Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. Emberi szabadság és elköteleződés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. Emberi szabadság és elköteleződés"— Előadás másolata:

1 4. Emberi szabadság és elköteleződés

2 Összefoglalás A Lelki út és a hit fejlődése
I. Fejlődéstapasztalati megközelítés Psziho-vallásos fejlődés modell Gyermeki hit Serdülő hit Neofita hite Felnőtt ember éretlen hite Felnőtt, vagy racionális hit Érett hit

3 II. Lelki út a spirituális hagyományban
Három szakasz 1. via purgativa Tisztulás útja Kezdők 2. via illuminativa Megvilágosodás útja Haladók 3. via unitiva Egyesülés útja Tökéletesek

4 Ignáci út Jellemzője: világban megélt apostoli hivatás lelkisége
Lelkigyakorlatok 4 hét: 1. ami deformált azt meg kell reformálni. Purgatív út. 2. ami megtisztult azt Krisztus alakúvá kell formálni 3. megerősítés: tényleg komolyan akarod követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt? 4. transzformáció a feltámadás fénye által Egyházban való lét.

5 III. A lelki út teológiai értelme

6 A keresztény Lelki út célja
Krisztus követése “A különböző életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva követik a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is részesülhessenek.” LG 41 Krisztus bennünk „Szülessen meg Krisztus ezerszer Betlehemben, ha benned nem születik, örökre el vagy veszve.” Angelus Silezius (+1677) Keresztény benső út: Krisztusba nőni, az Ő élete növekedjen bennünk, életünk minden részlete Krisztusi legyen Ignáci sajátosság Hivás követése –tökéletesség lépcsői helyett Krisztus társa lenni a világ üdvözítésében

7 Mai Témáink Elköteleződés problematikája
Az emberi szabadság természete Az emberi szabadság megvalósulása Döntéshozatalról Képességek, amik segítenek, hogy alkalmassá váljunk az elköteleződésre

8 Mai problematika Általános korjellemzők
Gyorsan változó világ állandó alkalmazkodás kényszere Technikai eszközök egész más kapcsolattartási szokások mint korábban Globalizáció Mobilitás Tömegmédia hatalma Mi lehet hír és mi nem? Kinek a kezében van? Erősen kontrolált és manipulált Nagyon erős életmód befolyásoló hatás Az elköteleződést közvetlenül befolyásoló tényezők Pluralizmus vélemények, életmódok sokasága választási lehetőségek óriási mennyisége Problémás szabadság fogalom Mindig minden lehetsz, légy szabad mindenre Elköteleződés ellentéte a szabadságnak Rövidtávú gondolkodásmód Egyénileg: addig tart, amíg nekem jól esik, amíg nekem hasznosnak látszik Társadalmi szinten: következő választásokig

9 Néhány következmény az elköteleződés szempontjából
Kötődések eróziója Tőke – teljes mobilitás, következményekkel ki törődik? Munkahely – munkanélküliség folytonos veszélye Kapcsolati – házasságok száma csökken, válások száma növekszik, mikro családok Világnézeti – ezoterikus gondolkodásmód Hatások Egyénre Szakítások sebei – párokban, gyermekekben Mély benső instabilitás, bizonytalanság Szétforgácsolódás – kötődésre való képtelenség Felületesség Lelki betegségek számának növekedése a nyugati világban (szorongás, depresszió) Bizalom krízise – spirituális atomcsapás Társadalomra Bizalmatlanság –intézményekben, személyekben Bár iparágak épülnek a hűtlenségre (ideális fogyasztó: magányos, kötődésre képtelen, reklámokkal manipulálható ember), a megbízhatatlanság a társadalom alapjait veszélyezteti már Demográfiai krízis, gazdasági visszaesés Tartós figyelmet, erőfeszítést, odaadottságot igénylő foglalkozások válsága Visszaszorul a valódi érték termelés Nevelés, egészségügy

10 Mit tehetünk? Agere contra Jobban felkészülni

11 Az emberi szabadságról

12 Emberi szabadság Kettőssége
A legtöbb szándékos emberi tett motivált valamilyen nem akaratlagos, akarat alatti valóságtól pl. ösztönök, éhség, fajfenntartás stb. ugyanakkor az emberi cselekvés értelmét nem meríti ki ez a motiváció. Az akarat az ami végső értelmet ad neki. Pl. étkezés, ami az ösztönön alapul mégis kulturális eseménnyé válik személyes találkozássá, sőt a legnagyobb jelentőségű Isten és emberi találkozás helyévé (Eucharisztia).

13 a. Befogadó szabadság Mert el kell fogadnia bizonyos adottságokat
alaptermészet (kolerikus stb) élet tényeit: genetikus adottság, képességek, kor, öregedés, halál tudatalattit ami hat ránk, befolyásol, nem tudunk elszakadni tőle testiek vagyunk, érzékekkel ismerünk meg, ösztöneink vannak morális értékek vannak amik interpellálnak minket (ugyanakkor valami keratív folyamat során ismerjük fel őket) Szabadságunk tehát mindig egy helyzetben valósul meg, szituált, mindig kötődik valami nem-szabadhoz, nem-választotthoz, ebből indul ki. Az emberi szabadság nem abszolút, mint Istené. Kondicionált szabadság: nem vagyok Isten, hogy abszolút szabad legyek, de vannak valós választási lehetőségeim.

14 b. kreatív: autodetermináció
Se a tudatalatti, se az alaptermészet, se az „élet tényei”, se a testi mivoltunk, se ösztöneink, se a morális értékek nem determinálnak minket egy bizonyos viselkedésre. Nem mindezen tényezők összhatása az emberi cselekvés. Az emberi értelem képes, jóllehet kondicionált, de képes felismerni igazságokat és az akarat elé tárni. Ez valami új is lehet, amit egyik említett tényező sem tartalmazott. Képes felismerni az értékeket, felfedezni. Van egy aktivitás ebben. Az akarat is tud erre rá mozdulni és egy olyan cselekvést kezdeni, ami más értelmű mint amit kapott, azt meghaladó. Autodetermináció. A kegyelem újdonsága, egy még mélyebb dimenziója az emberi szabadságnak. A szeretet szabadsága.

15 Szabad lenni valamitől Szabad lenni valamire
c. Szabadság és cél Szabad lenni valamitől Szabad lenni valamire Valamire való szabadság. Valahova el akarok jutni és ennek megfelelően választok rész eszközöket. Döntések által jutok el a célba Szabadság megvalósulása: döntés

16 “Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart
“Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” (Seneca)

17 Az Emberi szabadság megvalósulása

18 A döntés szükségessége
A halogatás illúziója Az élet véges, a lehetőségek bezárulnak A nem döntés is döntés A folyton változtató döntés illúziója Nem jutsz el sehova Félbemaradt torzók kísérik utad –egyik sem kész szobor Ez is egy elköteleződés: azt választottad, hogy sosem készítesz egyetlen befejezett szobrot sem életedben. Az el nem köteleződés mellett köteleződsz el. Ha karom, ha nem dönteni kell. Sodródom, vagy magam hozom a döntéseimet. Mindenképpen következményei vannak hosszú távon

19 A Végesség elfogadása Igen és nem
Választok valamit, ami vonz, amit akarok, amiben életet látok De le kell mondanom lehetőségekről be nem járt utak fájdalma, lehetőségek elengedése A búzaszemnek el kell halnia, hogy termést hozzon Nem lehet mindent egyszerre. A lemondás része a döntésnek. Minden emberi döntés élet és meghalás

20 Emberi Döntés és a hit Korlátok
Jó döntés előkészítése Alternatívák ismerete Erőforrások ismerete Lehetséges következmények számbavétele Korlátok Sosem lesz teljes ez az ismeret Ezért nincs abszolút biztonság, mindig van kockázat Ugrani kell, egy idő után. Kilépni a bárkából. Hittel. Minden emberi döntéshez kell egy természetes bizalom, hit. A Gondviselő, jó Istenbe vetett hit nagy erőforrás.

21 Életre szóló elköteleződés
Félelmeink Elbizonytalanító példák Minden változik Képesek vagyunk rá? Érdemes?

22 Az elköteleződés értékei
Komoly eredményhez, komoly odaadottság kell Minden jelentős dolog létrehozása tartós odafigyelést, munkát igényel Művészet, tudományos, sport, munka Kapcsolat építése Az élet továbbadása – év Közösség építés

23 Az elköteleződés felszabadít
Fókuszálást hoz, energiák kanalizálódnak Biztonságot ad Megakadályozza a szétforgácsolódást. A folytonos döntéshelyzet, bizonytalanságból fakadó félelem rengeteg plusz energiát igényel Személyes növekedés útja Döntések által válunk önmagunkká, új identitásunk lesz Küzdelmek árán tudunk növekedni Tartós boldogságunk forrása lehet

24 Az Evangéliumi szeretet belső logikája
A szeretet véglegességre törekszik –nem éri be a pillanattal Jézusi modell: a teljes önátadás: „amint én szerettelek titeket” „Szerette övéit, mindvégig szerette őket” II. János Pál: az ember igazi méltósága és szabadsága, hogy tud életre szóló döntéseket hozni Szeretetből odaadni az életünket: az emberi szabadság legnagyobb megvalósulása. Isten szabadságában való részesülés.

25 Életállapotok Az evangéliumi szeretet benső természete folytán elköteleződésre törekszik Életállapot választás: lehetőség az emberi szeretet és szabadság megvalósulására Házasság Teremtettség rendje Isten jegyesi szeretetének jele (Ef5) Evangéliumi tanácsok Természetfeletti rend Jézus életmódjának megjelenítése Papság Jézus a pásztor megjelenítése Egyedülálló hivatás? Elkötelezett élet Egyedülállóság nem saját választásból – hivatás egyedülállóként Singli életmód – egyedülállóságra való hivatás??

26 Sikeres Elköteleződést segítő Képességek

27 Önmagammal való kapcsolatban
Önismeret Önelfogadás Pozitív önkép Korlátaim ismerete Humor Hiánya: bizonytalanság, projekció, destruktív kritika Reflexió képessége Elvi célok és a megvalósult gyakorlat rendszeres összevetése Benső folyamatok, érzelmek tudatosítása Pozitív és negatív érzésekkel való bánás Saját szükségletek felismerése Rend Céltudatos tevékenység – értékek és prioritások –ennek megfelelő cselekvés

28 Másokkal való kapcsolatban
Kiterjedt én érzés én+te, én+mi Másokhoz való tartozás Mások szükségleteinek észrevétele Mások boldogsága az én boldogságom is Szolgálat lelkülete Ezek ellentéte: csak az én érvényesítése, hatalomvágy, másik eszközzé tétele Párbeszéd képessége Feltárulkozás, bizalom, Intimitás - sebezhetőség A külvilág meghallgatása Megbocsájtás Konfliktuskezelés!!! Pozitív visszajelzések kultúrája Ellentéte: félelmek, zárkózottság

29 Istennel való kapcsoaltban
Egységesítő életfilozófia (Allport) – mély keresztény hit Alapszemléletem Aki Istenben bízik olyan mint a folyó mellé ültetett fa (Zsolt) Sziklára épített ház

30 Nehézségekkel vALÓ kapcsolat
Fusztráció tűrő képesség Kielégülés késleltetése Kudarc, szenvedéselfogadás Küzdeni tudás

31 kapcsolat elmélyítésének lépései
1.Meghívás (Call) Lk 1,28 2. Önazonosság (Identity) Lk 1,30 3. Meghittség (Intimacy) Lk 1,31.35 4. Szembesítés, kihívás (Confrontation) Lk 1,34 5. Megtérés (Conversion) Lk 1,38 6. Kiengesztelődés (Reconciliation) Lk 1,38 7. Egység (Communion) Lk 1,38 8. Elköteleződés (Commitment) Lk.1,38 9. Küldetés (Mission) Lk 1,39


Letölteni ppt "4. Emberi szabadság és elköteleződés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések