Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tőkebefektetések a KKV-szektorban Előadó:Dr. Arató Krisztina vezérigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tőkebefektetések a KKV-szektorban Előadó:Dr. Arató Krisztina vezérigazgató."— Előadás másolata:

1 Tőkebefektetések a KKV-szektorban Előadó:Dr. Arató Krisztina vezérigazgató

2 Fejlesztési tőkebefektetéssel erősíteni a növekedési potenciállal rendelkező hazai kis- és középvállalkozásokat A Társaság küldetése:

3 Mi a Társaság alapításának a célja? A vállalkozásokba fektetett tőkével segíteni termék-, eszköz- és technológiafejlesztésüket, a vállalkozás hozzáadott értékének növekedését A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. által nyújtott tőkeinjekció révén a vállalkozások piaci potenciálja, megítélése és hitelképessége jelentősen javul, képesek lehetnek a fejlődéshez szükséges forrásokat a kapott tőkén felül bankhitellel is kiegészíteni Befektethető tőke: 3,4 milliárd Ft

4 Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Rt. Jegyzett tőke:1.700.000.000 Ft Saját tőke:3.400.000.000 Ft Alapítás:2001. december 20-án Bejegyezve:2002. január 15-én Tulajdonosi szerkezet: OTP Bank Rt. 1,47% Budapest Bank Rt. 1,47% Magyar Fejlesztési Bank Rt. 1,47% Magyar Állam (GKM) 88,24% Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2,94% Hitelgarancia Rt. 1,47% Magyar Export-Import Bank Rt. 1,47% Erste Bank Rt. 1,47% KVFP Rt.

5 Mely vállalkozások lehetnek érdekeltek? A Társaság számára egy üzletileg alaposan átgondolt induló vállalkozás is lehet partner, amennyiben jó üzleti elképzeléssel, ehhez kapcsolódó üzleti tervvel és megfelelő referenciájú tulajdonosokkal, vezetéssel rendelkeznek. A Társaság jellemzően olyan korlátolt felelősségű társaságokba (Kft) vagy részvénytársaságokba (Rt) fektet tőkét, amelyek legalább két teljes lezárt üzleti évvel, eredményes gazdálkodási múlttal és további fejlődési potenciállal rendelkeznek Nem fektethet be tőkét a Társaság mezőgazdasági-, és pénzügyi vállalkozásokba

6 Mely vállalkozások NE jelentkezzenek? Lejárt köztartozással rendelkező vállalkozások Felszámolás vagy csődeljárás alatt álló vállalkozások A tőkebefektetést banki hitel vagy tagi kölcsön kiváltására felhasználni tervező vállalkozások

7 Mekkora lehet a befektetés összege? A beruházás nagyságrendjétől függően ez kiegészülhet a Társaság valamelyik részvényes bankja által nyújtott hitellel. A befektetés minimális összege 10 millió Ft, felső határa 100 millió Ft (egyszerűsített tőkeemelési eljárásnál - termelőeszköz beszerzésre - a felső határ 20 millió Ft). A befektetés összegének megfelelő nagyságú tőkével a vállalkozásnak is rendelkeznie kell.

8 Kik lesznek a tulajdonosok? A KvfP Rt. tulajdoni hányada - a tőkebefektetés után - a felemelt (jegyzett) tőkében kevesebb, mint 50 %, így a vállalkozás nem veszti el az őt megillető adó- és egyéb kedvezményeket A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. (KvfP. Rt.) - egy előre meghatározott időtartamra - társtulajdonossá válik a vállalkozásban.

9 Ki fogja vezetni a vállalkozást? Az információ-szolgáltatás (monitoring) havi, negyedéves /féléves, illetve éves gyakoriságú, az üzletmenet legfontosabb jellemzőire tér ki. A vállalkozás irányítása a jelenlegi tulajdonos (a jelenlegi menedzsment) kezében marad, de a KvfP Rt. - mint társtulajdonos - rendszeres információ-szolgáltatást ír elő, és meghatározott kérdésekben döntési jogokat szerez.

10 Milyen információt kell benyújtani? Amennyiben az előzetes értékelés alapján a vállalkozás befektetésre formailag alkalmasnak bizonyul, úgy a KvfP Rt. megküldi részére a részletes Adatlapot, amelyben a következők tömör kifejtését várja: A megvalósítani kívánt projekt vagy fejlesztés műszaki leírása Éves beszámolók (két évre visszamenőleg) Jövőkép bemutatása (a kitűzött projekt megvalósítása után a vállalkozás piaci helyzetének változása) Éves bontású üzleti terv a futamidő végéig

11 Mennyi időre fektet be a Társaság? A kivásárlás kedvező üzletmenet esetén a tervezettnél korábban is megtörténhet A tőkebefektetés időtartama maximum 5 év, jellemzően 3 és 5 év közötti, amelynek leteltével a KvfP Rt. tulajdonhányadát a társtulajdonosok megvásárolják A kivásárláshoz szükség esetén banki hitel is igénybe vehető, amihez a KvfP Rt. segítséget nyújt.

12 Mekkora az elvárt hozam? A KvfP Rt. hozamelvárása szerény, gyakorlatilag a tőke forrásköltségét fedezi és egy, a vállalt kockázat mértékével arányos felárat tartalmaz A KvfP Rt. a befektetett tőkéje után hozamot vár el. A szerződésben rögzített hozam a tőke kivonásakor esedékes Az elvárt hozam mértéke: BUBOR + 0,5%–3% p.a.

13 Egyszerűsített tőkeemelés JellemzőNormál tőkeemelésEgyszerűsített tőkeemelés Működési időAkár induló vállalkozás isMinimum 2 lezárt mérlegév Eredmény Nyereségesség az elbírálásnál pozitívum A legutóbbi két lezárt mérlegévben összességében nyereséges. Igényelhető10 MFt - 100 MFt között10 MFt - 20 MFt között Saját tőke Eredménytartalék + tőketartalék + jegyzett tőke összege meghaladja a kért tőkeemelést, vagy tulajdonosi tőkepótlás (készpénzes tőkeemelés) Saját erőAz elbírálásnál pozitívum Minimum 20%-os saját erő (készpénzállomány) szükséges Beruházási cél A tervezett projekthez kapcsolódó - előre megadott - termelőeszközök beszerzésére + a projekt egyéb költségeire kell fordítani a kért tőkeemelést A cégnek az előre megadott termelőeszközök beszerzésére kell fordítania a tőkeemelés összegét. Tevékenység Új tevékenységi kör beindítása is lehetséges Csak a jelenlegi tevékenységi kör fejlesztése (profilváltás kizárva) Megtérülési számítás Megfelelően alátámasztott ered- mény- és mérlegterv a teljes kihelye- zési időtartamra. A tőkeemelésből tervezett beruházás kihelyezési időtartam alatti megtérülésének alátámasztása.

14 A tőkebefektetés technikája A befektetett tőke ellenében a KvfP Rt. a vállalkozásban tulajdonhányadot szerez, ennek mértéke kevesebb mint 50%. E korlát célja, hogy a vállalkozás vezetése egyértelműen a jelenlegi tulajdonos kezében maradjon, továbbá a vállalkozás ne veszítse el a jogot azokra a kis- és középvállalkozásokat megillető támogatásokra vagy kedvezményekre, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megilletik. A befektetés minden esetben készpénzes tőkeemelés útján történik. A tőkebefektetésre vonatkozó döntést követően a vállalkozás és a Társaság között Együttműködési szerződés (szindikátusi szerződés) kerül megkötésre. Ez tartalmazza a rendszeres információszolgáltatás módját és egyéb, a befektető érdekei védelmében vagy az üzleti tervtől lényegesen eltérő működés esetén teendő intézkedéseket.

15 Monitoring Normál üzletmenet esetén nincs beavatkozás a vállalkozás irányításába A vállalkozás üzletmenetének követése havi, negyedéves/ féléves és éves rendszeres adatszolgáltatás útján Az üzleti tervtől jelentősen eltérő eredmények vagy a szindikátusi szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén megszorító intézkedések, beavatkozás.

16 Exit: a KvfP Rt. tulajdonhányadának értékesítése A vállalkozás vételi opciója: A vállalkozásnak és tulajdonosainak joguk van a futamidő alatt bármikor ugyanezen az áron kivásárolni a KvfP Rt. üzletrészét (részvényhányadát). A KvfP Rt. eladási opciója: A vállalkozás és tulajdonosai a szindikátusi szerződésben vállalják, hogy a futamidő végén a KvfP Rt. üzletrészét (részvényhányadát) az előre meghatározott képlet szerint megvásárolják.

17 Gyakran elkövetett hibák A tőke felhasználási célja átgondolatlan Nem megfelelő cégforma, mikrovállalkozás Hiányos a dokumentáció Az üzleti terv rosszul összeállított

18 Statisztika Megvalósult befektetések: – 2003: 15 db – 2004: 5 db Tőkebefektetési igények: – 2003:273 db Egy-egy vállalkozásba fektetett tőke – 35 MFt – 90 MFt Eddig befektetett (szerződött) tőke összesen – 1052 MFt Szektor – Gépipar – Élelmiszeripar – Orvosi műszerek és szolgáltatás – Vegyipar – Gyógyturizmus

19 Információ: Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 1053 Budapest, Szép utca 2. Telefon: (1) 486 32 30 Fax: (1) 486 32 32 E-mail: info@kvfp.hu www.kvfp.hu

20 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Tőkebefektetések a KKV-szektorban Előadó:Dr. Arató Krisztina vezérigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések