Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük."— Előadás másolata:

1 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük önmaguk tanításának m ű vészetébe.” ( H: Wallanberg-M.S. Bogolea) )

2 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné2 Kérdések  Kell ez nekünk?  Projektoktatás, projektmódszer?  Mitől projekt a projekt? ?  Témahét = projekt  Hogyan tervezzem?  Hogyan dokumentáljam?

3 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné3 Témahét  A tananyag komplex elsajátításának egy lehetséges formája  A tanulási folyamat kiszakad a hagyományos rendszerből (tanórák, szünetek, iskolán kívül)  Rugalmas időkeret  Kötelező és választható programok, tevékenységek  A tanulói aktivitásra épít  Hangsúly az önállóság és az együttműködési képesség fejlesztésén, illetve kipróbálásán  Középpontjában egy nagyobb, sok szempontból megközelíthető téma  Kimenete pontosan meghatározott és szabályozott

4 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné4 Témahét dokumentáció tartalma  Cím  Célok:  Általános célok –Egy konkrét feladat elvégzése –Egy probléma körüljárása –Különböző képességek egyidejű használata –Együttműködési készség fejlesztése –Rejtett tantervi célok –Élményszerűség –Más típusú tanár-diák együttműködés –Szemléletformálás  Konkrét célok

5 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné5 Témahét dokumentáció tartalma  Bevont tanulócsoportok, korosztály  Időkeret  Kapcsolódás: bevont tantárgyak + óraszámok  A kompetenciafejlesztés fókuszai  Sikerkritériumok/ várható eredmények  A dokumentálás módja  Kapcsolattartás, bevont személyek  Szükséges erőforrások

6 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné6 Témahét dokumentáció tartalma  Kockázatelemzés: Cél/ tevékenység Megvalósítását biztosító intézkedés Kockázati tényező Védelmi intézkedések

7 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné7 A témahét időkerete, órarendje Tantárgy/n evelési terület HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek Magyar Matematik a Környezeti smeret Rajz Önálló tanóra

8 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné8 GANTT Tevé- keny- ségek HÉTFŐKEDD 1.ó.2.ó.3.ó.4.ó5.ó.Önál- ló tanu- lás 1.2.3. 1. 2. 3.

9 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné9 Programleírás Idő: nap, óra Prog- ram/ tevé- kenység Hely- szín Munka- formák, csopor- tok Eszkö- zök Felelős/ érintett Doku- mentá- ció Hétfő 8-9h 10-12h

10 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné10 Programleírás  A program részletes, naponkénti kibontása  Értékelés (reflexió) –Tanuló: mit, milyen módon, milyen eszközzel, mikor –Pedagógus

11 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné11 Projekt, pedagógiai projekt, projektmódszer Projekt, pedagógiai projekt, projektmódszer

12 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné12 PROJEKT Tanulói öntevékenység Életközeli témák Produktummal zárul Újjá szervezett anyag Konkrét, egyedi

13 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné13 Projekt  Sajátos tanulásszervezés: –Fókuszában valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll NEM A TANANYAG!  Hangsúly: –Ismeretek megszerzésének folyamatán –A kivitelezés módján

14 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné14 Projektoktatás, projektmódszer ? „Copernicus az égitestek középpontjává a Napot tette meg a Föld helyett. Most a gyermek lesz a Nap, amely körül a nevelés mindennemű eszközével forog.” DEWEY

15 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné15 A pedagógiai projekt 1. A pedagógiai projekt 1.  Mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység,  „Valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,….” (Hortobágyi Katalin, 2002) •Kevesebb tanulnivaló, minőségileg értékesebb és egységesebb tudás •Egyidejűleg több pedagógiai cél

16 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné16 Pedagógiai projekt 2. Pedagógiai projekt 2.  Mindig komplex,  A gyermeket, tanulót befogadóból átminősíti alkotótárssá  Tanárok és diákok partneri együttműködése  Gyermekre szervezett tanulásszervezési eljárás  A differenciálás eszköze  Több pedagógus együttes munkájának eredménye

17 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné17 További jellemzők Természetes tanulási / megtapasztalási környezet biztosítása –A pedagógiai folyamatok kivitele az iskolán, óvodán kívülre –Megszűnik a 45’-es óra –A „külvilág” behozatala az óvodába, iskolába –Autentikus (nem didaktizált) források és nem tanításra készült eszközök alkalmazása –Tantárgyközi / interdiszciplináris szemlélet megvalósulása Kommunikáció széles skálája (tanuló-tanuló, tanuló- pedagógus, tanuló-külső személyek

18 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné18 Hagyományos oktatás Projektoktatás •Előadás, tanári magyarázat meghallgatása, rögzítése, megbeszélése •Kérdések feltétele, megválaszolása •Utasítások, táblára írás •Szemléltetés •Játék kezdeményezése •Dicsér – megró •Páros / csoportos munka kezdeményezése •Elemzés, megértés, rendszerezés •Ötletbörze, felidézett élmények •Kreatív felfedező, kutató módszerek •Tapasztalás, anyaggyűjtés •Interjú, vita, dramatizálás •Mérés, kísérlet •Eszközök kipróbálása •Mintavétel – vizsgálódás stb TANULÓI TEVÉKENYSÉGRE ÉPÜLŐ, INTERAKTÍV Módszerek

19 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné19 Pedagógusszerep Pedagógusszerep  Stimuláló,  Szervező,  Tanácsadó,  Koordináló,  Bátorító

20 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné20

21 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné21 Projektdokumentáció  Projektterv  „Projektóraterv”, tantárgyfelosztás  Dokumentálás: –Helyi tantervben –tanmenetben – a naplóban

22 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné22 A projektterv tartalma  Cím, alcím  Kiknek a számára készült  Időtartama  Javasolt időkerete: tanórai, tanórán kívüli, óvodán, iskolán kívüli  Résztvevők, közreműködők  A megvalósításhoz szükséges erőforrások: tárgyi, pénzügyi, humán  Célok  Kiemelt fejlesztési területek  Szükséges előzetes tudás  Elvárt eredmények, sikerkritériumok  Javaslatok az előkészítő munkához  PROJEKTHÁLÓ: célok, fejlesztési területek, tevékenységek, munkaformák, módszerek MŰVELTSÉGTERÜLETENKÉNT/TANTÁRGYANGÉNT  A tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok teljes szövege

23 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné23 A projektterv tartalma  Produktumok  Tanulóknak kiadott feladatok, részfeladatok határidőkkel  Projektforgatókönyv*  A dokumentáció követelményei  Az értékelés: szempontjai, módja, eszközei,  Projektzárás  Kockázatelemzés  Visszacsatolás: –Tanulói –A projektmegvalósítás

24 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné24 Projektháló típusai Projektháló típusai  Logikai térkép  Táblázat  Mátrix  „Koncentrikus körök”  Ábrák

25 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné25

26 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné26 SPORT SPORT ÉS SPORTOLÓK ELŐZETES INFORMÁCIÓK GYŰJTŐMUNKA SPORTÁGAK PANTOMIN JÁTÉKKAL SPORT-TOTO ÖSSZEÁLLÍTÁSA SZÖVEGFELDOLGOZÁS: ÓRIÁSPLAKÁT KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁS

27 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné27 Sándor Mátyás Projektterv A rostély titka Gazdasági helyzet Hajózási eszközök Térképkészítés, Képregény készítés Átdolgozás FilmkészítésMellékszereplőbőlfőszereplő Rostélykészítése Titkosírás Történelem Monarchia Események Mozgalmak Hajózás Hajóépítés Útvonalterv színdarab forgató-könyv Jelmez díszlet díszlet zene Helyszínek Helyszínek Történések

28 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné28 PROJEKTHÁLÓ – FELSŐ TAGOZAT TÖRTÉNELEMRuházkodás Utaskísérők jelmezei FÖLDRAJZ Képek keresése a plakátokhoz Utazási irodák felkeresése ÚtvonaltervTESTNEVELÉS Szendvicsemberek sétálnak az iskolában MATEMATIKA Ajándékboltban árulás, pénzkezelés Szavazatok összeszámlálása UTAZÁSI IRODA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Reklámtáblák megfogalmazása TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL Gipszöntés – emléktárgyak készítése Pecsételő készítése 80 perc alatt a Föld körül ÉNEK-ZENE Országokra jellemző zenék kiválasztása IDEGEN NYELV OrszágismeretgyűjtőmunkaSZÁMÍTÁSTECHNIKA Útlevelek elkészítése VIZUÁLIS Plakátok, reklámok, embléma tervezése Tervezett időtartam: 180 perc Felkészülés: 4 hét

29 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné29 Földrajz A világtenger és a szárazföldi vizek típusainak hasznosítása. Emberi a víz megszerzéséért a különböző adottságú vidékeken. A társadalom hatása a vizek mennyiségére és minőségére. A vízszennyezés következményei, megakadályozása vagy mérséklése. Társadalomismeret Ivóvízbázisok kimerülése Kémia A víz kémiai tulajdonságai, szerepe a kémiai folyamatokban. A vizet szennyező anyagok, a víz- tisztítás. A víz mint energiahordozó. Fizika A víz fizikai tulajdonságai, halmazállapot-változásai. Úszás, lebegés, elmerülés, közlekedőedény (kutak). A víz mint energiaforrás. A vizek szennyezettsége. Történelem és állampolgári ismeretek A víz szerepe a társadalom életében a különböző történelmi korokban A víz és a társadalom kapcsolata + Könyvtárhasználat Rajz és műalkotások elemzése A víz megjelenése a képzőművészetekben. A vízfestés technikája Biológia A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, jelentősége az élőlények életében, a víz mint környezeti tényező. A vizek szennyeződése, megelőzésének lehetőségei. Technika A vízi közlekedés. A vízvezetékek, kutak csatornahálózati funkciója. Nagyüzemi szennyvíztisztítás. Irodalom és anyanyelv A víz megjelenése a ma- gyar- és világirodalomban A víz és a társadalom

30 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné30

31 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné31 Projektoktatás

32 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné32 Projektek zárása: dramatizálás, kóstolgatás

33 KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné33 Köszönöm az együttgondolkodást, a figyelmet! „Tarts ki, kapaszkodj erősen, ne hagyd magad. A türelem csodákra képes. A türelem csodákra képes. „ (Comte dé Buffon)


Letölteni ppt "KONTAKTUS megyei konferencia Kaposvár 2010-04-14 Holjevicz Ferencné1 TÉMAHÉT - PROJEKT A tanítás m ű vészete abban rejlik, hogy a gyermekeket bevezetjük."

Hasonló előadás


Google Hirdetések