Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei. Jogszabály tervezetek Kormányrendelet – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei. Jogszabály tervezetek Kormányrendelet – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési."— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei

2 Jogszabály tervezetek Kormányrendelet – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

3 Nyilvántartás, benyújtás Engedéllyel rendelkezők nyilvántartása On-line felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével Programok benyújtása előzetes szakértői véleménnyel Vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés

4 Személyi feltételek Szakmai vezető pedagógiai, andragógiai főiskolai, vagy egyetemi végzettségét igazoló oklevél – munkaviszony – 3 év felnőttképzési szakmai gyakorlat Oktatónál nem elvárás a munkaviszony Szakmai képzés elméleti oktatói – szakképzési törvény Szakmai gyakorlati oktató – szakirányú szakképzettség, öt éves gyakorlat

5 Nyelv - tanárok Általános nyelvi képzés: nyelvtanár adott nyelvből; anyanyelvi tanár – nyelvtanár, KER C1 – 30 % Szaknyelv: szakmai képzettség + KER C1; nyelvtanár – KER C1

6 Tárgyi feltételek Képzési programnak megfelelő tárgyi feltételek Meg kell felelnie az oktatási intézményekre előírt szabványoknak, vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak

7 ABC HelyiségekMennyiségi mutatóMegjegyzés 1 Tanterem I.képzési helyszínenként*, egyidejűleg képzésben lévő – maximum 30 fős - csoportonként 1 a terem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 1,5 m2/fő 2 Adminisztrációs iroda és irattár intézményenként 1 3 Ügyfélszolgálati helyiség vagy pult intézményenként, elérhetőség jelzésével képzési helyszínenként 4 Kiszolgáló helyiségek: 4.1 WC helyiségképzési helyszínenként és nemenként 1-1 az egy időben jelen lévő résztvevői létszám figyelembevételével 4.2 WC helyiség és mosdó mozgáskorlátozottak számára felszerelve érintett létszám szerint ahol mozgáskorlátozott résztvevőket képeznek 4.3 Kerekesszék-tárolóképzési helyszínenként, szintenként 1 ahol mozgáskorlátozott résztvevőket képeznek

8 ABC Eszköz, berendezésMennyiségi mutatóMegjegyzés 1Tanterem 1.1Tanulóasztalok, székek, vagy írólapos székek résztvevők létszámának figyelembe vételével mozgáskorlátozottak, középsúlyos értelmi fogyatékosok és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál - szükség szerint - egyéni megvilágítási lehetőséggel; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval. 1.2Tanári asztal, szék tantermenként 1 1.3Tábla tantermenként 1 2Számítástechnikai szaktanterem (a tantermi alapfelszereléseken felül) maximum 25 fő 2.1Tábla vagy flipchart1 2.2Számítógépasztal résztvevőnként 1 2.3Számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal résztvevőnként 1 felszerelés 2.4Informatikai szoftverek, programok szükség szerinta képzési program előírásai szerint 2.5Szkenner1 2.6Nyomtatótantermenként 1

9 3 Nyelvi szaktanterem (a tantermi alapfelszereléseken felül) maximum 16 fő 3.1Hangrögzítő és -lejátszó eszköz (pl.: magnetofon, CD író-olvasó) 1 3.2Álló- és mozgóképvetítő eszköz szükség szerint 3.3Nyelvoktató szoftverek szükség szerint 4 Egyéb eszközök 4.1Fénymásoló intézményenként 1 4.2Számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal intézményenként 1 4.3Hang és képlejátszásra alkalmas eszköz vagy eszközök szükség szerint

10 Egyéb feltételek miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszer a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételek az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre

11 Vagyoni biztosíték Felnőttképzési tevékenység teljes időtartama Az előlegként befizetett képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a képzés bármely okból történő ellehetetlenülése miatt az intézmény már nem nyújtott szolgáltatást Bankgarancia; biztosítás; lekötött pénzösszeg Kettő százalék legalább egy millió forint

12 Problémák, kérdések Helyszín – telephely – helyszíni szemle Minőségcélok – Éves OKJ-s vizsgaeredmények javulása – Nyelvvizsgát tett személyek aránya nyelvenként – Becsült lemorzsolódási arány – Képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére vonatkozó célkitűzés MIR két évenkénti értékelése – olyan szervezet által, aki minősített keretrendszerrel rendelkezik

13 Problémák, kérdések Elégedettségmérés – legalább 15 perc, legfeljebb 15 kérdés A kötelező kérdésekre adott válaszok átlageredményét képzésenként és kérdésenként az intézmény továbbítja a felnőttképzési információs rendszerbe. A szakértő a folyamatban lévő képzés ellenőrzése keretében elméleti órát, gyakorlati képzést látogat.

14 Óralátogatás A szakértő a (2) bekezdés szerinti látogatás keretében megvizsgálja, hogy a) az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és a jelenlévő képzésben résztvevők aláírása szerepel-e a jelenléti íven, b) a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e, c) a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e, d) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai követelményeknek megfelelnek-e. A szakértő az óralátogatáson szerzett tapasztalatairól - a foglalkozást követően - a felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének jelenlétében megbeszélést tart az oktatóval, melynek során ismerteti a látogatás során szerzett tapasztalatait.

15 Jó dolgok Engedélyezett képzési programját módosíthatja – előzetes minősítés Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és a résztvevők elektronikus aláírása megfelel az elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.

16 Miniszteri rendeletek I. a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

17 OKJ, egyéb szakmai, nyelvi, egyéb Módosítás: az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén – 103 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 23 000 forint Kiegészítés: az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pont szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint

18 Miniszteri rendelet II. a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

19 Alapelvek a) tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének emelése áll, b) a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul, c) önértékelésre épüljön, d) a személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló szemléletet tükrözzön és segítse elő az oktatók továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása érdekében, e) járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások minőségének javítása adatokon és visszajelzéseken alapuljon, f) a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épüljön, g) legyen összhangban az intézmény méretével és képzéseinek összetettségével

20 Dokumentumok Programok ba) a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, eljárásokat, bb) a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárást, eljárásokat, bc) a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésére vonatkozó módszereket, bd) a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárást, eljárásokat, be) a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást, eljárásokat;

21 Oktatók ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárást, eljárásokat, cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket, cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárást, eljárásokat;

22 Információs rendszer da) a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, db) a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, dd) az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, de) a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, df) az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárásra, eljárásokra;

23 És még Panaszkezelés Eltérések kezelése – helyesbítő tevékenységek Önértékelésre vonatkozó eljárás A felnőttképzést folytató intézmény önértékelésének gyakoriságáról maga dönt. Tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket (indikátorokat) kell meghatározni. Célérték eltérés esetén okfeltárást kell végezni.

24 Miniszteri rendelet III. a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

25 Felnőttképzési intézmények felkészülése az új felnőttképzési szabályozási rendszer követelményeire Fókuszban a TÁMOP 2.2.7. C pályázat Adultus Felnőttképzést, Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

26 A pályázatról Jogi forma Árbevétel Konvergencia régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen megvalósuló fejlesztés Összeghatár és közbeszerzés Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

27 Fenntartási kötelezettség A pályázónak/kedvezményezettnek a pályázati támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább három évig fenntartja.

28 Fő fejlesztési fókuszok A tartalom A hatékonyság és szervezettség A minőség A TÁMOP 2.2.7. C-ben - egyszerűsítve Programok átdolgozása, fejlesztés Informatikai támogatás, szoftver Folyamat, tevékenység és szervezetfejlesztés - Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

29 A program A cél Piacképes tartalom Szervezett képzési folyamat Garanciák a megrendelőnek Érintettek profi tájékoztatása Bemeneti kompetencia mérés megalapozása Előzetes tudásszint mérés megalapozása Jó tananyag Költséghatékonyság Mit tartalmaz A képzés célját Kimeneti követelményeket Módszereket Munkaformákat Szervezési információkat Kapcsolódási pontokat – KER, MKKR Szakirodalmat Az alkalmazott tananyagokat

30 A programszakértő Mit kell tudnia? Ismeri és alkalmazza a pedagógiai és andragógiai fogalmakat Készített programot. Megvalósított programot. Ismeri az akkreditációs folyamatot. Fejlesztett tananyagot. Ismeri, alkalmazza a jogszabályokat. Kínálat - kereslet Amíg kötelező volt a képzés – kb. 100 szakértő képzése. FSZOE: 150 tag Hány alkalmas szakértő van? 4000x5 modul 8 hónap alatt 20.000 szakértői nap 250 jó szakértő kerestetik – szűk keresztmetszet!!!

31 A szoftver/információs rendszer Hogyan válasszak? Referenciák/cégméret Használhatóság – ne túl sok funkciót/program a középpontban. Adaptálhatóság Realizálható költségcsökkentés Ár és fenntarthatóság Betanulási, bevezetési idő Mi van a piacon? Ötnél kevesebb kipróbált alkalmazás. Kevés képző intézmény, aki alkalmaz ilyen eszközt. Elvárt éves árbevétel minimuma: – 1.000.000 Ft-tól – 65.000 Ft- ig Maximális éves ráfordítás – Legtöbb felnőttképző 300.000 Ft-ig tolerálja a ráfordításokat.

32 Alap és választható Alap: – Adminisztráció, szerződéskezelés, programkezelés, tájékoztatási funkciók stb. – Adatszolgáltatás (FINY2; OSAP) Választható: – E-learning keretrendszer, tanulási környezet, e- portfólió kezelő – Projektmenedzsment modul – Számlázási modul – Előzetes tudásmérő, elégedettségmérő és bemeneti kompetencia mérő modul

33 Minőségbiztosítás Minőségbiztosítás – választási szempontok? Milyen rendszer? Milyen működő elemei vannak? Milyen hasznos eszközöket foglal magába? Milyen hosszú az útmutatója? Mennyire támogatja a fejlesztést? Ahol nem használ, ugye nem árt? Milyen szakértőt válasszak? Ismeri-e az intézményi folyamatokat? Van intézményvezetői tapasztalata? Van minőségbiztosítási tudása? Ért a pedagógiai, andragógiai méréshez, értékeléshez? Van informatikai eszközismerete? 400 Intézmény x 10 nap/8 hónap/2=250 szakértő – Tapasztalati számok hasonlóak a programszakértők esetében ismertetettekhez, de nagyobbak az elvárások.

34 Szervezetfejlesztés, tevékenység fejlesztése Marketing és piacépítés – Felnőttképzési piaci helyzetfelmérés és stratégia – Web marketing eszközök Innováció, kutatásfejlesztés – Felnőttképzés és az innováció határterületei – Forrásbevonási lehetőségek felkutatása, felkészítés források fogadására.

35


Letölteni ppt "Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei. Jogszabály tervezetek Kormányrendelet – a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések