Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük."— Előadás másolata:

1 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük önmaguk tanításának m ű vészetébe.” ( H: Wallanberg-M.S. Bogolea) )

2 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné2 Kérdések  Kell ez nekünk?  Projektoktatás, projektmódszer?  Mitől projekt a projekt? ?  Témahét = projekt  Hogyan tervezzem?  Hogyan dokumentáljam?

3 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné3 Témahét  A tananyag komplex elsajátításának egy lehetséges formája  A tanulási folyamat kiszakad a hagyományos rendszerből (tanórák, szünetek, iskolán kívül)  Rugalmas időkeret  Kötelező és választható programok, tevékenységek  A tanulói aktivitásra épít  Hangsúly az önállóság és az együttműködési képesség fejlesztésén, illetve kipróbálásán  Középpontjában egy nagyobb, sok szempontból megközelíthető téma  Kimenete pontosan meghatározott és szabályozott

4 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné4 Témahét dokumentáció tartalma  Cím  Célok:  Általános célok –Egy konkrét feladat elvégzése –Egy probléma körüljárása –Különböző képességek egyidejű használata –Együttműködési készség fejlesztése –Rejtett tantervi célok –Élményszerűség –Más típusú tanár-diák együttműködés –Szemléletformálás  Konkrét célok

5 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné5 Témahét dokumentáció tartalma  Bevont tanulócsoportok, korosztály  Időkeret  Kapcsolódás: bevont tantárgyak + óraszámok  A kompetenciafejlesztés fókuszai  Sikerkritériumok/ várható eredmények  A dokumentálás módja  Kapcsolattartás, bevont személyek  Szükséges erőforrások

6 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné6 Témahét dokumentáció tartalma  Kockázatelemzés: Cél/ tevékenység Megvalósítását biztosító intézkedés Kockázati tényező Védelmi intézkedések

7 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné7 A témahét időkerete, órarendje Tantárgy/n evelési terület HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek Magyar Matematik a Környezeti smeret Rajz Önálló tanóra

8 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné8 GANTT Tevé- keny- ségek HÉTFŐKEDD 1.ó.2.ó.3.ó.4.ó5.ó.Önál- ló tanu- lás

9 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné9 Programleírás Idő: nap, óra Prog- ram/ tevé- kenység Hely- szín Munka- formák, csopor- tok Eszkö- zök Felelős/ érintett Doku- mentá- ció Hétfő 8-9h 10-12h

10 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné10 Programleírás  A program részletes, naponkénti kibontása  Értékelés (reflexió) –Tanuló: mit, milyen módon, milyen eszközzel, mikor –Pedagógus

11 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné11 Projekt, pedagógiai projekt, projektmódszer Projekt, pedagógiai projekt, projektmódszer

12 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné12 PROJEKT Tanulói öntevékenység Életközeli témák Produktummal zárul Újjá szervezett anyag Konkrét, egyedi

13 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné13 Projekt  Sajátos tanulásszervezés: –Fókuszában valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll NEM A TANANYAG!  Hangsúly: –Ismeretek megszerzésének folyamatán –A kivitelezés módján

14 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné14 Projektoktatás, projektmódszer ? „Copernicus az égitestek középpontjává a Napot tette meg a Föld helyett. Most a gyermek lesz a Nap, amely körül a nevelés mindennemű eszközével forog.” DEWEY

15 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné15 A pedagógiai projekt 1. A pedagógiai projekt 1.  Mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység,  „Valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,….” (Hortobágyi Katalin, 2002) •Kevesebb tanulnivaló, minőségileg értékesebb és egységesebb tudás •Egyidejűleg több pedagógiai cél

16 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné16 Pedagógiai projekt 2. Pedagógiai projekt 2.  Mindig komplex,  A gyermeket, tanulót befogadóból átminősíti alkotótárssá  Tanárok és diákok partneri együttműködése  Gyermekre szervezett tanulásszervezési eljárás  A differenciálás eszköze  Több pedagógus együttes munkájának eredménye

17 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné17 További jellemzők Természetes tanulási / megtapasztalási környezet biztosítása –A pedagógiai folyamatok kivitele az iskolán, óvodán kívülre –Megszűnik a 45’-es óra –A „külvilág” behozatala az óvodába, iskolába –Autentikus (nem didaktizált) források és nem tanításra készült eszközök alkalmazása –Tantárgyközi / interdiszciplináris szemlélet megvalósulása Kommunikáció széles skálája (tanuló-tanuló, tanuló- pedagógus, tanuló-külső személyek

18 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné18 Hagyományos oktatás Projektoktatás •Előadás, tanári magyarázat meghallgatása, rögzítése, megbeszélése •Kérdések feltétele, megválaszolása •Utasítások, táblára írás •Szemléltetés •Játék kezdeményezése •Dicsér – megró •Páros / csoportos munka kezdeményezése •Elemzés, megértés, rendszerezés •Ötletbörze, felidézett élmények •Kreatív felfedező, kutató módszerek •Tapasztalás, anyaggyűjtés •Interjú, vita, dramatizálás •Mérés, kísérlet •Eszközök kipróbálása •Mintavétel – vizsgálódás stb TANULÓI TEVÉKENYSÉGRE ÉPÜLŐ, INTERAKTÍV Módszerek

19 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné19 Pedagógusszerep Pedagógusszerep  Stimuláló,  Szervező,  Tanácsadó,  Koordináló,  Bátorító

20 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné20

21 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné21 Projektdokumentáció  Projektterv  „Projektóraterv”, tantárgyfelosztás  Dokumentálás: –Helyi tantervben –tanmenetben – a naplóban

22 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné22 A projektterv tartalma  Cím, alcím  Kiknek a számára készült  Időtartama  Javasolt időkerete: tanórai, tanórán kívüli, óvodán, iskolán kívüli  Résztvevők, közreműködők  A megvalósításhoz szükséges erőforrások: tárgyi, pénzügyi, humán  Célok  Kiemelt fejlesztési területek  Szükséges előzetes tudás  Elvárt eredmények, sikerkritériumok  Javaslatok az előkészítő munkához  PROJEKTHÁLÓ: célok, fejlesztési területek, tevékenységek, munkaformák, módszerek MŰVELTSÉGTERÜLETENKÉNT/TANTÁRGYANGÉNT  A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok teljes szövege

23 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné23 A projektterv tartalma  Produktumok  Tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok határidőkkel  Projektforgatókönyv*  A dokumentáció követelményei  Az értékelés: szempontjai, módja, eszközei,  Projektzárás  Kockázatelemzés  Visszacsatolás: –Tanulói –A projektmegvalósítás

24 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné24 Projektháló típusai Projektháló típusai  Logikai térkép  Táblázat  Mátrix  „Koncentrikus körök”  Ábrák

25 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné25

26 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné26 SPORT SPORT ÉS SPORTOLÓK ELŐZETES INFORMÁCIÓK GYŰJTŐMUNKA SPORTÁGAK PANTOMIN JÁTÉKKAL SPORT-TOTO ÖSSZEÁLLÍTÁSA SZÖVEGFELDOLGOZÁS: ÓRIÁSPLAKÁT KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁS

27 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné27 Sándor Mátyás Projektterv A rostély titka Gazdasági helyzet Hajózási eszközök Térképkészítés, Képregény készítés Átdolgozás FilmkészítésMellékszereplőbőlfőszereplő Rostélykészítése Titkosírás Történelem Monarchia Események Mozgalmak Hajózás Hajóépítés Útvonalterv színdarab forgató-könyv Jelmez díszlet díszlet zene Helyszínek Helyszínek Történések

28 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné28 PROJEKTHÁLÓ – FELSŐ TAGOZAT TÖRTÉNELEMRuházkodás Utaskísérők jelmezei FÖLDRAJZ Képek keresése a plakátokhoz Utazási irodák felkeresése ÚtvonaltervTESTNEVELÉS Szendvicsemberek sétálnak az iskolában MATEMATIKA Ajándékboltban árulás, pénzkezelés Szavazatok összeszámlálása UTAZÁSI IRODA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Reklámtáblák megfogalmazása TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Gipszöntés – emléktárgyak készítése Pecsételő készítése 80 perc alatt a Föld körül ÉNEK-ZENE Országokra jellemző zenék kiválasztása IDEGEN NYELV OrszágismeretgyűjtőmunkaSZÁMÍTÁSTECHNIKA Útlevelek elkészítése VIZUÁLIS Plakátok, reklámok, embléma tervezése Tervezett időtartam: 180 perc Felkészülés: 4 hét

29 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné29 Földrajz A világtenger és a szárazföldi vizek típusainak hasznosítása. Emberi a víz megszerzéséért a különböző adottságú vidékeken. A társadalom hatása a vizek mennyiségére és minőségére. A vízszennyezés következményei, megakadályozása vagy mérséklése. Társadalomismeret Ivóvízbázisok kimerülése Kémia A víz kémiai tulajdonságai, szerepe a kémiai folyamatokban. A vizet szennyező anyagok, a víz- tisztítás. A víz mint energiahordozó. Fizika A víz fizikai tulajdonságai, halmazállapot-változásai. Úszás, lebegés, elmerülés, közlekedőedény (kutak). A víz mint energiaforrás. A vizek szennyezettsége. Történelem és állampolgári ismeretek A víz szerepe a társadalom életében a különböző történelmi korokban A víz és a társadalom kapcsolata + Könyvtárhasználat Rajz és műalkotások elemzése A víz megjelenése a képzőművészetekben. A vízfestés technikája Biológia A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, jelentősége az élőlények életében, a víz mint környezeti tényező. A vizek szennyeződése, megelőzésének lehetőségei. Technika A vízi közlekedés. A vízvezetékek, kutak csatornahálózati funkciója. Nagyüzemi szennyvíztisztítás. Irodalom és anyanyelv A víz megjelenése a ma- gyar- és világirodalomban A víz és a társadalom

30 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné30

31 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné31 Projektoktatás

32 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné32 Projektek zárása: dramatizálás, kóstolgatás

33 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár Holjevicz Ferencné33 Köszönöm az együttgondolkodást, a figyelmet! „Tarts ki, kapaszkodj erősen, ne hagyd magad. A türelem csodákra képes. A türelem csodákra képes. „ (Comte dé Buffon)


Letölteni ppt "KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük."

Hasonló előadás


Google Hirdetések