Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter."— Előadás másolata:

1 A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter

2 D EFINÍCIÓ „ A közlekedés személyek, dolgok és információk olyan tömeges, szervezett, rendszeres helyváltoztatása, amely speciális technikai eszközök igénybevételével valósul meg. „

3 K APCSOLATOK - KÖLCSÖNHATÁSOK Az ország gazdasági fejlődésének feltétele, mozgatórugója, generálója. A legtöbb gazdasági tevékenységre hatással van: Kereskedelem Logisztika Termelés

4 T EVÉKENYSÉGE Közlekedés (üres taxi) Szállítás (taxi utassal) Fuvarozás (szállítás + szolgáltatással)

5 C SOPORTOSÍTÁSOK Szállítás tárgya: személy v. áru Pálya szerint: szárazföldi, vízi, légi Alkalmazott technika: vasúti, a közúti-gépjármű, vízi, és légi Igénybevehetőség: közhasználatú, nem-közhasználatú

6 A „ TERMÉK ” Speciális – immateriális Mennyisége és szerkezete a gazdasái fejlettségtől függ Szolgáltatás-létrejött és felhasználás egy időben Magas tőkeigény

7 Az állam szerepe a közlekedésben Készítette: Erdei Mónika

8 A közlekedés intézményrendszere (tulajdonosi viszonyok) központosított állami tulajdon változások az 1980-as években : deregulációs és privatizációs hullám Önkormányzati – állami – magántulajdonú vállalatok hármassága public private partnership – közlekedésfejlesztés- és működtetés

9 Tulajdonosi viszonyok Önkormányzati tulajdonú közlekedési vállalat  Budapest: BKV, MÁV, Volánbusz.  Debrecen: DKV Zrt  Kaposvár Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (KTRT)  Miskolc Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (KTRT)  Pécs: Pécsi Közlekedési Zrt. Állami tulajdonú közlekedési vállalat  Baja: Orangeways Zrt  Békéscsaba: Kőrös Volán  Nyíregyháza: Szabolcs Volán Zrt.  Szolnok: Jászkun Volán Vegyes tulajdonú közlekedési vállalat  Szege: Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) és Tisza Volán

10 Szervezeti – intézményi rendszer Szakminisztérium : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium  hatósági funkciót tölt be Közlekedési Főfelügyelet és a megyei felügyeletek Polgári Légiközlekedési Hatóság  alapvetően állami feladatokat látnak el Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat  országos közúthálózat kezelése közhasznú társaságok Vállalkozások  gazdasági társaságok  egyéni vállalkozások

11 Közlekedési szolgáltatások állam befolyásoló szerepe koncessziós társaságot bíz meg koncesszióköteles tevékenységek elvégzésére Akkor avatkozik be szolgáltatásba, ha úgy ítéli, hogy indokolt lenne a tömegközlekedés fejlesztése Szolgáltatás hatósági árait megállapítja Vasúti közlekedés

12 Miért fontos a közlekedés szervezetének, szabályozása? a közlekedési rendszerek túlzsúfoltsága a közlekedés által okozott környezeti károk drámai növekedése a közlekedési balesetek növekvő száma a közlekedési ágak közötti szélsőséges aránytalanság a közlekedés által az állami költségvetésre gyakorolt nyomás növekedése.

13 Hogyan? a szolgáltatások díjainak egységes szabályozása az egyetemes szolgáltatások körülhatárolása és ezek finanszírozási elveinek kialakítása a hálózatos szolgáltatások esetén a különböző hálózatok, szolgáltatási rendszerek közötti összekapcsolás szabályozása. ösztönző szabályozás

14 Magyar közlekedéspolitika kitűzött célok a vasúti és vízi szállítás részarányának magasabb szinten tartása a Nyugat-európai szinthez képest. a tömegközlekedés részarány-csökkenési ütemének mérséklése a kombinált árufuvarozások részarányának növelése sikerességének feltétele  A tagországok gazdaságpolitikája, város-és regionális tervezése, oktatás-és szociálpolitikája, költségvetési politikája és versenypolitikája is a fenntartható közlekedés fejlesztését támogatja.  Hogyan?

15 A közlekedés ágazati rendszere (jelentőségük) a közúti (gépjármű) a vasúti a vízi (belvízi, tengeri) a légi közlekedés Kombinált árufuvarozás Személyi szállítás közszolgáltatás

16 K ÖZLEKEDÉS - A SZOLGÁLTATÁSCSOPORT MEGSZERZÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAK FELTÉTELEI, ÁLLAMI ÉS EU- S DIREKTÍVÁK, JOGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET Előadó: Tenke András

17 A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSI POLITIKA KIÉPÜLÉSE Már a Római Szerződésben próbálták megvalósítani – pontos célkitűzések meghatározása Alapvető fontosságú politika (áruk, személyek szabad mozgása) Közösség szerepe inkább a jogi és politikai keret meghatározása ‘60-as évek: harmonizáció jogalkotási terve, átfogó stratégia megvalósítása 1985: egységes piaci program – liberalizáció végrehajtása 1998: ekkorra sikerült a közlekedés minden ágát liberalizálni -> lehetővé vált a közlekedési vállalkozások más tagállamban történő működése

18 A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSI POLITIKA ÚJ CÉLKITŰZÉSEI Nagy előrelépés – Maastrichti Szerződés: -> 1992 Fehér könyv transzeurópai hálózatok fejlesztési koncepciója infrastrukturális fejlesztésekre kerül a hangsúly környezeti szempontok figyelembevételének szükségessége -> összetettebb közlekedéspolitika 1995-2000: közlekedési cselekvési program -> 3 területen jelölt meg végrehajtandó feladatokat: 1. minőség javítása integrált közlekedési rendszerek által 2. egységes piac működésének javítása 3. EU és a harmadik országok közti közlekedési kapcsolatok javítása 2000-2004: cselekvési program-> mottó „fenntartható mobilitás”-> célok: verseny torzításának csökkentése közlekedésbiztonság javítása levegőszennyezés csökkentése integrált közlekedési rendszerek létrehozásának folytatása szociális feltételek közelítése közlekedési kapcsolat javítása az EU partnereivel

19 A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSI POLITIKA ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 2010-ig tartó időszak intézkedései -> Fehér könyv határozza meg - > Fő célok: vasúti közlekedés újjáélesztése (versenyképesebb, vonzóbb, biztonságosabb közlekedés) tengeri és folyami vízi közlekedés ösztönzése ( infrastruktúra fejlesztése, szabályozó keret egyszerűsítése, ágazat vonzóbbá tétele) légiközlekedés növekedésének ellenőrzés alatt tartása (légi irányítás hatékonyságának biztosítása, biztonsági előírások fenntartása, környezeti szempontok erősítése) közúti biztonság növelése -> nagyon fontos -> saját cselekvési program 2003-2010-es időszakra

20 A TRANSZEURÓPAI HÁLÓZATOK PROGRAMJA ‘90es évek vége: legtöbb államban fejlett infrastrukturális rendszer de a különböző nemzeti hálózatok nem alkottak egységet -> Maastrichti Szerződés programja ezért: a közlekedés, a távközlés és az energiahálózat közös fejlesztését célozza közösségi hálózatok kiterjesztése Európára és a mediterrán térségre Elsődleges célok: közúti szállítási infrastruktúrák összekapcsolása transzeurópai vasúthálózat kiépítése légi szállítási és irányítási rendszerek egységesítése

21 Lehet-e és hogyan az adott szolgáltatáscsoport hatékonyságát mérni? Hol és mikor lehet beavatkozni? Ha nem lehet, miért nem? - Közlekedés Ballai Zoltán

22 Közlekedési Szövetségek Több autó – nagyobb kihívás Jelenlegi tendenciák Közlekedési szövetségi forma regionális közlekedési szövetségek első közlekedési szövetségek

23 Hazai helyzet Budapesti Közlekedési Szövetség Célok elérése – kedvezőbb feltételek Egyéb fejlesztések regionális társulások

24 A Nemzeti Közlekedési Hatóság a hatékonyabb működésért Nemzeti Közlekedési Hatóság  Összevonás  Új szervezet  Létszám átcsoportosítása Jogorvoslati lehetőség  elsőfok (területi szervezet)  másodfok (központi szervezet)

25 EU pályázatok Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) A közlekedési fejlesztések céljai Az elérhetőség javítása specifikus célok

26 KÖZLEKEDÉS – MI A SZEREPE A TECHNOLÓGIÁNAK Előadó: Szepesvári Tamás

27 TECHNOLÓGIA SZEREPE” Közlekedés és távközlés a globalizáció korában légi közlekedés tengerhajózás csomópontok IT-rendszerek a közlekedésben Magyarországon ITS A közlekedés információs rendszerei járművekben alkalmazott információs rendszerek közlekedési infrastruktúra (úthálózat) információs rendszerei forgalomirányító központok

28 KÖZLEKEDÉS – KÖLTSÉGEK SZEREPE Előadó: Szepesvári Tamás

29 KÖLTSÉGEK SZEREPE Költségek fogalma  Költségek  Ráfordítások  Kiadások Közlekedéssel kapcsolatos költségek Társadalmi költség alapú árképzés  infrastrukturális költségek  a közlekedési szolgáltatók költségei  a használók költségei  baleseti költségek  környezeti költségek

30 KÖLTSÉGEK SZEREPE közlekedési tevékenységek hatása a  Költségekre  Környezetünkre külső költségek internalizálása

31 K ÖZLEKEDÉS – E GY KONKRÉT SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA Előadó: Cserjés Ádám

32 S ZOLGÁLTATÁS Alapszolgáltatás Utasok szállítása Kiegészítő szolgáltatások Szállás biztosítása Autóbérlés Utazási biztosítás Repülőtéri parkolás Reptéri transzfer

33 K ÖLTSÉGEK / S ZÁLLÍTÓK Repülőgép Repülőtéri díjak (21%) Műszaki személyzet (8%) Biztosítás és amortizáció (15%) Állandó kereskedelmi költségek (15%) Karbantartás (8%) Változó költségek (15%)

34 V ERSENY A verseny színtere Levegőben Földön Helyettesítő szolgáltatásoknak kiemelkedő szerepe van. Vonat Autó

35 DISZTRIBÚCIÓ Internet Számítógépes rendszerek Takarékosság


Letölteni ppt "A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása Készítette: Rádi Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések