Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az M&E Csoport Tagja Veszprém MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lakossági prezentáció Veszprém, 2008. szeptember 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az M&E Csoport Tagja Veszprém MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lakossági prezentáció Veszprém, 2008. szeptember 10."— Előadás másolata:

1 Az M&E Csoport Tagja Veszprém MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lakossági prezentáció Veszprém, 2008. szeptember 10.

2 Tartalomjegyzék •Az IVS •GYELV •Célhiearchia •Akcióterületi terv •Akcióterületek és projektjei bemutatása •Tervezett ütemezés

3 Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) •Szakpolitikai elvárás és Európai Uniós ajánlás •középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált tervezési dokumentum •a hosszú távú városfejlesztési célok középtávú programokká való lebontása •7-8 éves időtávra szóló dokumentum •szükséges az integrált városfejlesztési stratégia időnkénti felülvizsgálata (2-3 évenkénti) •az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalja, és határozatban jóváhagyja

4 Az IVS illeszkedése

5 Veszprém GYELV ErősségekGyengeségek  A város kiterjedt településhálózati szerepkörrel rendelkezik  Az egyetem számos hallgatót és kutatót vonz a városba  A városban az ipar legversenyképesebb ágazatival van jelen  A város jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik megyéjében  A lakosság jövedelmi helyzete jóval meghaladja az országos átlagértéket  A város jelentős K+F potenciállal rendelkezik  Kedvező foglalkoztatottsági mutatók  A felsőfokú tanulmányokat végzettek aránya igen magas  Kedvező szociális helyzet  A lakásállomány nagy része magas komfortfokozattal rendelkezik  A város levegőminősége kedvező  Jelentős intézményhálózat  A népességszám folyamatosan csökkent a legutóbbi időkig  Elöregedő társadalom  A városba látogatók száma jóval alacsonyabb a megyei átlagnál  Minőségi szálláslehetőségek, idegenforgalmi promóció hiánya  A város zöldfelületei és épületállománya sok helyen felújításra szorulnak  A várost elkerülik az autópályák  Nincsenek önkormányzati tulajdonban lévő, iparfejlesztésre alkalmas területek  A város „felélte” az ingatlanállományának zömét  Sok helyi fiatal „máshol képzeli el az életét” LehetőségekVeszélyek  Szentkirályszabadjai – jelenleg használaton kívüli - repülőtér fejlődése  A balatoni turizmus új lendületet vesz, ami kihat a Veszprémre is  Javul Veszprém megközelíthetősége az úthálózat fejlesztése révén (8-as főút, M8)  Az itt már megtelepedett cégek bővítik a tevékenységüket  A városi intézmények Veszprém tágabb térsége életének szervezőjévé válik  Elkerülik a megcélzott, közepes nagyságú befektetők az infrastrukturális hiányosságok miatt  Más nagyvárosok „elszívják” a frissen végzett fiatalokat

6 A Város fejlesztési célhiearchiája

7 Az akcióterületi terv •A településrendezési tervekre és az integrált városfejlesztési stratégiára épül •Összehangolt fejlesztési és rehabilitációs megvalósítási terv egy kijelölt fókuszterületre •Komplex módon, városrendezési, műszaki, pénzügyi szempontból vizsgálja a megvalósíthatóságot •Tartalmazza az akcióterületen tervezett közszférabeli - és magánbefektetéseket valamint fejlesztéseket is •Alapja és kötelező melléklete a ROP városrehabilitációs pályázatnak •Az Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalja, és határozatban hagyja jóvá

8 Veszprém akcióterületei

9 Belvárosi AT tervezett fejlesztései Önkormányzati •Bevásárlóutca burkolatmegújítás •Kapcsolódó belvárosi közterület megújítás; zöldterület fejlesztés; •Vörösmarty tér megújítása és ügyfélszolgálati központ kialakítása; Privát •volt bútorgyári területen kereskedelmi-szolgáltató központ; •volt SÉD mozi felújítása és átalakítása; •Homlokzat és épületbelső megújítások (Kossuh L. üzletek illetve „Lepény”, Óváros tér, Szabadság tér) •Kamara épületének felújítása

10 Turisztikai AT tervezett fejlesztései •Kolostorok és kertek projekt •Állatkert kibővítése •Szent István Völgyhíd rekonstrukciója, •Gulya-dombi szánkópálya •Egyházi ingatlanok felújítása a Várban •Várkapu (Hősök kapuja) műemléki épületének felújítása és közösségi tér- látogatóközpont létrehozása, •Volt Kereskedelmi Szakközépiskola épületének funkcióváltása

11 Rekreációs AT tervezett fejlesztései •Barátság park és szabadidő sportcentrum megújítás, •Kelet –nyugati közlekedési kapcsolatok fejlesztése, •Volt honvédségi területek (Házgyári- Jutasi út között) hasznosítása

12 Dózsaváros AT tervezett fejlesztései •Városalközpont (Dózsa tér és Martinovics tér) közterületeinek megújítása; •Kereskedelemfejlesztés (Dózsa Gy. tér) ; •Iskolafelújítás (Dózsa György u. Ált. Isk.); •Óvodafelújítás; •Parkoló + közlekedési problémák megoldása (Dózsa Gy. tér+ Avar u. ) + csapadékvíz elvezetés kialakítása;

13 Jutasi úti lakótelep AT tervezett fejlesztései •Panelrehabilitáció, •közterület rehabilitáció, •oktatási intézmények megújítása, •művelődési ház megújítása, •Strand és uszoda felújítása és bővítése

14 Aréna AT tervezett fejlesztései •kereskedelemfejlesztés •Sportszállodaépítés; •egyéb sport- és rekreációs célú fejlesztése;

15 Kádárta AT tervezett fejlesztései •városalközpont közterületeinek megújítása; •református templom és környezete megújítása ; •Séd-part megújítás, turisztikai célú fejlesztés; •könyvtár felújítás;

16 Gyulafirátót AT tervezett fejlesztései •Iskolafelújítás; •önkormányzati épület megújítása; •helytörténeti múzeum fejlesztés; •városalközpont közterületeinek megújítása; •kerékpárút fejlesztés; •templomromok turisztikai fejlesztése, környékének megújítása

17 Egyetemi AT tervezett fejlesztései •Oktató- és Kutatóközpont kialakítás a volt gyermekkórházban •Hallgatói centrum fejlesztés ; •Egyetemi területek összeköttetésének fejlesztése

18 BudaWest AT tervezett fejlesztései •kereskedelmi repülőtér fejlesztés; •logisztikai park; •ipari, tudományos és technológiai park kereskedelmi központ fejlesztés; irodaház és szolgáltató centrum •lakópark

19 A projekt tervezett ütemezése TevékenységHatáridő (terv) Integrált Városfejlesztési Stratégia és Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése 2008. október vége Pályázati anyag összeállítása, benyújtása2008. november eleje Döntés pályázatról2008. év vége/2009. év eleje Pályázat továbbdolgozása, Végleges Akcióterületi Terv elkészítése 2009. tavasza Támogatási szerződés aláírása, projekt indítás2009 nyara

20 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Az M&E Csoport Tagja Veszprém MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lakossági prezentáció Veszprém, 2008. szeptember 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések