Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos koncepciója Fehér Miklós Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkár 2011. november 18. Önkéntesség a kultúrában, a közművelődésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos koncepciója Fehér Miklós Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkár 2011. november 18. Önkéntesség a kultúrában, a közművelődésben."— Előadás másolata:

1 AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos koncepciója Fehér Miklós Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkár 2011. november 18. Önkéntesség a kultúrában, a közművelődésben Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

2 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és a könyvtárak, illetve valamennyi szakinformációs tevékenységet végző személy és intézmény országos hatáskörű, közhasznú civil, non-profit szervezete. Mintegy 1800 tag az ország minden pontjáról. A tagság területi és szakterületi szervezetekben tevékenykedik, összesen 31- ben, + 3 társult szervezet!

3 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldetése  kezdeményezőleg való részvétel a könyvtárpolitika és szakinformációs politika alakításában (pl. stratégia készítés, jogszabályok véleményezése stb.)  tagjaink szakmai és általános ismereteinek gyarapítása, a hivatástudat fejlesztése; állásfoglalás a könyvtáros-képzés, -továbbképzés kérdéseiben; (Etikai kódex, kompetenciák fejlesztése, Menet, Versenyképes ország versenyképes könyvtárossal)  képviseli a könyvtárosok, szakinformációs tevékenységet végzők, valamint a könyvtárak és szakinformációs intézmények szakmai érdekeit  előmozdítja a könyvtárak és szakinformációs intézmények együttműködését, munkamegosztását, rendszerbe szerveződését; ennek érdekében tanácsaival segíti a könyvtárakat fenntartók (állami, önkormányzati és más intézmények) könyvtárakkal kapcsolatos munkáját  előmozdítja és ápolja az együttműködést a belföldi és külföldi, nemzeti, és nemzetközi szakmai és egyéb szervezetekkel, különös tekintettel a határokon túl élő magyar könyvtárosok szervezeteire.

4 Az MKE szervezete

5 Önkéntesség Az MKE teljes tevékenysége, mint civil szervezeti munka, valójában az önkéntesség elvére épül és az önkéntességre épít. Ennek volumenét a következő táblázat tükrözi:

6 2011. Február – ÁSZ vizsgálat 2008. év2009. év2010. év 1önkéntesek száma rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő) 100 fő alkalmi önkéntesek átlagos száma egy hónapban (fő)20 fő 2önkéntesek munkaideje egy rendszeresen dolgozó önkéntes átlagos havi munkaideje (óra) 10 óra egy alkalmi önkéntes átlagos havi munkaideje (óra)5 óra 3önkéntesek által elvégzett munka becsült értéke (eFt)3.300.000 "Önkéntes segítőkön azokat a tagokat, támogatókat, szervezeten kívüli magánszemélyeket értjük, akik rendszeresen (heti rendszerességgel legalább 2 óra) vagy alkalmanként ingyenes munkával, ellenszolgáltatás nélkül támogatták a szervezetet. Ilyen önkéntes munkának számít például a szervezet vezetésében (tisztségviselőként), a programok lebonyolításában, rendezvények szervezésében, pályázatok írásában, elbírálásában, szolgáltatási tevékenységben, jótékonysági akciókban, tanácsadásban, könyvelésben, adminisztrációban stb. ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. Nem tartoznak az önkéntes segítők körébe azok, akik fizetett alkalmazottként vagy megbízási díj ellenében végeztek munkát, vagy látnak el tisztséget a szervezetben." (KSH 2182/09. adatlap kitöltési útmutató)

7 De hogyan is értsük az önkéntességet? Az önkéntesség… .…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végzünk anyagi ellenszolgáltatás nélkül.  Az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Alapvetően nem saját szervezetének segít, (ezek a tagok), hanem munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében.

8 Mire jó az önkéntesség? Nekem a múltból a társadalmi munkát, a szocialista műszakot, az úttörőéletet juttatja eszembe. (Az úttörő ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget. 5. pont) A mai cél életkoronként és élethelyzetenként változó lehet: Szocializáció, közösségi aktivitás, munkahelyi gyakorlat, ismeret szerzése, aktivitás, munkába menekülés, információs körben maradás, karitatív munkavégzés öröme stb.

9 Jó példák Edit néni könyvespolca (mese felolvasás) Jazzklub Képzésben való közreműködés Jogsegély, vagy egyéb tanácsadás Élő könyvtár

10 Az elmúlt évtizedek 2 új erőforrása A pénz A ’megszerzendő pénz’. Az a pénz, amit már nem a fenntartó ad, hanem amit meg kell/lehet szerezni. Aki nem teszi, lemarad. Aki megteszi – többlet munkát kell, hogy vállaljon. Kulcsfogalommá vált: a pályázat – pályázás. És a mögöttesek: nyilvántartás – elszámolás – fenntartás – működtetés. Az előrejutás feltétele! Azzal együtt, hogy a forrás legtöbb esetben  csak indirekt módon  és mindig feladattal terhelten támogatja a szervezeti célok elérését.

11 Az elmúlt évtizedek 2 új erőforrása A számítógép Az alkalmazandó informatikai és kommunikációs eszközök és felületek. Amik ugyan piaci bázisúak, de saját fejlesztésűek kell, hogy legyenek. Amit pénz háttérrel, de munkával lehet felépíteni. Aki nem épít, lemarad. Aki épít, – többlet munkát kell, hogy vállaljon. Kulcsfogalma: az adatbázis, a helyi (települési, vállalati, szervezeti) információ menedzsment. És a mögöttesek: rekord – indexek – frissítés – működtetés. Az előrejutás feltétele! Azzal együtt, hogy a forrás legtöbb esetben  csak indirekt módon  és mindig feladattal terhelten támogatja a szervezeti célok elérését.

12 A harmadik új erőforrás éppen napjainkban jelenik meg A munkaerő A ’megszerzendő munkaerő’. Az a munkaerő, amit már nem a fenntartó ad, hanem amit meg kell/lehet szerezni. Aki nem teszi, lemarad. Aki megteszi – többlet munkát kell, hogy vállaljon. Kulcsfogalma: az önkéntes foglalkoztatás. És a mögöttesek: nyilvántartás – elszámolás – forrás háttér biztosítás – működtetés. Az előrejutás feltétele! Azzal együtt, hogy a forrás legtöbb esetben  csak indirekt módon  és mindig feladattal terhelten támogatja a szervezeti célok elérését.

13 Jogi háttér: 2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről  Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.  Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi- gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.

14 Fogadó szervezet lehet 3. § (1) d) a magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében; fe) muzeális intézmény, ff) nyilvános könyvtár, fg) közlevéltár, fh) nyilvános magánlevéltár, fi) közművelődési intézmény

15 Önkéntes jogviszony 6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni:  a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,  b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,  c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,  d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)–h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére.

16 AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos nyilatkozata  A nyilvános könyvtárak működtetése állami, önkormányzati (közösségi feladat).  A könyvtárak olyan nyilvános közgyűjtemények, melyek a nemzettől, mint nagy családtól az egyénre hagyott örökséget tárolják és tárják az utódok elé.  Senkinek nincs joga felélni és vagy elherdálni, elpusztulni hagyni az utódok örökségét.

17 AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos nyilatkozata A könyvtár, mint örökség kezelő szervezet törekszik arra, hogy működése hatékony és tartalmas lehessen. Ennek érdekében számít a fenntartótól származó forrásokra, a forráselosztás egyéb formájában megcélozható forrásokra (pl. pályázat), a jogi keretekkel biztosított forrásokra (pl. önkéntes jogviszony) és a saját erőforrásaira is (pl. informatikai fejlesztés terén).

18 AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos nyilatkozata Az MKE – annak érdekében, hogy elősegítse az önkéntes jogviszony könyvtárakon belüli elterjedését – honlapján informál, tájékoztató napokat, fórumokat szervez, mások által szervezett e tárgyra vonatkozó programokon részt vesz. Szervezeti életének részévé teszi az önkéntességgel kapcsolatos információk megtárgyalását. Képzési kapacitását felhasználja az önkéntességgel kapcsolatos ismeretek terjesztésére

19 Köszönöm figyelmüket! Magyar Könyvtárosok Egyesülete mke@oszk.hu Fehér Miklós


Letölteni ppt "AZ MKE önkéntességgel kapcsolatos koncepciója Fehér Miklós Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkár 2011. november 18. Önkéntesség a kultúrában, a közművelődésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések