Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z E GY /M ÁSÉRT PROGRAMSOROZAT. NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z E GY /M ÁSÉRT PROGRAMSOROZAT. NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok."— Előadás másolata:

1 A Z E GY /M ÁSÉRT PROGRAMSOROZAT

2 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A PROGRAM CÉLJA, KONCEPCIÓJA Leendő szakemberek és gyakorló szakemberek lehetőségeinek bővítése Valós helyzetkép felvázolása A fogyatékosság még teljesebb elfogadása Szakemberek véleményének tolmácsolása Közös tevékenységek, gyakorlatorientált formában

3 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F EJLESZTÉSEK ELMÉLETI MEGVALÓSÍTÁSA Kognitív képességek  figyelem  megfigyelőképesség  érzékelés-észlelés  emlékezet  gondolkodási funkciók Feltérképezés, mérés Fejlesztési célok meghatározása Fejlesztés megvalósítása

4 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Motorikus képességek  Nagymozgások  Finommozgás  Lateralitás  Egyensúly Mérés, feltérképezés Fejlesztés céljának meghatározása Fejlesztés

5 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Szociális kompetencia  Életkori és a fogyatékossághoz kapcsolható sajátosságok, elvárások meghatározás  Szociális érettség megfigyelése HKI (értelmileg akadályozott tanulók) DIFER (tanulásban akadályozott tanulók)  Elérendő célok életkornak megfelelően  Fejlesztés lehetőségei

6 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében S ZABADIDŐ ÉS SPORT Lehetőségek az iskolában és az iskolán kívül Helyzetelemzések Hasznos időtöltés A gyermekek lehetőségeinek felmérése Sportolási lehetőségek tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára

7 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA Kooperáció Kreativitás Életszerűség Hasznosság Felhasználhatóság

8 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

9 S ZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

10 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F OGALOM Szegál Borisz szerint a szociális kompetencia (social skills) társas viselkedés, az emberek, közösségek közötti viszonyok, kapcsolatok, a szociális viselkedésben megnyilvánuló szociális kölcsönhatások. A szociális kölcsönhatást az aktuális szociális helyzet, a szociális értékrend és a szociális képességek határozzák meg.

11 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F OGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁJÁNAK MÉRÉSE Tanulásban akadályozott tanulók  DIFER (ebben az esetben magasabb évfolyamokon is használható Értelmileg akadályozott tanulók  HKI  Vineland

12 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében „A szociális kompetencia működését az egyéni szociális értékrend és a szociális képességrendszer szabályozza. A világtudat, az éntudat, a viselkedés a szociális kompetencia működésének eredőjeként valósul meg. Az egyéni tudat és a szociális kompetencia fejlettsége a spontán és szándékos szocializációtól, a neveléstől függ. A nevelés központi feladatai közé tartozik az egyéni tudat és a szociális kompetencia fejlődésének segítése.”

13 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA VIZSGÁLHATÓ KOMPONENSEI, PÉLDÁUL AZ OSZTÁLYFŐNÖK MEGÍTÉLÉSÉHEZ FELHASZNÁLHATÓ SZEMPONTOK EGY - EGY GYEREK ESETÉBEN A KÖVETKEZŐK LEHETNEK : Személyközi viselkedés:  konfliktuskezelés,  figyelemfelkeltés,  üdvözlés,  segítés másokon,  viselkedés társalgás közben,  viselkedés szervezett játék közben,  pozitív attitűdök mások iránt. Önmagával szembeni viselkedés:  következmények vállalása,  etikus viselkedés,  érzelmek kifejezése,  pozitív énattitűd,  felelősség.

14 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Feladattal kapcsolatos viselkedés:  verbális kommunikáció feladatvégzés során,  figyelés feladatvégzés közben,  osztálytermi kommunikáció,  csoporton belüli aktivitás,  mások előtti szereplés vállalása. Környezeti viselkedés:  környezet megóvása,  étkezési viselkedés,  közlekedés (Zsolnai–Józsa 2003).

15 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F EJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TANÓRÁN Lehetőség feladatvállalásra Kompetenciaérzet kialakítása személyre szabott feladatokkal, melyek sikerélményt adnak Felelősségvállalás Egyéni és csoportos feladatmegoldás Szituációs gyakorlatok Dramatizálás

16 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F EJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK TANÓRÁN KÍVÜL Közlekedés megtapasztalása Tanulmányi séták, kirándulás Színházlátogatás Múzeumlátogatás Kulturális tevékenységek Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok Stb.

17 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

18 S PORT ÉS SZABADIŐSZERVEZÉS Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók

19 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében S PORT Tanulásban akadályozott tanulók - mozgásjellemzők - fizikai adottságok - a testmozgás jelentősége - a mozgás hosszútávú hatása Értelmileg akadályozott tanulók - mozgás - testi adottságok - sajátosságok a fogyatékosság eredményeként - szabálytudat, szabálytartás?

20 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Atlétika Úszás Labdajátékok Küzdősport?

21 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében S ZABADIDŐ - SZERVEZÉS Iskolán kívüli tevékenység Élményszerzés Hasznos kikapcsolódás Közösségi szellem erősítése Pedagógiai jelenlét

22 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében K ÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Kíváncsiság Motiváció Egészséges életmód Találékonyság Művészeti és kulturális tevékenységek Közösségi és állampolgári létre nevelés

23 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében T ANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉS Egyéni, önálló ismeretszerzés (tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók esetében kevésbé jellemző, szükségük van az iránymutatásra. Közösségben végzett tevékenységek

24 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében S ZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI Tanulók ismerete Pedagógus hozzáállása, elhivatottsága A lehetőségek felmérése Választás lehetőségének fenntartása Korlátok ismerete Szervezőkészség Együttműködés, hajlandóság

25 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

26 A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK A munka világa Jogi szabályozás

27 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A világ népességének 10 %-a (610 millió személy) fogyatékos személy (WHO) Ebből 386 millió személy a 15-64 éves korosztályhoz tartozik

28 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében G AZDASÁGI AKTIVITÁS / INAKTIVITÁS Európai Unió országai Magyarország Aktív40-50 %9-12% Inaktív50%76,7 %

29 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében O KOK, TÉVHITEK Alacsony „újraintegrálódás” Alacsony oktatási, szakképzettségi szint Sztereotípiák, félelmek

30 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A MUNKA A FELNŐTT EMBERI LÉT EGYIK MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJE Közösségünk hasznos tagjává válunk Tisztelet, megbecsülés Anyagi függetlenség Szabad válogatás az áruk és szolgáltatások közül Lehetőség életünk irányítására

31 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F OGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A tartósan károsodott emberek számára az integrált foglalkoztatást kell célként meghatározni A védett foglalkoztatási formák újabb izoláltságot jelentenek

32 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A MUNKA VILÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGI SZABÁLYOZÁSOK, ALAPELVEK  A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés]  A nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangja [Alaptörvény Q) cikk (2)-(3) bekezdés]  Az emberi méltósághoz való jog [Alaptörvény II. cikk]  Hátrányos megkülönböztetés tilalma [Alaptörvény XV. Cikk. (1)-(2)-(5) bekezdés]  A munka szabad megválasztásához való jog [Alaptörvény XII. cikk. (1)-(2) bekezdés]  Fogyatékossággal élők védelme [Alaptörvény XV. Cikk (5) bekezdés]

33 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ Egyezmény (Magyarországon kihirdette a 2007. évi XCII. tv.) Európai Szociális Charta (Magyarországon kihirdette az 1999. évi C. tv.) Az Európai Unió Alapjogi Chartája A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. tv. (Flt.) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. (Fot.) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Mmtv.) A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

34 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítés szakmai szabályairól (Kmszsz.r.) 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységről 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet az NRSZH-ról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról (Mmk.f.akkr.r.) 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási, szolgáltatási díj szabályairól

35 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F OGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK Nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás Rehabilitációs foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás

36 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

37 M OTOROS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

38 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A TANULÓ Életkor Fogyatékossági csoport Motoros képességek jellemzői Az életkori jellemzőktől való eltérés A fejlesztés célja Fejlesztési lehetőségek, gyakorlatok

39 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Nagymozgások - járás - futás - ugrás - gurulás Finommozgások, koordináció Oldaliság (lateralitás) Egyensúly Ritmusérzék

40 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében E GYÉNI VAGY CSOPORTOS FEJLESZTÉSI TERV MEGHATÁROZÁSA - Fejlesztés időtartama - Csoportlétszám - Rendelkezésre álló eszközök, hely - Foglalkozás időtartama - Kiindulási állapot - Elérendő célok

41 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében N AGYMOZGÁSOK FEJLESZTÉSE - Járásgyakorlatok - Gurulógyakorlatok - Irányított futás - Váltóversenyek - Tánc - Fogócska - Légzésgyakorlatok

42 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F INOMMOZGÁS, KOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE - Labdás gyakorlatok - Írásgyakorlatok - Ujj-gyakorlatok - Gyurmázás, alakítás - Festés - Tánc

43 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében O LDALISÁG ERŐSÍTÉSE - Tükörgyakorlatok - Gurulások - Ugró gyakorlatok - Ütős játékok - Dobógyakorlatok

44 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében E GYENSÚLYFEJLESZTÉS - Járások különböző felületeken - Hintázás - Billenőhinta - Egyensúlyozó tölcsér - Függeszkedések - Gerenda - Sorversenyek - Bobbath-labda - Rugós deszka - Stb.

45 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében R ITMUSFEJLESZTÉS - Tánc - Zenehallgatás - Dobolás - Labdajátékok - Ütemes járás - Galopp - Ugrókötelezése - Stb.

46 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

47 K OGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Gondolkodás

48 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében G ONDOLKODÁSI MŰVELETEK analízis szintézis absztrahálás összehasonlítás összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás rendezés analógia

49 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében C ÉLOK Önmaguk megismerése, azonosságtudatok és én identitásuk kialakulása. Szűkebb és egyre bővülő környezetükben való eligazodás. Tárgyi környezetük birtokba vétele.

50 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Személyi és tárgyi környezetükre való hatás gyakorlása. A környezet változásaihoz való alkalmazkodás. Egyszerű probléma-megoldási módozatok megismerése és alkalmazása (kommunikációs problémáikra, céljaik elérésére, akaratuk keresztülvitelére, stb.)

51 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F ELADATOK A környezet megismertetése, felfedeztetése. Elemi fogalomrendszer kialakítása, ismereteik rendszerezése, új ismeretek elhelyezése, színek, formák megismertetése. Főfogalom alá rendelés. Különbségek megfigyeltetése.

52 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Változás megfigyeltetése. (Logikai)- funkcionális összefüggések megfigyeltetése. Analizáló - szintetizáló képesség fejlesztése. Hiányok pótlása  szimmetria  rész-egész viszony.

53 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Általánosítás, konkretizálás. Analógiás gondolkodás fejlesztése. Téri, idői tájékozódás fejlesztése. Testfogalom fejlesztése.

54 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése. Társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása. Hangulatok, érzelmek felismertetése. Kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése

55 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

56 K OGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Figyelem-megfigyelés

57 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A központi idegrendszer sérülése mind a spontán, mind az akaratlagos figyelem működésére kihat. A környezet ingereire történő spontán odafigyelés csak nagy intenzitású, hosszantartó és a gyermekek számára kifejezetten felszólító jellegű ingerek esetén megfigyelhető. Ugyanakkor az akaratlagos figyelem még egyéni foglalkozásokon is hamar elterelődik. Az aktivációs szint ingadozása és a motiváció gyengesége nem teszik lehetővé a koncentrált, pontos, alapos megfigyelést.

58 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében C ÉL A tanulók környezet iránti érdeklődésének kialakulása. Új és régi, megszokott ingerek közötti különbségtétel képességének kialakulása. Új inger jelentkezésekor spontán odafordulás kialakulása. Egy-egy tevékenységnél való elidőzés. Lehetőség szerint az összes érzékszerv használata egy-egy dolog alapos megfigyelésekor. Az adott helyzet, tevékenység szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése.

59 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F ELADAT A megismerési kedv felkeltése. A figyelem tartósságának, elmélyültségének, terjedelmének fejlesztése. Az akaratlagos, szelektív figyelmi funkciók fejlesztése. A megosztott figyelem kialakítása (távlati cél).

60 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F IGYELEMFEJLESZTÉS TANÓRÁN Minden tantárgy alkalmas Motiváció fenntartása Szemléltetés Inger és információ-gazdag foglalkozások

61 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F IGYELEMFEJLESZTÉS TANÓRÁN KÍVÜL Szabadidő hasznos eltöltése Kirándulás Szűkebb és tágabb környezet megismerése Kulturális és művészeti tevékenységek Közösségi programok Érdeklődési körnek megfelelő elfoglaltságok

62 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F IGYELEMFEJLESZTÉS A MŰVÉSZETEK SEGÍTSÉGÉVEL Zenehallgatás Mesehallgatás/ olvasás Színek Formák Anyagok

63 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

64 K OGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Érzékelés-észlelés

65 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Az érzékelés-észlelés minden tanulónál rendkívül fontos a megismerési folyamatokban. Több csatornán keresztül történhet a tapasztalatszerzés, melyek fejlesztése elengedhetetlen a hatékony munkához.

66 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében C ÉLOK Érzékleti – észleleti tapasztalatok szerzésével az önmagukról és a szűkebb környezetükről való ismereteik bővülése. A világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmainak segítségével a tanulók gazdagabb, intenzívebb, a környezettel interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, jobb minőségű életet élhessenek.

67 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F ELADATOK A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy önmagukról és a szűkebb értelemben vett személyi, tárgyi és természeti környezetükből érzékelési – észlelési tapasztalatokat szerezzenek. Ezek segítségével az önmagukról és a környezetükről való ismereteik bővítése.

68 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében R ÉSZFELADATOK A tapasztalt érzékelési – észlelési zavarok mögött rejlő okok társszakemberekkel együtt történő feltérképezése és a velük közösen történő kezelése. Az aktiváció, a motiváció erősítése. A mozgásfejlesztés feladataihoz tartozóan az érzékelés, észlelés mozgásos feltételeinek javítása (a fejkontroll javítása a fixálás elősegítésére, kóros reflexek gátlása, leépítése; a manipuláció mozgásos feltételeinek javítása.), megfelelő testhelyzet biztosítása.

69 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A Z EGYES ÉRZÉKELÉSI – ÉSZLELÉSI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE : látás hallás bőrérzékelés (tapintás, hő- és fájdalomérzékelés) szaglás ízlelés egyensúlyérzékelés kinesztetikus érzékelés testérzékelés térérzékelés az idő érzékelése.

70 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A fejlettségi szintet figyelembe vevő mennyiségű és minőségű inger biztosítása. A tanulóknak a saját testükből és a külvilágból érkező ingerek iránti érzékenységének felkeltése, kialakítása. Az ingerek felé való odafordulás, az azok megragadására irányuló képesség fejlesztése. A lényeges ingereknek a lényegtelenektől való elkülönítése képességének kialakítása.

71 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Az érzékletek, észleletek értelmezésének elősegítése az aktuális fejlettségi szintnek megfelelően. A különböző érzékelési területek összekapcsolódásának, együttműködésének elősegítése, fejlesztése. Az érzékletek, észleletek integrálódásának elősegítése. Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének elősegítése.

72 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

73 K OGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Emlékezet

74 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Az emlékezet sérülése a gyengébb, halványabb, hiányos, nehezen felidézhető és hamar elhalványodó emlékképekben nyilvánul meg. Mivel a beszéd akadályozott és a manipuláció, valamint a fixálás gyengesége miatt a kommunikáció jelentősen akadályozottá válik, az emlékezet működésének objektív megítélése nehéz.

75 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében C ÉLOK A gyermekek olyan fejlettségi szintre való eljuttatása, hogy emlékezzenek:  a mindennapos események egymást követő mozzanataira,  kialakult szokásokra a családban, a csoportban,  a begyakorolt korrekciós mozgásformákra, a testhelyzetekre,

76 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében  korábbi élményekre, tapasztalatokra,  a napirendre  egy adott dolog (szűkebb–tágabb környezetünk tárgya, jelensége, stb.) megismerése során szerzett különböző érzékletekre, észleletekre.

77 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F ELADATOK A fejlettségi szintet figyelembe vevő bevésés, a fejlettségi szintet figyelembe vevő felidézés, a rövid, majd a hosszú távú emlékezet fejlesztése.

78 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A KÜLÖNBÖZŐ ÉRZÉKELÉSI TERÜLETEK ÉRZÉKLETEI ÉS ÉSZLELETEI MEGŐRZÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE látás hallás bőrérzékelés Szaglás ízlelés egyensúly kinesztézia térészlelés az idő észlelése.

79 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Egyszerű összefüggések felismertetése, megtanítása a felidézés elősegítése céljából. A kommunikáció fejlesztése, amely lehetővé teszi az emlékképek kifejezését. A cselekvések mozgásos feltételeinek javítása, amelyek szintén az emlékképek kifejezését szolgálják

80 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében E MLÉKEZET FEJLESZTÉSE TANÓRÁN ÉS TANÓRÁN KÍVÜL Tevékenységbe ágyazottan Minden tantárgyon belül lehetséges Ingergazdagság Szemléletesség Motiváció fenntartása

81 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében Köszönöm a figyelmet!

82 A FOGYATÉKKAL ÉLŐK VILÁGA

83 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében F OGYATÉKOSSÁG ? Terminológiai meghatározások Fogyatékossági csoportok

84 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében M ÁS / VILÁG Szemléletek Megítélés Elfogadás – ítélkezés

85 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében G YERMEKEK A FOGYATÉKOSSÁGRÓL Mit is gondolhatok? Mások mint én? Hogyan viselkedjem? „Anya! Ő miért ilyen?”

86 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében S ZEGREGÁCIÓ - INTEGRÁCIÓ - INKLÚZIÓ Hétköznapok Tanulmányok Munka világa

87 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében E MBERI REAKCIÓK, TÉVHITEK

88 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében K ERÜLJ KÖZELEBB ! I SMERJ MEG ! T APASZTALJ ! D ÖNTS !

89 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

90 A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZERKEZET VÁLTOZÁSA A XX-XXI. SZÁZADI M AGYARORSZÁGON

91 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében N ÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK ÉvNépességFogyatékkal élők % 199010.374.820368.2703,55 % 200110.198.315577.0065,66% 20119.937.625456.6384,5%

92 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében I SKOLÁZOTTSÁG 2011- BEN  Általános iskolát nem fejezte be: 97.073 0,92%  Általános iskolát befejezte: 165.191 1,62  Középfokú végz. érettségi nélkül: 74.780 0,75%  Érettségi: 86.439 0,86%  Felsőfokú végzettség: 38.155 0,38%

93 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében G AZDASÁGI AKTIVITÁS / INAKTIVITÁS

94 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében A Z ISKOLÁZOTTSÁGI MUTATÓK VÁLTOZÁSA - 1875 Frim Jakab - 1900 Éltes Mátyás - 1921 tankötelezettségről szóló törvény - 1936 Bárczi Gusztáv - 1960 „differenciált nevelési rendszer” - 1972 „imbecilis” tanulók iskolája - 1993 közoktatási törvény - 1995 speciális szakiskolák beemelése a szakképzés intézményi rendszerébe - 1998. esélyegyenlőségi törvény

95 NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok körében G AZDASÁGI AKTIVITÁS VÁLTOZÁSA Iskoláztatás lehetőségeinek bővülése Integrációs törekvések Munkahelyi feltételek fejlesztése Törvényi szabályozások Társadalmi felfogás változása

96 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "A Z E GY /M ÁSÉRT PROGRAMSOROZAT. NTP-TFK- MPA-12-013 Egy/másért: A tehetségazonosítás, tehetség felismerés és tehetséggondozás a fogyatékkal élő fiatalok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések