Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Térképek. Kirándulás térképpel •tervezés •út során tájékozódás •otthon megmutatni merre jártunk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Térképek. Kirándulás térképpel •tervezés •út során tájékozódás •otthon megmutatni merre jártunk."— Előadás másolata:

1 Térképek

2 Kirándulás térképpel •tervezés •út során tájékozódás •otthon megmutatni merre jártunk

3 Kirándulás térkép nélkül •útjelz ő táblák •segít ő kész turisták •kevésbé ismert, szép helyek mellett elmegyünk

4 A térkép A földfelszín egy részének felülnézetb ő l ábrázolt, valamilyen vetítési módszerrel készült, arányosan kicsinyített mása. •Tér-Kép •Földfelszín egy része •Vetítés: gömb  sík lap •Arányos kicsinyítés

5 A térképek tartalma •Kötelez ő információk: –térkép neve –térkép méretaránya –aránymérték, alap-szintvonalköz –a térkép jelölésrendszere –a térkép megjelenésével, kiadásával kapcsolatos adatok

6 A térkép ábrázolása •domborzat •vízrajz •növénytakaró jellege •úthálózat •mesterséges tereptárgyak

7 Domborzat (magassági adatok) szintvonalas magasságábrázolás: •azonos magasságban lév ő pontokat egy folytonos barna vonallal kötik össze •ezek egymást sohasem metszik tereptárgy: •magassága •emelkedése •alakja •kiterjedése

8 Alap-szintvonalköz •általában 20 méter •f ő szintvonal – vastagabb •segédszintvonal •eséstüske

9 Növénytakaró •fehér, sárga és zöld színekkel, illetve ezek árnyalataival •átláthatóság (tájékozódás), járhatóság –gyepszint: nedvesség (világos) –csemeték, bokrok, fiatal fák (világos és középzöld) –erd ő (sötétebb zöld) –megm ű velt terület (sárga)

10 Úthálózat Problémák: •saját méretarányában nem lehet ábrázolni! •túl közeli utak: dominánsabb (összevont ábrázolás) •van olyan út a terepen, ami nincs ábrázolva (magasles, vadetet ő, kiépített forrás) •útkanyarulatok

11 Mesterséges tereptárgyak •ritkán változtatják a helyüket •mérett ő l függ ő en felül vagy oldalnézetb ő l ábrázolják (magasles  épület) •fekete ill. narancssárga –település –kivételek: templom, söröz ő, étterem –pihen ő, es ő beálló, vadetet ő, magasles (bal alsó sarka) –vonalas tereptárgyak: vasút, villanyvezeték, kerítés –információt szolgáltató jelek: parkoló, szálloda, hajóállomás, kerékpárút

12 A térképekr ő l általánosságban •feliratok mindig K-NY irányúak •térképenként el ő fordulhat ugyanannak a tereptárgynak eltér ő jelölése: tanulmányozzuk a jelmagyarázatot! •egy térképen általában kevesebb van, mint több •egész túra alatt tartsuk kezünkben a térképet, folyamatosan hasonlítsuk a látottakhoz

13 A tájékozódás •Tájékozódni annyit tesz, mint megállapítani a jelenlegi álláspontunkat, ezt beazonosítani a térképen, és esetenként kijelölni utunk folytatásának irányát. •Problémák: –a valóságban nem azon az úton haladunk, amit a térképen vélünk. –a térképi úthálózat nem egyezik a valósággal •Megoldás: –A pontos tájékozódás alapja, a megtett útvonal követése, a domborzat egyeztetésével –Az utakat kisebb szakaszokra érdemes osztani, keresztez ő dést ő l keresztez ő désig (elágazásoknál érdemes ellen ő rizni a keresztez ő utak irányszögét)

14 A tájékozódást segít ő elemek •Domborzat •Természetes tereptárgyak •Mesterséges tereptárgyak •Úthálózat •Hangok

15 A turistautak jelölésrendszere •A turistajelzés általában fákon, de olykor sziklákon, kerítésoszlopon, vagy egyéb helyeken megtalálható, egy szabványban meghatározott méret ű, formájú és szín ű jelölés. •A jelölés információt adhat az út jellegér ő l és néha hosszáról is. •Négy színt használunk a jelölésre

16 A jelölés színe •KÉK: Országos-, vagy tájismertet ő túramozgalmak útvonalának jelölése •PIROS: egyes tájegységeken keresztül vezet ő, vagy más tájegységbe is átnyúló útvonalak, melyek szintén jelölhetnek túramozgalmakat is. •SÁRGA: egy tájegységen belül vezet ő, hosszabb útvonal •ZÖLD: egy tájegységen belüli rövidebb út

17 A jelölés alakja (Az út céljáról adhat információt) 1.F ő jelzések: •Sáv: f ő turistaútvonal •Háromszög: hegycsúcsra,kilátóhoz vezet ő f ő bb út •Kereszt: két f ő útjelzést összeköt ő út, általában a magasabb rend ű út színét viseli. 2.Leágazó jelzések: (maximum 5km hosszú lehet) •Tömör kör: forráshoz vezet ő út •Négyzet jelzés: menedékházhoz vezet ő út •Vastag L: várromhoz vezet ő út •Vastag  : barlanghoz vezet ő út •Önmagába mutató kör: körsétaút.

18 A Turistajelzésekről bővebben: http://www.controllszeged.hu/sk/t/jelek/album.htm

19 Módszerek •Lépésszámlálás •Iránymenet –Finom –Durva

20 TÁJOLÓ

21 Definíciók •Tájoló: A tájoló egy irányt ű alapú eszköz, mely a térképpel együtt használva nyújt segítséget a terepen történ ő tájékozódásban. •Irányszög: egy adott iránynak az északi iránnyal bezárt szöge. (az óramutató járásával megegyez ő irányban) •A tájoló az irányszög mérésére szolgál.

22 Irányszög a térképen és a terepen •Egy adott álláspontból egy látott tereptárgy irányszöge a terepen és a térképen mérve, minden esetben ugyanaz lesz. •Egy túra alkalmával mindig van egy aktuális álláspontunk,ahonnan tájékozódni tudunk. •Beazonosítható a térképen (még tudjuk hol járunk  ) •Nem azonosítható be a térképen (eltévedtünk  )

23 Álláspont •Ha beazonosítható az álláspont: akkor az álláspontból mért irányszögek segítségével eljuthatunk a következ ő tervezett pontra. (pl.: utak keresztez ő dése) •Ha nem azonosítható be az álláspont: irányszög mérések és szerkesztés segítségével a térképen megtudhatjuk pillanatnyi helyzetünket.

24 Tájolók fajtái •Bézárd tájoló: katonai felhasználás, pontos mérésekre alkalmas terepen, de a térképen történ ő szerkesztés nehézkes •Laptájoló: turisták részére, 2-5° eltéréssel lehet vele tájolni, térképi mérésre is könnyen használható •Tükrös laptájoló: az el ő z ő kett ő „keveréke”

25 Tájolók fajtái - képek

26

27 A laptájoló részei 1.Tájolótest 2.Irány él 3.Vonalzó 4.Mágnest ű (piros – észak) 5.Szelence (ebben helyezkedik el a mágnest ű ) 6.Fokbeosztás 7.Irányhárfa 8.Irány él állásponti vége 9.Irány él mér ő ponti vége 10.Mért (beállított) irányszög leolvasásának helye

28 A tájoló használata a)Haladási irány megállapítására (mágnest ű északi állásából következtetve) b)Terepen mért irány felvitele a térképre: Ez szolgálhat: •Álláspont meghatározására látott tereptárgy alapján •Útirány ellen ő rzésére •Egy látott tereptárgy megkeresésére a térképen, ismert álláspont esetén c)Térképen mért irány terepen történ ő azonosítása.

29 Terepen mért irány felvitele a térképre •A mérés menete: a laptájolót a mérni kívánt irányba fordítom, majd a mágnest ű északi pólusát, a szelence tekerésével, egy irányba állítom az irányhárfa északi jelölésével. Így megkapom a mért tereptárgy irányszögét. A térképre a tájolót úgy helyezem le, hogy a szelencét már nem forgatom, csak a teljes tájolótestet, az irányhárfa északját egyeztetem a térkép hálózati északjával, és a mérés jellegét ő l függ ő en: –Ha az álláspontot ismerem, akkor a tájoló irány élének állásponti végét az állásponthoz illesztem, így az irány él mentén vagy annak meghosszabbításában lesz a keresett pont. –Ha a mért tereptárgyat ismerem, akkor a tájoló irány élének mér ő ponti végét a tereptárgyhoz illesztem, így az irány él mentén vagy annak meghosszabbításában lesz az álláspontom.

30 Térképen mért irány terepen történ ő azonosítása (ismert álláspont esetén) •A mérés menete: a laptájolót a térképre helyezem úgy, hogy tájolótest irány élének állásponti vége az álláspontomon legyen, és az irány él mér ő ponti vége (vagy annak meghosszabbítása) legyen az azonosítani kívánt tereptárgy. Rögzítjük a tájolótestet, és a szelencét addig forgatjuk, míg az irányhárfa északi jelölése a térkép északi irányába mutat. Ezután a tájolót leveszem a térképr ő l, a szelencéhez ezek után már nem nyúlok. A tájolóval együtt addig forgok saját tengelyem körül, míg az irányhárfa északi jelölése egybe nem esik a mágnest ű északi jelölésével. Ha ez megtörtént, akkor a tájolótest irány éle a keresett tereptárgy felé mutat.


Letölteni ppt "Térképek. Kirándulás térképpel •tervezés •út során tájékozódás •otthon megmutatni merre jártunk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések