Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel."— Előadás másolata:

1 Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel.

2 ? Egy stressz kezelő tanfolyam folytatásaként tartott önismereti foglalkozás modelljeit szeretném bemutatni Igen hasznosnak bizonyultak beszélgetések elkezdésére, elmélyítésére, oldására, és felismerésekre való segítésre. A katalizátorok végigbeszélése után lehetőség nyílt az öndiagnózis és az önterápia felállítására is. Ezek során láttam meg a közös gyökereket. Nem a gyökerek ismertetésére fogok törekedni, hanem a korai felismerhetőséget segítő játékos, tréfás vidám és derűs modellek bemutatására..

3 Ki a mozdony- vezető? Buci leltára Énkép, vagy imidzs? vagy imidzs? Menő Manó A gondo- lattól a tettig A legfon- tosabb Működési A gondolattól a tettig Ég a gyertya ? elvek A kés élén Tömés vagy táplálás? Égig érő lajtorja

4 Menő Manó Az ember teremtettségi igényei A

5 Teremtettségi alapigények Biztonság tudat, szeretettség érzése, valakihez tartozás (= függőség igénye), adottságokon belüli szabadság vágya, sajátlátás érvényesítésének igénye, harmónia igény.

6 A kés élén. Gondolatgyógyító beszélgetés az időről. B A jelen csak a múltban csíphető fülön.

7 illúzió Lehet a múltat élni a jelenben……..de illúzió! Lehet ragaszkodni a múlthoz a jövőre nézve is, nem reális de nem reális. Lehet azt gondolni, hogy a jelenben élek, „múlt-gyártással” holott „múlt-gyártással” foglalkozom. Lehet hajszolni egy általam elképzelt jövőt. „kiesik a jelen” miközben „kiesik a jelen” a kezemből. kétféle Nem lehet kétféle kapcsolatban lennem a jövővel, a jövőt kell megélnem a jelenben. kétféle jövő elképzelésem De nem lehet kétféle jövő elképzelésem sem, egyidejűleg - egy világi és egy hívői jövő - egyidejűleg!

8 Ezek a mentális énkép hasadásához, és lelki „időzavar”-hoz vezetnek.. A keresztény a jövő jelenében él.

9 A gondolattól a tettig. „A hernyócska küzdelmének” modellje, hiányfeltáró avagy a modulok hiányfeltáró illeszkedése. C

10 12% 88% Rákerül-e a mérlegre? Jött a gondolat! Segí-í-í-í-ítség!

11 GondolatMérleg Érzelem GondolatLehetséges Érzelem Érzelem Hatszáz ezredmásodperc a gondolattól a beszédig A lehetséges zöld utat ad az érzelemnek.

12 Gondolat 1 Mérleg Érzelem 1 Gondolat 2 Lehetséges 1 Érzelem 2 Érzelem 2 Gondolat 3 Lehetséges 2 Vágy 1 Vágy 1 Ha lehetséges jön ki a mérlegen, ez aktivizálja, és vággyá növeli az érzelmet.

13 GondolatMérleg Érzelem 1 GondolatLehetséges Érzelem 2 Érzelem 2 Tettrekészség Lehetséges 3 Lehetséges 3 Vágy 2 Gondolat Lehetséges 2 Vágy 1 Vágy 1 A vággyá növekedett érzelem a Gondolatot, Tettrekészséggé emeli.

14 GondolatMérleg Érzelem GondolatLehetséges Érzelem Érzelem Tettrekészség Lehetséges Lehetséges Vágy Tettrekészség Akarat Vágy Gondolat Lehetséges Vágy Vágy A Tettrekészség a Lehetségest, Akarattá fokozza. Ez készséggé válik és elővehető mindenkor.

15 GondolatMérleg Érzelem GondolatLehetséges Érzelem Érzelem Tettrekészség Lehetséges Lehetséges Vágy Tettrekészség Akarat Vágy Cél Akarat Vágy Vágy Gondolat Lehetséges Vágy Vágy Az Akarat a Tettrekészséghez, Célttalál Célt talál

16 GondolatMérleg Érzelem GondolatLehetséges Érzelem Érzelem Tettrekészség Lehetséges Lehetséges Vágy Tettrekészség Akarat Vágy Cél Akarat Vágy Vágy Cél Akarat Kedv Gondolat Lehetséges Vágy Vágy A Cél, a Vágyból, az időzítés szikrájával kedvet csinál.

17 GondolatMérleg Érzelem GondolatLehetséges Érzelem Érzelem Tettrekészség Lehetséges Lehetséges Vágy Tettrekészség Akarat Vágy Cél Akarat Vágy Vágy Cél Akarat Kedv CélTett Kedv Gondolat Lehetséges Vágy Vágy Az Kedv a célzást Tettbe fordítja.

18 Katalizátorok komfortérzet Katalizátorok: komfortérzet jutalomérzet szeretettség érzet biztonságérzet szerethetőség érzete szeretés vágya szándékok indítékok tájoló a legfőbb vonzás keresése a cél könnyűsége a cél nehézsége jó testi erőnléti állapot (sport) a cél jóváhagyottsága, nemessége, erkölcsi stabilizálódás

19 Énkép, vagy imidzs? D

20 Önmagunkat látni éppoly nehéz, éppoly nehéz, mint hátranézni mint hátranézni megfordulás nélkül.

21 Sokfélék vagyunk Sokfélék vagyunk: érzelmi alkat, különböző érzelmi alkat, - gondolkodási szintek - gondolkodási szintek - tettrekészségi szintek - tettrekészségi szintek - akaraterő - akaraterő - célok, élethelyzetek - célok, élethelyzetek

22 én központú élősködőérző, de lusta ész nélkül cselekszik harmonikus passzív szív irányíturalkodó Eljutni egy jó öndiagnózisig fél gyógyulás

23 A jó működés legnagyobb, de legelrejtettebb akadálya, az énkép torzulása.

24 I M I D Z S készítés A milyen legyek helyett, milyennek látsszam?

25 E Az énkép zavarok mélyén torz Istenkép lapul.

26 A legfontosabb kérdések: Ki vagyok? Ki az Isten? Ki nekem az Isten? Ki vagyok Istennek?

27 Milyen az ember? Milyen az Isten? - véges térben - véges időben - véges értelemben - véges hatni tudásban - állandóan változó - igazságában szeretet nélküli - szeretetében igazságtalan - végtelen térben - végtelen időben - végtelen értelemben - végtelen hatni tudásban - változhatatlan - igazságában szeretetteljes - szeretetében igazságos

28 Ki vagyok Istennek? (Az ígéretek valóságul vételének, Zsid.11:1 problémája.) Ki nekem az Isten? (A szó bizonyít, vagy a jellem?)

29 A legfontosabb kérdések sorrendje: Ki vagyok? Ki az Isten? Ki nekem az Isten? Ki vagyok Istennek? NEM FELCSERÉLHETŐ

30 Tömés vagy táplálás? F

31 Hogyan bánunk érzékszerveinkkel?

32 csak közvetett módon, Belső szerveinkre csak közvetett módon, más életjelenségeink: a lélegzés, a lélegzés, amozgás, a mozgás, és a magasabb rendű szellemi működés, gondolkodás a gondolkodás tudatos működtetésével hathatunk. a táplálkozás,

33 ÉG A GYERTYA ÉG G

34 Buci akkor boldog, amikor fülig ér a szája. Ilyenkor olyan világos a szeme, mint akinek ég a gyertyája. Amikor Buci engedelmes, akkor mindig boldog is. Boldog = =engedelmes = okos = = ég a gyertyája a gyertyája

35 nyitott szemcsukott szem világos sötétség JÓ ROSSZ A választás megtanulása a jó, meg a rossz fogalmának megértésével kezdődött

36 Az érzékszervek használatából származnak a bonyodalmak, mert az embernek eközben nem mindig ég a gyertyája. Olyankor nem okos, nem boldog, mert nem engedelmes. Amikor nem engedelmes, nem okos, és nem boldog. Amikor nem boldog, az mindig azért van mert nem engedelmes, és már nem is okos, és elaludt a gyertyája.

37 A királynak uralkodni kell a királyságon. A királyságon uralkodni kell valakinek. Vagy a felnőttek uralkodnak és akkor URALOM van. Vagy Buci uralkodik és akkor ÖNURALOM van. TEHÁT:

38 Kétféle váltója: akarat és érzelem váltó királyi jogara, és pálcája Van koronája, Mert Dávid ugyan kisfiú, de van királysága. Mindenféle háziállata van, és van egy nagyon nagy oroszlánja ketrec mögött. Bucinak van még mérlege

39 Tett, szokás elv korona jellem

40

41 A kútfúró és a vízzáró rétegek a lélekben. H

42 Tisztelet mélyén alázat. Alázat mélyén engedelmesség. Engedelmességen áttörve szeretettség tölt el. Szeretettségből az öröm felfakad. Az öröm hálát merít. A hála a bizalom korsóját tölti tele. A bizalom a biztonság ölelése.

43 Ki a mozdonyvezető? I

44 A mentális egészségünk kérdéseire a válasz, -a testi és szellemi akadályainkon túl,- 1. az énképünk +/- irányú megnagyobbodásában, 2. és lelki idő-zavarainkban van elrejtve. A megnagyobbodott ént nem kívánjuk átadni egészen. Kisebbségi érzéssel küszködve, a magunk vonzás körének csapdájába esve, nem is tudjuk.

45 Az időzavarod nem igazán az, hogy elfogy az időd! Hanem, ha jelenben múltat élsz meg, vagy a múltad kihat a jövődre! Mentális egészségünk a hit általi megigazulásunk állapotát is megmutatja. Mentális egészségünk attól függ, hogy ki a mozdonyvezető?

46 Jézus Én vagy

47 Égig érő lajtorja J

48 A tékozló fiú létrája 1.dianoia 2.nousz 3. noéó 4. noéma 5.metanoia 7. befogadás 8.átöltöztetés 9. otthonélés vállalása 6.elindulás haza indíték csere értelme megvilágosodik gondolkodni kezd gondolat jön tudatosan vállalja

49 Ézsau lejtője 1.Megtűrés kívül 2.Nem idegenkedés 3.megszokás 4.gondolati alkalom 5.megtűrés belül 6.A szív teljességéből szóló száj 7.cselekvés 8. szokás 9.Elv-váltás 10.Gonoszságban gyönyörködő dianoia.

50 Mivel a prevenció ELŐBBRE VALÓ, a gyógyításnál, ennek jegyében reménykedem, hogy játékos modelljeim megtetszettek önöknek. A játék derűt ad, építi a harmóniát,a játékos önfelismerés a gyógyulás útja. rozsamuseum.hu

51 Buci leltára A gondo- lattól a tettig VÉGE rozsa museum.hu

52 A beszéd, a gondolat első tetté válása. A gondolat első múltideje, s mint ilyen, sorsunkat eldönthető, pillanatnyi állapotról ad számot. A gondolat bizonyos pillanatnyi tudatállapot terméke. Ezért jó diagnoszta és időben megszólal. Figyeljünk fel rá! ‘ A beszéd, ha nem a mérleg által vezérelt, lehet: n nn nem szándékos, csak helyzetjelző, m érleget mellőző, laza, i midzs építésre használt, de mindenképpen é éé én-tudat módosító lesz.


Letölteni ppt "Az ekkléziogén neurózis és a szuicid veszélyeztetettség közös gyökereinek felismertetése játékos önismereti modellekkel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések