Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Háttéranyag a szabadidősportról Összeállította: Salga Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Háttéranyag a szabadidősportról Összeállította: Salga Péter."— Előadás másolata:

1 Háttéranyag a szabadidősportról Összeállította: Salga Péter

2 A Magyar Köztársaság ALKOTMÁNYA 70/D.§ (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. környezet védelmével valósítja meg.

3 A rendszeres testedzés lehetséges színterei Élsport Szabadidősport Szabadidősport

4 A testedzés, mint egészségfaktor  Az élsport ebből a szempontból – nagy általánosságban – elhanyagolható;  A sport területei közül a szabadidősport számítható ide szükség van a lakosság mozgásgazdag életmódjára;

5 Fontos-e a társadalomnak a lakosság testi-lelki egészsége, értelmes, mozgásban is gazdag életmódja? Mindenki azt mondja, hogy IGEN! •Egyén: IGEN •Munkáltató:IGEN •Állam: IGEN •Civilek:IGEN Ha mindenkinek ennyire fontos, hol a gond? Ki az, aki hajlandó ezért terheket is vállalni?

6 A realitás:  Nemzetközi összehasonlításban, Európa számos országához képest hazánkban lényegesen alacsonyabb a rendszeresen sportolók aránya, és e jelzőszám alapján a kelet-közép európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk.  Jelenleg a felnőtt népesség mindössze 16%-a végez sporttevékenységet valamilyen rendszerességgel, szűkebb értelemben véve a „sportolást” pedig – legalább heti két alkalom és minimum fél óra alkalmanként – a felnőtt népesség csupán 9%-a sportol.  Felmérések alapján megállapítható, hogy – összehasonlítva más országokkal – a magyar társadalom számára a sport szinte elenyésző mértékben számít a szabadidő preferált eltöltési módjának.

7 Ki fizesse meg az emberek mozgásgazdag életmódjának költségterheit?  Az egyén?  A munkáltató?  A civil szervezetek?  A szponzorok?  Az állam?

8 Az egyén? Alapvetően Ő felel saját sportolásáért.  Ő teremti elő a szükséges szabadidejét;  Ő fektet be a kiválasztott mozgáskultúra elméleti és gyakorlati elsajátításába;  Ő térképezi fel a szükséges feltételeket;  Ő választja ki a megfelelő ajánlatot;  Ő bérli, vagy vásárolja a szükséges sporteszközöket;  Neki kell gondoskodnia megfelelő partnerről. Belefér-e a fogyasztói kosárba a mozgás?

9 A munkáltató ? Ők ugyanis érdekeltek a munkavállalók megfelelő munkavállalók megfelelő fittségi és egészségi állapotában, azaz „termelési képességében”. fittségi és egészségi állapotában, azaz „termelési képességében”. Már Magyarországon is van arra példa, hogy a munkáltató átvállal költségeket a munka-vállalóinak sportolásáért, mozgásgazdag életmódjáért.

10 A társadalmi szervezetek? A civilek a tagságukat alkotó egyénektől vállalnak át feladatokat:  a szervezésben,  a feltételek megteremtésében. A feladat-átvállalást cserébe gyakran kedvezőbb költségek fejében nyújtják, köszönhetően •az összefogásnak •a nagyobb mennyiségnek, •a nagyobb elérésnek és •a nyilvánosságnak köszönhető esetleges szponzorációknak.

11 Az állam?  ésszerű anyagi megfontolásokból és  a társadalom tagjai iránti felelősség- tudatból feladatokat vállal polgárai egészsége érdekében.

12 Akkor, mi a teendő?

13 Az ISM, a GYISM, az NSH valamint az ÖTM és az ÖM sport szakállamtitkárság közvetlen szabadidősport célú támogatásai: •2000167 900 000 Ft •2001394 000 000 Ft •2002518 100 000 Ft •2003336 300 000 Ft •2004369 900 000 Ft •2005 1 838 900 000 Ft* •2006584 000 000 Ft •2007345 900 000 Ft •2008320 900 000 Ft

14 A szabadidősport támogatására létrehozott közalapítvány diák- és szabadidősport támogatása  2000439 774 000 Ft  2001635 000 000 Ft  2002854 671 000 Ft  2003 1 142 607 000 Ft  2004408 000 000 Ft  2005240 000 000 Ft  2006240 000 000 Ft  2007227 900 000 Ft  2008232 000 000 Ft

15 A Nemzeti Szabadidősport Szövetség által nyújtott támogatások  2000 0 Ft  2001 96 556 000 Ft  2002170 446 921 Ft  2003154 729 000 Ft  2004 67 950 000 Ft  20050 Ft  20060 Ft  20070 Ft  20080 Ft

16 A központi diák- és szabadidősport támogatások alakulása összesen

17  2000 789 584 000 Ft  2001 1 152 817 000 Ft  2002 1 631 774 542 Ft  2003 1 748 378 880 Ft  2004 481 690 000 Ft  2005 2 092 900 000 Ft*  2006 715 400 000 Ft  2007 587 100 000 Ft  2008 577 200 000 Ft

18 Mit szeretnének a polgárok?

19 Lakossági prioritások élsportra és szabadidősportra vetítve a hazai versenyeket, bajnokságokat7,67% az utánpótlás-nevelést, a tehetségkutatást14,74% az olimpiai felkészülést12,47% a világversenyekre való felkészítést9,57% Élsport összesen: 44,45% a felnőttek sportolását7,90% a gyermekek iskolai órákon kívüli sportoltatását21,79% az országos egészségmegőrző programokat13,39% a testnevelésórák korszerűsítését12,48% Szabadidősport, diáksport összesen: 55,56%

20 A 2008. évi sportköltségvetés társadalmi forrásfelosztás szerinti kalkulált alakulása Az utánpótlás nevelésre, a tehetségkutatásra 2 030 685 580 Az olimpiai felkészülésre 1 717 954 490 A világversenyekre való felkészítésre 1 318 430 190 A hazai versenyekre, bajnokságokra 1 056 672 890 A felnőttek sportolására 1 088 359 300 A testnevelésórák korszerűsítésére 1 719 332 160 A gyermekek iskolai órákon kívüli sportolására 3 001 942 930 Az országos egészségmegőrző programokra 1 844 700 130 Összesen: 13 776 700 000

21 Ha a közvélemény osztaná fel a forrásokat mennyiben lenne más, mint a tényleges, állami felosztás?

22 Felhasznált irodalom:  2001. évi LXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról;  2002. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról;  2003. évi XCV. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról;  2004. évi C. tv. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról;  2005. évi CXVIII. tv a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról;  2006. évi XCIX. tv a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról;  2007. évi CXXVIII. tv a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról;  2008. évi LXXVIII. tv a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról;  2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről;  A Nemzeti Sporttanács vitaanyaga a 2009. évi sportköltségvetéséről, mely tartalmazza a 2008. évi tényadatokat;  Nemzeti Szabadidősport Szövetség 2001., 2002., 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. évi mérlegei;  Tájékoztató a Wesselényi Sport Közalapítványról 2007;  Háttéranyag a sport XXI. Nemzeti Sportstratégiához;


Letölteni ppt "Háttéranyag a szabadidősportról Összeállította: Salga Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések