Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel."— Előadás másolata:

1 Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel.

2 ? Egy stressz kezelő tanfolyam folytatásaként tartott
önismereti foglalkozás modelljeit szeretném bemutatni Igen hasznosnak bizonyultak beszélgetések elkezdésére, elmélyítésére, oldására, és felismerésekre való segítésre. A katalizátorok végigbeszélése után lehetőség nyílt az öndiagnózis és az önterápia felállítására is. Ezek során láttam meg a közös gyökereket. Nem a gyökerek ismertetésére fogok törekedni, hanem a korai felismerhetőséget segítő játékos, tréfás vidám és derűs modellek bemutatására. . ?

3 ? Menő Manó A kés élén Működési A gondo- lattól a tettig Énkép,
Égig érő lajtorja elvek A gondo- lattól a tettig Énkép, vagy imidzs? A gondolattól a A legfon- tosabb ? tettig Ki a mozdony- vezető? Buci leltára Tömés vagy táplálás? Ég a gyertya

4 Menő Manó Az ember teremtettségi igényei

5 Teremtettségi alapigények
Biztonság tudat, szeretettség érzése, valakihez tartozás (= függőség igénye), adottságokon belüli szabadság vágya, sajátlátás érvényesítésének igénye, harmónia igény.

6 A kés élén. B A jelen csak a múltban csíphető fülön.
Gondolatgyógyító beszélgetés az időről.

7 Lehet a múltat élni a jelenben……..de illúzió!
Lehet ragaszkodni a múlthoz a jövőre nézve is, de nem reális. Lehet azt gondolni, hogy a jelenben élek, holott „múlt-gyártással” foglalkozom. Lehet hajszolni egy általam elképzelt jövőt. miközben „kiesik a jelen” a kezemből. Nem lehet kétféle kapcsolatban lennem a jövővel, a jövőt kell megélnem a jelenben. De nem lehet kétféle jövő elképzelésem sem, - egy világi és egy hívői jövő - egyidejűleg!

8 A keresztény a jövő jelenében él.
Ezek a mentális énkép hasadásához, és lelki „időzavar”-hoz vezetnek.. A keresztény a jövő jelenében él.

9 A gondolattól a tettig. „A hernyócska küzdelmének” modellje, avagy a modulok hiányfeltáró illeszkedése. C

10 Segí-í-í-í-ítség! Jött 88% 12% a gondolat! Rákerül-e a mérlegre?

11 Lehetséges Mérleg Érzelem
Hatszáz ezredmásodperc a gondolattól a beszédig Gondolat Lehetséges Érzelem Gondolat Mérleg Érzelem A lehetséges zöld utat ad az érzelemnek.

12 Lehetséges1 Mérleg Érzelem1 Gondolat3 Érzelem2 Lehetséges2
Vágy1 Gondolat2 Lehetséges1 Érzelem2 Gondolat1 Mérleg Érzelem1 Ha lehetséges jön ki a mérlegen, ez aktivizálja, és vággyá növeli az érzelmet.

13 Lehetséges Mérleg Érzelem1 Tettrekészség Lehetséges3 Vágy2 Gondolat
A vággyá növekedett érzelem a Gondolatot, Tettrekészséggé emeli.

14 Lehetséges Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy Tettrekészség
Gondolat Lehetséges Vágy Gondolat Lehetséges Érzelem Gondolat Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy A Tettrekészség a Lehetségest, Tettrekészség Akarat Vágy Akarattá fokozza. Ez készséggé válik és elővehető mindenkor.

15 Cél Lehetséges Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy Akarat
Gondolat Lehetséges Vágy Gondolat Lehetséges Érzelem Gondolat Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy Cél Akarat Vágy Az Akarat Tettrekészség Akarat Vágy a Tettrekészséghez, Célt talál

16 Cél Kedv Cél Lehetséges Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy
Gondolat Lehetséges Vágy Gondolat Lehetséges Érzelem Gondolat Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy Cél Akarat Vágy Cél Akarat Kedv A Cél, Tettrekészség Akarat Vágy a Vágyból, az időzítés szikrájával kedvet csinál.

17 Tett Cél Kedv Kedv Cél Cél Lehetséges Mérleg Érzelem Tettrekészség
Gondolat Lehetséges Vágy Gondolat Lehetséges Érzelem Gondolat Mérleg Érzelem Tettrekészség Lehetséges Vágy Cél Akarat Vágy Cél Akarat Kedv Cél Tett Kedv Tettrekészség Akarat Vágy Az Kedv a célzást Tettbe fordítja.

18 Katalizátorok: komfortérzet
jutalomérzet biztonságérzet szerethetőség érzete szeretettség érzet szeretés vágya a legfőbb vonzás keresése tájoló indítékok szándékok a cél könnyűsége a cél nehézsége jó testi erőnléti állapot (sport) a cél jóváhagyottsága, nemessége, erkölcsi stabilizálódás

19 Énkép, vagy imidzs? D

20 Önmagunkat látni éppoly nehéz, mint hátranézni megfordulás nélkül .

21 Sokfélék vagyunk: különböző érzelmi alkat, - gondolkodási szintek - tettrekészségi szintek - akaraterő - célok, élethelyzetek

22 Eljutni egy jó öndiagnózisig fél gyógyulás
érző, de lusta élősködő ész nélkül cselekszik harmonikus én központú passzív szív irányít uralkodó

23 legnagyobb, de legelrejtettebb akadálya, az énkép torzulása.
A jó működés legnagyobb, de legelrejtettebb akadálya, az énkép torzulása.

24 I M I D Z S készítés A milyen legyek helyett, milyennek látsszam?

25 Az énkép zavarok mélyén torz Istenkép lapul.

26 A legfontosabb kérdések:
Ki vagyok? Ki az Isten? Ki vagyok Istennek? Ki nekem az Isten?

27 Milyen az ember? Milyen az Isten? - véges térben - végtelen térben
- véges időben - végtelen időben - véges értelemben - végtelen értelemben - véges hatni tudásban - végtelen hatni tudásban - változhatatlan - állandóan változó - igazságában szeretetteljes - igazságában szeretet nélküli - szeretetében igazságos - szeretetében igazságtalan

28 Ki nekem az Isten? Ki vagyok Istennek?
(Az ígéretek valóságul vételének, Zsid.11:1 problémája.) Ki nekem az Isten? (A szó bizonyít, vagy a jellem?)

29 NEM FELCSERÉLHETŐ A legfontosabb kérdések sorrendje: Ki vagyok?
Ki az Isten? Ki vagyok Istennek? Ki nekem az Isten?

30 Tömés vagy táplálás? F

31 Hogyan bánunk érzékszerveinkkel?

32 Belső szerveinkre csak közvetett módon,
más életjelenségeink: a táplálkozás, a lélegzés, a mozgás, és a magasabb rendű szellemi működés, a gondolkodás tudatos működtetésével hathatunk.

33 ÉG A GYERTYA ÉG G

34 = okos = = ég a gyertyája Boldog= =engedelmes
03/04/2017 Buci akkor boldog, amikor fülig ér a szája. Amikor Buci engedelmes, akkor mindig boldog is. Boldog= Ilyenkor olyan világos a szeme, mint akinek ég a gyertyája. =engedelmes = okos = = ég a gyertyája

35 A választás megtanulása a jó, meg a rossz fogalmának
03/04/2017 A választás megtanulása a jó, meg a rossz fogalmának megértésével kezdődött nyitott szem csukott szem világos sötétség ROSSZ

36 Az érzékszervek használatából származnak a bonyodalmak,
03/04/2017 Az érzékszervek használatából származnak a bonyodalmak, mert az embernek eközben nem mindig ég a gyertyája. Olyankor nem okos, nem boldog, mert nem engedelmes. Amikor nem engedelmes , nem okos, és nem boldog. Amikor nem boldog, az mindig azért van mert nem engedelmes, és már nem is okos, és elaludt a gyertyája.

37 A királyságon uralkodni kell valakinek.
03/04/2017 A királynak uralkodni kell a királyságon. A királyságon uralkodni kell valakinek. Vagy a felnőttek uralkodnak és akkor URALOM van. Vagy Buci uralkodik és akkor ÖNURALOM van. TEHÁT:

38 Bucinak van még mérlege
03/04/2017 Bucinak van még mérlege Kétféle váltója: akarat és érzelem váltó Van koronája, királyi jogara, és pálcája Mert Dávid ugyan kisfiú, de van királysága. Mindenféle háziállata van, és van egy nagyon nagy oroszlánja ketrec mögött.

39 Tett, szokás elv korona jellem

40

41 A kútfúró és a vízzáró rétegek a lélekben. H

42 Tisztelet mélyén alázat.
Alázat mélyén engedelmesség. Engedelmességen áttörve szeretettség tölt el. Szeretettségből az öröm felfakad. Az öröm hálát merít. A hála a bizalom korsóját tölti tele. A bizalom a biztonság ölelése.

43 Ki a mozdonyvezető? I

44 A mentális egészségünk kérdéseire a válasz,
a testi és szellemi akadályainkon túl,- 1. az énképünk +/- irányú megnagyobbodásában, 2. és lelki idő-zavarainkban van elrejtve. A megnagyobbodott ént nem kívánjuk átadni egészen. Kisebbségi érzéssel küszködve, a magunk vonzás körének csapdájába esve, nem is tudjuk.

45 Az időzavarod nem igazán az,
hogy elfogy az időd! Hanem, ha jelenben múltat élsz meg, vagy a múltad kihat a jövődre! Mentális egészségünk a hit általi megigazulásunk állapotát is megmutatja. Mentális egészségünk attól függ, hogy ki a mozdonyvezető?

46 Jézus vagy Én

47 Égig érő lajtorja J

48 értelme megvilágosodik
A tékozló fiú létrája 9. otthonélés vállalása 8.átöltöztetés 7. befogadás 6.elindulás haza 5.metanoia tudatosan vállalja gondolat jön 4. noéma 3. noéó gondolkodni kezd 2.nousz értelme megvilágosodik 1.dianoia indíték csere

49 Ézsau lejtője 1.Megtűrés kívül 3.megszokás 4.gondolati alkalom
03/04/2017 Ézsau lejtője 1.Megtűrés kívül 2.Nem idegenkedés 3.megszokás 4.gondolati alkalom 5.megtűrés belül 6.A szív teljességéből szóló száj 7.cselekvés 8. szokás 9.Elv-váltás 10.Gonoszságban gyönyörködő dianoia.

50 Mivel a prevenció ELŐBBRE VALÓ, a gyógyításnál,
A játék derűt ad, építi a harmóniát,a játékos önfelismerés a gyógyulás útja. Mivel a prevenció ELŐBBRE VALÓ, a gyógyításnál, ennek jegyében reménykedem, hogy játékos modelljeim megtetszettek önöknek. rozsa museum.hu

51 A gondo- lattól a tettig VÉGE Buci leltára rozsa museum.hu

52 A beszéd, ha nem a mérleg által vezérelt,
A beszéd, a gondolat első tetté válása. A gondolat első múltideje, s mint ilyen, sorsunkat eldönthető, pillanatnyi állapotról ad számot. Ezért jó diagnoszta és időben megszólal. Figyeljünk fel rá! A gondolat bizonyos pillanatnyi tudatállapot terméke. A beszéd, ha nem a mérleg által vezérelt, lehet: nem szándékos, csak helyzetjelző, mérleget mellőző, laza, imidzs építésre használt, de mindenképpen én-tudat módosító lesz.


Letölteni ppt "Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések