Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészség és társadalom 1. előadás 2010. szeptember 27. (részidős képzés) Németh Nóra Veronika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészség és társadalom 1. előadás 2010. szeptember 27. (részidős képzés) Németh Nóra Veronika"— Előadás másolata:

1 Egészség és társadalom 1. előadás 2010. szeptember 27. (részidős képzés) Németh Nóra Veronika nemethnora24@gmail.com

2 Vázlat 1.A társadalmi támogatás története, elvei és formái 2. Az egészségügyi intézmények története és szervezetszociológiai jellemzői 3. Az egészségügyi rendszer mint az egyenlőtlenség színterei 4. Egészségügyi foglalkozások szociális szerepei, pályaorientáció

3 I. rész A társadalmi támogatás története, elvei és formái

4 Szükségletek (Maslow) 4

5 A társadalmi támogatás szintjei ÁllamEgyház Család Civil szektor 5

6 A társadalmi felelősségvállalás területei régen 6

7 Társadalmi felelősségvállalás területei napjainkban Egészségügy Lakásügy OktatásügyFoglalkoztatás Gyermekvédelem TB 7

8 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése • Őskor – Törzsi társadalmi viszonyok – Varázsló (kapcsolattartó a természet és az emberek között) – Nem intézményesült az ellátási rendszerek 8

9 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése • Ókor – Babiloniak – Hellének – Rómaiak – Izraeliták 9

10 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése • Középkor - egyház – Egyházi szerepkör megnövekedett – Szegénysegélyezés alapelvei (érdemesség!) – Caritas – Altruizmus 10

11 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése • Kebelbéli védelem • Keresztényi könyörületesség 11

12 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése Középkor – világi – Földesúr – Céhek – Vendégfogadók – Ispotályok – Falusi közösségek 12

13 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése • I. Erzsébet – Anglia – szegénytörvény 1601. 13 • Szegényházak • Dologházak

14 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése Társadalmi gondoskodás Magyarországon (1867-1950) • 1871. I. Községi törvény • 1898. XXI. törvény: Országos Betegápolási Alap • 1871. I. Ipari törvény • 1884. II. Ipari törvény • 1901. Az első gyermekintézmény létrehozása. • 1906. Országos Gyermekvédő Liga • I. TB törvény, 1891-ben • II. TB törvény, 1907-ben • III. TB törvény 1927-ben • IV. TB törvény 1928-ban • 1938. évi TB rendelet • 1950-től TB kiterjesztése 14

15 Társadalmi gondoskodás Magyarországon a XX. század első felében • „Egri norma” • Zöld Kereszt • ONCSA 15

16 10 PERC SZÜNET! Vége az első résznek  16

17 II. rész Az egészségügyi intézmények története és szervezetszociológiai jellemzői Németh Nóra Veronika nemethnora24@gmail.com 17

18 A népegészségtan területei és története 1.Népegészségtan fő területei, célja, tárgya 2.Népegészségtan története 3.Népegészségügy fejlődése Magyarországon

19 A népegészségügy szervezetrendszere 1.Népegészségügy szervezetrendszere 2.Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat felépítése, tevékenysége, feladatai 3.Az egészségügyi ellátás rendszere – alapellátás, járóbeteg- és fekvőbetegellátás

20 A kórház funkciói – diagnosztikai, gyógyító és terápiás, gondozói, – kutató és oktató, – gazdasági, műszaki és adminisztrációs (bürokratikus) funkciókörök 20

21 A kórház belső struktúrája 21 • Szakmai rétegződés • Orvosi autonómia • Szakmai presztízs • Akadályozott mobilitás • Hivatás értékei (képzés során)

22 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDSZERE • Az EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER • EGÉSZSÉGPOLITIKA 22

23 Eü. rendszer két alapvető feladata: • Közhatalmat gyakorol • Személyes szolgáltatásokat nyújt 23

24 Az alapellátás Az alapellátás célja Az alapellátásba tartózó ellátások 24

25 Járóbeteg-szakellátás • Az általános járóbeteg-szakellátás feladata • A speciális járóbeteg-szakellátás 25

26 Fekvőbeteg-szakellátás A fekvőbeteg-szakellátás lehet • folyamatos benntartózkodás • meghatározott napszakokban történő ellátás, • egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás • speciális fekvőbeteg-szakellátás 26

27 • járóbeteg-szakellátás – rendelőintézetek – szakgondozók – szakambulanciák – szakápolás • fekvőbeteg-szakellátás – általános kórházak (városi, megyei) – regionális központok – országos intézetek, egyetemek 27

28 EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK • Ügyeletei ellátás • Mentés • Betegszállítás • Ápolás • Haldokló beteg gondozása • Rehabilitáció - habilitáció • Orvostechnikai eszközellátás • Gyógyszerellátás • Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia • A klinikai szakpszichológiai tevékenység • Egyéb gyógyászati ellátások • Az egészségügyi ellátás keretében végzett szakértői tevékenység 28

29 10 PERC SZÜNET! Vége a második résznek  29

30 III. rész Az egészségügyi rendszer mint az egyenlőtlenség színtere

31 Az előadás vázlata • Társadalmi egyenlőség / társadalmi egyenlőtlenségek • Egyenlőség értelmezés • Az egészség társadalmi alapjai • Esélyegyenlőség az egészségügyben • Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentése - programok

32 • „Az emberi nemen belül kétfajta különbséget észlelek. Az egyiket természetes vagy fizikai egyenlőtlenségnek nevezem, mert a természet maga hozta létre. Ilyenek a korban, egészségi állapotban, a testi erőben vagy szellemi és lelki tulajdonságokban lévő különbségek. A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy legalábbis engedélyezte… Ilyenek a különböző kiváltságok, mint például az, hogy egyesek gazdagabbak, megbecsültebbek, hatalmasabbak, mint mások, vagy éppen az, hogy egyesek másoknak parancsolhatnak.” (Rousseau)

33 A társadalmi csoportok elkülönülésének okai Társadalmi ok Biológiai ok

34

35 Egyenlőség értelmezése 1.Esélyek egyenlősége 2.Feltételek egyenlősége 3.Kimenetel egyenlősége 4.Kvótás egyenlőség 5.Bánásmód

36 Egészségi egyenlőtlenségek Európában

37 Az egészség társadalmi alapjai • Osztály és egészség • Nem és egészség • Etnikum és egészség • Életkor és egészség • Iskola és egészség • Munka és egészség • Szegénység és egészség • Lakóhely és egészség • Életmód és egészség

38 Osztály és egészség

39 Nem és egészség

40 Etnikum és egészség

41 Életkor és egészség

42 Iskola és egészség

43 Munka és egészség

44 Szegénység és egészség

45 Lakóhely és egészség

46 Életmód és egészség

47 Miért fontos az esélyegyenlőség az egészségügyben? - Egészségi szakadék növekedésének megállítása - Egészség elérhetőségének egyenlősége a cél -Gazdasági érdek! -Cél: demográfiai javulás, szolidaritás erősödése, fenntartható fejlődés, társadalmi kohézió erősítése

48 Az egészségi állapotban jelentkező egyenlőtlenségek kezelésének lehetőségei • A stratégia beépítése a népegészségügyi programba/politikába • A problémák individuális egészségügyi téma szintjén történő kezelése • Átfogó politika/program

49

50 Magyar népegészségügyi program • Esélyegyenlőség az egészségért program

51 10 PERC SZÜNET! Vége a harmadik résznek  51

52 IV. Rész Egészségügyi foglalkozások szociális szerepei, pályaorientáció

53 Az előadás vázlata • Az egészségügyi foglalkozásokhoz kötődő társadalmi szerepek • Orvos – ápoló – beteg viszonyok • A SE EFK hallgatóinak társadalmi, kulturális- és életpályaesélyei, választott foglalkozásukkal kapcsolatos attitűdjei napjainkban

54 Az egészségügyi foglalkozásokhoz kötődő társadalmi szerepek • Általános szerepelmélet (Buda1989) • Szereptípusok • Betegszerep • Orvosi szerepek • Ápolói szerepek

55 Orvos – ápoló – beteg viszonyok Modellek: • Konszenzus-modell • Konfliktus-modell • Egyezkedési-modell • Hatalmi-modell • Betegjogi-modell

56 A SE EFK hallgatóinak társadalmi, kulturális- és életpályaesélyei, választott foglalkozásukkal kapcsolatos attitűdjei napjainkban • Szociális háttér • Iskolai karrier • Pálya- és jövőkép • Főiskolai tanulmányok megítélése

57 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egészség és társadalom 1. előadás 2010. szeptember 27. (részidős képzés) Németh Nóra Veronika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések