Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújításának kihívásai”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújításának kihívásai”"— Előadás másolata:

1 „A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújításának kihívásai” Szakmai szeminárium, Budapest - 2005.06.08. Halász Gábor Országos Közoktatási Intézet

2 Az előadás témái 1. A pedagógus szakma iránti figyelem erősödése és ennek okai 2. A pedagógusokra vonatkozó politika nemzetköziesedése 3. A pedagógus-politikára és szakmára jellemző nemzetközi trendek 4. Új közös pedagógus-politika az Európai Unióban 5. Néhány hazai következtetés

3 1. A pedagógus-ügy előtérbe kerülése •A pedagógus munkaerőre és szakmára irányuló figyelem az elmúlt évtizedben több okból világszerte az előtérbe került •Több egymást erősítő ok: –A nagy generációváltásA nagy generációváltás –A tanári munka minősége és a tanulásA tanári munka minősége és a tanulás –Aktív tanári munkaerő-politikák tapasztalataiAktív tanári munkaerő-politikák tapasztalatai –Tanári munkával kapcsolatos új igényekTanári munkával kapcsolatos új igények –A szakmára felkészülés megszokott módjának megkérdőjeleződéseA szakmára felkészülés megszokott módjának megkérdőjeleződése

4 2. A pedagógus-politika nemzetköziesedése/1 •OECD –A miniszterek 2001-es döntése: közös válaszok a nagy közös kihívásra –Minden idők legnagyobb tanárpolitikai összehasonlító elemzése (2002-2005) „Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers” (www.oecd.org/edu/teacherpolicy) –Rendszeres pedagógus adatfelvétel: (globális szinten a nemzeti pedagógus- politikák tematikájának közeledése várható)tematikájának

5 2. A pedagógus-politika nemzetköziesedése/2 •Európai Unió –Lisszaboni folyamat: a 2002-ben elfogadott munkaprogram 13 stratégiai célja között az első: „A tanárok és oktatók oktatásának és képzésének fejlesztése” –Eurydice elemzés (2002-2004): tanárpolitikai tudástár négy kötetben (Key topics) –Lisszaboni folyamat keretében működő oktatási munkabizottságok között különösen aktív a tanárokkal foglalkozó (2003-2004) –Cél: közös alapelvek elfogadása (2005-ben)

6 3. Nemzetközi trendek •A pedagógus-politikáról és szakmáról való tudás rendkívüli növekedése •A tudás tematizálódása –Munkaerőpiac (szükséglet, kereslet, kínálat)Munkaerőpiac (szükséglet, kereslet, kínálat) –Alkalmazás, foglalkoztatásAlkalmazás, foglalkoztatás –Felkészülés a szakma gyakorlásáraFelkészülés a szakma gyakorlására –A pedagógus munka minőségének folyamatos fejlesztéseA pedagógus munka minőségének folyamatos fejlesztése –A pedagógus-politika eszköztáraA pedagógus-politika eszköztára

7 4. Új közös pedagógus-politika az EU-ban/1 •A tanítás és a tanárok szerepének felértékelődése a Lisszaboni folyamatban •Mire alkot közös politikát az EU és mire nem alkot ilyet? –igen: tanári kompetenciák meghatározása és fejlesztése –nem: a tanári munkaerővel való gazdálkodás és a foglalkoztatás szabályozása •„A tanárok és oktatók komptenciáira és végzettségére vonatkozó közös európai alapelvek” – (Magyarul olvasható)

8 4. Új közös pedagógus-politika az EU-ban/2 •A közös politika kialakításának menete –Az „A” munkacsoport két éves munkája: közös referenciakeret alakítása –Joint Interim Report (2004) – mandátum –Az „A” munkacsoport 2004-es jelentése –Az „Alapelvek” megfogalmazása – szakértői anyag (2004 vége) – ( magyarul olvasható!) –Viták a tagállamokban –„Tesztelő konferencia” (2005 július) –Tanács és Bizottság közös ajánlása (2005 vége)

9 4. Új közös pedagógus-politika az EU-ban/3 •Mandátum és jogi keretek –Az LLL, a felsőoktatás és a szakképzés európai térségének kialakítását célzó politikákra épül –Része a „European Qualifications Framework”-nek (Koppenhága, 2002; Interim Report, 2004; Maastircht (2004) –A nemzeti folyamatokat orientáló közös alapelveken nyugvó önkéntes folyamat

10 4. Új közös pedagógus-politika az EU-ban/4 •Az „Alapelvek” javasolt elemei –Tanárképzés mindhárom szinten (BA, MA, PhD) –A kompetenciák meghatározása LLL perspektívában történjen –A képzés kutatásra és tapasztalatokon alapuló gyakorlatra épüljön –Folyamatos szakmai fejlesztés (egyéni és intézményi célok szolgálatában) –Diplomák elismerése, mobilitás, európai dimenzió és EU szintű cselekvés –Partnerség, együttműködés, társadalmi párbeszéd

11 4. Új közös pedagógus-politika az EU-ban/5 •Mennyire sikerült az „Alapelvek”? (személyes vélemény) –Nem eléggé hasznosítja az elmúlt években felhalmozott tudást és kevéssé reagál a bemutatott nemzetközi trendekre –Nem épít eléggé a legbátrabban kísérletező országok sikeres tapasztalataira –Nem eléggé inspiráló a nemzeti politikák alakítói számára –Nem eléggé tudja orientálni a nemzeti képzési standardok meghatározását

12 5. Hazai következtetések/1 •Pedagógus munkaerőre vonatkozó politika felértékelése a nemzeti oktatásfejlesztési stratégiákban •Tudásháttér bővítése (pl. új OECD vizsgálat, kutatások, statisztika) •Foglalkoztatási hatékonyság javítása (Hogyan lehet a rendszert kevésbé munkaerő-igényessé tenni és az egyes pedagógusnak magasabb bért fizetni?) •A foglakoztatás és bérezés rugalmasságának megőrzése (lásd OECD ajánlások)

13 5. Hazai következtetések/2 •Társadalmi-szakmai párbeszéd a pedagógus szakmai profil új tartalmáról – standardok meghatározása •A tanárképzés radikális reformja (lásd OECD ajánlások) –Hatékonyság –Hatékonyság: azt képezni, aki tanít –Relevancia –Relevancia: arra képezni, amit a végzett munka igényel •Új megegyezés és párbeszéd a politika és a szakma között •Az európai folyamatok kihasználása és alakítása

14 Köszönöm a figyelmet! Az előadás letölthető a következő helyről : www.oki.hu/halasz

15 Generációváltás a tanári szakmában A pedagógus-politika iránti figyelem/1 Generációváltás a tanári szakmában –a fejlett országok többségében tömeges nyugdíjba vonulás várható (Magyarország nem tartozik ide!) –a várható hiány kezelése (a szakma vonzóbbá tétele, elmenők megtartása, új belépési lehetőségek stb.) –kell-e egyáltalán hiányról beszélni? (azonos keret új emberekkel történő feltöltése v.s. keretek módosítása) –fenyegető kihívás vagy egyedülálló lehetőség?

16 A tanári munka minősége és a tanulás eredményessége A pedagógus-politika iránti figyelem/2 A tanári munka minősége és a tanulás eredményessége – Új, kifinomult módszerekkel szerzett kutatási eredmények („teachers matter”) – A családi háttér után legnagyobb hatás (nagyobb, mint pl. csoportnagyság, épület vagy eszközök) – A kevésbé mérhető dolgok nagy hatása – Az iskolai szervezeti környezet szerepe

17 Aktív állami tanári munkaerő-politikák tapasztalatai A pedagógus-politika iránti figyelem/3 Aktív állami tanári munkaerő-politikák tapasztalatai – Az aktív pedagógus munkaerő-politikát folytató államok teszteredményeinek látványos emelkedése – A pedagógus munkaerőre vonatkozó politikák eszközrendszerének fejlődése – Államok egymástól történő kölcsönös tanulása („policy learning”)

18 A pedagógus munkával kapcsolatos új igények A pedagógus-politika iránti figyelem/4 A pedagógus munkával kapcsolatos új igények – Társadalmi heterogenitás, diverzitás kezelése – Egész életen át tartó tanulásra történő felkészítés –Tantárgyközi kompetenciák fejlesztése –Új technológiák használata –Alkalmazkodás új értékelési rendszerekhez –Kommunikáció a társadalmi környezettel –Iskolai szervezeti szerepek, team-munka

19 A szakmára történő felkészülés A pedagógus-politika iránti figyelem/5 A szakmára történő felkészülés – Hol tanuljuk meg a szakmát? (vita a kezdő, betanító és folyamatos képzés szerepéről) – A gyakorlati tudás és a gyakorlatban történő tanulás felértékelődése minden területen – Modelliskolák, kísérleti műhelyek képző potenciáljának erősödése – A felsőoktatási reformok hatása: alapvető struktúrák fellazulnak, új szervezeti lehetőségek tárulnak fel

20 Az OECD tervezett tanárvizsgálatának témái Nemzetköziesedés/1 Az OECD tervezett tanárvizsgálatának témái •Megfelelő tanárok pályára vonzása –A kínálat megfelelősége és a hiányok –Az új tanárok profilja –Az új tanárok motivációi és korai tapasztalatai –Kiválasztási eljárások és ösztönzők •Szakmai fejlesztés –A tanárok képzettségi profilja –A képzés gyakorisága és eloszlása –A képzéssel való elégedettség

21 Az OECD tervezett tanárvizsgálatának témái Nemzetköziesedés/2 Az OECD tervezett tanárvizsgálatának témái •A tanárok megtartása –Pályaelhagyás és fluktuáció –A munkával való elégedettség és HR menedzsment –Elismerés, visszajelzés, jutalmak és értékelés •Az iskolai szint szerepe és az eredményesség –Iskolavezetés –Szervezeti klíma •A tanítás és a tanárok minősége –Tanítási gyakorlatok, vélemények és attitűdök –A tanárok minősége –A munkaidő felosztása

22 Szükséglet, kereslet, kínálat Nemzetközi trendek/1 Szükséglet, kereslet, kínálat •A szükséglet és a kínálat nehezen kalkulálható - sokváltozós komplex rendszerben kell gondolkodnisokváltozós komplex rendszerben kell gondolkodni •Mindig egyszerre van hiány és többlet (tárgyak, szintek, alrendszerek, régiók stb.) •A hiány relatív, a mennyiségi és minőségi hiány szétválaszthatatlan (gyengébb minőséggel történő helyettesítés)

23 Alkalmazás, foglalkoztatás Nemzetközi trendek/2/1 Alkalmazás, foglalkoztatás •Differenciált megoldások alkalmazása (tárgyak, szintek, alrendszerek, régiók stb.) •Rugalmas alkalmazási formák (részfoglalkozás, rugalmas bérezés, helyi béralku-elemek) •Munkaidő rugalmas szabályozása ( pl. kötelező óraszám helyett feladatleírás - S )

24 Alkalmazás, foglalkoztatás Nemzetközi trendek/2/2 Alkalmazás, foglalkoztatás •A pályára kerülés alternatív utjai •A pályára vonzás helyett/mellett pályán tartás •Új munkamegosztás a pedagógusok és a kisegítő személyzet között (pl. UK) szakma munkahely •Az intézményi szint szerepének előtérbe kerülése. szakmaválasztás mellett/helyett munkahelyválasztás. aktív intézményi szintű személyzeti politikák

25 Felkészülés a szakma gyakorlására Nemzetközi trendek/3 Felkészülés a szakma gyakorlására •Az új igényeket tükröző standardok meghatározása (képzők speciális akkreditációja) •Kezdő, betanító és folyamatos képzés egy rendszerben történő kezelése •Az erőforrások újraosztása a kezdő, betanító és folyamatos képzés között •Az iskolákban történő gyakorlati tanulás felértékelődése •A betanítási szakasz és a mentorálás felértékelődése

26 A minőség folyamatos fejlesztése Nemzetközi trendek/4 A minőség folyamatos fejlesztése •A továbbképzés jelentésváltozása –folyamatos szakmai fejlődés –az egyéni tanulás mellett az iskolaszintű közös fejlesztés, a fejlesztő-kutató munka beszámítása a továbbképzésbe •Kereslet-vezérelt továbbképzési rendszerek •Iskolára szabott (tailor-made) képzések •Az iskolai önértékelésben és a minőség fejlesztésben való részvétel a pedagógus munka részévé válik

27 A pedagógus-politika eszköztára Nemzetközi trendek/5 A pedagógus-politika eszköztára •A pedagógus munkaerőre irányuló politika az oktatáspolitikai stratégia középpontjába kerül •Pedagógus szakmai profil újrafogalmazása és erre épülő standardok meghatározása •Képzési és szakmai fejlesztési rendszerek átfogó reformja •Rugalmasság és minőségelv bevitele a bérezés és foglalkoztatás szabályaiba •Párbeszéd és partnerség

28 Szükséglet Nemzetközi trendek/1/1 - Szükséglet •Demográfiai viszonyok •Részvételi, bennmaradási hajlandóság •Tanulók számára előírt tanulási idő •A rendszer fragmentáltsága •Tanulói választások •Tanári feladatok meghatározása (pl. szociális) •Tanári képesítési követelmények •Munkaerő korösszetétele •Részfoglalkozás lehetősége

29 Kínálat Nemzetközi trendek/1/2 Kínálat •Képesítési követelmények és képzési rendszerek kibocsátása •Alternatív belépési lehetőségek •Bérviszonyok és foglalkoztatási biztonság •Tanári munka társadalmi presztízse és vonzereje •Gazdasági ciklusok, más ágazatok versenypozíciója, munkanélküliség szintje •Társadalmi-politikai kampányok


Letölteni ppt "„A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújítása: nemzetközi áttekintés” „A pedagógus szakma megújításának kihívásai”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések