Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." (Tamási Áron)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." (Tamási Áron)"— Előadás másolata:

1 "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." (Tamási Áron)

2 „Az emberi erőforrásokba való komoly beruházás nélkül ;  a közegészség,  a közbiztonság,  a lelki egészség,  sőt a közhangulat terén sem várható javulás.” Dr. Veér András 1996

3 Mi a mentálhigiéné? A Bruttó Személyes Boldogság, azaz a testi, lelki, szellemi és szociális jól-lét állapota! Ezt a személyek és a kis közösségek hozzák létre az élettereiken keresztül! Mi egy ország mentálhigiénéje? Az egyének és azok kisközösségeinek mentálhigiénéje. Azaz a családok, falusi, városi helyi közösségek, egyházak, sportkörök és más önszerveződő közösségek mentálhigiénéje.

4 Gazdasági Wellness Környezeti Wellness Fizikai, Egészségügyi Wellness Kisközösségi Wellness Szociális és Kapcsolati Wellness Munkahelyi Wellness Munkahelyi Wellness Mentális és Motivációs Wellness Spirituális Wellness Egyéni Boldogság – ÖrömForrás Wellness Élettereink: EgyéniKisKözösségiNemzeti

5

6 „Nehéz korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúráktól, de félhetünk az aprócskáktól. A szellemi tisztán maradás és a szellemi tisztálkodás az a mentálhigiéné, amelyre ma nekünk értelmiségieknek a legnagyobb szükségünk van…” Lengyel László: Korunkba zárva (1994)

7 Pozitív Mentálhigiéné (Humanisztikus Lélektan) Klasszikus Medicinális Pszichiátria Ökológiai Közösségi Mentálhigiéné (Rendszerszemlélet, Interperszonális Dinamika, Ökoszisztéma) Szociobiológiai Koevoluciós (Kognitív pszichológiai, Egészség lélektani, Magatartás Orvostani) New Age (Alternatív Medicina + Spirituális Holisztika)

8  Koordináció:  Információgyűjtés  Felvilágosító és információ közlő tevékenység  PR  Szervezés  Oktatás  Lobbizás (szakmai, közösségi, önkormányzati, politikai…)  Found Leasing (források felkutatása)  Pályázatok (források kihasználása és formálása)

9 „Én alig hiszem, hogy a test, még ha egészséges is, a maga kiválóságával jóvá tudná tenni a lelket. Fordítva: a jó lélek tudja csak a testet a maga erényével a lehető legjobbá tenni.” Szókratész

10  Konstruktív együttműködés  Empátia  Indulatok szabályozása  Interperszonális kompetencia  Előfeltételek: › Az én-ideál és az önkép koherenciája › Kimunkált világkép › Az egyéni lét értelmezése  Azonosság-tudat

11 1. Társadalmi szinten:  A politikai rendszertől és a politikától való elidegenedés  Szociálisan öröklődő kulturális történeti magatartásminták  Ambivalens (elfogadó – elutasító) társadalmi attitűdök a devianciákkal szemben  A deviancia-szabályozó intézményrendszer fejletlensége, elégtelensége és hiánya

12 2.Mikroszociális szinten:  Diszfunkcionális család  Deviáns szubkultúrák  Diszfunkcionális iskola, óvóda  Diszfunkcionális helyi közösségek (művelődési ház, egyház, klubok, sportkörök, stb.) 3.Individuális szinten:  Identitás bizonytalanság  Fejletlen én-védő mechanizmusok  Kialakulatlan világkép

13  A civil társadalom azt érzi, hogy politizálnia kell, hogy elérhesse céljait  Nincs egységes mentálhigiénés rendszer, a régit felszámolták, újat nem építettek  Részterületek kiemelésével a rendszer szétzilálódott a pénzforrások aránytalan elosztása miatt  Hiányzik az egységes nemzeti mentálhigiénés stratégia

14  Hiányzik a koordináció a civilek között egy konszenzuson alapuló stratégia alapján Pl.: Nemzeti Drogstratégia  Hiányoznak az ún. Módszervásárok, amelyek konkrét támogatást nyújtanak és bemutatkozásra adnak lehetőséget  Nincs azonos elvek alapján működő monitorozás (szakmai konszenzus – politikai fenyegetettség)  Kevés a használható infrastruktúra (Skócia)  Hiányzik az oktatásból a mentálhigiénés szemlélet megvalósítása – csak írott malaszt

15  dohányzás 96,7 Milliárd Ft,  alkohol 69,7 Milliárd Ft,  drog 16,3 Milliárd Ft;  depresszió 45,6 Milliárd Ft;  öngyilkosság 13 Milliárd Ft. Ez  összesen 241,3 Milliárd Ft.  (Rupp Ágnes Ph.d.1996 )

16  Jogszabályi támogatás, kiskapuk lezárása  Helyi közösségek támogatása, Helyi Szociális és Civil Kerekasztalok létrehozása  A multiknak kötelezően befizetni egy segítő alapba a jövedelmük 1-3 %-át, mint Amerikában, Ahol szerzik a profitjukat, ott kell fejleszteni pl.: Románia,  Erkölcsi elismerést pártmentesen  Civil Támogatói Központ létesítése és működtetése a régiókban

17 „Nehéz korban élünk. Nem tarthatunk a nagy diktatúráktól, de félhetünk az aprócskáktól. A szellemi tisztán maradás és a szellemi tisztálkodás az a mentálhigiéné, amelyre ma nekünk értelmiségieknek a legnagyobb szükségünk van…” Lengyel László: Korunkba zárva (1994)

18  A deviancia problémák elhallgatása károsabb, mint a feltárásuk következményei,  A közvélemény tájékoztatása az epidemiológiai, gazdasági válságról és az abból való pozitív kiútról,  A deviánsak inkább áldozatok, mint bűnösök, segítségre szorulnak  A gyermekkori szocializáció jelentőségének bizonyítása, használata a döntésekkor PL: gyermeki jogok ombucmana

19  A devianciák halmozódása a szegény rétegekben  A devianciák együttes előfordulása  A deviáns megnyilvánulás tünet  A családsegítő és mentálhigiénés szolgálatok jelentősége a devianciák hosszú távú kezelésében  Andorka,1994

20  Ugyanolyan koordináció kialakítása, mint a drogterületen  Kötelező órai és szabadidős mentálhigiénés programok az iskolában pl.: önismereti, tolerancia, nemzetiségi, kulturális csoportok, egészségfejlesztési, helyi közösségi, szexuális felvilágosítás, … (Kanada)  Új szakmai rendszerek felépítése pl.: deviancia ambulanciák kialakítása és működtetése, kapcsolati és szülői oktatások szervezése, (jegyes oktatás?) Dánia  Speciális betegközösségek visszavezetése támogatása (depresszió, cukorbetegség, stb.)

21  Alapfeladatok finanszírozása min. 50%-ban állami kötelezettséggé tenni (Anglia)  Új feladatok megoldási lehetőségeinek közös kimunkálása ( Norvégia, Dánia)– igazi párbeszéd, nem pár(T)beszéd  Önsegítő csoportok támogatása (Kanada)  Szabadidő Központok felszerelése (Skócia)  Krízisközpontok és önsegítő helyek létesítése (Németország)  Szakmai műhelyek támogatása (Svédország)  Idősek – Fiatalok összehozása (Németország, Anglia)

22

23 • Az irodai dolgozók több mint négyötöde – 83% - szemtanúja volt már valamely munkatársa kiborulásának • A dolgozók csaknem 9%- a állt már bosszút valamilyen irodai eszközön • Európában a munkából való kiesések 50%- ért a munkahelyi stressz okolható • a 2007-es évben az Európai Unió már több mint 20 milliárd eurót fordított a stressz kiváltotta betegségek kezelésére

24 • Független kutatóintézet - ICM Research • 18 európai ország – Magyarország részvételével • 1.857 irodai dolgozó • 2007. augusztus 3. és 8. között • online felmérés

25 A dühkitörések okai •50% - hosszadalmas, értelmetlen megbeszélések •48% - munkahelyi faragatlanság és gorombaság (a legvalószínűbb oka a tettlegességig fajuló kirohanásoknak) •36% - a főnök vagy a kollégák támogatásának hiánya, •31% - irodai politika •30% - nyomtató- és informatikai (IT) problémák •20% - hosszú időt vesz igénybe megtalálni a dokumentumokat a vállalati hálózaton

26 A dühkitörések elszenvedői • 19% - A legtöbben a Magyarországot is magában foglaló kelet-európai régióban és az Egyesült Királyságban folyamodtak erőszakhoz a környezetükben lévő eszközökön • 26% - A dolgozók leggyakrabban az íróasztalra vagy az íróasztalon található dolgokra csapnak le, úgy mint a tűzőgépre, a tollakra • 16% - Kiemelt célpont még a mobiltelefon és a billentyűzet is • 12% - Bevallotta, hogy az irodai nyomtatót rugdosta, vagy éppen összetörte • 2% - A legkevésbé veszélyeztetettek a szobanövények

27 A stressz csökkentő tényezői •48% gondolja, hogy az iroda elrendezése befolyásolja az általános stressz-szintet Feng Shui elvek •33% szerint sokkal kevesebb stressznek lenne kitéve egy jobb IT infrastruktúrával, amellyel megelőzhető a rendszer leállása •25% új vezető kinevezésével csökkenne az általános stressz •24% úgy véli, hogy a szükséges anyagok gyorsabb, egyszerűbb megtalálása és elérése a hálózaton jelentősen hozzájárulna az irodai körülmények fejlesztéséhez •22% szerint ha a nyomtató sosem hibásodna meg, akkor kevesebb stresszel járna a munka

28  Pozitív gondolkodás: gondolat, szó, cselekedet, tanulás elfogadása,  Saját erősítő környezet (családi képek, virág, kabala, bútorok képernyővédő, célok, jó élmények,  Nyugalom elérésének technikái, relax,  Relax szoba – pihenő szoba, játékok – csavarós foci, darts,  Zenehallgatás, feladatnak megfelelő zenék használata,  Óránkénti változatosság a munkában - dohány pihenő?  Kreativitás helyei a munkahelyen: kávézó, könyvtár, tárgyaló

29 1. Olyan feladatot vállalunk, amelyet el tudunk képzelni és így el tudunk végezni. 2. Képesek vagyunk arra összpontosítani, amit akarunk, amit csinálunk. 3. Világos célok meghatározása és elképzelése. 4. Azonnali visszacsatolás részenként és az egészre nézve. 5. Erőlködés nélkül, elkötelezettséggel cselekszünk, azt tesszük amit akarunk. Amit nem akarunk, annak nincs helye: tehát félelem, frusztráció és aggodalom mentes állapotot hozok létre. 6. Örömteli, múltbeli és jelenlegi élményekkel (örömforrásokkal; örömforrás katalógus készítés, relaxáció) elő kell segíteni saját cselekedetek feletti kontroll elérését. 7. Csak az áramlat van, a léttel való foglalkozás megszűnik! 8. Megváltozik az időérzékünk, az órák úgy telnek, mint a percek!

30  Az élmény, az érzés autoletikus, azaz érdemes önmagáért az élményért végigcsinálni …  Egyhegyűség ; Megmaradni a jelen pillanatban, a teljes figyelmünket; az éppen végzett tevékenységünkre összpontosítani.  Minőségi teljesítmények helyett, egy dolgot csinál, de azt teljes egészében, maradéktalanul teljesíti…  „Nem gondolni semmire” összpontosítani a belső ürességre, (a 7. vagy a 3. csakrára).  Megtalálni a zónában a lehető legtöbb közös nevezőt, a tapasztalatok alapján növelni az ismert tényezők (külső, belső) számát és elsajátítani a biztos megvalósításukat. Pl.: kabalák, zene,  A korábbi sikerek újraélése, vizualizálása az egyik legfontosabb lehetőség  Rossz teljesítmény után megfigyelni, majd kizárni az életünkből az összetevőket, amelyek a sikertelenséghez vezettek …

31  Rossz napunk olyankor van, amikor szabad utat engedünk ellenérzéseinknek, elhatalmasodnak a kételyek és a félelmek…  Napindítás; mielőtt felkelsz hálát adsz azért, ami történni fog ma Veled, ami történt eddig, a kezdő lökés döntő!  STOP! Leállítani minden cselekvést, új irány mutatása, új irányba való tovább menet… Olyan dolgot kezdjünk csinálni, amit nagyon tudunk! Pozitív irányultság, a kezdő lökés, pozitív eredményhez vezet.  Napzárás: elalvás előtt hálaadás, hogy éjszaka pozitív rezgésekkel aludjunk!  Bármikor meg lehet fordítani, bármit, sosincs késő! Örömforrás megélése és a nap folytatása.  Örömforrás Bank: olyan cselekvések, tárgyak, események, zenék, képek stb., amelyek átélése magas rezgéshez vezet.

32 Stemler Mihály Telefon: 06209432544 Email: info@stemlermihaly.huinfo@stemlermihaly.hu www.stemlermihaly.hu


Letölteni ppt ""Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." (Tamási Áron)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések