Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A programozási környezet A felhasználói környezet „Az érzékek elé kell tárni mindent, mégpedig a láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás elé, a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A programozási környezet A felhasználói környezet „Az érzékek elé kell tárni mindent, mégpedig a láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás elé, a."— Előadás másolata:

1 A programozási környezet A felhasználói környezet „Az érzékek elé kell tárni mindent, mégpedig a láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás elé, a szagolhatókat a szaglás elé, az ízelhetőket az ízlelőszerv elé, a tapinthatókat a tapintás elé. És ami több érzékszerv által egyszerre érzékelhető, azt több érzékszerv útján kell érzékelni." Comenius - (Jan Amos Komensky, 1592-1670 )

2 1.Feladat megfogalmazása 2. Elemzés, tervezés, szervezés 3. Programtervezés, algoritmuskészítés 4. Programozás, kódolás 5. A programok tesztelése, hangolása 6. Dokumentálás 7. Bevezetés

3  gépi kódú programozás  alacsony szintű (assembly) programozási nyelvek ◦ forráskód > compiler > tárgykód (gépi kód) ◦ compiler program: a fordítást végzi ◦ ugró utasítás + kezdetleges változó  magas szintű programozási nyelvek  nagyon magas szintű nyelvek ◦ önálló forráskód készítés ◦ még nem készült el teljesen ◦ (mesterséges intelligencia nyelvek)

4  imperatív ◦ utasítások meghatározott sorrendű végrehajtása (neumann-architektúra) ◦ pl. ADA, ALGOL, Basic, C, Cobol, Pascal  applikatív (függvényorientált, funkcionális) ◦ pl. LISP, LOGO  predikatív (logikai programnyelv) ◦ pl. PROLOG  konkurens (több processzor) ◦ osztott hálózati programnyelv: OCCAM, SR

5  1960-as évek: a nyelvet és a hozzá kapcsolódó pedagógiai elveket Seymour Papert amerikai matematikus dolgozta ki  a LISP programozási nyelv mellékleteként jött létre.  az interpreter (értelmező) nyelvek közé tartozik, tehát az utasítást képes a kiadása után végrehajtatni  a funkcionális nyelvek családjába sorolható a szövegkezelő része alapján  automata elvű nyelv a grafikai része alapján  1997. magyar változat ELTE

6  Az automata nyelven írt programok végrehajtója egy vagy több automata. ◦ Pl.: rajzoló automata (teknőc) a Logoban.  Az automata rendelkezik állapotokkal, valamint állapotok közötti átmenetet leíró függvényekkel. Definiálni kell az automata kezdeti vagy alapállapotát. ◦ Pl.: festőkar helye, festék színe.  A rögzített nevű állapotkomponensekre általában állapotmódosító, állapotlekérdező utasítások léteznek. ◦ Pl.: menjen előre

7  Nincs hagyományos értelemben vett változó, mert a változók száma, típusa, elnevezése rögzített illetve utasítások paraméterei lehetnek.  A paraméterek érték szerinti paraméterek, híváskor kapnak értéket.  Eljárások, ciklusok paraméter függőek lehetnek. A paraméterfüggő ciklus csak egy primitív, ciklusváltozó nélküli, adott lépésszámú lehet. Minden más feladatra rekurzív eljárást célszerű írni.  Automata elvű nyelvek képesek párhuzamos végrehajtásra. Ez a legtöbb Logo-verzióban még kihasználatlan.

8  A funkcionális nyelveknél a program egy függvény, így a program futása a függvény kiértékeléséből áll.  Nem léteznek változók, csak függvényparaméterekről beszélhetünk. Ezek egyszer, függvényhíváskor kapnak értéket, később csak felhasználjuk őket. Függvényparaméter lehet újabb függvény is.  A program egy függvény, a program végrehajtása a függvény kiértékeléséből áll.

9  A programstruktúrálásra következők állnak rendelkezésre:  Összetett függvények  Alternatív függvények  Rekurzív függvények  Konstans függvények  A megőrzendő értékeket függvényparaméterként tárolhatjuk, így amire többször van szükség, azt vagy rekurzívan számítjuk ki, vagy pedig újabb függvényhívás paraméterének adjuk.

10  A Rajzlap egy Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerként fogható fel  A Teknőc: egy állapottal rendelkező pont ◦ ami képes rajzolás nélkül vagy rajzolással haladni a koordináta-rendszerben  A teknőc alaphelyzetben ◦ az origóban [0,0] áll ◦ felfelé néz (0 fok) ◦ ide a programindítás után, a rajzlap törlése után vagy a munka (projekt) törlése után kerül  az utasítássorban a teknőc az utasításokat közvetlenül gépelés után végrehajtja

11 Rajzlap Írólap

12 Csak rajzlap Rajzlap és írólap Csak írólap Memória- ablak Súgó Mentés Megnyitás Feladatok AlapszavakDemó játékok GombokStop

13  eljárások és függvények alkalmazása, azaz hívása  eljárások és függvények írása  eljárás hívása, készítése: ◦ utasítás az írólapon (? -> parancssor):  gépeléssel  előzőek hívása a felfelé kurzormozgató billentyűvel  az Ikonsor Alapszavak gombja után kiválasztható  a tanuld utasítással új eljárás készíthető ◦ a memóriaablakban új eljárásokat készíthetünk: Elemek/Új eljárás

14  Új projekt létrehozása: Fájl / Új projekt  Mentés: Fájl / Mentés -> *.lgp  Megnyitás: Fájl / Megnyitás

15 Eljárások

16  a LOGO-val kapott eljárások (kb. 300 db)  utasításként használhatók  a legismertebbek a teknőc vezérléséhez:  utasításrövidítve ◦ előree ◦ hátrah ◦ balrab ◦ jobbraj ◦ tollfeltf ◦ tollletl

17 utasításrövidítve  tollszín!tsz!  tollvastagság! tv!  töltőszín! tsz!  töltőminta!tlm!  rajzlapszín!rsz!  utasításrövidítve ◦ törölrajz ◦ törölrajzlaptr ◦ törölmunka ◦ ki irány ◦ ki hely ◦ irány! 90 ◦ xyhely! 100 50

18  az eljárás végrehajtása szerint ◦ egyszer hajtandó végre ◦ rekurzív  paraméterek száma szerint ◦ paraméter nélküli ◦ paraméteres tanuld eljárás [utasítások] vége tanuld eljárás :paraméter [utasítások] vége

19  az eljárás feje  az eljárás törzse  az eljárás vége tanuld egyes :szám név "szum 0 amíg [:szám > 0] ~ [név "szum :szum + ( maradék :szám 10 ) ~ név "szám ( egészhányados :szám 10 )] ha :szum > 9 [egyes :szum] ~ [ha :szum = 1 [kiír "EGYES] ~ [( kiír "NEM "EGYES )]] vége

20  Bármelyik sorba írhatunk megjegyzést a ; karakter után ◦ megjegyzés után utasítás nem írható a sorba  az utasítások sora meg törhető a hosszú soroknál a ~ karakter segítségével ◦ a karakter utáni sor utasításait még az adott a sorhoz tartozónak tekinti

21 Vezérlő szerkezetek Változók

22  Egyágú programelágazás: HA [igaz-ág utasításai]  Kétágú programelágazás: HA [igaz-ág utasításai ] [hamis-ág utasításai]  Kétszeres programelágazások esetében az olvashatóság könnyebb ha TESZT szót használjuk az HA helyett. A TESZT szóval kezdődő sor után az HAIGAZ [igaz-ág] és az HAHAMIS[hamis-ág] utasítássors következik.

23

24  Két bemenete van, az első az ismétlések száma, a második egy lista különböző utasításokkal: ismétlés vagy ism

25  A rekurziók olyan programok, amelyek önmagukat hívják.  Az ismétlés egy speciális lehetősége.  Minden rekurzív művelet három részre osztható: ◦ Befejezési feltétel ◦ Feldolgozó rész ◦ Ismételt programhívás (módosított bemenettel) tanuld hatszög e 50 j 60 ha irány <> 0 [hatszög] vége hívása: ? hatszög

26 Paraméter változtatása tanuld spirális :hossz :szint e :hossz j 90 spirális :hossz + 5 :szint -1 vége az eljárás hívása: ? spirális 5 15

27  globális változók ◦ minden eljárás számára használható ◦ memóriablakban is láthatók  lokális változók ◦ csak az adott eljárásban használható ◦ memóriaablakban nem látható

28  Változók létrehozása: egy szóhoz, azaz a változónévhez konkrét tartalmat rendelünk.  A tartalom lehet szám, szöveg, logikai érték stb.  globális változót ugyanazzal az értékkel használhatunk több eljárásban ◦ a NÉV paranccsal lehet használni  Az eljárás paraméterei mindig lokálisak, ami ◦ lehetővé teszi, hogy egymás után azonos paraméternévvel rendelkező eljárásokat definiálhassunk

29 Függvények

30  az eljárásokhoz hasonló a kialakításuk  a programrész végrehajtása után egy értéket ad a meghívott eljárás számára az EREDMÉNY szó hatására saját függvény készítése: a függvény hívása:

31  Start / Programok / Comenius Logo / Comenius Logo  …/ Comlogo / Comlogo.exe

32  A Logo programozási nyelv. Műszaki, Bp., 1986.  A Comenius Logo magyar nyelvű változatának Súgója  Weigel Szilvia: A Logo programozási nyelv [elektronikus dokumentum] weszil.hu/suli/zv/logo_szilvi_bemutato.ppt  Turcsányiné Sz. M. - Zsakó L.: Comenius Logo gyakorlatok. Kossuth, 1997, Bp.  Szentpéteriné Király Tünde: Comenius Logo Teknőcgrafika. Kossuth, 2000, Bp.


Letölteni ppt "A programozási környezet A felhasználói környezet „Az érzékek elé kell tárni mindent, mégpedig a láthatókat a látás elé, a hallhatókat a hallás elé, a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések