nemzeti vasútvállalatok piaci helyzetét, és biztosítva a vasúti személyszállítási közszolgáltatások zavartalan nyújtását. • Az EU és a személyszállítási törvény elvárásainak megfelelő hosszú távú közszolgáltatási szerződések. • Mind a megrendelői, mind a szolgáltatói oldalnak egy kiszámíthatóbb, előre tervezhetőbb keretet teremt, a munkahelyek megtartását, stabilitását segítik elő, továbbá mind a vasúti szakma, mind a vasutas társadalom társadalmi megbecsülését erősítik. • E két szerződés feltétele volt annak, hogy a két szolgáltató EU-s finanszírozásból összesen 48 motorvonatot üzembe tudjon helyezni. • Lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy a 2014-2020. közötti időszakban minél nagyobb mértékben kerüljön sor a fejlesztési források felhasználására. 12

13 A hazai közlekedési gépgyártás beindulása Autóbuszok gyártása, járműbeszerzések: • A hatékonyabb működés és üzemvitel egyik alapfeltétele a járműállományok, telephelyi és pályaudvari infrastruktúrák ésszerűsítése. • Az elkövetkezendő évtizedben a közel 9000 darabos helyi- és helyközi autóbuszflotta mintegy 90%-ának lecserélésére lenne szükség. • A VOLÁN társaságok ütemezetten zajló átszervezésével 2013 második felében megindultak az első központilag koordinált járműbeszerzési tenderek. • Az autóbuszok gyártásának nagy hagyományai vannak Magyarországon. • Az egymással stratégiai buszpiaci együttműködési megállapodást kötött svéd Volvo Bus Corporation és a Rába Járműipari Holding Nyrt. 61 csuklós autóbuszt szállíthat a Volánbusznak a jövő év első negyedétől kezdődően. • A VOLÁNBUSZ Zrt. 167 autóbusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a másik nyertes a 106 szóló kialakítású autóbuszt szállító MAN. • Az Ikarus jelenleg 13 db önjáró trolibuszt szállít Szegedre, a Kravtex – amelynek több mint 1000 autóbusza üzemel az országban – a folyamatosan keresi a hazai értékesítés lehetőségeit. 13

14 A hazai közlekedési gépgyártás beindulása Vasúti járművek gyártása: • Az elkövetkezendő években hozzávetőleg 2000 vasúti személykocsi lecserélésére lenne szükség a majd 2300 darabos állományból. • Magyarországon nagy hagyományai vannak a vasúti járművek gyártásának is. • Szolnokon, a MÁV Járműjavítójában – 15 év szünet után – ismét új, hazai fejlesztésű vasúti személykocsik készülnek. • Szintén Szolnokon, a Stadler gyárában készülnek a Flirt típusú motorvonatok alumínium járműszekrényei. A gyár folyamatosan bővül, immáron a szekrények fényezését is Szolnokon végzik. • A Stadler Rail Csoport szolnoki leányvállalata már legyártotta annak a 42 darabos FLIRT flottának az első kocsiszekrényét, amelyet a MÁV-START nyílt közbeszerzési eljárás keretében rendelt meg. • Stadler vasúti járműgyártó cég a GYSEV Zrt.-nek pedig 6 elővárosi motorvonatot szállít majd, a beszerzés összértéke mintegy 267 millió euró, amelyet teljes egészében európai uniós forrásokból finanszíroznak. • Az akadálymentesített, korszerű utastájékoztató rendszerrel felszerelt járművek végsebessége óránként 160 kilométer lesz. 14

15 Vasúti járművek fejlesztése A személyszállítást érintő vasúti járműpark szolgáltatás fejlesztési program tartalma: •Személyszállítási vasúti járművek ( személykocsik, motorvonatok, mozdonyok) fejlesztése:  Utas komfort növelés ( korszerű utas tájékoztatási rendszerek, video megfigyelők felszerelése, új design kialakítása, légkondicionálás, ülések, belső terek burkolatainak kicserélése, padlócsere, zárt rendszerű WC-k beépítése, akadálymentesítés)  Utas- és vasútbiztonság növelése - energiaellátás, ajtók korszerűsítése, Nyomkövető rendszer – GPS- bevezetése, tető, homlok és oldalfalak korróziós hibáinak helyreállítása, forgóváz felújítás, világítás korszerűsítése, tűzjelzők beépítése 15

16 Vasúti járművek fejlesztése II. I.CAF nemzetközi forgalmú vasúti személykocsik interoperabilitás fenntartása -Akadálymentesség és kerékpárszállítás biztosítása -A projekt során tervezett megvalósítási mennyiség: 76 db II. Éjszakai járműállomány fejlesztése -Új háló- és fekvőkocsik, V, VI és VII sz. transzeurópai korridorokon személyszállítási színvonalemelés. -200 km/h, légkondícionálás, zárt WC, utastájékoztatás, CCTV, zárhatóság -Tervezett mennyiség: 6 háló- és 6 kusettkocsi III. Távolsági forgalomban közlekedő Halberstadti vasúti személy kocsik (xx55): - Ny-magyarországi távolsági forgalomban közlekedő vasúti járművek teljes korszerűsítési feladatainak elvégzése, - üzemi sebesség megtartása. Magyarországon kiemelt színvonal elérése. - Tervezett mennyiség 300db IV. Komfortjavítás -Az üzembentartáshoz az utaskomfort fejlesztése (új, szövet üléshuzat, új fényezés - új színek alkalmazása. -Tervezett mennyiség: 477 jármű (a személykocsi park 21%-a) V. 6341 (orosz) pályaszámú motorvonatok korszerűsítése: - Közlekedés - Szolnok-Hódmezővásárhely; Hódmezővásárhely-Békéscsaba;Szentes-Bátaszék Szolnok-Vámosgyörk; Hatvan-Salgótarján, Debrecen-Mátészalka - A projekt tervezett mennyisége: 40db 16

17 Vasúti járművek fejlesztése III. •MÁV Gépészet ZRt: új, 200 km/h sebességű IC+ vasúti kocsi, motorvonati kocsi •Saját tervezés •Nemzetközi forgalom műszaki követelményeinek teljesítése (TSI, UIC, EN szabványok) •Légkondicionált utastér, 80 fő/kocsi kapacitás •GPS-vezérelt audióvizuális utastájékoztatás •Vezeték nélküli internet-szolgáltatás (WLAN) alkalmazása 17 •Korszerű belső tér (pl: bőrönd-tartó, kerékpár-tartó) •Egyedi formatervezés

18 18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Holnapy László NFM Közlekedési Infrastruktúra Főosztály főosztályvezető-helyettes laszlo.holnapy@nfm.gov.hu


Letölteni ppt "1 A közlekedéspolitika aktuális helyzete Dr. Fónagy János államtitkár úr előadása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. október 4. Salgótarján, VII. Határok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések