Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIBLIAI TÖRTÉNETEK. avagy az első peep-show a világon!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIBLIAI TÖRTÉNETEK. avagy az első peep-show a világon!"— Előadás másolata:

1 BIBLIAI TÖRTÉNETEK

2 avagy az első peep-show a világon!

3 Az erkölcsös Zsuzsanna asszonnyal történtek hiteles elmesélése: A Dániel-könyvben olvasható egy kis legenda Zsuzsannáról, amelynek témája az ókeresztény kortól napjainkig megihlette a képz ő m ű vészetet. Se szeri se száma azon alkotásoknak, f ő ként festményeknek, amelyben különböz ő korok fest ő i – a vallásos téma ürügyén- kipróbálták a szép asszonyi test megfestését.

4 Zsuzsanna egy igen gazdag és tekintélyes férfinak volt a felesége. Nemcsak szép volt, hanem erkölcsös is, mert szülei a mózesi törvény szerint nevelték. Az asszony mindennap déltájban férje kertjében sétált. Itt látta meg ő t két öreg bíró, akiknek megtetszett Zsuzsanna, és fölgerjedt bennük iránta a vágy. Közösen lesték Zsuzsannát, keresve a kedvez ő alkalmat, amikor egyedül találhatják és magukévá tehetik. Történt egyszer, hogy Zsuzsanna a nagy melegben fürdéshez készül ő dött. Szolgálóit elküldte olajért és ken ő csökért, meghagyván nekik, hogy zárják be a kert kapuját, hogy nyugodtan fürödhessék. Nem is sejtették, hogy a két vén, az alkalomra várva, elrejt ő zött a kertben.

5 Mikor a Vének az id ő t elérkezettnek látták, el ő bújtak rejtekhelyükr ő l, odafutottak Zsuzsannához és er ő szakoskodni kezdtek vele. Zsuzsanna azonban ellenállt, sikoltozni kezdett, de a vének is kiáltoztak és erkölcstelenséggel vádolták az asszonyt. A törvény el ő írásai szerint Zsuzsanna bíróság elé került. A két Vén ui. azzal vádolta Ő t, hogy míg szolgálói távol voltak és rázárták a kertet, egy ifjúval szeretkezett, aminek ő k szemtanúi voltak. Az ifjút nem tudták elfogni, mert er ő sebb volt náluk, így sikerült elmenekülnie. A nép elhitte a vének hamis vádját, hiszen a nép bírái voltak. Zsuzsannát halálra ítélték házasságtörés címen. Egy Dániel nev ű ifjú megállította a menetet, amely a veszt ő helyre kísérte Zsuzsannát és hamis tanúskodással vádolta a véneket. Erre mindnyájan visszatértek az ítélkezés színhelyére, hogy meghallgassák Dániel ellenvetését.

6 Dániel elkülönítette egymástól a véneket és egyenként hallgatta ki ő ket. Mindkett ő jükt ő l megkérdezte, hogy milyen fa alatt látták együtt Zsuzsannát az ifjúval. Az els ő bíró szerint: tölgyfa alatt

7 A 2. bíró szerint: mézgafa alatt

8 Dániel az ellentmondó hazugságok alapján meggy ő z ő en bebizonyította a vének gonoszságát és igazolta Zsuzsanna ártatlanságát. A jelenlév ő k ujjongásban törtek ki „és áldották az Istent, aki megmenti a benne bízókat”. Ezután rárontottak a hamisan vádaskodó vénekre. Úgy bántak el velük, ahogy ő k akartak elbánni az erkölcsös Zsuzsannával: a mózesi törvény szerint meg kellett halniok. Zsuzsanna egész rokonsága dics ő ítette istent, amiért az ártatlan vér megszabadult, Dániel pedig nagy tekintélyre tett szert a nép el ő tt. E rövid kis elbeszélés, amely eredetileg nem tartozott a Dániel könyvhöz, mondanivalójával szervesen kapcsolódik annak tanításához. Tanítása ui. az, hogy aki a törvényt megtartja, ha átmenetileg el is kell viselnie az igazságtalanságot, a megaláztatást, s ő t a halálos ítéletet is, végül megszabadul és diadalmaskodik.

9 Ezek után lássunk olyan festményeket, amelyeket „Zsuzsánna és a vének” címszó alatt festettek az elmúlt évszázadok híres fest ő i:

10 Lorenzo Lotto (1480 - 1556) ‏

11 Jan Massys (1509-1575) ‏

12 Jacopo Robusti Tintoretto (1518 - 1594) ‏

13 Tintoretto II. festménye

14 Tintoretto III. festménye

15 Paolo Veronese (1528 – 1588) ‏

16 Alessandro Allori (1535 – 1607) ‏

17 Palma Il Giovane (1544 – 1628) ‏

18 Guido Reni (1575 – 1642) ‏

19 Giovanni Bassano (1558 – 1617) ‏

20 Sisto Badalocchio (1585 – 1619) ‏

21 Anthonis van Dyck (1599- 1641) ‏

22 Peter Paul Rubens (1577- 1640) ‏

23 Rubens II. festménye

24 Rubens III. festménye

25 Artemisia Gentileschi (1593– 1653) ‏ a korai barokk híres fest ő n ő je!

26 Gentileschi II. festménye

27 Barbieri Guercino (1591 – 1666) ‏

28 Guido Canlassi (Cagnacci) (1601 – 1681) ‏

29 Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) ‏

30 Sebastiano Ricci (1659 – 1734) ‏

31 Giovanni Battista Piazzetta (1682 -1754) ‏

32 Jan van Noordt (1624 – 1686) ‏

33 Pompeo Batoni (1708 – 1787) ‏

34 Hölgyeim és Uraim! Ilyenek voltak régen a vének? A lefestett férfiak többségének még ő sz hajszála is alig volt! Sehol egy megtört Viagrára vágyó tekintet!! Egyébként ezek a világ els ő peep-show-jába belefáradt jogászfiúk teljesen meg ő rültek! Kérdem én, hogy melyik az a szolíd asszony,- akinek „kertjében” eddig csak a férje lakmározott -, ne rémülne halálra, ha két szexéhes fickó rontana rá és rögtön gruppenszexre akarná rávenni? Még egy érdekes momentum: a botanikai ismeret. Észrevették, hogy a tömeg fel se tételezte, hogy a bírók ne ismerték volna a fákat, amelyek dönt ő szerepet játszottak az igazság kiderítésében? Vajon mi mennyire ismerjük a fákat, növényeket?

35 VÉGE Összeállította: Dr. Juhász Miklós


Letölteni ppt "BIBLIAI TÖRTÉNETEK. avagy az első peep-show a világon!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések