Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása"— Előadás másolata:

1 A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása
Készítette: Rádi Eszter

2 Definíció „ A közlekedés személyek, dolgok és információk olyan tömeges, szervezett, rendszeres helyváltoztatása, amely speciális technikai eszközök igénybevételével valósul meg. „

3 Kapcsolatok - kölcsönhatások
Az ország gazdasági fejlődésének feltétele, mozgatórugója, generálója. A legtöbb gazdasági tevékenységre hatással van: Kereskedelem Logisztika Termelés

4 Tevékenysége Közlekedés (üres taxi) Szállítás (taxi utassal) Fuvarozás
(szállítás + szolgáltatással)

5 Csoportosítások Szállítás tárgya: személy v. áru
Pálya szerint: szárazföldi, vízi, légi Alkalmazott technika: vasúti, a közúti-gépjármű, vízi, és légi Igénybevehetőség: közhasználatú, nem-közhasználatú

6 A „termék” Speciális – immateriális
Mennyisége és szerkezete a gazdasái fejlettségtől függ Szolgáltatás-létrejött és felhasználás egy időben Magas tőkeigény

7 Az állam szerepe a közlekedésben
Készítette: Erdei Mónika

8 A közlekedés intézményrendszere (tulajdonosi viszonyok)
központosított állami tulajdon változások az 1980-as években: deregulációs és privatizációs hullám Önkormányzati – állami – magántulajdonú vállalatok hármassága public private partnership – közlekedésfejlesztés- és működtetés

9 Tulajdonosi viszonyok
Önkormányzati tulajdonú közlekedési vállalat Budapest: BKV, MÁV, Volánbusz. Debrecen: DKV Zrt Kaposvár Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (KTRT) Miskolc Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (KTRT) Pécs: Pécsi Közlekedési Zrt. Állami tulajdonú közlekedési vállalat Baja: Orangeways Zrt Békéscsaba: Kőrös Volán Nyíregyháza: Szabolcs Volán Zrt. Szolnok: Jászkun Volán Vegyes tulajdonú közlekedési vállalat Szege: Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) és Tisza Volán

10 Szervezeti – intézményi rendszer
Szakminisztérium: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hatósági funkciót tölt be Közlekedési Főfelügyelet és a megyei felügyeletek Polgári Légiközlekedési Hatóság alapvetően állami feladatokat látnak el Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat országos közúthálózat kezelése közhasznú társaságok Vállalkozások gazdasági társaságok egyéni vállalkozások

11 Közlekedési szolgáltatások állam befolyásoló szerepe
koncessziós társaságot bíz meg koncesszióköteles tevékenységek elvégzésére Akkor avatkozik be szolgáltatásba, ha úgy ítéli, hogy indokolt lenne a tömegközlekedés fejlesztése Szolgáltatás hatósági árait megállapítja Vasúti közlekedés

12 Miért fontos a közlekedés szervezetének, szabályozása?
a közlekedési rendszerek túlzsúfoltsága a közlekedés által okozott környezeti károk drámai növekedése a közlekedési balesetek növekvő száma a közlekedési ágak közötti szélsőséges aránytalanság a közlekedés által az állami költségvetésre gyakorolt nyomás növekedése.

13 Hogyan? a szolgáltatások díjainak egységes szabályozása
az egyetemes szolgáltatások körülhatárolása és ezek finanszírozási elveinek kialakítása a hálózatos szolgáltatások esetén a különböző hálózatok, szolgáltatási rendszerek közötti összekapcsolás szabályozása. ösztönző szabályozás

14 Magyar közlekedéspolitika kitűzött célok
a vasúti és vízi szállítás részarányának magasabb szinten tartása a Nyugat-európai szinthez képest. a tömegközlekedés részarány-csökkenési ütemének mérséklése a kombinált árufuvarozások részarányának növelése sikerességének feltétele A tagországok gazdaságpolitikája, város-és regionális tervezése, oktatás-és szociálpolitikája, költségvetési politikája és versenypolitikája is a fenntartható közlekedés fejlesztését támogatja. Hogyan?

15 A közlekedés ágazati rendszere (jelentőségük)
a közúti (gépjármű) a vasúti a vízi (belvízi, tengeri) a légi közlekedés Kombinált árufuvarozás Személyi szállítás közszolgáltatás

16 Közlekedés - A szolgáltatáscsoport megszerzésének, fenntartásának feltételei, állami és EU-s direktívák, jogi és társadalmi környezet Előadó: Tenke András

17 A közös közlekedési politika kiépülése
Már a Római Szerződésben próbálták megvalósítani – pontos célkitűzések meghatározása Alapvető fontosságú politika (áruk, személyek szabad mozgása) Közösség szerepe inkább a jogi és politikai keret meghatározása ‘60-as évek: harmonizáció jogalkotási terve, átfogó stratégia megvalósítása 1985: egységes piaci program – liberalizáció végrehajtása 1998: ekkorra sikerült a közlekedés minden ágát liberalizálni -> lehetővé vált a közlekedési vállalkozások más tagállamban történő működése

18 A közös közlekedési politika új célkitűzései
Nagy előrelépés – Maastrichti Szerződés: -> 1992 Fehér könyv transzeurópai hálózatok fejlesztési koncepciója infrastrukturális fejlesztésekre kerül a hangsúly környezeti szempontok figyelembevételének szükségessége -> összetettebb közlekedéspolitika : közlekedési cselekvési program -> 3 területen jelölt meg végrehajtandó feladatokat: 1. minőség javítása integrált közlekedési rendszerek által 2. egységes piac működésének javítása 3. EU és a harmadik országok közti közlekedési kapcsolatok javítása : cselekvési program-> mottó „fenntartható mobilitás”-> célok: verseny torzításának csökkentése közlekedésbiztonság javítása levegőszennyezés csökkentése integrált közlekedési rendszerek létrehozásának folytatása szociális feltételek közelítése közlekedési kapcsolat javítása az EU partnereivel

19 A közös közlekedési politika új célkitűzései
2010-ig tartó időszak intézkedései -> Fehér könyv határozza meg - > Fő célok: vasúti közlekedés újjáélesztése (versenyképesebb, vonzóbb, biztonságosabb közlekedés) tengeri és folyami vízi közlekedés ösztönzése ( infrastruktúra fejlesztése, szabályozó keret egyszerűsítése, ágazat vonzóbbá tétele) légiközlekedés növekedésének ellenőrzés alatt tartása (légi irányítás hatékonyságának biztosítása, biztonsági előírások fenntartása, környezeti szempontok erősítése) közúti biztonság növelése -> nagyon fontos -> saját cselekvési program es időszakra

20 A transzeurópai hálózatok programja
‘90es évek vége: legtöbb államban fejlett infrastrukturális rendszer de a különböző nemzeti hálózatok nem alkottak egységet -> Maastrichti Szerződés programja ezért: a közlekedés, a távközlés és az energiahálózat közös fejlesztését célozza közösségi hálózatok kiterjesztése Európára és a mediterrán térségre Elsődleges célok: közúti szállítási infrastruktúrák összekapcsolása transzeurópai vasúthálózat kiépítése légi szállítási és irányítási rendszerek egységesítése

21 Lehet-e és hogyan az adott szolgáltatáscsoport hatékonyságát mérni
Lehet-e és hogyan az adott szolgáltatáscsoport hatékonyságát mérni? Hol és mikor lehet beavatkozni? Ha nem lehet, miért nem? - Közlekedés Ballai Zoltán

22 Közlekedési Szövetségek
Több autó – nagyobb kihívás Jelenlegi tendenciák Közlekedési szövetségi forma regionális közlekedési szövetségek első közlekedési szövetségek

23 Hazai helyzet Budapesti Közlekedési Szövetség
Célok elérése – kedvezőbb feltételek Egyéb fejlesztések regionális társulások

24 A Nemzeti Közlekedési Hatóság a hatékonyabb működésért
Összevonás Új szervezet Létszám átcsoportosítása Jogorvoslati lehetőség elsőfok (területi szervezet) másodfok (központi szervezet)

25 EU pályázatok Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
A közlekedési fejlesztések céljai Az elérhetőség javítása specifikus célok

26 KÖZLEKEDÉS – MI A SZEREPE A TECHNOLÓGIÁNAK
Előadó: Szepesvári Tamás

27 TECHNOLÓGIA SZEREPE” Közlekedés és távközlés a globalizáció korában
légi közlekedés tengerhajózás csomópontok IT-rendszerek a közlekedésben Magyarországon ITS A közlekedés információs rendszerei járművekben alkalmazott információs rendszerek közlekedési infrastruktúra (úthálózat) információs rendszerei forgalomirányító központok

28 KÖZLEKEDÉS – KÖLTSÉGEK SZEREPE
Előadó: Szepesvári Tamás

29 KÖLTSÉGEK SZEREPE Költségek fogalma
Ráfordítások Kiadások Közlekedéssel kapcsolatos költségek Társadalmi költség alapú árképzés infrastrukturális költségek a közlekedési szolgáltatók költségei a használók költségei baleseti költségek környezeti költségek

30 KÖLTSÉGEK SZEREPE közlekedési tevékenységek hatása a
Költségekre Környezetünkre külső költségek internalizálása

31 Közlekedés – Egy konkrét szolgáltatás bemutatása
Előadó: Cserjés Ádám

32 Szolgáltatás Alapszolgáltatás Utasok szállítása
Kiegészítő szolgáltatások Szállás biztosítása Autóbérlés Utazási biztosítás Repülőtéri parkolás Reptéri transzfer

33 Költségek / Szállítók Repülőgép Repülőtéri díjak (21%)
Műszaki személyzet (8%) Biztosítás és amortizáció (15%) Állandó kereskedelmi költségek (15%) Karbantartás (8%) Változó költségek (15%)

34 Verseny A verseny színtere Levegőben Földön
Helyettesítő szolgáltatásoknak kiemelkedő szerepe van. Vonat Autó

35 DISZTRIBÚCIÓ Internet Számítógépes rendszerek Takarékosság


Letölteni ppt "A közlekedés mint szolgáltatás általános bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések