Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A siker kulcsa: egészség az iskolában Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. Országos Gerincgyógyászati Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A siker kulcsa: egészség az iskolában Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. Országos Gerincgyógyászati Központ."— Előadás másolata:

1 A siker kulcsa: egészség az iskolában Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. Országos Gerincgyógyászati Központ

2 A gyermekek egészségét veszélyeztető főbb tényezők  Érzelmi- és jellem-nevelés súlyos hiánya az értelmi nevelés egyoldalú túltengésével  Passzív időtöltés túltengése, információ- özön passzív befogadása  Stressz-terhelés a stressz-feldolgozás segítése nélkül  Családi életre, gyermekáldás fogadására nevelés súlyos hiánya  Mozgásszegény, ülő életmód eluralkodása  Helytelen táplálkozás divattá válása

3 Bizonyítékok a hatékony iskolai egészségfejlesztésre  Egészséges Iskolák Európai Hálózata 1991- 2002: intézményesítés szükséges  Symons C. et al: Journal of School Health, 1997; 67:6, 220-227  „Egész-ség” iskolaprogram (Pécs, Meleg Csilla)  Barkóczi Ilona, Pléh Csaba kontrollált vizsgálata a Kodály módszerről, 1977  „KOMA-pályázat” a mindennapi testnevelésre, 2001 és 2003  WHO Európai Iroda kiadványa, 2006

4 Stratégiai ajánlások az iskolai egészségfejlesztésre  WHO 57. Közgyűlésének határozata a táplálkozásról, testmozgásról és egészségről szóló stratégia elfogadásáról, 2004. május 22.  European Heart Health Initiative, 2001, Brüsszel: Gyermekek és fiatalok testmozgásának fontossága  WHO Európai Régió, 2005: Gyermekek és fiatalok egészséges fejlődésének stratégiája  EU „zöld könyvek”, EU-platform, TÉT Platform (2005)  WHO Európai Régió: Child and Adolescent Health Strategy (2003) : átfogó iskolai egészségfejlesztés

5 Az iskola fő feladatai a gyermekek egészsége érdekében  Egészségtan, egészségfejlesztés hatékony oktatása (ismeretek nélkül még védtelenebb)  A tanítottak gyakorlati megvalósítása az iskola mindennapi életében: –Egészséges(ebb) táplálkozás az iskolában is –Mindennapi egészségfejlesztő testedzés minden gyermeknek (a nem-fertőző krónikus betegségek elleni hatékony védelem, beleértve a lelki egészséget és a jellemnevelést is – Szent-Györgyi) –Személyiségfejlesztés (érett személyiséggé válás, vagyis a lelki egészség elősegítése, védelem a kor civilizációs ártalmai ellen)

6 Nemzeti Népegészségügyi Program  1066/2001 (VI.10.) kormányhatározat: –„Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” elfogadása, Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság létrehozása  ez a tárcák együttműködésének szerve  46/2003 (IV.7.) országgyűlési határozat: –Nemzeti Népegészségügyi Program elfogadása (az előzőnek folytatása)  a kormány beszámolási kötelezettsége

7 Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság (2003):  2003. május 22. határozat: iskolai egészségfejlesztési normatíva tervezése  2003. november 11.: Belügyminisztérium 4 kistérséget megjelöl a normatíva bevezetésére

8 Egészségfejlesztési normatíva szakmai tartalma - Egészséges táplálkozás az iskolában - Minden gyermeknek minden nap egészségfejlesztő testedzés - Személyiségfejlesztés (érett, autonóm személyiség kialakulása) - Egészségfejlesztési ismeretek hatékony (=bensővé váló) oktatása

9 Egészséges táplálkozás Étterem, büfé): Szakmai ajánlások szerint(www.oeti.hu )www.oeti.hu A helyi termelés és helyi fogyasztás összekapcsolásával –WHO Európai Régió ajánlása 2001: www.who.dk/document/e72949.pdf www.who.dk/document/e72949.pdf

10 A helyi termelés és helyi fogyasztás összekapcsolásának népegészségügyi hatásai - egészségesebb táplálkozás (mivel friss, kevesebb tartósítószert tartalmazó élelmiszert nyújt) - környezetvédelem (kevesebb tartósítószer + az áru utaztatásának kihagyása miatt kevesebb üzemanyag használata, kisebb környezetszennyezés) - a lelki egészség elősegítése (a település tagjai közösséggé válhatnak, egymással bizalmi kapcsolatot alakíthatnak ki) - munkahely-teremtés (a helyi termelők termékeire helyben jelentkező igény a termelők munkáját megtartja, a helyi termékek helyi feldolgozása, a feldolgozás csoportokba tömörült végzése esetén mindez hatványozottan).

11 Mindennapi egészségfejlesztő testedzés Mindennapi testedzés hatásai az orvostudomány bizonyított tényei alapján: –keringési rendszer betegségei (szívinfarktus, magas vérnyomás, agyvérzés) –daganatos betegségek (pl. vastagbél) –túlsúly és elhízás (lakosság 60 %-a!), társuló betegségek –gerinc porckopása és a csontok mészhiánya –lelki egészség – stressz-tűrés, stressz-feldolgozás, javuló kapcsolatok társakkal, tanárokkal, szülőkkel, jobb tanulmányi eredmény

12 Mindennapi egészségfejlesztő testedzés Mindennapi egészségfejlesztő testedzés egészségfejlesztési kritériumai: –minden nap minden tanuló részt vesz benne –minden alkalommal megfelelő keringési- és légzőrendszeri terhelés –minden alkalommal siker- és örömélmény –megfelelő mozgás az eltérő testi adottságú gyermekeknek is –minden testnevelés órán gimnasztika, benne megfelelő tartásjavító torna és légzőtorna –tánc (néptánc és társastánc) –életmód sportok elsajátítása, diáksport –értékelés módja a részvételre serkent

13 Személyiségfejlesztés Cél az érett, autonóm személyiség elérése: - a közös normákat betartja (=bizalom a társakban, hogy ők is betartják) - önálló véleményalkotásra képes - árnyalt gondolkozásra képes - felismeri, hogy a közérdek szolgálata saját érdekét is szolgálja A túlnyomóan érett személyiségekből álló társadalom gazdaságilag sikeres, a szív- és érrendszeri betegségek és a depresszió kevésbé tömeges. Magyarország ma: „anomiás” társadalom: az éretlen személyiségek vannak túl nagy számban: normákat nem tartják be, tarol a szív- és érrendszeri betegség és a depresszió.

14 Személyiségfejlesztés 2 eszköz az iskolában: - Személyközpontú pedagógiai módszerek -Teljes tantestület részvételével - Művészetek (ének, tánc, mese, rajz, népi rítusjátékok és szabadtéri népi játékok) -Bármilyen szaktanár óráján - lazító, figyelemjavító, lelki gubancokat oldó, a két agyfélteke harmonikus együttműködését javító, összességében a tanulási eredményességet javító

15 Egészségfejlesztési ismeretek hatékony oktatása A bensővé válást elősegítő módszerek. Témakörök többek között: –Környezetvédelem –Fogyasztóvédelem –Médiatudatosság –Önismeret –Családi életre nevelés –Az érett személyiség, normák betartása –A férfi és a nő szerepe

16 Megvalósítás módja:  Szakmai ellenőrzés elengedhetetlen  Az egész tantestületnek feladatot jelent  Felkészülési tanév  A szülők bevonása alapfeltétel  Az iskolaegészségügy együttműködése  Civil szervezetek  Fokozatos elterjesztés az iskolák önkéntes vállalkozása mentén  Kp. költségvetésben forrás biztosítása

17 Felkészülési tanév feladatai  Megadott pedagógus továbbképző programok elvégzése –testnevelési továbbképzések (30 órás gerinctorna és 60 órás általános) –60+30 órás: személyközpontú pedagógiai módszerek és a művészetek, játékok személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazása (zene, mese, rajz, tánc, népi rítus és játékok) –mentálhigiénés alaptanfolyam (30 órás) –egészségfejlesztési ismeretek hatékony oktatása  „Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok részére.” Medicina, Budapest, 2006.

18 Az elindítás lehetséges útja a jelen helyzetben  Központi költségvetés 2003 óta nem tervezett forrást  EU források: TÁMOP 6.1.2. – egészségre nevelő életmódprogramok –Ennek részeként teljeskörű iskolai egészségfejlesztési programok megvalósítása  www.nfu.hu TÁMOP 6. prioritás akcióterve www.nfu.hu  Pályázat beadása: 2009. okt. 15- 2010. március 1.  26 iskola pályázott  NKE és szakmai partnerei: szakértői háttér

19 II. rész következik

20 Művészetek szerepe a személyiség fejlődésében és az oktatás hatékonyságának növelésében  Miért épp a művészetek? –1000 oka van, pl. már a régi görögök is tudták  Mindannyiunknak vannak idevágó élményei  Fő tudományos indok: az agykutatás eredményei

21 Az agyféltekék harmóniája  Bal („domináns”) agyfélteke: –a beszéd mondásának és értésének központja –a logikus, racionális, analitikus és absztrakt gondolkodás –az idő és a ritmus érzékelése.

22 Az agyféltekék harmóniája  A jobb agyfélteke: –„néma”, a beszéd mondásához kevés köze van, azonban a beszéd érzelmi felhangjait ez érzékeli. –felismeri a látottakat –térlátás –a zene érzékelése –szintetikus gondolkodás –kreativitás –képzelőerő –ösztönösebb, irracionálisabb, őszintébb, az érzelmek sokszínűségéért ez a félteke a felelős –„időtlen”, időt nem érzékel –humora csak a jobb féltekének van.

23 A szokásos iskolai működés melyik féltekét fejleszti? Olvasás, írás, számolás, szövegek, képletek megtanulása és visszamondása, matematika, természettudományok Elvárt teljesítmény nyújtása az időben Mindez – a BAL félteke működése  Aki ezekre nem képes, az sikertelen az iskolában  Aki tartósan siker nélkül marad, pótcselekvésbe menekül: –Viselkedési problémák, majd az egészséget romboló magatartás- formák  Ez már ördögi kör – a gyerek eredménytelensége, peremre sodródása, lemorzsolódása lesz a vége – a társadalom hasznos tagja így már kevéssé lehet.

24 Kínálkozó megoldás:  Adjunk sikerélményt az olyan gyermekeknek is, akik az elméleti tanulmányokban nem tudnak még sikeresek lenni  Mindenki tudja, mivel adhatunk sikerélményt: –Játék, sport, éneklés, tánc, rajz, mesemondás, stb.

25 Mik ezek a módszerek?  Összefoglalóan: művészetek  Ezek éppen a jobb féltekés működést igénylik  Ezért a bal féltekés működésben még nem sikeres gyermekek is sikeresek tudnak lenni a művészetekben  Alapvető azonban: nem teljesítményre kell törekedni! Akkor mire? ÁTÉLT ÉLMÉNYRE, SAJÁT TEVÉKENYSÉGRE.

26 De nincs idő a művészetekre…  Nem baj, akkor ehhez alkalmazkodva keressünk megoldást mégis: van ehhez kreativitásunk?  Vajon mi harmonikusan használjuk-e a két féltekénket? Ha igen, akkor könnyebben rájövünk, hogy mi hogyan oldhatjuk meg ezt a nehézséget.

27 Néhány megdöbbentő adat a művészetek alkalmazásának hatásáról  Barkóczi és Pléh (1977)  Barkóczi (1990)  Sulyán (2003)  Laczó (2002) –Kokas (1972) –Vitányi (1972) –Mérei –Gordon  Knappek és Bastian –Spychinger

28 Következtetés:  Ha az iskola szinte kizárólag a bal agyféltekét fejleszti, akkor éppen ő gátolja az agy eredményes, hatékony működését – és gerjeszt egyúttal a lelki egészséget károsan érintő folyamatokat.  Legyen inkább ének, mese, tánc, rajz, sport- és népi rítusjáték –bármelyik tanórán –napköziben –iskolai közösségi életben

29 Lehetséges ez? Igen…

30 Művészetek szerepe a személyiség fejlődésében és az oktatás hatékonyságának növelésében: „A lelki egészség és a személyiségfejlesztés elősegítése az iskolában II. - Az egészséges személyiségfejlődésnek, az oktatás hatékonyságának és az iskolai közösség fejlesztésnek elősegítése a művészetek és a játék alkalmazásával” (30 órás)  Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Továbbképző Intézet  Alapítási engedély szám: OKM-3/28/2006  Indítási engedély szám: OKM-2/190/2007

31 … a tantestület bármelyik érdeklődő tagjának  Éneklés, zenélés – 4 óra („Kulcs a muzsikához” alapján)  Mesemondás – 4 óra  Népi eszközös sportjátékok szabadban vagy teremben – 8 óra  Belső látást előhívó rajzmódszer – 9 óra  Népi rítusjátékok megszervezése a mai iskolában – 5 óra (Pécsi Gyermekotthon)  KIVÉTEL A TÁNC: ehhez táncpedagógus kell

32 Hogyan vesz részt ebben az egész iskola?  Mindenki tudjon róla, miért fogja ezeket alkalmazni a tantestület néhány tagja (így segíteni tudják a hatást, nem pedig kioltani)  A népi rítusjáték szervezésében mindenkinek feladatot kell majd találni: minden pedagógusnak és minden gyereknek  A gyerekek által szívesen végzett tevékenységeket az iskola bizonyára be akarja mutatni a szülőknek – ez megint egész iskolát érintő program.

33 A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a hatékonyságot:  tanulási eredményesség javítása  iskolai lemorzsolódás csökkenése  társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése  dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószerfogyasztás elsődleges megelőzése  bűnmegelőzés  társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal  önismeret és önbizalom javulása  alkalmazkodókészség, stresszkezelés, problémamegoldás javulása  érett, autonóm személyiség kialakulása  krónikus, nem fertőző megbetegedések elsődleges megelőzése (szív- és érrendszeri betegségek, lelki betegségek, mozgásszervi betegségek, elhízás)  társadalmi tőke növelése.

34 Sok sikert!


Letölteni ppt "A siker kulcsa: egészség az iskolában Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. Országos Gerincgyógyászati Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések