Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakossági fórum - 2010.október 27. Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex A Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakossági fórum - 2010.október 27. Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex A Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye."— Előadás másolata:

1 Lakossági fórum - 2010.október 27. Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex A Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye

2 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tavi Kódex célja és igénye A Kódex célja annak meghatározása, hogy a Tisza-tó különböző vízfelületeit és a közösségi használatban levő vízpartokat milyen célra lehessen a jövőben használni. A Kódex vízfelületi, parthasználati és fejlesztési szabályrendszert összefoglaló anyagnak tekintendő, amely iránymutatásokat fogalmaz meg, és mintegy kézikönyvként segíti megtalálni a korlátozásokat és a lehetőségeket is.

3 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tavi Kódex célja és igénye A Kódex igénye a Tisza-tó, mint gazdasági színtér különböző jellegű használatainak megteremtése úgy, hogy az további hasznosításokat ne akadályozzon működésükben és emellett ne sérüljenek a természetvédelmi és vízgazdálkodási szempontok, a fenntartható fejlődés kritériumainak megfelelően.

4 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tavi Kódex tartalmi felépítése I. Megállapodás A Tisza-tó működtetői és működésében érdekelt szervezetek között II. A Tisza-tó házirendje Általános érvényű, a Tisza-tó egészére érvényes működési rend III. A Tisza-tó belső területeinek és partjainak használati szabályzata Részletes, a helyi adottságokra kialakított működési rend IV. Mellékletek A Tisza-tó főbb dokumentumainak és vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

5 Lakossági fórum - 2010.október 27. Tisza-tavi Kódex Együttműködési Megállapodás A Megállapodásban résztvevők felismerve az együttműködés szükségességét, vállalták az előkészítésben, a szakmai segítségnyújtásban, a munkaanyag véleményezésében és ezt követően az elfogadott Kódex betartásában és alkalmazásában történő közreműködést. A Tisza-tó használatában és fenntartásában érdekelt 38 szervezet megállapította, hogy: –az elmúlt időszak változásai indokolták az eddig használatos szabályozás újra gondolását, aktualizálását, –szükséges a jogszabályi háttér megteremtése, –össze kell hangolni az egyre növekvő mértékű fejlesztéseket – az egymást kizáró, akadályozó fejlesztések elkerülése érdekében, –elengedhetetlen a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítása a területet használók, hasznosítók, igénybevevők és befektetők számára. Az Együttműködési Megállapodás 2010. május 13-án a Tisza-tó Napján került aláírásra.

6 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tavi Kódex házirendje A Tisza-tó házirendjének a célja, hogy a tó használóinak, látogatóinak felismert közös érdekeihez igazodó iránymutatást adjon a tó használatának alapvető szabályairól. A Házirend megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, a Tisza-tó és környezete védelmét, az itt élők és ide látogatók egymás iránti kölcsönös megbecsülését. Felépítése: –I. Alapvető nyilatkozatok –II. Alapvető viselkedési szabályok –III. Eligazító információk

7 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tavi Kódex házirendje • I. Alapvető nyilatkozatok A széles közönség számára általános, Tisza-tóval kapcsolatos információkat tartalmazza, mely Internetes formában válik elérhetővé. • II. Alapvető viselkedési szabályok 14 pontban a Tisza-tóra látogatók viselkedési normáit teszi közvetlenül elérhetővé a használók számára, a kikötőkben és a Tisza-tavon lévő hirdetőtáblákra kerül kihelyezésre. • III. Eligazító információk Ebben jelennek meg a működésben érintett szervezetek elérhetőségei, amely szintén a hirdetőtáblákon kerül kifüggesztésre.

8 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 1. A Tisza-tó rendeltetése, értékei, a haszonvételek lehetőségei 1.1 A létesítés eredeti céljai, rövid története A vízbázis – édesvízi tartalék képzés. Hajózhatósági feltételek javítása. A rekreációs lehetőségek megteremtése a térségben. 1.2 Elemei A Tisza-tó felépítése: - vízlépcső. - medencék. - öblítőrendszerek- belső vízfolyások. - védelmi rendszer – árvízvédelmi fővédvonal – szivárgó és párologtató rendszer.

9 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 1.3 A működési rend fő jellemzői - duzzasztási szintek, nyári-téli, árvíz fogadása. - jelentős vízkivételek ill. vízhasználatok. 1.4 A tó értékei - A terület természeti védettsége. - A terület élővilága 1.5 A tó jelenlegi haszonvételei - Vízbázis, vízkészletek feltárása és hasznosítási lehetőségei - Vízszolgáltatás - Árvízvédelem - Természetvédelem - Üdülés, idegenforgalom, vízi sportok - Halászat, horgászat: - A téli Tisza-tó - Vadászat - Energiatermelés - Hajózás - Önkormányzatok

10 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 2. A Tisza-tó működtetése 2.1 Hatósági előírások - Vízügyi - Természetvédelmi előírások - Környezetvédelmi előírások és szabályozások - Helyi önkormányzati előírások és szabályozások - Vízi közlekedési és egyéb vízfelület-használati – parti közlekedés - Népegészségügy - Területhasználat, építésügy - Mező-, erdő-, vad, és halgazdálkodás - Turizmus

11 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 2.2 A működtetést ellátó szervezetek - Magyar Állam. - MNV Zrt. - Vízügyi Igazgatóságok. - Nemzeti Park Igazgatóságok. - A Kiskörei Vízerőmű és kapcsolódó energetikai létesítmények kezelője - Állami közútkezelők - A működtetésben részvevő, kezelői joggal nem rendelkező szervezetek (Önkormányzatok – koordinatív szervezetek) - Működésben és engedélyezési eljárásban közreműködő hatóságok és szervezetek - Rendvédelmi szervezetek - Népegészségügyi és tisztiorvosi szervezetek - Közlekedési hatóságok - Katasztrófavédelmi Igazgatóságok - Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok - „Idegen tulajdonú" területekkel rendelkező szervezetek és jogi személyek - „Idegen tulajdonú" területekkel rendelkező szervezetek és jogi személyek

12 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 2.3 A működtetés összhangjának biztosítása A Tisza-tó működtetésében részvevő szervezetek a szakterületüket érintő információkat kérésre kötelesek átadni a működtetésben közreműködő szervezeteknek. A működtetők a náluk keletkező közérdekű adatokat bármely érdeklődőnek kötelesek kiszolgáltatni. Egyébként az értesítendők körét saját hatáskörben döntik el, felvállalva az elmaradó tájékoztatásból esetlegesen bekövetkező hátrányokat.

13 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 2.4 A tó-használók (érdekeltek) folyamatos tájékoztatásának feladatai, a tájékoztatás feltételei és módja - a tó működtetésével kapcsolatos tájékoztatást a KÖTI- KÖVIZIG biztosítja. - a tó működtetésével kapcsolatos tájékoztatást a KÖTI- KÖVIZIG biztosítja. - az idegenforgalommal kapcsolatos tájékoztatást a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatósága és a helyi Tourinform irodák végzik. - a Hortobágyi és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adja a természetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást. - a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság végzi a tavon a törvényi előírások betartását, illetve adja meg az arról szóló tájékoztatást.

14 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 3. Közösségi használatok 3.1 Szabadidős –, sport- és kedvtelési célú használatok - Part- és vízfelület használat (a parton és vízen tartózkodás) általános szabályai (magatartás, környezet megóvása, sátorozás, piknikezés, fenntartási munkák eltűrése stb.) - Tisza-tó partjainak általános használati előírásait tartalmazza. - Használatok közműkeresztezéseire (víz, villany, szennyvíz) vonatkozó előírások. - Kerékpárutak létesítésére vonatkozó előírások. - Sátorozás, kempingezés előírásai. - Vadkempingezés tiltása. - Nomád táborhelyek, kikötői szálláshelyek létesítése.

15 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata - Szabadvízi fürdőzés, strandok kijelölésének hatósági és működtetési feltételeinek ismertetése - A fürdőzésre alkalmas területeket úgy kell kijelölni, hogy az kielégítse az MI-10/ 425-82. előírásait. - Fürdésnek minősül a Hajózási Szabályzat szerint vízi járműnek nem tekinthető úszóeszköz (játékcsónak, felfújható eszközök, stb.) vízen történő használata is. - Vízi és ökoturizmus Víziturizmusnak két ismert változata van, egyik a folyami turizmus, másik a tározón belüli turizmus. Ökoturizmus: a Tisza-tavi Madárrezervátum területe vezetővel látogatható. Szervezetten látogathatók a kialakított két vízi sétány és tanösvény a poroszlói és a tiszaörvényi, ezenkívül Tiszafüred Császlód szigetén épülő kalandpark. - Sport horgászat (parti és vízről történő …) A horgászati tevékenység az 1997. évi XLI. törvény a halászatról és horgászatról szóló törvény alapján végezhető. A partról történő horgászat (horgászhelyek kialakítása, sátorozás kérdése, parti közlekedés, horgászhelyek megközelítése)

16 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata - Vadászat A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról az 1996. évi LV. törvény és végrehajtási utasításai (módosítás) az irányadóak. - Vízi sportolás (zárt vízi-sportpályák, vízi-sportversenyek, téli sportok stb.) - vízisport rendezvényekre vonatkozó előírások - zárt és nyílt vízi sportpályák - vízisí használat. Vízisí pályák, melyek kijelölése igény esetén kérelemre történik, a HSZ. és a Központi Közlekedési Hatóság rendelkezései szerint. - Egyéb vízfelület használatok - víziállások - sólyapályák - veszteglés

17 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata -Téli jeges időszak tóhasználatára vonatkozó szabályok: A Tisza-tó belső területeinek jeges időszakban történő használata során be kell tartani a 46/2001. (XII. 27.) BM rendeletet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. Folyó és áramló vizek jegén tartózkodni tilos!

18 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 3.2 Közlekedés 3.2.1 Közúti és tóparti közlekedés (közlekedés – megközelítés – parkolás), különös tekintettel a töltés koronán történő közlekedésre: gyalogos, kerékpáros, gépjárművel történő közlekedés, egyéb szolgálati és hatósági közlekedés A közlekedés Tisza-tó partjain illetve megközelítés fejlesztésének iránya: - Gyalogos, kerékpáros és lovas turisztikai forgalomra az árvíz védekezési időszakon kívüli időben korlátozás nélkül igénybe vehető. - Gépjármű forgalom az árvízvédelmi töltésen: települések közötti átmenő forgalom tiltott, csak megközelítési és tartózkodási célú behajtás engedélyezett. Parkolás a Tisza-tó partjain: A közúti forgalom vízügyi kezelői előírásai betartásával.

19 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 3.2.2 Vízi közlekedés: hajózás (hajóút, vízút, kikötő, személyhajó kikötő (hajóállomás), kishajózás (sport és kedvtelési célú kishajó kikötő, ), egyéb vízi-közlekedés (csónak, vízi sporteszközök, úszóművek, stb.) - Víziút, hajóút, kikötők, hajóállomások. - A Tisza-tó vízi közlekedési rendje (öblítőcsatornák, nagy vízfelületek) - Korlátozások a Tisza-tavon a vízi közlekedésben (térbeli, időbeli és teljesítmény) - Közlekedési korlátozások a Tisza-tavon (lásd: 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről) - Kiskörei vízlépcső forgalmi rendje – hajózsilip üzemelése. - Kikötők, csónakkikötők vízügyi előírásai - Úszómű elhelyezés.

20 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 3.3 Hivatásos tevékenységek - A Kiskörei Vízlépcső és a Tisza-tó fenntartása – üzemeltetése -Vízbázis – vízkivételek (vízhasználatok, vízigények, ökológiai, mezőgazdasági, ipari stb.) - Energiatermelés - Természetvédelem - Halgazdálkodás - Vadgazdálkodás - Idegenforgalom

21 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tó és partjainak használati szabályzata 3.4 Különleges helyzetek (használati szabályok árvíz, vihar, vízminőségi havária stb. esetén, viharjelzés, vízi-mentés stb.) - Viharjelzés, irányfény fejlesztése folyamatban van. - Társadalmi és hivatásos vízi mentő szolgálat - mentőőri szolgálat - vízi mentő szolgálat.

22 Lakossági fórum - 2010.október 27. Dokumentumok Mellékletek gyűjteményének tartalmi felépítése:  1. A Tisza-tó területegységei és részterületei (térképi és táblázatos bemutatás)  2. Jelenlegi (engedélyezett) főbb területhasználatok 2.1 A parti települések területhasználati tervei (felsorolás, feltalálhatóság, kivonatos ismertetésük településenként) 2.2 Védett és szigorúan védett területek 2.3 Kijelölt szabadvízi strandok, és egyéb vízfelület használatok (pl. vízi-sípálya) 2.4 Bemutató ösvények és öko-turisztikai útvonalak bemutatása 2.5 Kikötők 2.6 Jelentősebb gépkocsi parkolók  3. A Kiskörei VLP és a Tisza-tó szabályozó műtárgyainak üzemeltetési engedélye  4. A védett értékek természetvédelmi kezelési terve  5. Jogszabály-gyűjtemény  6. A Tisza-tó parti településeinek fejlesztési elképzelései  7. Tisza-tavi Kódex kérdőíve és értékelése

23 Lakossági fórum - 2010.október 27. A Tisza-tavi Kódex készítésének lépései - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács elfogadta a Kódex tematikáját. - A Tisza-tó Napján 2010. május 13-14-én a Tisza-tavi Kódex Együttműködési Megállapodásának aláírása, a Kódex felépítésének bemutatása, résztvevők által ajánlás megfogalmazása. - Társadalmi egyeztetések, kérdőívek szétküldése, a válaszok értékelése, összesítése. 1. egyeztetés (2010. április 21.) Együttműködési Megállapodás tervezetének egyeztetése. 2. Egyeztetés (2010. június 21.) A Tisza-tó rendeltetése, értékei, a haszonvételek lehetőségei 3-4-5-6. Egyeztetés (2010. június 21, július 15, augusztus 16.) Az egyeztetések tárgya a Tisza-tó működtetése c. fejezet volt. 7-8. egyeztetés (2010. augusztus 30.) A Kódex Közösségi használatok című fejezetet került megtárgyalásra. 9.-10. egyeztetés (2010. szeptember 15.) Közlekedés és Hivatásos tevékenységek fejezetek megtárgyalása. 11. Egyeztetés (2010. szeptember 30.) A Tisza-tó házirendjének egyeztetése. - Tisza-tavi téli vízszint egyeztető tárgyaláson a Tisza-tavi Kódex házirendjének bemutatása. (2010.október 05.) - Lakossági fórum a Tisza-tó jobb és bal partján, Kiskörén és Abádszalókon. (2010. október 27.) - Tisza-tavi Kódex véglegesítés előtti anyagának bemutatása Egyeztető Fórumon, a készítés folyamatában közreműködő valamennyi szervezet részvételével. (2010.november 02.) - Az elkészült anyag bemutatása és elfogadása a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács és a Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésein.

24 Lakossági fórum - 2010.október 27. A szabálygyűjtemény összeállítását a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács kezdeményezte. A Tisza-tavi Kódex a Tiszavíz Vízerőmű Kft., a Magyar Turizmus Zrt., a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás támogatásával valósult meg. A Tiszavíz Vízerőmű Kft. a támogatást a gazdasági tevékenysége alapján elért eredményből nyújtotta.

25 Lakossági fórum - 2010.október 27. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Tisza-tó Fejlesztési Kft. elérhetőségei: ttfkft@gmail.com www.tisza-to-fejlesztes.hu


Letölteni ppt "Lakossági fórum - 2010.október 27. Tisza-tó Fejlesztési Kft. Aquila ’91 Kft. Tisza-tavi Kódex A Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések