Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A minősítés és az önértékelés kapcsolata, szerepe a minőségfejlesztésben Barlai Róbertné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A minősítés és az önértékelés kapcsolata, szerepe a minőségfejlesztésben Barlai Róbertné."— Előadás másolata:

1 A minősítés és az önértékelés kapcsolata, szerepe a minőségfejlesztésben Barlai Róbertné

2 Intézményértékelés • Az intézményértékelés területei három nagy csoportra oszthatók: feltételrendszer, humán tényezők, szervezet és működés. Ezek részterületei sokoldalú és átfogó információkat adhatnak az intézmény munkájáról. (Gallup Intézet) • Az intézményértékelés lehet belső (önértékelés) és külső (PSZE). • Az intézményértékelés fókusza: az intézmény pedagógiai munkája

3 Intézményi önértékelés • „ A tanulók sikere az a hivatkozási pont, amely révén a pedagógusok önmagukat megítélik, és csak a legcinikusabb tanárok jelentik ki, hogy a tanulói teljesítménynek nincs köze a tanítás minőségéhez. • A valóságban ezért az önértékelésnek nincs sem kezdete, sem vége, mert mindig teljesebbé válik és fejlődik.” (Önértékelés az európai iskolákban. Szerk. Baráth Tibor 2006)

4 A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2001 februárjában elkészült a tagországoknak tett ajánlásából “Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében“ (2001/166/ EC) annak egyik fontos pontját választotta: • A külső értékelés fejlesztése annak érdekében, hogy az módszertani segítséget nyújtson az iskolai önértékelés számára és olyan külső képet nyújtson az iskolának, amely bátorítja a folyamatos fejlesztést, biztosítva azt, hogy ez ne szorítkozzék egyszerűen csak adminisztratív ellenőrzésre.

5 Az intézményi önértékelés eddigi története • COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztési program, benne az intézményi önértékelés – nyitott önértékelés, irányított önértékelés (meghatározott területekkel), intézkedési terv(ek). • IMIP - benne intézményi önértékelés az intézmény által választott szempontokkal és módszerekkel (Kt. kötöttségek: szülők, alkalmazottak megkérdezése, országos kompetenciamérés felhasználása a fejlesztésben.)

6 A külső intézményértékelés • Fenntartó feladata, 5 évenként legalább egyszer • A szempontrendszer nem egységes, különböző rendszerek éltek, általában szakértői műhelyek gondozásában • Tapasztalatok: eltérő minőség, uralkodik a papíralapúság, a bürokratikus működés ellenőrzése

7 A minőségfejlesztés és a pedagógusok értékelése • Teljesítményértékelés bevezetése 2007-ben – saját belső rendszer megalkotásával. • Tapasztalatok: eltérő minőségű rendszerek, nem rendszeres működtetés, gyenge visszacsatolás, gyengén működő pozitív megerősítés (mindenki jó), stb. • Minősítés a Kjt szerint- 5 szempont önmagában, minden értelmezés nélkül. • Első számú vezetők értékelése nem kötelező.

8 Mi az, amit továbbra is hasznosítható? • Minden tapasztalat, amit eddig szereztünk. • A szülők megkérdezése, amit már megszoktak, az eszköz változik. • Az alkalmazottak megkérdezése, amit már megszoktak, az eszköz változik. • A belső önértékelési team működése. • A pedagógusok belső teljesítményértékelésének szemlélete, a visszacsatolás bevált gyakorlata.

9 Mi az, ami új lesz? • Az intézményi önértékelés szempont- és eszközrendszere- fókuszban a tanulási folyamat • A pedagógusok értékelésének szempont- és eszközrendszere- fókuszban a tanulási folyamat • A vezető önértékelése- fókuszban a pedagógusok munkájának támogatása • A külső értékelésekkel való összehasonlítás

10 A teljes értékelési rendszer Intézmény külső értékelése Pedagógusok és vezetők külső értékelése, minősítés Belső önértékelések: pedagógus, vezető, intézmény

11 A PSZE pedagógus-értékelés és a minősítés kapcsolata • A pedagógusok minősítésének egyik információs forrása a PSZE keretében készült jegyzőkönyv a pedagógus munkájáról. (Knt: a minősítés előzménye az előzetes értékelés – foglalkozás-látogatás alapján.) • A pedagógus mindkettőre felkészül, illetve folyamatosan gyűjti az információkat saját pedagógiai munkája eredményeiről. • Folyamatosan reflektál magában a saját munkájára – nem 5 évenként ül le, milyen pedagógus vagyok én?

12 Középpontban a tanulási folyamat • Hogyan tanítok, hogyan tanulunk? • Milyen módszereket alkalmazok? • Tudok-e figyelni mindegyik tanítványomra? • Ki az, aki jól fejlődik és ki az akivel nem vagyok elégedett? • Mit tudnék tenni, hogy ő is jobb legyen? • Sikerült együtt valami eredményt elérnünk? • Beszélnem kell vele erről? • Stb.

13 A vezetők és a pedagógus-értékelés- minősítés • A vezető a PSZE keretében a tanfelügyelőkkel együtt látogat 2 foglalkozást. • A látottak megbeszélésén módja van értékelni a pedagógust a tanfelügyelők előtt. • Kitölt egy értékelést a pedagógusról. • A minősítő bizottság egyik tagja. A vezető tehát továbbra is kulcsszereplő egy-egy pedagógus munkájának minősítésében.

14 A vezető motiváló szerepe • A vezetőnek az 5 éven belül sokféle alkalma van visszajelezni a pedagógus munkájáról – motiváló, ha elsősorban az erősségeire figyel, és arra építve ad számára feladatokat. • Ezekbe a feladatokba bevonja a vezetés tagjait: helyettesei, munkaközösség-vezetők. • Közösen tökéletesítik a belső teljesítményértékelési rendszert, összhangban a külső értékeléssel.

15 Az önértékelés megközelítései • Légy őszinte önmagadhoz! • Ne becsüld le az értékeidet, ezeket mutasd meg másoknak is! • Légy büszke az erősségeidre! • Folyamatosan akarj fejlődni! • Tartsd fontosnak a tanulók véleményét! • A külső értékelést fogadd fontos visszacsatolásként! • Fogadd el, hogy nem lehetsz mindenben a legjobb, ez motivál a fejlődésedben!

16 A külső értékelés megközelítései • Úgy ellenőrizz-értékelj másokat, ahogy Te elvárod, hogy a munkádat hogyan ellenőrizzék-értékeljék! • Őszintén, de empatikusan jelezz vissza! • Koncentrálj az érintett erősségeire! • Szánj időt a visszacsatolásra, ehhez teremts megfelelő légkört! • Támogasd mások fejlődési lehetőségeinek felismerését!

17 Az intézmény feladatai a PSZE és a pedagógusminősítés alkalmazásával kapcsolatban • A munkaköri leírások felülvizsgálata. • Pedagógusok teljesítményértékelésének igazítása a külső értékeléshez, a minősítés szempontjaihoz. • A vezető értékeléséhez kapcsolódó intézményi szervezeti kultúra, klíma vagy egyéb- a vezetés munkájáról visszajelzést adó mérések folytatása- PSZE eszközök alapján (szülői, dolgozói elégedettségmérés). • A külső intézményértékelés szempontjainak kiegészítése az intézményi specialitások követése céljából.

18 Mindenkinek szüksége van arra, hogy valamiben ő a legjobb!

19 Köszönöm a figyelmet! Barlai Róbertné Kati barlaine@fpf.hu


Letölteni ppt "A minősítés és az önértékelés kapcsolata, szerepe a minőségfejlesztésben Barlai Róbertné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések