Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz

2 1. REFORMKÍSÉRLETEK Teljesítménymenedzsment a közigazgatásban (finn modell) Átfogó közszolgálati reform (brit modell) A közigazgatás modernizációja (német reform) 2. STRUKTÚRÁK ÉS GYAKORLATOK - Szervezet és működés Bel- és igazságügy Franciaország Németország Finnország Egyesült Királyság Környezetvédelemmel foglalkozó minisztériumok Luxemburg Franciaország Németország Finnország Egyesült Királyság Miniszterelnöki Hivatalok Franciaország Németország – Szövetségi Kancellária Anglia - Kormány Iroda (Cabinet Office) Szlovén kormány-struktúra A prezentáció felépítése

3 A nemzetközi legjobb gyakorlat megismerése Mire jó?  Segít döntési alternatívákat megfogalmazni.  Kiindulópontként szolgálhat hazai reformokhoz. Miért jó?  Gyors: az anyag rendelkezésre áll, csak gyűjtést igényel, nem kell kutatni  Költséghatékony: a külföldön már bevált megoldások itthon is felhasználhatóak, minimális költséggel jelentős megtakarítást eredményező megoldások születhetnek  Biztonságos: nem kell saját magunkon kísérletezni

4

5 REFORMKÍSÉRLETEK Teljesítménymenedzsment a közigazgatásban Nemzetközi legjobb gyakorlatok

6 Teljesítményalapú költségvetés A költségvetési tételeket a hozzájuk rendelt teljesítménycélok indokolják Intézményi teljesítményszerződések A költségvetési teljesítménycélok megjelenítése. A teljesítménycélok – melyek logikusan egymásra épülnek - lehetnek:  Társadalmi célok  Működési célok Elszámoltathatóság és ellenőrzés A finn modell elemei Nemzetközi legjobb gyakorlatok

7 Társadalmi célok Menedzsment és humánerőforrás fejlesztés Működési hatékonyság - gazdaságosság - produktivitás - jövedelmezőség - költséghatékonyság Teljesítmény és minőségmenedzsment - javak és szolgáltatások - szolgáltatások mennyisége és minősége Társadalmi hatásosság Működési célok Teljesítménymenedzsment Elszámoltathatóság Társadalmi hatásosság A működés és a finanszírozás kihat a társadalmi hatásosságra Működési eredmények (a menedzsmenten keresztül befolyásolhatók) A finn teljesítménymenedzsment – rendszer működése I. Nemzetközi legjobb gyakorlatok

8 Társadalmi hatásosság Teljesítménymenedzsment Elszámoltathatóság Közvetlen hatások A szerv által előállított javak és szolgáltatások, szolgáltatás kapacitás Működés folyamatai és minősége Erőforrások (költségvetési, személyi, szellemi) A finn teljesítménymenedzsment – rendszer működése II. Nemzetközi legjobb gyakorlatok

9 REFORMKÍSÉRLETEK Átfogó közszolgálati reform Nemzetközi legjobb gyakorlatok

10 1.Eredménycélkitűzések elérése késztetés 2. Szabályozás és Standardok előírása 3. Teljesítménymérés és vizsgálat 4. Közvetlen beavatkozás 5. Verseny és piacralépési lehetőség 6. Szolgáltatás megrendelés: az eladó és a vevő elválása 7. Választási lehetőség biztosítása a fogyasztók számára/egyediesítés 8. A fogyasztók választásának támogatása 9. A fogyasztók megnyerése a visszajelzéseken és az együttműködésen keresztül 12. Szervezésfejlesztés és együttműködés 11. Munkaerő-fejlesztés, képzettségek és reform 10. Vezetés Képességek és teljesítmény Felülről lefelé irányuló Teljesítmény management A fogyasztók alulról felfelé formálják a szolgáltatást Jobb közszolgáltatások mindenki számára Piaci ösztönzők, melyek a szolgáltatás hatékonyságát és minőségét növelik Brit modell Közszolgálati reform – egy önfejlesztő rendszer Nemzetközi legjobb gyakorlatok

11 Felülről lefelé irányuló teljesítmény management 1.Az eredménycélok használata: az elérendő társadalmi hatást kell célként meghatározni, nem az ehhez szükséges erőforrásokat 2.Szabályozás és standardok felállítása: a kötelező minimális szolgáltatási szint előírása, amit a fogyasztók elvárhatnak 3.Teljesítményértékelés: a szervezetek vizsgálata és teljesítményük értékelése, a hiányosságok azonosításával és a legjobb gyakorlatok támogatásával a teljesítményszint növelése 4.Közvetlen beavatkozás: beavatkozás a gyengén teljesítő vagy egyébként segítségre szoruló szervezetek működésébe 1. Eredmény-célkitűzések elérése késztetés 2. Szabályozás és Standardok előírása 3. Teljesítménymérés és vizsgálat 4. Közvetlen beavatkozás Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Brit modell Lefelé irányuló teljesítmény-menedzsment Nemzetközi legjobb gyakorlatok

12 Piaci ösztönzők, melyek a szolgáltatás hatékonyságát és minőségét növelik 5.Verseny és piacra lépési lehetőség: az esetleges új piacra lépők elősegítése érdekében új ösztönzőket kell teremteni, illetve el kell távolítani a piacra lépési akadályokat 6.Szolgáltatás megrendelés, az eladó és a vevő elválása: a szolgáltatás vevőjének és eladójának elválasztása lehetővé teszi a vevő számára, hogy a fogyasztó számára a legjobb minőségű „árú” beszerzésére fókuszáljon, továbbá versenyt támaszt az „eladók” (vagyis a szolgáltatók) közt. 5. Verseny és piacralépési lehetőség 6. Szolgáltatás megrendelés: az eladó és a vevő elválása Nemzetközi legjobb gyakorlatok Brit modell Brit modell A szolgáltatás hatékonyságának és minőségének javítására szolgáló horizontális piaci ösztönzők Nemzetközi legjobb gyakorlatok

13 A fogyasztók alulról felfelé formálják a szolgáltatást 7.Választási lehetőség biztosítása a fogyasztók számára/egyediesítés: a fogyasztók maguk dönthetnek arról, hol, mikor, kitől és hogyan akarnak közszolgáltatásokat igénybe venni. Az egyediesítés ennél tovább megy egy lépéssel, a szolgáltatás itt egyéni igény k szerint alakítható 8.A fogyasztók választásának támogatása: a szolgáltatók finanszírozásának a fogyasztók vagy műveletek száma alapján kell történnie, ezáltal versenyhelyzet jön létre a szolgáltatók közt a fogyasztókért 9.A fogyasztók megnyerése a visszajelzéseken és az együttműködésen keresztül: A fogyasztóknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy megfogalmazzák véleményüket a szolgáltatással kapcsolatban. Brit modell A fogyasztók befolyása a szolgáltatásra - alulról jövő ösztönzés 7. Választási lehetőség biztosítása a fogyasztók számára/egyediesítés 8. A fogyasztók választásának támogatása 9. A fogyasztók megnyerése a visszajelzéseken és az együttműködésen keresztül Nemzetközi legjobb gyakorlatok

14 Képességek és teljesítmény 10.Vezetés: a közszolgálatban dolgozók munkájának elősegítése és motiválása ösztönző vezetéssel 11.Munkaerő-fejlesztés, képzettségek és reform: hatékony munkaerő- és fizetési stratégiák, beruházás a munkaerő fejlesztésbe és a képzettségekbe, új pozíciók létrehozása a közszolgálati szakemberek munkájának támogatására 12.Szervezetfejlesztés és együttműködés: IT használatával elérhető jobb teljesítményszint, új képzettségek elsajátítása a beszerzés, a stratégiai gondolkodás, rendszertervezés és megbízások terén, a fogyasztók és a dolgozók bevonása a változási folyamatokba, és olyan hálózatok alkalmazása, melyeken keresztül az egyes szervezetek együttműködhetnek egymással és tanulhatnak egymástól Brit modell Képességek és teljesítmény 12. Szervezésfejlesztés és együttműködés 11. Munkaerő-fejlesztés, képzettségek és reform 10. Vezetés Nemzetközi legjobb gyakorlatok

15 Brit közszolgálati szerződések •A fő közszolgálati területek (tárcánként) nemzeti teljesítmény célkitűzéseit a tartalmazzák: –Világosan megfogalmazzák, hogy a Kormány mit szeretne elérni –Meghatározzák a cselekvési irányokat –Fokozzák az elszámoltathatóságot –Eredménycentrikusak –Monitoring alapot jelentenek. •A közszolgálati szerződések tartalmaznak egy átfogó célt, és ehhez rendelten specifikus célokat. Minden specifikus célhoz eredménycentrikus teljesítménymérési módszer és meghatározott célkitűzés (target) tartozik. Ezek számszerűsített elvárások, amin keresztül a specifikus cél megvalósítása mérhető. •az országos célokat lebontják helyi szintre is •Az egyes szerződésekhez tartoznak technikai jegyzetek, amik a végrehajtás részletei tartalmazzák, továbbá hatékonysági technikai jegyzetek, melyek a hatékonyságnövekedés mérésére szolgálnak Nemzetközi legjobb gyakorlatok

16 REFORMKÍSÉRLETEK A közigazgatás modernizációja Nemzetközi legjobb gyakorlatok

17 A jó kormányzás (good governance) szellemében megosztott felelősségre épül az 1998-ban indult reformfolyamat, melynek célja a közigazgatás modernizációja. A közigazgatás modernizációja Modern igazgatásszervezés 1.erőforrások – hatékonyabb erőforrás- felhasználás 2.a munkaerő képességei – extenzív személyügyi fejlesztés 3.szakfeladatok – hatékonyabb teljesítmény 4.ügyfélközpontúság – erősebb ügyfél-orientáció. Elektronikus kormányzás BundOnline 2005 Német reform Korszerű állam – korszerű közigazgatás Nemzetközi legjobb gyakorlatok A bürokrácia csökkentése A program célja, hogy megszüntesse a gazdaságot és az egyéneket sújtó szükségtelen szabályozásokat és bürokratikus akadályokat az innováció és a beruházások ösztönzése érdekében. Pl. dereguláció, a bírósági iratok elektronikus vezetése, a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás, a kötelező bejelentési ügyek egyszerűsítése

18 STRUKTÚRÁK ÉS GYAKORLATOK Szervezet és működés Nemzetközi legjobb gyakorlatok

19 Fő tevékenységi kör - egyesíti és irányítja az igazságszolgáltatás szerveit, - jogszabály-előkészítés egyes területeken (pl. családjog, állampolgárság, büntető igazságszolgáltatás), - az igazságszolgáltatási szempontból meghatározza egyes területeken a főbb orientációkat (pl. áldozatvédelem, büntetőpolitika, szervezett bűnözés elleni küzdelem), és őrködik azok végrehajtása felett. Jelenleg Az igazságügyi reform (2006. dec.) fő elemei: - a bíróképzés reformja - büntetőeljárási reform - a mediáció. miniszter kabinetfőtitkár IGAZGATÓSÁGOK ÉS SZOLGÁLATOK jogi szolgáltatásokpolgári ügyekbüntetőügyek büntetés- végrehajtás ifjúság jogvédelme általános igazgatás Korrupció- megelőzé si Központi Szolgálat európai és nemzetközi ügyek igazságszolgáltatáshoz való jog információ és kommunikáció OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK bíróképzés törvényszéki képzés az ifjúság jogvédelme, büntetés-végrehajtási ig. INFORMATIKAI, HÁLÓZATI ÉS E-KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG FRANCIAORSZÁG Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi legjobb gyakorlatok

20 A tevékenyésg 2 pólusa: -területi igazgatás * az állami jelenlét biztosítása *a közintézmények kohéziójának megteremtése *a decentralizáció keretében a helyi szabadságok és a közösségi kompetenciák feletti őrködés -az állampolgárok és a javak biztonságának garantálása *a lakosság védelme a természeti kockázatokkal és egy esetleges konfliktus következményeivel szemben *a jogszabályok tiszteletben tart(at)ása FRANCIAORSZÁG Belügy- és Területfejlesztési Minisztérium belügy- és területfejlesztési miniszter Csendőrség A minisztérium pénzügyi és számviteli ellenőrzése területfejlesztési miniszter-helyettes helyi közösségekért felelős miniszter- helyettes Területi Igazgatási Legfőbb Tanács kabinetek Tárcaközi bizottságok (terület- és versenyképesség- fejlesztési, bevándorlási, bűnmegelőzési főtitkárság adminisztratív igazgatóságok: - területi modernizáció - HR - teljesítményértékelés, pénzügyek, ingatlanügy - IT és kommunikáció információs és kommunikációs bizottság nemzetközi és Európa-ügyi misszió Nemzeti Rendőrség Főigazgatósága központi igazgatóságok pl. közbiztonsági, területfigyelési, határrendőrségi, általános tájékoztatási szolgálatok pl. magasrangú személyek védelme, nemzetközi rendőri együttműködés speciális egységek pl. antiterrorista koordináció, kábítószer elleni küzdelem, áldozatvédelmi bizottság Nemzetközi legjobb gyakorlatok

21 Németország Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (+ tartományi igazságügyi minisztériumok) Reformok: A Korszerű állam – korszerű közigazgatás c. átfogó reformprogram bürokráciacsökkentés pillére keretében: - Az igazságszolgáltatás igazgatásának modernizációja. (pl. a Szövetségi Igazságügyi Hivatal létrehozása) - Elektronikus kommunikációs formák bevezetése az igazságszolgáltatásban. (pl. bírósági iratok elektronikus vezetése, a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás) - A jogszabályok felülvizsgálata, dereguláció (Az Igazságügyi Minisztérium a deregulációra vonatkozóan koncepcionális ajánlásokat és segédanyagot készített a tárcák számára.) igazságügy-miniszter államtitkárparlamenti titkár főigazgatóságok törvénykezésigazgatásipolgári jogbüntetőjog kereskedelmi és gazdasági jog alkotmányjog, nemzetközi és európai jog Nemzetközi legjobb gyakorlatok

22 Németország Szövetségi Belügyminisztérium (+ tartományi belügyminisztériumok) Reformok: Korszerű állam – korszerű közigazgatás c. átfogó reformprogram fő felelőse a Szövetségi Belügyminisztérium. szövetségi igazságügy- miniszter parlamenti államtitkár tematikus főosztályok sport közszolgálat európai és nemzetközi kapcsolatok közigazgatás korszerűsítése általános igazgatás alkotmányjog, közgazgatási jog, európai jog államtitkár kabinet rendőrségi ügyek, terrorizmus elleni küzdelem Szövetségi Rendőrség kérdései belbiztonság migráció, integráció, menekültügy Válságkezelési Hivatal Nemzetközi legjobb gyakorlatok

23 Finnország Belügyminisztérium Nemzetközi legjobb gyakorlatok Tevékenységi kör: •Belügyminiszter −rendőrség −Határőrség −migrációs igazgatás −mentési szolgálatok −általános igazgatás (személyügy, pénzügyi tervezés, nemzetközi kapcsolatok) •Regionális ügyekért felelős miniszter −regionális fejlesztés −Önkormányzatok −Közigazgatás −Közszolgálat −lakásügy (a Környezetvédelmi Minisztériummal közösen) −általános igazgatás (személyügy, pénzügyi tervezés, nemzetközi kapcsolatok) Belügyminiszter Államtitkár Főtitkár Államtitkár Régió és közigazgatás- fejlesztési főosztály Regionális ügyekért felelős miniszter Önkormányza ti főosztály Rendőri főosztály Igazgatási osztály Pénzügyi osztály • menedzsment támogatási • belső audit • sajtó és kommunikáció Védelmi főosztály Határőrségi főosztály Bevándorlási főosztály Belső ellenőrzési osztály Nemzetközi ügyek osztálya Menedzsment csoportok Minden szervezeti egységen belül működik. Tervezi, koordinálja a szervezet feladatait  Elnök (szervezeti egység vezetője) + alegységek vezetői + 2-2 munkatárs • Minisztériumi Menedzsment Csoport • Belső Biztonsági Menedzsment Csoport • Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Menedzsment Csoport  megvizsgálja a minisztérium tevékenységi körébe tartozó társadalmi-politikai irányvonalakat és hatásokat, meghatározza és elfogadja a teljesítményterveket, majd értékeli azokat. Hosszú távú stratégiai feladatokat lát el. Elnöke a belügyminiszter, tagjai a két miniszter, a főtitkár, a nagyobb szervezeti egységek vezetői, speciális miniszteri tanácsadók valamint egy beosztott munkatárs. Kiemelt projektek

24 Finnország - Minisztériumi projektek Online közszolgáltatási projekt Szakértői központ program Biometriai projekt • Koordinálja a biometrikus azonosítók használatát a közszférában • Elősegíti a rendészeti célú felhasználást;  Irányító bizottság (tisztviselő elnök, projektvezető)< munkacsoportok < minisztériumi és más kormányzati szervek tagjai Regionális centrumok programja • 2001-2006. végéig, 34 régióban • Évi 16,5 millió euro támogatás • Elősegíteni: szub-regionalizmust, hálózatépítést, a hozzájárulás- és a részvétel elvének alkalmazását, szociálisan fenntartható fejlődést Helyi demokrácia-fejlesztési projekt • Nemzetközi szakértői erőforrások optimális felhasználása • Helyi, regionális, nemzeti erőforrások összegyűjtése • Régió képességeinek növelése  Multidiszciplináris irányító testület, minisztériumi és az üzleti életből jött szakemberek • Civil részvételt elősegítő alprojekt  Projektmenedzser < szakértői munkacsoport ~ partner önkormányzatok; régiók Nemzetközi legjobb gyakorlatok Az önkormányzatok és közszolgáltatások újraszabályozásának projektje •Átalakítani a közszolgáltatások és önkormányzatok szervezési elveit (következő évtizedben várható demográfiai és gazdasági változások figyelembe vételével) • tervezési időszak: 2005. május – 2006 május 31. • végrehajtási szakasz: 2011-ig • hónapokra bontott ütemterv  Miniszteri munkacsoport > önkormányzatok és közszolgáltatások munkacsoportja > előkészítő munkacsoportok: szociális és egészségügyi; oktatási; műszaki és egyéb; regionális implementációért felelős. • 2004. Január – 2005. december • Információs társadalom programja • Új eljárások, elektronikus hozzáférhetőség biztosítása  Irányító bizottság + projektmenedzser (BM-ből)

25 Finnország Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi legjobb gyakorlatok Szervezet: − miniszter − főtitkár (a miniszter munkáját segíti az igazgatás és a stratégiai tervezés területén) − 3 főigazgatóság (jogszabály-előkészítési, büntetőpolitikai, igazságügyi igazgatási) − 5 osztály (igazgatási, gazdasági, média és kommunikációs, statisztikai, nemzetközi) Tevékenységi kör: • jogszabály-előkészítés (alkotmány, alapvető közigazgatási jogszabályok, választások, népszavazások, a pártok pénzügyi felügyelete, családjog, öröklési jog, szerződések joga, fogyasztóvédelmi és társasági jog, csődtörvény, büntető törvénykönyv stb.) • az igazságszolgáltatási rendszer munkájának támogatása (Bűnügyi Szankciók Ügynöksége, börtönök, büntetés-végrehajtási intézetek, próbaidő szolgálat, Országos Bűnmegelőzési Tanács) • nemzetközi együttműködés Öntudatos Polgárság Program – a kormányzati program végrehajtásának fő felelőse az igazságügy- miniszter, 4 más miniszter is részt vesz benne.

26 Egyesült Királyság Belügyminisztérium Tevékenységi kör •rendvédelem •belbiztonság •igazságügyi rendszer •Bevándorlás Kiemelt célok: •a közbiztonság és az emberek biztonságérzetének növekedése •Több elkövető elfogása, megbüntetése, a visszaesés megakadályozása, az áldozatok megsegítése. •A drog- és alkoholfogyasztás visszaszorítása. •A migrációból előnyeinek kihasználása, a bevándorlási törvényekkel és a menedékjoggal való visszaélések megelőzése. •Az állampolgárok, a közösségek és az önkéntes szektor szorosabb bevonása a szociális kérdések kezelésébe. Az esélyegyenlőség és egymás tiszteletben tartásának erősítése. Belügyminiszter (átfogó felelősség a tárca munkájáért) Rendőrségi és biztonsági miniszter Igazságügy- miniszter Bevándorlásügyi miniszter Igazságügyi államtitkár Rendőrségi és biztonsági államtitkár Bevándorlásügyi államtitkár Állandó titkár Nemzetközi legjobb gyakorlatok A tárca felügyelete alá tartozó ügynökségek, hivatalok felügyeletét a főigazgatóságok látják el. Főigazgatóság 1Főigazgatóság 2 Főigazgatóság 3Főigazgatóság 4 Főigazgatóság 5Főigazgatóság 6

27 LUXEMBURG Környezetvédelmi Minisztérium Irányítása alatt működik a Környezetvédelmi Hivatal és a Vízügyi és Erdészeti Hivatal Feladata: •a kormány környezetvédelmi programjának végrehajtása •a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Programjával kapcsolatos feladatok koordinálása •a természeti és emberi környezet védelmével kapcsolatos egyéb intézkedések meghozatala Tevékenységi területek: •levegő •zaj •megújítható energia •hulladék •erdők •természetvédelem •vadászat •fenntartható fejlődés Nemzetközi legjobb gyakorlatok

28 LUXEMBURG Környezetvédelmi Minisztérium Nemzetközi legjobb gyakorlatok A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAI Társadalmi mutatók  A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem S_01- bizonytalansági index S_02 - munkanélküliségi ráta  A legszegényebb országok fenntartható módon való segélyezése S_03 - fejlesztési segély (APD)  A generációk közti szolidaritás biztosítása S_04 - függőségi index  Demográfiai növekedés S_05 - a népesség növekedési üteme  Esély az egyéni képességek fejlesztésére S_06 - az alap iskolázottsági szint  Az egészséges élettartam meghosszabbítása S_07 - a halálozási okok megoszlása  A munkahelyi balesetek megelőzése S_08 - munkahelyi balesetek  A megfelelő lakáshoz való hozzájutás javítása S_09 - népsűrűség Gazdasági mutatók  A tartósan nagy teljesítményű gazdaság előmozdítása E_01 - GDP (reálértékben) E_02- a beruházások súlya  Szilárd és diverzifikált gazdasági struktúrák előmozdítása E_03 - gazdasági szerkezet  A jövő generációi eladósodásának elkerülése E_04 - államadósság  Az árak növekedésének megfékezése és a vásárlóerő fenntartása E_05 - inflációs ráta  Az energiahatékonyság javítása és a megújítható erőforrások használatának előmozdítása E_06 – energiaintenzitás E_07 - a nemzeti termelés részesedése a végső villamosenergia-fogyasztásban  Egy másfajta mobilitás ösztönzése E_08 - szárazföldi közlekedés  Az agrárszektor gazdaságosságának javítása E_09 - az agrárjövedelmek növekedése Környezetvédelmi mutatók  A vízminőség javítása N_01 - vízszennyezettségi fok  Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése N_02 - a hat alapvető üvegházhatású gáz kibocsátása  A levegőminőség javítása N_03 - a légkör alsó rétegeiben az ózontermelésért felelős két alapvető anyag kibocsátása  Luxemburg területének fenntartható módon való rendezése N_04 - talajhasznosítás  Fenntartható mezőgazdaság, a természet tisztelete és magas minőségű élelmiszerek előállítása N_05 - a biogazdálkodás területe N_06 - mezőgazdasági területek és a flóra és fauna természetes élőlényeinek védelme N_07 - az erdők fitoszaniter állapota  Fenntartható erdőgazdálkodás N_08 - a védett területek kiterjedése  A biodiverzitás és a természetes élettér védelme N_09 - hulladékgazdálkodás

29 Franciaország – Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődésügyi Minisztérium Tevékenységek: vízügy szennyezés Kockázatok, ártalmak GMO Természeti veszélyek Ipari kockázatok Biodiverzitás Természet- és tájvédelem Környezeti állapotfelmérés Tudományos kutatások Fenntartható fejlődés éghajlatváltozás Természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok Nemzetközi legjobb gyakorlatok Nemzeti Stratégia a Fenntartható Fejlődésért (2003-2008) a három pilléres (gazdaság, társadalom, környezet) nyugvó stratégia 45 indikátort határozott meg. A stratégia végrehajtását évente értékelik. szervezeti háttér: Fenntartható Fejlődésügyi Tárcaközi Bizottság (CIDD)

30 Németország – Környezet-, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium Miniszter Sajtó referatúra Miniszteri iroda Kabinet és Parlament referatúra Rendészeti államtitkár ÁllamtitkárParlamenti államtitkár Személyi referens Részleg 1Részleg 2Részleg 3Részleg 4Részleg 5Részleg 6 Nemzetközi legjobb gyakorlatok Tevékenységi kör: •éghajlat és energia –éghajlatváltozás –megújítható energia –nukleáris biztonság –emisszió –radiológiai védelem •hulladék, talaj, víz –hulladékgazdálkodás –talajvédelem –szennyezett területek –vízgazdálkodás –vegyi biztonság és légszennyezettség- ellenőrzés •alapvető környezetvédelem-politikai kérdések •környezettudatos nevelés •Biodiverzitás Kiemelt területek Nemzeti Klímavédelmi program 2005 Nemzeti kibocsátási terv Széndioxid- kezelési program

31 Kiemelt területek Finnország – Környezetvédelmi Minisztérium Tevékenységi kör: környezetvédelem - éghajlatváltozás - ózonréteg védelme - légszennyezettség-ellenőrzés - zajcsökkentés - vízvédelem - hulladékgazdálkodás - talajvédelem - vegyi és környezeti kockázatok - géntechnológia - környezeti katasztrófák, balesetek - környezeti hatásvizsgálatok - fenntartható fogyasztás és gyártás - természetvédelem •védett területek •védett fajok •természetes élőhelyek védelme •tájvédelem •rekreáció, természetturizmus - lakásügy - a területek hasznosítása és beépítése - a víz mint energia hasznosítása Környezetvédelmi miniszter ÁllamtitkárÁllandó titkár Államtitkár Földhasználati főosztály Lakásügyi miniszter Lakás és építésügyi főosztály Környezet- védelmi főosztály • Stratégiai tervezés • Belső ellenőrzés • Kutatás Adminisztrációs részleg Nemzetközi részlegKommunikációs részleg Nemzetközi legjobb gyakorlatok Fenntartható fejlődési program VízvédelemA Balti-tenger megőrzési programja

32 A tárca felügyelete alá tartozó ügynökségek, hivatalok felügyeletét a főigazgatóságok látják el. Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium 5 fő stratégiai prioritás: - éghajlatváltozás és energia - fenntartható fogyasztás és gyártás - a vidék és a természeti erőforrások védelme - fenntartható rurális közösségek - fenntartható mezőgazdaság és élelmiszerszektor, ide értve az állategészségügyet és –jólétet is A minisztérium munkáját, és a stratégiai prioritások megvalósítását számos szervezet segíti: –a minisztérium végrehajtó szervei (pl. Országos Állategészségügyi Szolgálat) –a nem-minisztériumi köztestületek (pl. Környezetvédelmi Ügynökség) –az állami vállalatok (pl. brit vízművek) –és egyéb szervezetek (pl. nemzeti parkok hatóságai). Környezeti és klímaváltozásért felelős miniszter Fenntartható gazdálkodásért és élelmiszerekért felelős miniszter ÁllamtitkárÁllandó titkárParlamenti titkár Főigazgatóság 1Főigazgatóság 2 Főigazgatóság 3Főigazgatóság 4 Főigazgatóság 5Főigazgatóság 6 Nemzetközi legjobb gyakorlatok Helyi környezetért, tengerekért, és állategészségügyért felelős miniszter

33 Franciaország – Miniszterelnöki Hivatal Nemzetközi legjobb gyakorlatok MINISZTERELNÖK A miniszterelnök által közvetlenül irányított szervek 1. Kabinet 2. Tárcaközi koordináció Kormányzati Főtitkárság Európai Ügyek Főtitkársága Nemzetvédelmi Főtitkárság Kormányzati Információs Szolgálat Tengerészeti Főtitkárság Terminológiai és Nyelvújítási Bizottság Francia Nyelv Legfelső Tanácsa 3. Általános információ Hivatalos Lapok Igazgatósága Francia Dokumentációs Igazgatóság Közigazgatási Információs Tárcaközi Központok 4. Támogató Egység Miniszterelnöki Pénzügyi és Igazgatási Szolgálatainak Igazgatósága 5. Ágazati koordináció Szakképzési Akkreditációs Nemzeti Bizottság Média-fejlesztési Igazgatóság Közigazgatási Főtanács Állami Ingatlanvagyon Tárcaközi Bizottsága 6. Kutatás, tanácsadás és képzés Gazdasági Elemzések Tanácsa Társadalmi Elemzések Tanácsa Nyugdíjrendszer Tanácsa Információs Technológiai Stratégiai Tanács Tervezési Főbiztosság (Közpolitikák értékelésének Nemzeti Tanácsa, Nemzetközi Információs és Újszerű Tanulmányok Központja, Társadalmi Kohéziós, Bér-és Foglalkoztatási Tanács) Egészségügyi és Élettani Etikai Nemzeti Konzultációs Bizottság - Közszolgálati miniszter Kabinetje - Parlamenti Kapcsolatokért Felelős Államtitkár Kabinetje - Régiók és Területfejlesztés Képviselete - Államszervezet és Közigazgatási Modernizációjának Képviselete - Közigazgatás Egyszerűsítési és Ügyfélszolgálati Képviselet - Elektronikus Közigazgatás Fejlesztési Ügynökség Miniszterek által irányított szervek Pl. - Azbeszt kockázatok elleni, illetve megelőzéssel foglalkozó Tárcaközi Bizottság - Nemzeti Vízügyi Bizottság Gazdasági és Felzárkóztatási Nemzeti Tanács - Társadalmi Kirekesztés és Szegénység Elleni Küzdelem Nemzeti Tanácsa tsága Miniszterek által irányított és a miniszterelnök által felügyelt szervek Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó, de önálló közigazgatási szervek Közintézmények ENA Közigazgatási okiratok hozzáférésének Bizottsága Emberi Jogok Nemzeti Bizottsága Katonai Titokvédelmi Bizottság Sajtóügynökségek és Sajtó-egyenlőség Bizottsága Köztársasági Ombudsman Minisztériumi egységhez tartozó, de a miniszterelnök mellé rendelt szervek Pénzügyi ellenőr Nemzeti levéltár Egyéb, felügyelt szervek Francia-brit Tanács Francia Tagozata Életkörülményeket Kutató Tudományos Központ Gazdasági fejlődés francia Megfigyelő Központja

34 Németország – Szövetségi Kancellária Nemzetközi legjobb gyakorlatok

35 Anglia - Kormány Iroda (Cabinet Office) Nemzetközi legjobb gyakorlatok

36 Szlovén kormány-struktúra Nemzetközi legjobb gyakorlatok


Letölteni ppt "Nemzetközi legjobb gyakorlatok – Kulcs a megújuláshoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések