Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei"— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei

2 Jogszabály tervezetek
Kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

3 Nyilvántartás, benyújtás
Engedéllyel rendelkezők nyilvántartása On-line felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével Programok benyújtása előzetes szakértői véleménnyel Vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés

4 Személyi feltételek Szakmai vezető pedagógiai, andragógiai főiskolai, vagy egyetemi végzettségét igazoló oklevél – munkaviszony – 3 év felnőttképzési szakmai gyakorlat Oktatónál nem elvárás a munkaviszony Szakmai képzés elméleti oktatói – szakképzési törvény Szakmai gyakorlati oktató – szakirányú szakképzettség, öt éves gyakorlat

5 Nyelv - tanárok Általános nyelvi képzés: nyelvtanár adott nyelvből; anyanyelvi tanár – nyelvtanár, KER C1 – 30 % Szaknyelv: szakmai képzettség + KER C1; nyelvtanár – KER C1

6 Tárgyi feltételek Képzési programnak megfelelő tárgyi feltételek
Meg kell felelnie az oktatási intézményekre előírt szabványoknak, vagy az azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak

7 a terem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 1,5 m2/fő
A B C Helyiségek Mennyiségi mutató Megjegyzés 1 Tanterem I. képzési helyszínenként*, egyidejűleg képzésben lévő – maximum 30 fős - csoportonként 1 a terem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 1,5 m2/fő 2 Adminisztrációs iroda és irattár intézményenként 1 3 Ügyfélszolgálati helyiség vagy pult intézményenként, elérhetőség jelzésével képzési helyszínenként 4 Kiszolgáló helyiségek: 4.1 WC helyiség képzési helyszínenként és nemenként 1-1 az egy időben jelen lévő résztvevői létszám figyelembevételével 4.2 WC helyiség és mosdó mozgáskorlátozottak számára felszerelve érintett létszám szerint ahol mozgáskorlátozott résztvevőket képeznek 4.3 Kerekesszék-tároló képzési helyszínenként, szintenként 1

8 A B C Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés 1 Tanterem 1.1 Tanulóasztalok, székek, vagy írólapos székek résztvevők létszámának figyelembe vételével mozgáskorlátozottak, középsúlyos értelmi fogyatékosok és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál - szükség szerint - egyéni megvilágítási lehetőséggel; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval. 1.2 Tanári asztal, szék tantermenként 1 1.3 Tábla 2 Számítástechnikai szaktanterem (a tantermi alapfelszereléseken felül) maximum 25 fő 2.1 Tábla vagy flipchart 2.2 Számítógépasztal résztvevőnként 1 2.3 Számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal résztvevőnként 1 felszerelés 2.4 Informatikai szoftverek, programok szükség szerint a képzési program előírásai szerint 2.5 Szkenner 2.6 Nyomtató

9 Nyelvi szaktanterem (a tantermi alapfelszereléseken felül)
3 Nyelvi szaktanterem (a tantermi alapfelszereléseken felül) maximum 16 fő 3.1 Hangrögzítő és -lejátszó eszköz (pl.: magnetofon, CD író-olvasó) 1 3.2 Álló- és mozgóképvetítő eszköz szükség szerint 3.3 Nyelvoktató szoftverek 4 Egyéb eszközök 4.1 Fénymásoló intézményenként 1 4.2 Számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal 4.3 Hang és képlejátszásra alkalmas eszköz vagy eszközök

10 Egyéb feltételek miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszer a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételek az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre

11 Vagyoni biztosíték Felnőttképzési tevékenység teljes időtartama
Az előlegként befizetett képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a képzés bármely okból történő ellehetetlenülése miatt az intézmény már nem nyújtott szolgáltatást Bankgarancia; biztosítás; lekötött pénzösszeg Kettő százalék legalább egy millió forint

12 Problémák, kérdések Helyszín – telephely – helyszíni szemle
Minőségcélok Éves OKJ-s vizsgaeredmények javulása Nyelvvizsgát tett személyek aránya nyelvenként Becsült lemorzsolódási arány Képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére vonatkozó célkitűzés MIR két évenkénti értékelése – olyan szervezet által, aki minősített keretrendszerrel rendelkezik

13 Problémák, kérdések Elégedettségmérés – legalább 15 perc, legfeljebb 15 kérdés A kötelező kérdésekre adott válaszok átlageredményét képzésenként és kérdésenként az intézmény továbbítja a felnőttképzési információs rendszerbe. A szakértő a folyamatban lévő képzés ellenőrzése keretében elméleti órát, gyakorlati képzést látogat.

14 Óralátogatás A szakértő a (2) bekezdés szerinti látogatás keretében megvizsgálja, hogy a) az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és a jelenlévő képzésben résztvevők aláírása szerepel-e a jelenléti íven, b) a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e, c) a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e, d) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai követelményeknek megfelelnek-e. A szakértő az óralátogatáson szerzett tapasztalatairól - a foglalkozást követően - a felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének jelenlétében megbeszélést tart az oktatóval, melynek során ismerteti a látogatás során szerzett tapasztalatait.

15 Jó dolgok Engedélyezett képzési programját módosíthatja – előzetes minősítés Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és a résztvevők elektronikus aláírása megfelel az elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.

16 Miniszteri rendeletek I.
a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

17 OKJ, egyéb szakmai, nyelvi, egyéb
Módosítás: az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként forint összegű kiegészítő díj az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén forint Kiegészítés: az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) pont szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint

18 Miniszteri rendelet II.
a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

19 Alapelvek a) tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének emelése áll, b) a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul, c) önértékelésre épüljön, d) a személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló szemléletet tükrözzön és segítse elő az oktatók továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása érdekében, e) járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások minőségének javítása adatokon és visszajelzéseken alapuljon, f) a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épüljön, g) legyen összhangban az intézmény méretével és képzéseinek összetettségével

20 Dokumentumok Programok
ba) a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, eljárásokat, bb) a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárást, eljárásokat, bc) a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésére vonatkozó módszereket, bd) a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárást, eljárásokat, be) a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást, eljárásokat;

21 Oktatók ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárást, eljárásokat, cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket, cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárást, eljárásokat;

22 Információs rendszer da) a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, db) a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, dd) az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, de) a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére, df) az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárásra, eljárásokra;

23 És még Panaszkezelés Eltérések kezelése – helyesbítő tevékenységek
Önértékelésre vonatkozó eljárás A felnőttképzést folytató intézmény önértékelésének gyakoriságáról maga dönt. Tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket (indikátorokat) kell meghatározni. Célérték eltérés esetén okfeltárást kell végezni.

24 Miniszteri rendelet III.
a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

25 Felnőttképzési intézmények felkészülése az új felnőttképzési szabályozási rendszer követelményeire
Fókuszban a TÁMOP C pályázat Adultus Felnőttképzést, Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

26 A pályázatról Jogi forma Árbevétel
Konvergencia régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen megvalósuló fejlesztés Összeghatár és közbeszerzés Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

27 Fenntartási kötelezettség
A pályázónak/kedvezményezettnek a pályázati támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább három évig fenntartja.

28 Fő fejlesztési fókuszok
A tartalom A hatékonyság és szervezettség A minőség A TÁMOP C-ben - egyszerűsítve Programok átdolgozása, fejlesztés Informatikai támogatás, szoftver Folyamat, tevékenység és szervezetfejlesztés - Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

29 A program A cél Mit tartalmaz Piacképes tartalom
Szervezett képzési folyamat Garanciák a megrendelőnek Érintettek profi tájékoztatása Bemeneti kompetencia mérés megalapozása Előzetes tudásszint mérés megalapozása Jó tananyag Költséghatékonyság A képzés célját Kimeneti követelményeket Módszereket Munkaformákat Szervezési információkat Kapcsolódási pontokat – KER, MKKR Szakirodalmat Az alkalmazott tananyagokat

30 A programszakértő Mit kell tudnia? Kínálat - kereslet
Ismeri és alkalmazza a pedagógiai és andragógiai fogalmakat Készített programot. Megvalósított programot. Ismeri az akkreditációs folyamatot. Fejlesztett tananyagot. Ismeri, alkalmazza a jogszabályokat. Amíg kötelező volt a képzés – kb. 100 szakértő képzése. FSZOE: 150 tag Hány alkalmas szakértő van? 4000x5 modul 8 hónap alatt szakértői nap 250 jó szakértő kerestetik – szűk keresztmetszet!!!

31 A szoftver/információs rendszer
Hogyan válasszak? Mi van a piacon? Referenciák/cégméret Használhatóság – ne túl sok funkciót/program a középpontban. Adaptálhatóság Realizálható költségcsökkentés Ár és fenntarthatóság Betanulási, bevezetési idő Ötnél kevesebb kipróbált alkalmazás. Kevés képző intézmény, aki alkalmaz ilyen eszközt. Elvárt éves árbevétel minimuma: Ft-tól – Ft-ig Maximális éves ráfordítás Legtöbb felnőttképző Ft-ig tolerálja a ráfordításokat.

32 Alap és választható Alap: Választható:
Adminisztráció, szerződéskezelés, programkezelés, tájékoztatási funkciók stb. Adatszolgáltatás (FINY2; OSAP) Választható: E-learning keretrendszer, tanulási környezet, e-portfólió kezelő Projektmenedzsment modul Számlázási modul Előzetes tudásmérő, elégedettségmérő és bemeneti kompetencia mérő modul

33 Minőségbiztosítás Milyen szakértőt válasszak?
Minőségbiztosítás – választási szempontok? Ismeri-e az intézményi folyamatokat? Van intézményvezetői tapasztalata? Van minőségbiztosítási tudása? Ért a pedagógiai, andragógiai méréshez, értékeléshez? Van informatikai eszközismerete? Milyen rendszer? Milyen működő elemei vannak? Milyen hasznos eszközöket foglal magába? Milyen hosszú az útmutatója? Mennyire támogatja a fejlesztést? Ahol nem használ, ugye nem árt? 400 Intézmény x 10 nap/8 hónap/2=250 szakértő – Tapasztalati számok hasonlóak a programszakértők esetében ismertetettekhez, de nagyobbak az elvárások.

34 Szervezetfejlesztés, tevékenység fejlesztése
Marketing és piacépítés Felnőttképzési piaci helyzetfelmérés és stratégia Web marketing eszközök Innováció, kutatásfejlesztés Felnőttképzés és az innováció határterületei Forrásbevonási lehetőségek felkutatása, felkészítés források fogadására.

35


Letölteni ppt "Felnőttképzési törvény végrehajtási rendeletei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések