Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 I. Fejlődéstapasztalati megközelítés  Psziho-vallásos fejlődés modell  Gyermeki hit  Serdülő hit  Neofita hite  Felnőtt ember éretlen hite  Felnőtt,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " I. Fejlődéstapasztalati megközelítés  Psziho-vallásos fejlődés modell  Gyermeki hit  Serdülő hit  Neofita hite  Felnőtt ember éretlen hite  Felnőtt,"— Előadás másolata:

1

2  I. Fejlődéstapasztalati megközelítés  Psziho-vallásos fejlődés modell  Gyermeki hit  Serdülő hit  Neofita hite  Felnőtt ember éretlen hite  Felnőtt, vagy racionális hit  Érett hit

3  Három szakasz  1. via purgativa  Tisztulás útja  Kezdők  2. via illuminativa  Megvilágosodás útja  Haladók  3. via unitiva  Egyesülés útja  Tökéletesek

4  Jellemzője: világban megélt apostoli hivatás lelkisége  Lelkigyakorlatok 4 hét:  1. ami deformált azt meg kell reformálni. Purgatív út.  2. ami megtisztult azt Krisztus alakúvá kell formálni  3. megerősítés: tényleg komolyan akarod követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt?  4. transzformáció a feltámadás fénye által  Egyházban való lét.

5

6  Krisztus követése  “A különböző életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva követik a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is részesülhessenek.” LG 41  Krisztus bennünk „Szülessen meg Krisztus ezerszer Betlehemben, ha benned nem születik, örökre el vagy veszve.” Angelus Silezius (+1677)  Keresztény benső út: Krisztusba nőni, az Ő élete növekedjen bennünk, életünk minden részlete Krisztusi legyen  Ignáci sajátosság  Hivás követése –tökéletesség lépcsői helyett  Krisztus társa lenni a világ üdvözítésében

7  Elköteleződés problematikája  Az emberi szabadság természete  Az emberi szabadság megvalósulása  Döntéshozatalról  Képességek, amik segítenek, hogy alkalmassá váljunk az elköteleződésre

8  Általános korjellemzők  Gyorsan változó világ  állandó alkalmazkodás kényszere  Technikai eszközök  egész más kapcsolattartási szokások mint korábban  Globalizáció  Mobilitás  Tömegmédia hatalma  Mi lehet hír és mi nem? Kinek a kezében van?  Erősen kontrolált és manipulált  Nagyon erős életmód befolyásoló hatás  Az elköteleződést közvetlenül befolyásoló tényezők  Pluralizmus  vélemények, életmódok sokasága  választási lehetőségek óriási mennyisége  Problémás szabadság fogalom  Mindig minden lehetsz, légy szabad mindenre  Elköteleződés ellentéte a szabadságnak  Rövidtávú gondolkodásmód  Egyénileg: addig tart, amíg nekem jól esik, amíg nekem hasznosnak látszik  Társadalmi szinten: következő választásokig

9  Kötődések eróziója  Tőke – teljes mobilitás, következményekkel ki törődik?  Munkahely – munkanélküliség folytonos veszélye  Kapcsolati – házasságok száma csökken, válások száma növekszik, mikro családok  Világnézeti – ezoterikus gondolkodásmód  Hatások  Egyénre  Szakítások sebei – párokban, gyermekekben  Mély benső instabilitás, bizonytalanság  Szétforgácsolódás – kötődésre való képtelenség  Felületesség  Lelki betegségek számának növekedése a nyugati világban (szorongás, depresszió)  Bizalom krízise – spirituális atomcsapás  Társadalomra  Bizalmatlanság –intézményekben, személyekben  Bár iparágak épülnek a hűtlenségre (ideális fogyasztó: magányos, kötődésre képtelen, reklámokkal manipulálható ember), a megbízhatatlanság a társadalom alapjait veszélyezteti már  Demográfiai krízis, gazdasági visszaesés  Tartós figyelmet, erőfeszítést, odaadottságot igénylő foglalkozások válsága  Visszaszorul a valódi érték termelés  Nevelés, egészségügy

10  Agere contra  Jobban felkészülni

11 AZ EMBERI SZABADSÁGRÓL

12  A legtöbb szándékos emberi tett motivált valamilyen nem akaratlagos, akarat alatti valóságtól  pl. ösztönök, éhség, fajfenntartás stb.  ugyanakkor az emberi cselekvés értelmét nem meríti ki ez a motiváció. Az akarat az ami végső értelmet ad neki.  Pl. étkezés, ami az ösztönön alapul mégis kulturális eseménnyé válik személyes találkozássá, sőt a legnagyobb jelentőségű Isten és emberi találkozás helyévé (Eucharisztia).

13  Mert el kell fogadnia bizonyos adottságokat  alaptermészet (kolerikus stb)  élet tényeit: genetikus adottság, képességek, kor, öregedés, halál  tudatalattit ami hat ránk, befolyásol, nem tudunk elszakadni tőle  testiek vagyunk, érzékekkel ismerünk meg, ösztöneink vannak  morális értékek vannak amik interpellálnak minket (ugyanakkor valami keratív folyamat során ismerjük fel őket)  Szabadságunk tehát mindig egy helyzetben valósul meg, szituált, mindig kötődik valami nem-szabadhoz, nem- választotthoz, ebből indul ki. Az emberi szabadság nem abszolút, mint Istené.  Kondicionált szabadság: nem vagyok Isten, hogy abszolút szabad legyek, de vannak valós választási lehetőségeim.

14  Se a tudatalatti, se az alaptermészet, se az „élet tényei”, se a testi mivoltunk, se ösztöneink, se a morális értékek nem determinálnak minket egy bizonyos viselkedésre. Nem mindezen tényezők összhatása az emberi cselekvés.  Az emberi értelem képes, jóllehet kondicionált, de képes felismerni igazságokat és az akarat elé tárni. Ez valami új is lehet, amit egyik említett tényező sem tartalmazott. Képes felismerni az értékeket, felfedezni. Van egy aktivitás ebben.  Az akarat is tud erre rá mozdulni és egy olyan cselekvést kezdeni, ami más értelmű mint amit kapott, azt meghaladó. Autodetermináció.  A kegyelem újdonsága, egy még mélyebb dimenziója az emberi szabadságnak. A szeretet szabadsága.

15  Szabad lenni valamitől  Szabad lenni valamire  Valamire való szabadság. Valahova el akarok jutni és ennek megfelelően választok rész eszközöket.  Döntések által jutok el a célba  Szabadság megvalósulása: döntés

16

17

18  A halogatás illúziója  Az élet véges, a lehetőségek bezárulnak  A nem döntés is döntés  A folyton változtató döntés illúziója  Nem jutsz el sehova  Félbemaradt torzók kísérik utad –egyik sem kész szobor  Ez is egy elköteleződés: azt választottad, hogy sosem készítesz egyetlen befejezett szobrot sem életedben. Az el nem köteleződés mellett köteleződsz el.  Ha karom, ha nem dönteni kell. Sodródom, vagy magam hozom a döntéseimet. Mindenképpen következményei vannak hosszú távon

19  Igen és nem  Választok valamit, ami vonz, amit akarok, amiben életet látok  De le kell mondanom lehetőségekről  be nem járt utak fájdalma, lehetőségek elengedése  A búzaszemnek el kell halnia, hogy termést hozzon  Nem lehet mindent egyszerre. A lemondás része a döntésnek. Minden emberi döntés élet és meghalás

20  Jó döntés előkészítése  Alternatívák ismerete  Erőforrások ismerete  Lehetséges következmények számbavétele  Korlátok  Sosem lesz teljes ez az ismeret  Ezért nincs abszolút biztonság, mindig van kockázat  Ugrani kell, egy idő után. Kilépni a bárkából. Hittel.  Minden emberi döntéshez kell egy természetes bizalom, hit.  A Gondviselő, jó Istenbe vetett hit nagy erőforrás.

21  Félelmeink  Elbizonytalanító példák  Minden változik  Képesek vagyunk rá?  Érdemes?

22  Komoly eredményhez, komoly odaadottság kell  Minden jelentős dolog létrehozása tartós odafigyelést, munkát igényel  Művészet, tudományos, sport, munka  Kapcsolat építése  Az élet továbbadása – 15-20 év  Közösség építés

23  Az elköteleződés felszabadít  Fókuszálást hoz, energiák kanalizálódnak  Biztonságot ad  Megakadályozza a szétforgácsolódást.  A folytonos döntéshelyzet, bizonytalanságból fakadó félelem rengeteg plusz energiát igényel  Személyes növekedés útja  Döntések által válunk önmagunkká, új identitásunk lesz  Küzdelmek árán tudunk növekedni  Tartós boldogságunk forrása lehet

24  A szeretet véglegességre törekszik –nem éri be a pillanattal  Jézusi modell: a teljes önátadás:  „amint én szerettelek titeket”  „Szerette övéit, mindvégig szerette őket”  II. János Pál: az ember igazi méltósága és szabadsága, hogy tud életre szóló döntéseket hozni  Szeretetből odaadni az életünket: az emberi szabadság legnagyobb megvalósulása. Isten szabadságában való részesülés.

25 ÉLETÁLLAPOTOK  Az evangéliumi szeretet benső természete folytán elköteleződésre törekszik  Életállapot választás: lehetőség az emberi szeretet és szabadság megvalósulására  Házasság  Teremtettség rendje  Isten jegyesi szeretetének jele (Ef5)  Evangéliumi tanácsok  Természetfeletti rend  Jézus életmódjának megjelenítése  Papság  Jézus a pásztor megjelenítése  Egyedülálló hivatás?  Elkötelezett élet  Egyedülállóság nem saját választásból – hivatás egyedülállóként  Singli életmód – egyedülállóságra való hivatás??

26

27  Önismeret  Önelfogadás  Pozitív önkép  Korlátaim ismerete  Humor  Hiánya: bizonytalanság, projekció, destruktív kritika  Reflexió képessége  Elvi célok és a megvalósult gyakorlat rendszeres összevetése  Benső folyamatok, érzelmek tudatosítása  Pozitív és negatív érzésekkel való bánás  Saját szükségletek felismerése  Rend  Céltudatos tevékenység – értékek és prioritások –ennek megfelelő cselekvés

28  Kiterjedt én érzés  én+te, én+mi  Másokhoz való tartozás  Mások szükségleteinek észrevétele  Mások boldogsága az én boldogságom is  Szolgálat lelkülete  Ezek ellentéte: csak az én érvényesítése, hatalomvágy, másik eszközzé tétele  Párbeszéd képessége  Feltárulkozás, bizalom,  Intimitás - sebezhetőség  A külvilág meghallgatása  Megbocsájtás  Konfliktuskezelés!!!  Pozitív visszajelzések kultúrája  Ellentéte: félelmek, zárkózottság

29  Egységesítő életfilozófia (Allport) – mély keresztény hit  Alapszemléletem  Aki Istenben bízik olyan mint a folyó mellé ültetett fa (Zsolt)  Sziklára épített ház

30  Fusztráció tűrő képesség  Kielégülés késleltetése  Kudarc, szenvedéselfogadás  Küzdeni tudás

31  1.Meghívás (Call) Lk 1,28  2. Önazonosság (Identity) Lk 1,30  3. Meghittség (Intimacy) Lk 1,31.35  4. Szembesítés, kihívás (Confrontation) Lk 1,34  5. Megtérés (Conversion) Lk 1,38  6. Kiengesztelődés (Reconciliation) Lk 1,38  7. Egység (Communion) Lk 1,38  8. Elköteleződés (Commitment) Lk.1,38  9. Küldetés (Mission) Lk 1,39


Letölteni ppt " I. Fejlődéstapasztalati megközelítés  Psziho-vallásos fejlődés modell  Gyermeki hit  Serdülő hit  Neofita hite  Felnőtt ember éretlen hite  Felnőtt,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések