Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai Gálai Antal, Baja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai Gálai Antal, Baja"— Előadás másolata:

1 Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai Gálai Antal, Baja http://www.water.hu/ice/webcam/

2

3 Zsuffa: 197x-es jégzajlásfotók perspektívikus maszkja jégborítottsági vizsgálatokhoz perspektívikusan torzított celákban a zajló jég-víz arány becslése szemrevételezéssel

4 Az egymást pl félpercenként követő felvételeken a zajló alakzatok jellemző pontjait követő keresztszelvénybeli elmozdulási ábra arányos a felszíni sebességeloszlással

5 E sávonkénti sebességérték s a fedési arány szorzatösszegéből kapjuk a jéghozamot. E fárasztó s a szubjektív becslés miatt hibákkal terhelt munka mérőműszerért kiáltott, s az elgémberedett kezű fotós is telente automatikus képtovábbításért fohászkodott… A sebesség állandóbb, a jégborítottsági arány sávonkénti átlagolt értékeivel kellett számolni

6 És akkor jött? (a Tenkes kapitánya?) Buzetzky Győző!, s hozta a HTIs Szántó Istvánt... aki analóg áramkörös perspektívikus visszatorzítás és kontrasztállítás utáni kondenzá- toros töltésösszegzést kijelző analizátor „preInternet Networking Set Top Box”-ot fabrikált

7 •A kábelTV-ket évtizedekkel megelőző hálózati kamera képtovábbítását a Várhalmi Miklós vezette aduviziges hírközlési csoport végezte, a szükséges analóg elektro- technikai barkácsolásból a csanádi Felső István is derekasan kivette részét. •Majd jött a globális(?) felmelegedés, ‘s az extrém jó képességeit veszni hagyó, sem- miben nem alapos, de mindenhez jó érzékkel nyúló Traviczky Albert, ki a „Jézus szíve” szocialista brigáddal együtt magához vette az „ipari kamerát” is. A nagyobb ér- téket képviselő monitor és settopbox mérőműszer is az átszervezések és selejtezé- sek titkai folytán valószínűleg nem „csak” átvitt értelemben került kalapács alá. Közben Bajáról Zsuffa el, s semmi jég, nem hogy zajlás/torlasz/gátszakadás!… •Ettől kezdve a Zsuffa tanítvány Keve Gábor (KG) színrelépését követő jeges mocorgásáig se kép se hang. •A közbenső évtizedekben Gálai Antal (GA) exZsuffa munkatárs játszadozott koraszülött gondolataival az első computerrel összemadzagolt kamerák láttán, az OCR, rajzoló csapadék-/vízmérce digitalizálás és jégmérésért. •GA a TanKépzős Gyaxi iskolaTVstudióját drótnélküli hálózati AV elemekről segítve akadt először a beépített RISC processzoros AXIS kamerákra, s a Viking Szupremácia ékes köveit vulkánként okádó „kékfogú” lundi egyetemi ipari park portékáját indította javaslatával KG felé, aki a teendőket a sikerig fokozta. •A „hűledező” időjárás és az évtizedek alatt kiérlelt ügyintézési módszerek kedvező konstelláció alatti koincidenciája 2003 februárára szárba szökkent, s a javaslat gyümölcse, a duna.baja.hu AXIS 2120-as webkamera elcsípte a mára egyenlőre oly ritka jégzajlások utolsó tábláit. Sikeresen megküzdve a nagyközönséget a vizuális információözöntől, s a kamerát meg a jegesárak közti túlzott mechanikai kopástól óvó vezetői erőfeszítésekkel, az emberi faj behálózott része azóta is vígan nézheti a bogarak, lepkék tavaszi meleg fölötti örömtáncát a Duna híd alatti szelvényében.duna.baja.hu •S lám a webkamerák, a közbeszerzések e kinek édes, kinek naspolya fanyarságú gyümölcsei szépen szaporodnak, s mára ott vagyunk, mint a Zsuffa féle feldolgozás a fényképezőgép feltalálásakor, már „csak” a képfeldolgozó tudást kellene évszázadtól rövidebb idő alatt elszaporítani. Nos kedves mérnökpalánták, akkor vágjunk bele!

8

9 mottó: a gerenda a keresztmetszeti inerciából tudja merre forduljon, hova hajoljon; ergo: az inerciákból megtudjuk merre fordult, hova ment! ( © Gálai.BME ® 1982)

10 Kamera kalibráció Merthogy nem elég a képek xy pontjait ismerni, azok így vagy úgy jól eltorzítva vannak!

11 Kezdeti egyenletek http://www.water.hu/ice/webcam/ Kamera belső jellemzői (+torzítások A ), külső (=elhelyezés R); leképezési egyenlet, zaj … A megfigyelt tértartomány vízszintes sík! A*R=H meghatározása, majd R ortonor- malitásából A és R faktorizációja. Tangenciális és radiális torzítás, Nemlineáris statisztikai (pl Maximum Likelihood) paraméterbecslés és ciklikus iteráció tovább finomítja az ismételten újraszámolt kalibrációs eredményeket Lencse precizitás és fényérzékelő lapka elhelyezés szuperponálódó hibái

12 http://www.water.hu/ice/webcam/ Hiba minimalizálásának kezdete… … A többi oldal, s a magyarázó szöveg a fenti címen vannak!

13 Integrálás a térbe(li síko)n => integrálás a képen = A Jacobi determináns Zárt alakra hozás folytatása => http://www.water.hu/ice/webcam/ etc… etc… folyt.köv.... és helyszíni kalibráció hiányában?

14 Képek közti elmozdulás/elfordulás detektálásának képenkénti alappontjai SIFT(scaleInvariantLocalFeatures) léptékfüggetlen helyi jellemzők módszere ©Lowe.ubc.ca.US®6,711,293

15 http://www.water.hu/ice/webcam/ Digitális kamerák kalibrációja ©Zhang.ms.US®6437823


Letölteni ppt "Webkamerás folyami jégmegfigyelés alapjai Gálai Antal, Baja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések