Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VISSZATEKINTÉS Hogy is volt ez? Nem emlékszem.. 1. Az ősföldrajz alpfogalmai. 2. A fácies és törvényszerűségei. 3. Az őskörnyezetkutatás. 4. Az üledékképződési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VISSZATEKINTÉS Hogy is volt ez? Nem emlékszem.. 1. Az ősföldrajz alpfogalmai. 2. A fácies és törvényszerűségei. 3. Az őskörnyezetkutatás. 4. Az üledékképződési."— Előadás másolata:

1 VISSZATEKINTÉS Hogy is volt ez? Nem emlékszem.. 1. Az ősföldrajz alpfogalmai. 2. A fácies és törvényszerűségei. 3. Az őskörnyezetkutatás. 4. Az üledékképződési környezetek (szárazföldi, tengeri) és jellemzőik.

2 Általános és történeti földtan 2008. 03. 05. Előadásvázlat 1. Geoszinklinális elmélet és a le- meztektonika alapjai 2. Tektonogenezis 3. Az őslénytan története 4. Az evolúció-tan és törvényei 5. Az élővilág osztályozása

3 Általános és történeti földtan – a geoszinklinális elmélet Geoszinklinális= megnyúlt, lassan süllyedő vályúszerű bemélyedés a földkéregben, amiben nagy vastagságú sekélytengeri üledék rakódik le. A süllyedés okai: 1. földrengések 2. a köpenyanyag áramlása 3. a lerakódó üledék súlya A felgyűrődés oka: tektonikai mozgások, amelyek mozgató rugója a Föld tágulása vagy összehúzódása A kiemelkedés oka: izosztázia

4 Alfred Wegener 1880-1930 Lemezvándorlás: kopernikuszi fordulat! Földrengéseloszlás a Földön • jól meghatározható helyek Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

5 Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása 1. Litológiai bizonyítékok 1.1. Kaledoniai-öv Írország és Skócia Ny, valamint É-Amerika (Appalache-hegység) 370 Ma< ( csúcspont Szilur vége, Devon eleje 400 Ma) 1.2. Hercíniai-öv Ny-Európa partjai és É-Amerika (370-260 Ma) LAURÁZSIA (400-260 Ma egységes!) 1.3. 2000 Ma és 600 Ma vonulatok Afrika és D-Amerika GONDWANA Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

6 2. Őslénytani bizonyítékok • Glossopteris flora • Szárazföldi hüllők (pl. Mesosaurus) Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

7 3. Paleoklimatológiai bizonyítékok Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása • Eljegesedések nyomai • Felső-ordovíciumi tillit a Szaharában • Permo-karbon jégkorszak nyomai a Gondwanán (D-Amerika, Afrika, India, Ausztrália) Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

8 4. Paleomágneses illeszkedés és az óceáni kéreg kora (200 Ma!) Wegener megállapításai és a lemeztektonika igazolása Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

9 A lemeztektonika mozgatórugója és alapvető földkéregbeli folyamatai 1. „Sea floor spreading” (az óceánfenék szétterülése) 2. „Continental drift” (kontinensek ütközése) Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

10 óceáni/óceáni kontinentális/óceáni kontinentális/kontinentális Hot Points Eltolódások Óceánközépi hátságok területe Kontinentális riftek Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

11 Geoszinklinális mai értelmezése= a litoszféra kontinensperemi sávja. Fejlődését a „tektonikai ciklusok” írják le. Nem azonos az orogenezissel! Orogenezis= Izosztatikus kiemelkedés, „hegységképződés”. Az orogenezis egy állomása a tektogenezisnek! Üledékképződési környezetek (medencék) kialakulása: • Rift, óceáni medence • Előtéri medencék (Foredeep) • Ívmögötti medencék (Backarc) • Háttér medencék (Retroarc) • Eltolódásos medencék (Intrakontinentális) Általános és történeti földtan – a lemeztektonika

12 Főbb tektonikai ciklusok a földtörténet során 1. Prekambrium: 4-5 fázis, az őspajzsok kialakulása. A Fanerozoikum során ehhez tapadó képződmények. (Kratonizáció) 2. Kaledoniai (Cm vége-O-Szilur vége, 500-410 Ma) 3. Herciniai (D-C-P vége, 410-250 Ma) 4. Alpi (T3-J-Kr-Paleogén-Pliocén, 230-5 Ma) Általános és történeti földtan – a tektonikai ciklusok A Kárpát-medence alpi tektogenezisének főbb állomásai

13 A tektonikai ciklus (azaz tektogenezis): 1. Árok szakasz, riftesedés. 2. Óceáni szakasz, mélytengeri üledékek, ofiolitok. 3. Tektogén, szubdukciós szakasz. 4. Orogén szakasz, emelkedés, molassz üledékek. 5. Konszolidációs szakasz. Neotektonikus szakasz Újabb tektonikai ciklus Általános és történeti földtan – a tektonikai ciklusok

14 Általános és történeti földtan – az őslénytan története 2 fő szakasz 1. Bronzkortól a XVIII. sz. végéig (tudománytalan szakasz) 2. XIX, XX és XXI. sz. eleje (tudományos szakasz) 1. - hiedelmek, kultikus célok 75-100.000 évvel ezelőtt - első „cédulázott” ősmaradvány a görög helioposzi ásatásból - 1565-ben első gazdag illusztráció „fosszilis tárgyakról” - a „Mosasaurus-story” (1895) - a fosszíliákat kezdetben nem ok-okozat összefüggésben szemlélték, hanem statikus létezőként - 3 kialakult nézet: a) a természet játékai, b) a vízözön tanúi, c) egykori élőlények

15 Általános és történeti földtan – az őslénytan története 1895

16 Általános és történeti földtan – az őslénytan története

17

18 1731

19 Általános és történeti földtan – az őslénytan története 1726

20 Általános és történeti földtan – az őslénytan története


Letölteni ppt "VISSZATEKINTÉS Hogy is volt ez? Nem emlékszem.. 1. Az ősföldrajz alpfogalmai. 2. A fácies és törvényszerűségei. 3. Az őskörnyezetkutatás. 4. Az üledékképződési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések