Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klebelsbergi népiskolák a letenyei járásban Bedő Ildikó Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klebelsbergi népiskolák a letenyei járásban Bedő Ildikó Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye."— Előadás másolata:

1 Klebelsbergi népiskolák a letenyei járásban Bedő Ildikó Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye

2 Vázlat  A „kultuszminiszter” Klebelsberg Kunó  A 20-as évek kulturális reformja  A klebelsbergi népiskola- építő program megvalósulása a Letenyei járásban

3 gróf Klebelsberg Kunó  politikus, miniszter, a hazai kultúr- és tudománypolitika kiemelkedő alakja  1875. november 13. Magyarpécska  1932. október 12. Budapest  Budapest, Berlin, München és Párizs jogi tanulmányok  1922 - 1931 vallás- és közoktatásügyi miniszter „… Neki köszönhetem, hogy Magyarországon vagyok, az Ő lelkének nagysága hozott vissza.” (Szentgyörgyi Albert) „ Élete vigasztalás volt a népnek, bátorítás egy elgázolt nemzetnek.” (Glattfelder Gyula Szeged- Csanádi püspök)

4 Reformpolitika  Kulturális, oktatási, tudományos decentralizáció.  Minőség, konzervatív modernizáció, komplexitás.  Infrastruktúra fejlesztése.  Tudománypolitika - a tudományos intézményrendszer kiépülése.  Tihanyi Biológiai Intézet, Svábhegyi Csillagvizsgáló, egyetemek, klinikák, stb.  Collégium Hungaricumok és a magyar intézetek létrehozása.  Kultúrdiplomácia.

5 Oktatáspolitikai reform  Óvodák  Alsófok  népiskolák  polgári iskolák  Középfok  gimnázium  reálgimnázium  reáliskola  Felsőfok  tanárképzés reformja  magyar „Heidelberg”, magyar „Göttinga”

6 Népművelés, felnőttoktatás  segítse pótolni az elemi iskola hiányát,  széles néptömegek bevonása,  népművelési tanfolyamok,  színjátszókörök, dalegyletek, olvasókörök stb.  rádió, vetítőgép, gramofon,  népkönyvtár,  népfőiskolák.

7 Testnevelés és sport  Iskolarendszerű testnevelés  KISOSZ  heti három testnevelés óra  testnevelő tanári képzés  Magyar Királyi Testnevelési Főiskola  Elitképzés – a nemzetközi sportversenyekre való felkészülés támogatása.  Iskolán kívüli testnevelés, vidéki sportélet:  Tömegsport  leventemozgalom  falusi sportpályák kiépítése  sport egyesületek (falu, város, cégek stb.)  minden ezer főnél több embert foglalkoztató üzemnek sporttelepet kellett létrehoznia

8 Népiskola- építési program (1926. évi VII. tc.)  A mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák építéséről és fenntartásáról.  13 §Záradék: Bp. székesfővárosra nem vonatkozik.  Az országot 5 km sugarú körökre osztották.  3 év- 5000 „objektum” (tanterem és lakás).  Népiskola állítási kötelezettség.  Országos Népiskola Építési Alap.  Államsegély, kedvezményes kölcsön.  Iskolák helyi viszonyokra adaptálása:  differenciáltság és sokszínűség (fenntartásban, felekezetben, nemzetiségben)  építési költségek viselése, fenntartási kötelezettség  Típustervek, téglafal, vörösfenyő padlózat, hatalmas ablakok és palatető.  Többfunkciós épületek.  Háromszobás tanítói lakás, téglából épített udvari melléképületek.

9 A Trianon utáni Letenyei járás

10 Oktatási helyzetfelmérés 1925.  Az elemi iskola 6. osztályát elvégzettek arányát tekintve Zala megye a dunántúli megyék között a legutolsó.  Zala vármegye községeiben  a tankötelesek száma: 45 332 fő  elhelyezésükre 693 tanterem -1 tanteremre 65 tanuló  Az országban 436 iskolátlan település, ebből 86 Zala megyében, 7 a Letenyei járásban.  Az analfabéták aránya  országosan 15,2%,  Zala megyében 16,7%  Letenyei járásban 25,7%.

11 A klebelsbergi program Zalában Zala vármegye: 11 járás, két megyei város:  162 tanterem és 86 lakás épült  Zala vármegye a megépített tantermek számát tekintve az országban a 6. helyen állt

12 A Letenyei járás 1927- 1930.  A járás 31 településéből  19 községben  36 tanterem  20 tanítói lakás épült  ebből 16 községben új iskola, ezek közül 7 iskolátlan falu volt  Az összes zalai „objektum” 22 %-a itt épül.

13 Statisztika TANTEREM LAKÁS  Alsószemenye (új)11  Báza (új)11  Borsfa (új)11  Csörnyeföld21  Dobri (új)11  Kerkaszentkirály (új)22  Kiscsehi (új)11  Lasztonya (új)11  Letenye (új)80  Maróc (új)11  Murarátka (új)21  Petrivente (új)21  Pola (új)32  Semjénháza (új)21  Szentliszló10  Szentmargitfalva11  Tótszerdahely (új)42  Valkonya (új)11  Zajk(új)11

14 A Zalai Közlöny tudósításai az iskolaépítésekről 1926. június  Csörnyeföld (120 millió segély és 100 millió kölcsön)  Petrivente (208 millió segély és 40 millió kölcsön);  Semjénháza (280 millió segély és 40 millió kölcsön);  Valkonya (200 millió segély és 50 millió kölcsön);  Zajk (220millió segély és 40 millió kölcsön).

15 1927. november 14. iskolaavatások  Gróf Klebelsberg Kunó a Letenyei járásba, Polára érkezik, hogy felavassa a járás 16 új iskoláját.  „Talán csak Szabolcs megyében és a kecskeméti tanyákon volt nagyobb a baj, mint itt Zalában.”  „Csak a művelt ember lehet igazán szabad, csak művelt népre hozhat áldást a politikai szabadság.”

16 Ünnep a zalai végeken Délután felszentelték Letenyén az I. világháborús hősök emlékművét. Az ünnepség után 100 fős bankettet adtak, amelyen részt vettek az iskolák tanítói is.

17 A zajki tanító feljegyzése  „… a járásban újonnan épült 16 iskolát Letenyén november havában áldják meg, mely ünnepségen a Miniszter Úr, gróf Klebelsberg Kunó is részt vesz, az utána megtartott banketten elbeszélget a tanítókkal.”

18 A letenyei iskola építése  1928. július 3. és 1928. augusztus 1. – Zalai Közlöny  Három pályázó közül Kalmár Zoltán terveit fogadják el (az alagsorban készül nagy előadó terem, tornaterem, az emeleten igazgatói tanácsterem is).

19 A letenyei iskola építése 1929. szeptember 25.  Csak az első osztályos tanulók (80 fő) tudták megkezdeni a tanulást az új iskolában.  A többiek a „rozoga” templom mögötti iskolában tanulnak.

20 Pola kulturális élete Zalai Közlöny: 1928.április 25. 1928. szeptember 5.

21 Múlt…, jelen. Jövő? Pola (Becsehely) Semjénháza Letenye

22 Petrivente – teleház, imaház Murarátka – turistaház Valkonya – Rockenbauer turistaház Kiscsehi –imaház, idősek klubja

23 Tótszerdahely – orvosi rendelő Csörnyeföld – közösségi ház Szentmargitfalva – művelődési ház, önkormányzat helyiségei Szentliszló – művelődési ház

24 Alsószemenye (Muraszemenye) Zajk Kerkaszentkirály Borsfa

25 Dobri Báza Lasztonya Maróc

26 „… tetőtől talpig europereknek kell lennünk, hiszen Európa közepén élünk.” „Eszmények nélkül nem lehet élni: illúziókban nem szabad élni.” „Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermekeket akarok.” „..a magyar nemzet nem elég gazdag ahhoz, hogy egyetlen egy komoly tehetséget is elkallódni hagyjon.” Klebelsbergi üzenetek

27 Felhasznált irodalom: • 1926. évi VII. törvénycikk a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról • Ezerszínű világ, szerk. : Kéri Katalin: Vukicsné Soós Rita: A Zalai tanügy fejlődése a Klebelsbergi érában • www.dfmk.hu/adatbázis Zalai Közlöny: 1920-1932 • Pukánszky-Németh: Neveléstörténetwww.dfmk.hu/adatbázis Köszönöm a figyelmet! andrassy_suli@freemail.sulinet.hu http://altalanosiskola.letenye.com


Letölteni ppt "Klebelsbergi népiskolák a letenyei járásban Bedő Ildikó Andrássy Gyula Általános Iskola Letenye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések