Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalomjegyzék Az IVS GYELV Célhiearchia Akcióterületi terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalomjegyzék Az IVS GYELV Célhiearchia Akcióterületi terv"— Előadás másolata:

1

2 Tartalomjegyzék Az IVS GYELV Célhiearchia Akcióterületi terv
Akcióterületek és projektjei bemutatása Tervezett ütemezés

3 Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS)
Szakpolitikai elvárás és Európai Uniós ajánlás középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált tervezési dokumentum a hosszú távú városfejlesztési célok középtávú programokká való lebontása 7-8 éves időtávra szóló dokumentum szükséges az integrált városfejlesztési stratégia időnkénti felülvizsgálata (2-3 évenkénti) az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalja, és határozatban jóváhagyja

4 Az IVS illeszkedése

5 Veszprém GYELV Erősségek Gyengeségek
A város kiterjedt településhálózati szerepkörrel rendelkezik Az egyetem számos hallgatót és kutatót vonz a városba A városban az ipar legversenyképesebb ágazatival van jelen A város jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik megyéjében A lakosság jövedelmi helyzete jóval meghaladja az országos átlagértéket A város jelentős K+F potenciállal rendelkezik Kedvező foglalkoztatottsági mutatók A felsőfokú tanulmányokat végzettek aránya igen magas Kedvező szociális helyzet A lakásállomány nagy része magas komfortfokozattal rendelkezik A város levegőminősége kedvező Jelentős intézményhálózat A népességszám folyamatosan csökkent a legutóbbi időkig Elöregedő társadalom A városba látogatók száma jóval alacsonyabb a megyei átlagnál Minőségi szálláslehetőségek, idegenforgalmi promóció hiánya A város zöldfelületei és épületállománya sok helyen felújításra szorulnak A várost elkerülik az autópályák Nincsenek önkormányzati tulajdonban lévő, iparfejlesztésre alkalmas területek A város „felélte” az ingatlanállományának zömét Sok helyi fiatal „máshol képzeli el az életét” Lehetőségek Veszélyek Szentkirályszabadjai – jelenleg használaton kívüli - repülőtér fejlődése A balatoni turizmus új lendületet vesz, ami kihat a Veszprémre is Javul Veszprém megközelíthetősége az úthálózat fejlesztése révén (8-as főút, M8) Az itt már megtelepedett cégek bővítik a tevékenységüket A városi intézmények Veszprém tágabb térsége életének szervezőjévé válik Elkerülik a megcélzott, közepes nagyságú befektetők az infrastrukturális hiányosságok miatt Más nagyvárosok „elszívják” a frissen végzett fiatalokat

6 A Város fejlesztési célhiearchiája

7 Az akcióterületi terv A településrendezési tervekre és az integrált városfejlesztési stratégiára épül Összehangolt fejlesztési és rehabilitációs megvalósítási terv egy kijelölt fókuszterületre Komplex módon, városrendezési, műszaki, pénzügyi szempontból vizsgálja a megvalósíthatóságot Tartalmazza az akcióterületen tervezett közszférabeli - és magánbefektetéseket valamint fejlesztéseket is Alapja és kötelező melléklete a ROP városrehabilitációs pályázatnak Az Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalja, és határozatban hagyja jóvá

8 Veszprém akcióterületei

9 Belvárosi AT tervezett fejlesztései
Önkormányzati Bevásárlóutca burkolatmegújítás Kapcsolódó belvárosi közterület megújítás; zöldterület fejlesztés; Vörösmarty tér megújítása és ügyfélszolgálati központ kialakítása; Privát volt bútorgyári területen kereskedelmi-szolgáltató központ; volt SÉD mozi felújítása és átalakítása; Homlokzat és épületbelső megújítások (Kossuh L. üzletek illetve „Lepény”, Óváros tér, Szabadság tér) Kamara épületének felújítása

10 Turisztikai AT tervezett fejlesztései
Kolostorok és kertek projekt Állatkert kibővítése Szent István Völgyhíd rekonstrukciója, Gulya-dombi szánkópálya Egyházi ingatlanok felújítása a Várban Várkapu (Hősök kapuja) műemléki épületének felújítása és közösségi tér- látogatóközpont létrehozása, Volt Kereskedelmi Szakközépiskola épületének funkcióváltása

11 Rekreációs AT tervezett fejlesztései
Barátság park és szabadidő sportcentrum megújítás, Kelet –nyugati közlekedési kapcsolatok fejlesztése, Volt honvédségi területek (Házgyári- Jutasi út között) hasznosítása

12 Dózsaváros AT tervezett fejlesztései
Városalközpont (Dózsa tér és Martinovics tér) közterületeinek megújítása; Kereskedelemfejlesztés (Dózsa Gy. tér) ; Iskolafelújítás (Dózsa György u. Ált. Isk.); Óvodafelújítás; Parkoló + közlekedési problémák megoldása (Dózsa Gy. tér+ Avar u. ) + csapadékvíz elvezetés kialakítása;

13 Jutasi úti lakótelep AT tervezett fejlesztései
Panelrehabilitáció, közterület rehabilitáció, oktatási intézmények megújítása, művelődési ház megújítása, Strand és uszoda felújítása és bővítése

14 Aréna AT tervezett fejlesztései
kereskedelemfejlesztés Sportszállodaépítés; egyéb sport- és rekreációs célú fejlesztése;

15 Kádárta AT tervezett fejlesztései
városalközpont közterületeinek megújítása; református templom és környezete megújítása ; Séd-part megújítás, turisztikai célú fejlesztés; könyvtár felújítás;

16 Gyulafirátót AT tervezett fejlesztései
Iskolafelújítás; önkormányzati épület megújítása; helytörténeti múzeum fejlesztés; városalközpont közterületeinek megújítása; kerékpárút fejlesztés; templomromok turisztikai fejlesztése, környékének megújítása

17 Egyetemi AT tervezett fejlesztései
Oktató- és Kutatóközpont kialakítás a volt gyermekkórházban Hallgatói centrum fejlesztés ; Egyetemi területek összeköttetésének fejlesztése

18 BudaWest AT tervezett fejlesztései
kereskedelmi repülőtér fejlesztés; logisztikai park; ipari, tudományos és technológiai park kereskedelmi központ fejlesztés; irodaház és szolgáltató centrum lakópark

19 A projekt tervezett ütemezése
Tevékenység Határidő (terv) Integrált Városfejlesztési Stratégia és Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése 2008. október vége Pályázati anyag összeállítása, benyújtása 2008. november eleje Döntés pályázatról 2008. év vége/2009. év eleje Pályázat továbbdolgozása, Végleges Akcióterületi Terv elkészítése 2009. tavasza Támogatási szerződés aláírása, projekt indítás 2009 nyara

20 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Tartalomjegyzék Az IVS GYELV Célhiearchia Akcióterületi terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések