Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173. OM 035237.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173. OM 035237."— Előadás másolata:

1 Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173. OM 035237

2 A Zrínyi Miklós Gimnázium megközelítése •85-ös autóbusszal az Örs Vezér tere felől (Lavotta utcai megálló), valamint a Kőbánya-Kispest metróállomástól (Mádi utcai megálló), ez utóbbitól a 68-as autóbusszal is el lehet jutni hozzánk (Szövőszék utcai megálló). A Liget tér felől a a 117-es és 185-ös autóbusszal, és villamossal (28-as) a Blaha Lujza tér felől a 28-as és 37-es villamossal (Sibrik Miklós úti megálló), a Népstadiontól pedig a 95-ös busszal vagyunk megközelíthetőek.

3 Induló osztályaink 9. A ÁLTALÁNOS (32 fő): Emelt angol oktatással általános tantervi osztályunk számára az egyik idegen nyelv kötelezően az angol (emelt óraszámban), a második idegen nyelv kötelezően a német. Az itt tanuló diákok a központilag előírt gimnáziumi tantervet teljesítik. Cél: Lehetőséget biztosítani azoknak a tanulóknak, akik jelenleg nem érzik magukhoz közelállónak egyik induló specializációt sem.

4 INFORMATIKA SPECIALIZÁCIÓ (16fő): Cél: képzési lehetőséget biztosítani a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak. Felhasználói és programozói ismeretek tanulása emelt óraszámban. Matematikai-logikai műveletek terén magasabb elvárások. Nyelvoktatás: első nyelv az angol, második nyelv választható (német, spanyol, olasz, latin, elegendő jelentkező esetén az orosz) KÖZBIZTONSÁGI SPECIALIZÁCIÓ (16 fő): Cél: képzési lehetőséget biztosítani a rendőri pálya iránt érdeklődő tanulók számára; pályaorientáció; ismerkedés az állam fegyveres szerveinek tevékenységével A képzés a BRFK-val kötött együttműködési megállapodás alapján zajlik. Az általános gimnáziumi tanterv mellett önvédelmi sportot, valamint jogi és rendvédelmi ismereteket tanulnak a felvételt nyert tanulók (a belügyi-rendvédelmi ismeretek tantárgy a Rendészeti Főiskolán felvételi tárgy). Nyelvoktatás: első nyelv az angol, második nyelv választható (német, spanyol, olasz, latin, elegendő jelentkező esetén az orosz) Induló osztályaink 9. B

5 IDEGENFORGALMI SPECIALIZÁCIÓ (32 fő) Cél: Az idegenforgalmi terület felé vonzódó tanulók számára képzési lehetőség biztosítása, pályaorientáció; idegenforgalmi főiskolák, felsőoktatási képzések irányába való jelentkezés eredményességének segítése. A tanulók az első két évfolyamon általános tantervi órák mellett idegenforgalmi földrajzot és művelődéstörténetet is tanulnak. A 11. évfolyamtól utazás és turizmus tantárgyat tanulhatnak, majd ebből a tantárgyból akkreditált érettségi vizsgát tehetnek gimnáziumunkban. Az egyik idegen nyelvet (angol vagy német) emelt óraszámban tanulják. Nyelvoktatás (két csoport) 1.csoport: első nyelvként angol, második nyelv választható (német, spanyol, olasz, latin, elegendő jelentkező esetén az orosz) 2. csoport: első nyelvként német, második nyelv választható (angol, spanyol, olasz, latin, elegendő jelentkező esetén az orosz) Induló osztályaink 9. C

6 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ - angol nyelvi specializáció (32 fő) Cél: az angol nyelv magas szintű elsajátítása, az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. A tanulók ötéves képzésben vesznek részt. Az első tanévben heti 12 órában tanulnak angol nyelvet, emellett informatika (4 óra), tanulásmódszertan-önismeret (2,5 óra ELTE Pedagógiai tanszék segítségével kidolgozott program), egészséges életmód (4 óra), demokratikus állampolgárságra nevelés (1 óra), nyilvános beszéd (1 óra), latin (2 óra – amely az általános nyelvi alapozást segíti) valamint az alapkészségeket igénylő tárgyakból (magyar, matematika) szintentartó, elmélyítő foglalkozásokon vesznek részt. Az előkészítő évfolyam teljesítése után a tanulók az angol nyelvet továbbra is emelt óraszámban tanulják, mellette folytathatják a latint, vagy helyette újabb nyelvet választanak, és általános tantervi képzésben részesülnek. Nyelvoktatás (két csoport előképzettség szerint kezdő, vagy haladó). Az előkészítő évfolyam elvégzése után első nyelvként angol, második nyelv választható (német, spanyol, olasz, latin, elegendő jelentkező esetén az orosz) Induló osztályaink 9. D

7 A felvétel módja Felvételi vizsgát nem tartunk! A felvételnél 5-6-7. év végi, 8-os félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, fizika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe (ötös érdemjegy 5 pont). Fizika tantárgy esetében max. 3 évfolyam jegyei állnak rendelkezésre. Amennyiben csak két évig tanulta a tárgyat a jelentkező tanuló, akkor a harmadik jegy a másik két jegy átlagából képződik (pl. 5 és 3 esetén 4; 5 és 4 esetén 5 stb.) Az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében a nyelvi előkészítő tagozatra jelentkező tanulók közül, akik legalább 80 pontot értek el 32 főt sorsolással választunk ki, míg a többi tanulót pontszám alapján sorrendbe állítjuk. Amennyiben egy tanuló szerencsés- nek bizonyult a sorsoláson, de nem a mi iskolánkba nyert felvételt (pl. első helyen egy másik iskolát jelölt meg és oda felvették), lekerül a listáról és a pontszámrangsorban következő előrelép.

8 NYÍLT NAP •2009. november 4-én, 5-én 9-től 13 óráig •A diákok részére tanórák látogatása •Szülőknek igazgatói tájékoztató

9 Előkészítő Az iskola iránt érdeklődő tanulók számára előkészítő foglalkozásokat indítunk 2009. november 9-ei héttől, kedden és csütörtökön 15 órától magyar és matematika tantárgyakból. A foglalkozások 15 órától kezdőd- nek, mindkét tárgyból heti egy alkalommal, időtartamuk: 60 perc. Díja: tantárgyanként összesen 5.000 Ft. Jelentkezni november 4-től 9-ig 8-tól 15 óráig lehet a gimnázium gazda- sági irodájában.

10 Az iskolában folyó tanulmányi munkáról •Szaktanári ellátottság 100%-os •Tanórai órák keretében valósul meg a középszintű érettségire való felkészítés •Emelt szintű érettségire való felkészítés (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, spanyol nyelv, olasz nyelv, földünk és környezetünk, informatika) 8 jelentkező tanuló esetén bármely tanított tantárgyból

11 Az iskolában folyó tanulmányi munkáról •Szakkörök (igény szerint) •Énekkar •Népdalkör •Musical stúdió •Tantárgyi versenyek •Felszereltség (Tornaterem, Digitális zsúrkocsik, WI-FI, 2 számítástechnika terem P IV-es gépekkel és TFT monitorokkal, egyéb szaktermek, könyvtár)

12 Tanórán kívüli tevékenységek •DÖK (Diákközgyűlés, diákprogramok) •Zrínyis hét (Diákigazgató választás, Ki-Mit-Tud, vers- és prózamondó verseny, nyelvi délután, „Az Én kísérletem”, Tanár Oscar, tanár-diák meccsek stb.) •Sport (fiú és lány foci, fiú lány kosárlabda, röplabda, floorball, asztalitenisz, konditerem, természetjáró kör) •Tematikus napok (pl. Köztünk szólva, Drogprevenciós nap, 70-es évek, Egészségnap, Sportnap) •Ünnepségek, projektnapok •Szalagavató •Kulturális rendezvények (zenei klubdélutánok, egyéb előadások)

13 Tanórán kívüli tevékenységek •Tanfolyamok (igények szerint) •Nemzetközi programok (csereprogramok: Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország (angol nyelvterület folyamatban ), testvériskolai programok - Szlovákia, Svédország, •Sítábor •Gólyatábor, gólyanap •Irodalmi színpad •Iskolarádió •CIKK Egyesület

14 Egyéb szolgáltatások •Honlap (www.zmg.hu) •Jogosítványszerzés lehetősége •ECDL •A programjaink rögzítése DVD formátumban •Internet, fénymásolási lehetőség •Külföldi programok a nyelvtanulás segítésére (Spanyolország, Alpesi erdei iskola) •Sportlétesítmények használata •Menza (A,B menü) •Büfé •Iskolapszichológus •A CIKK Egyesület programjai •Zrínyi Ösztöndíj

15 Érettségi után •Egyre jobb eredmények az emelt szintű vizsgákon •A tanulók nagy része a felsőoktatási intézményekben tanul tovább

16 Az iskola jövője •Népszerű intézmény (tavalyi év jelentkezési lapok száma: 1700; kb. 1000 fő) •Főváros Önkormányzat közoktatási fejlesztési tervében hosszútávú felújítási, fejlesztési programban érintett intézményünk

17 www.zmg.hu

18


Letölteni ppt "Zrínyi Miklós Gimnázium 1108 Budapest, Mádi u. 173. OM 035237."

Hasonló előadás


Google Hirdetések