Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idegen szavak „nyílt forráskódú” szótára (Fejleszd Te is, ha úgy gondolod, hogy van olyan, ami a többiek számára hasznos lehet!) hj.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idegen szavak „nyílt forráskódú” szótára (Fejleszd Te is, ha úgy gondolod, hogy van olyan, ami a többiek számára hasznos lehet!) hj."— Előadás másolata:

1 Idegen szavak „nyílt forráskódú” szótára (Fejleszd Te is, ha úgy gondolod, hogy van olyan, ami a többiek számára hasznos lehet!) hj

2 Attrakció: Látnivaló, érdekesség, ami turistákat, érdeklődőket vonz.
Asszertív magatartás: Az asszertív magatartás nem más, mint nyitott őszinte önkifejezés, kommunikáció. Attrakció: Látnivaló, érdekesség, ami turistákat, érdeklődőket vonz. Bankett: Valaki tiszteletére, valamilyen esemény megünneplésére rendezett ünnepi lakoma, díszebéd, díszvacsora, társas étkezés. Banner: olyan négyzetbe vagy téglalapba foglalt internetes hirdetés, amelyre kattintva a hirdető weboldalán találjuk magunkat. Belső PR: A vállalaton belül a vezetők és a dolgozók információs és kommunikációs kapcsolatrendszerét és eszközeit tartalmazza.  Bilaterális: Kétoldalú tárgyalás, általában két egyenrangú fél közös ügyeiről, együttműködési lehetőségeiről szóló diskurzus.  Bizonylat: Olyan okmány, feljegyzés, kimutatás, amely a gazdasági események mennyiségi és minőségi adatait hitelt érdemlően tartalmazza. Brainstroming (ötletbörze): A csoportösszejövetel speciális formája: kötetlen eszmecsere, amelynek folyamán minden résztvevő fesztelenül elmondhatja gondolatait. Az elhangzott javaslatokat bírálat és értékelés nélkül összegyűjtik. hj

3 Brief: összefoglalás, írásos formában, amelyet reklámügynökségek, médiaügynökségek feladatának leírására használnak. Az ügyfél foglalja össze benne, hogy mit is szeretne. Budapesti Kongresszusi Központ: 1985-ben átadott, mind a mai napig legnagyobb befogadóképessegű kongresszusi központ hazánkban, mely jelentős rendezvények, kongresszusok lebonyolításának helyszíne.  Budapesti Nemzetközi Vásár: Az egyik legismertebb Magyarországon. Céges, testületi ülések (corporate meetings): A cégek, vállalatok, testületek által szervezett ülések, amelyek lehetnek nemzetköziek, országon belüliek, ügyrendiek, ad hoc szervezettek vagy közgyűlések. Közös jellemzőjük az, hogy csak egy adott kör számára szól, csak a meghívottak vehetnek részt rajta, ami általában kisebb kört jelent. Convention(s): Konferenciák, kongresszusok. Cégszerű aláírás: A társasági jog alapján működő vállalkozások (betéti társaság, kft., részvénytársaság) esetén a társasági szerződésben meghatározott módon, az aláírási címpéldányon szereplő személy által az ott megjelölt módon (tehát pl. a cég nevének feltüntetésével, vagy a nélkül) történő aláírás. Az önkormányzatoknál a képviseletre általában a polgármester jogosult, ezt az önkormányzat SZMSZ-e rögzíti, ahogy a képviselet igazolásának módját is.  DC : dress code, az öltözködési szabályok „gyűjteménye”, ajánlott viselet egy alkalomra Dekódolás: Az a folyamat, amivel a befogadó jelentést társít a küldő által továbbított szimbólumoknak. Desztináció: Célterület, rendeltetési hely, célállomás.  hj

4 Exhibition(s): Kiállítások, vásárok.
Diszkrecionális jövedelem: Az emberek jövedelmének az a része, amelynek felhasználásáról, elköltéséről kizárólagos döntési joggal rendelkezhetnek, annak elköltését (vagy megtakarítását) saját belátásuk szerint tervezik, és valósítják meg.  Diverzifikáció: A termelő vállalat tudatos törekvése: új termékekhez új fogyasztókat nyerni.  DM (direct mail) olyan levél vagy (esetleg sms) útján küldött reklámüzenet, amely közvetlenül a fogyasztónak szól, vagyis nem a nagykereskedőnek, kiskereskedőnek, ügynöknek stb. Értekezlet: Szűkebb korú, általában a cégeken, vállalatokon belüli eszmecsere, megbeszélés.  Esszencia: Kivonat, koncentrátum. Exhibition(s): Kiállítások, vásárok. Fesztivál: Ünnepi játékok, seregszemle, bizonyos alkalmak kapcsán.  Fogadás: Valamilyen esemény megünneplésére, illetve valamely magas rangú vendég tiszteletére vendéglátással összekapcsolt összejövetel. Formája alapján lehet: állófogadás, koktélparti, gardenparti, ültetett fogadás (buffet dinner), stb.  hj

5 Fórum: Széles körben rendezett beszélgetés, vita az illetékesek részvételével.  Gála: Díszes, ünnepélyes műsor.  HCB: (Hungarian Convention Bureu = Magyar Kongresszusi Iroda.) Szakmai szervezet, amelynek a honlapján számtalan, a hivatásturizmussal és rendezvényszervezéssel kapcsolatos országos és nemzetközi adat található. IAPCO (International Association of Professional Conference Organizers) = Kongresszusszervezők Nemzetközi Szövetsége: Ez a tömörülés a professzionális (szakmai) végzettséggel rendelkező konferenciaszervezők szervezetének rövidítése - az utolsó három betűjéből adódik a PCO rövidítés.  ICCA (International Congress and Convention Association) = Kongresszus és Konferenciaszervezők Nemzetközi Szövetsége: Az Amszterdamban 1964-ben létrejött szervezet 7 témakörben (utazási irodák, légitársaságok, kongresszus- és kiállításszervezők, állami irányító hivatalok és testületek, kongresszusi központok, irodák, szállodák egyéb szállítók, szolgáltatók) tömöríti tagjait. hj

6 Inszentív – cselekvésre késztető, ösztönző
hj

7 Kiskereskedő: Aki a végső fogyasztónak közvetlenül értékesít.
Kerekasztal-beszélgetés: Előre meghatározott tudományos, politikai vagy egyéb témákról 4-6 meghívott szakember nyilvános ülése. Kereslet: Olyan igény, amely mögött fizetőképes vásárlóerő és hajlandóság jelentkezik. Elemei a motiváció, a szabadrendelkezésű jövedelem, szabadidő. Kiskereskedő: Aki a végső fogyasztónak közvetlenül értékesít.  Koncepció: Elgondolás, ötlet, terv Konferencia: Különböző szervezetek, testületek, egyesületek, csoportok összejövetele, meghatározott témák megtárgyalása, nézetek kicserélése céljából. A résztvevők tájékozódása, valamint időszerű kérdések megvitatása alapján, közösen megszövegezett záróokmányt adnak ki. A kongresszusnál kisebb összejövetel, időtartama általában rövidebb, főként magasabb társadalmi pozíciókban lévő, azonos érdekkörű személyek információcseréjére szolgál. Összehívásának gyakoriságára nincs szabály, a résztvevők száma kb. 50 főig.  Kongresszus: Egy vagy több napos, nagyszabású, pontosan meghatározott célú, összejövetel magas rangú résztvevőkkel, főként tudományos, vagy szakmai információcsere céljából, előre ismertetett programmal. Résztvevők száma több száz, néha több ezer.  hj

8 Kongresszusi Iroda (Convention Bureau, CB): Tagsági díjból működő versenysemleges iroda, amelynek a célja az általa képviselt város vagy ország - mint kongresszusi terület - általános megismertetése, népszerűsítése, elfogadtatása a hazai és külföldi megrendelők körében. Közgyűlés: "Jogi személyt" alkotó testület ülése, mint a testület legfőbb szerve. Sok esetben nagyobb cégek, szervezetes rendszeres éves közgyűlése, mely meghatározott forgatókönyv alapján történik.  Kronémika: Ez a legfiatalabb ága a nem verbális jelek kutatási területének. A kommunikációs folyamat időviszonyait vizsgálja, azt, hogy a beszélgetés résztvevői az egyes beszélgetési szakaszokra (üdvözlés, közlés, búcsú stb.) mennyi időt fordítanak. Itt kerül elő a csend szerepe, melynek olykor kommunikatív, közlő funkciója van.  Kulturális program: Olyan egyedi, a helyi adottságokra építő program, amely betekintést enged az ott élők kulturájába, szokásaiknak, tradícióinak megismerésébe. A kulturális program számos változata fordulhat elő, ez leginkább a vendégek érdeklődési köre, kora alapján állítható össze. hj

9 leaflet: szórólap vagy brossúra, általában egy lapnyi Likert-skála
Külső PR: A vállalat és környezetének kommunikációs kapcsolatát jelenti. layout: kinézet, látványterv. Nyomdai és webes grafikánál az a kép, amit a grafikus elkészít, később esetleg finomít. Írott sajtóreklám készítésének második fázisa. A kész, grafikával ellátott reklám. leaflet: szórólap vagy brossúra, általában egy lapnyi Likert-skála A kérdőívnél alkalmazott kérdéstípus. Az egyetértést vizsgálja, 4-5 fokozatú zárt skálán. 1. egyáltalán nem értek egyet vele 2. részben egyetértek 3. egyet is értek meg nem is 4. teljesen egyetértek hj

10 Lobby: Olyan együttes tevékenység-sorozat, amelynek célja bizonyos, törvényes kereteken belüli kedvezmények elérése. Logó: a vállalkozást szimbolizáló kis grafikai elem, amely megjelenik a termékeken, weboldalon, névjegyen, nyomtatott anyagokon Magyar Kongresszusi Iroda: (Hungarian Convention Bureu = HCB) Szakmai szervezet, amelynek a honlapján számtalan, a hivatásturizmussal és rendezvényszervezéssel kapcsolatos országos és nemzetközi adat található. Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége: Szakmai szervezet, amelynek a honlapján számtalan, a hivatásturizmussal és rendezvényszervezéssel kapcsolatos cikk található. Market segment, piaci szegmens: Jellemző ismérvek alapján meghatározott fogyasztói csoport.   Marketing: Olyan tevékenység, amely a fogyasztók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt terméket és szolgáltatást, megismerteti azokat a fogyasztóval, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. A vállalat egészére kiterjedő - vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó - üzleti filozófia, szemléletmód Mecénás: A tudományt, művészeti ágakat anyagilag ellenszolgáltatás nélkül támogató pártfogó.

11 Meeting(s): Üzleti találkozók
Meeting(s): Üzleti találkozók.  Mega-rendezvények: Olyan több ezres vendégsereget vonzó hatalmas rendezvények, amelyek a világ minden pontján érdeklődésre tartanak számot. Ilyenek közé sorolják az Olimpiákat, a Világkiállításokat és néhány hasonló MICE: Meetings (Találkozók) Incentives (Incentivek) Conventions (Kongresszusok) Exhibitions (Kiállítások) Minőségbiztosítás: a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít azért, hogy a minőségi követelmények teljesüljenek. Műhelymegbeszélés (workshop): Olyan személyek kevésbé kötött megbeszélése, akik saját tudás-anyaguk felülvizsgálata, az elméleti és gyakorlati tapasztalatok egy-bevetése útján igyekeznek ismereteiket bővíteni. Résztvevők száma kb főig.  Nagykereskedő(közvetítő kereskedő): Aki azzal a céllal vásárol, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást más vállalat számára (viszonteladónak) vagy közvetlenül a fogyasztónak értékesíti. Nonprofit szövetségek: Nonprofit, azaz nem profit orientált szervezetek nemzetközi együttműködése, ahol pusztán szakmai alapon történik a kooperáció. hj

12 No-show: Az előzetes megrendelés ellenére meg nem érkezett vendég.
Ötletbörze (Brainstroming): A csoportösszejövetel speciális formája. Kötetlen eszmecsere, amelynek folyamán minden résztvevő fesztelenül elmondhatja gondolatait, ésszerűség és logika nem tartoznak a kívánalmak köze. Az elhangzott javaslatokat bírálat és értékelés nélkül összegyűjtik. Panel vita: Hallgatóság előtt, emelvényen, két vagy több szakértő vitája, vitavezető (moderátor) irányításával. PCO (Professional Conference Organizer): Rövidítés, egy nemzetközi szervezet, a Kongresszusszervezők Nemzetközi Szövetsége angol rövidítésének három utolsó betűje. Olyan professzionális, azaz szakmai végzettséggel rendelkező konferencia-szervezők szervezete, akik ilyen végzettséggel rendelkeznek. Piac: Csereügyletek, cserekapcsolatok összessége, a kereslet és a kínálat találkozási helye.  Piacfejlesztés: Gyakran újrapozícionálást jelent, új használati mód bevezetését, új célpiacot, stb.  hj

13 Piaci szerkezet: A piaci szereplők egymáshoz viszonyított versenyhelyzetét piaci szerkezetnek nevezzük.  Piackiaknázás: Marketingráfordítások növelésével kíván a vállalat sikereket elérni.  Piackutatás: A piackutatás a piac megismerésével a piacon lejátszódó események feltárásával, elemzésével kapcsolatos tevékenységek összessége, a vállalati markentig tevékenység információs bázisa.  Piaci részesedés: Piacrészesedésnek nevezzük a saját részesedést a piacvolumenből.  Piacpotenciál: Piacpotenciálnak nevezzük egy adott termékből elméletileg lehetséges eladások összességét.  Piacszegmentálás: A piacot egyedi keresleti sajátosságokat mutató részekre bontó eljárást piacszegmentálásnak nevezzük, az így kapott csoportokat pedig szegmentumnak.  Piacvolumen: A megvalósuló eladások összessége. PCO: (professional conference organization/organizator) rendezvényt szervező, nyelveket beszélő szakember hj

14 Plenáris ülés: Általában kötött programú kongresszusok, közgyűlések esetében az összes résztvevő előtt tartott, mindenki számára információkat tartalmazó közös ülés. A további szekcióülések előtti össznépi tájékoztatónak ad helyet, és nagyon sok esetben az egész rendezvény utolsó része a műhely-munkákat követően szintén plenáris ülésként zajlik le. Pozícionálás: annak meghatározása, hogy vállalkozásomat, termékemet, szol-gáltatásomat milyennek szeretném látni és láttatni, kinek szánom. Primer kutatás: A még nem ismert, eredeti adatok saját kutatási célra történő megszerzését jelenti. Protokoll: A társas kapcsolatok írott és íratlan szabályainak összegzése, szabályok halmaza, melyek azt határozzák meg, hogy mit kell tenni, hogyan kell viselkedni adott körülmények között. Relatív piaci részesedés: A legjelentősebb versenytárshoz viszonyított piaci részesedés.  Rendezvény: Egy meghatározott térben, időszakban és témakörben, nem üzletszerű ismétlődéssel szervezett eseménysorozat, továbbá a folyamatos üze-melés keretében szervezett egyedi esemény, amelynek során emberek csoportja közös cselekvést hajt végre alkalmi, kitüntetett jelleggel.  hj

15 Rendezvényszervezés: Előre meghatározott célból (társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport, egyéb) adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, mely magában foglalja az esemény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás, kiszolgáló egységek, stb.) biztosítását, valamint a résztvevőkről való gondoskodást (szállás, étkezés, kísérő programok, stb.)  Road: Műszaki személyzet, akik az előadás, konferencia, koncert stb. előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos technikai feladatokat végzik. (Hangosítás, világosítás, díszlet, pirotechnika stb.) hj

16 Sales Promotion: A Sales Promotion azon marketing tevékenységek összessége, amelyek ösztönzik a fogyasztók vásárlásait és a kereskedői tevékenység hatékonyságát, de nem tartoznak a személyes eladás, a reklám és a PR fogalmába.  Study tour: Újságírókat, televíziós stábokat elutaztatunk egy olyan helyszínre, ahol a Megbízó témájával kapcsolatban részletes információhoz juthatnak, ahol elmélyülhetnek a kérdésben, bemutatókat láthatnak. Egy study tour jó lehetőséget teremt háttéranyagok készítésére. Szakmai szervezőbizottság: Tagjai általában egy adott szakma prominens képviselői, akik az ülés érdemi részéért, tartalmáért tartoznak felelősséggel. Létszáma a rendezvény jelentőségénél fogva változik.  Szakvásár: A nemzetközi kereskedelemben gyakorta alkalmazott, nagybani üzlet-kötésekre alkalmas rendezvényforma, amikor csak valamilyen szakág termékei, tervei, stb. kerülnek kiállításra.  Szponzor: Reklámcéllal anyagi támogatást nyújtó vállalkozás, cég vagy magánszemély. A támogatás nem csak pénzbeli lehet, hanem szolgáltatás, termék stb. A felajánlásért cserébe a szponzor reklámlehetőséget/megjelenést kap. hj

17 Szekciótermek: A kongresszusi központban, illetve szállodákban a nagy plenáris ülésnek helyt adó nagy terem melletti kisebb-nagyobb, ugyancsak technikailag jól felszerelt tárgyaló termek. Fontos, hogy összesített befogadóképes-ségük megegyezzen a plenáris ülésnek helyet adó nagytermével. Szekunder kutatás: Szekunder kutatáson a már meglévő, mások által felvett adatok, saját kutatási célra történő felhasználását értjük.  Személyes eladás: A személyes eladás piacbefolyásoló eszköz, közvetlenül a fogyasztó személyes meggyőzésével éri el az értékesítés növelését. Előnye a többi marketingkommunikációs eszközzel szemben a közvetlen kapcsolatból származó rugalmasság.  Szeminárium: Meghatározott tanulási céllal, gyakorlott szakemberek vezetésével tar-tott csoportos összejövetel, amelyen a vita módszerével igyekeznek a problémákat megoldani. Résztvevők száma kb fő.  Szervezetek, egyesületek ülései: a nemzetközi egyesületek, politikai szervezetek, nonprofit szövetségek, nemzetközi-, kormányközi- és nem kormányközi szervezetek, szövet-ségi és kormánytestületek ülései.  hj

18 Transzfer: áthelyezés, átvitel, áthelyezés
Szimpózium: Hallgatóság előtt, szakértők rövid (10-20 perces) előadásokat tartanak, adott témáról; a hallgatóság a fórumnál kisebb mértékben vesz részt a vitában. Szlogen (slogan) jelmondat, ami a marketingben egy vállalkozás vagy márka azonosítására szolgál, de csak ha egyedi és éveken át használják. Targetálás: célzás, vagyis az adott marketingkommunikációnak kifejezetten a célcsoportra hangolása Termékbemutó: Valamelyik vállalat intézmény termékeinek bemutatására szolgáló kereskedelmi rendezvényforma.  Termékfejlesztés: Meglévő termékeket/termékskálát egészítjük ki vagy újakat hozunk.  Termékkínált mélység: Termékkínált mélységét az adott termékcsoportba sorolható termékek száma határozza meg.  Termékpolitika: A termékkínálat alakítását termékpolitikának nevezzük.  Termelés: Az áruforgalmi tevékenység folyamatának harmadik szakasza, amelynek célja a raktárakból vételezett nyersanyagok, félkész termékek fogyasztásra alkalmas állapotba hozása.  Transzfer: áthelyezés, átvitel, áthelyezés Vevői elégedettség: a vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevő által elvárt követelmények. A vevő panaszai a vevő kismértékű megelégedettségének általánosan ismert jellemzői, de ha ilyen panasz nem volt, ez még nem jelenti szükségképpen a vevő nagy fokú megelégedettségét. hj

19 Webcast: online tartalomszolgáltatás/sugárzás
Vírusmarketing: olyan reklám, amely a vírushoz hasonlóan terjed, vagyis az emberek egymásnak küldik tovább, csak mert jópofa, vicces, szórakoztató, meghökkentő. vis maior: előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében Webcast: online tartalomszolgáltatás/sugárzás Workshop (Műhelymegbeszélés): Olyan személyek kevésbé kötött megbeszélése, akik saját tudásanya-guk felülvizsgálata, az elméleti és gyakorlati tapasztalatok egybevetése útján igyekeznek ismereteiket bővíteni. Résztvevők száma kb főig.  hj


Letölteni ppt "Idegen szavak „nyílt forráskódú” szótára (Fejleszd Te is, ha úgy gondolod, hogy van olyan, ami a többiek számára hasznos lehet!) hj."

Hasonló előadás


Google Hirdetések