Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÓZSASZENTMÁRTON - 2013 • Lélekszám: 2003 fő • Költségvetés: 388 MFt • Intézmények: – Polgármesteri Hivatal – Idősek Otthona – Óvoda – Védőnői szolgálat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÓZSASZENTMÁRTON - 2013 • Lélekszám: 2003 fő • Költségvetés: 388 MFt • Intézmények: – Polgármesteri Hivatal – Idősek Otthona – Óvoda – Védőnői szolgálat."— Előadás másolata:

1

2 RÓZSASZENTMÁRTON • Lélekszám: 2003 fő • Költségvetés: 388 MFt • Intézmények: – Polgármesteri Hivatal – Idősek Otthona – Óvoda – Védőnői szolgálat – Művelődési Ház és Könyvtár

3 BERUHÁZÁSOK • Idősek Otthona építése – 138 MFt • Ivóvízminőség javító beruházás – 50 MFt • Önálló szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep – 946 MFt • Csapadékvíz elvezető hálózat és árapasztó záportározó – 356 MFt • Utak, járdák aszfaltozása, buszöblözet kialakítása – 105 MFt • októberében kezdődik az Egészségház építése – 90 MFt

4 „Gyermekeink helyes nevelése olyannyira kötelességünk és érdekünk, olyannyira tőlük függ a nemzet java és boldogulása, hogy nagyon szeretném, ha mindenki megszívlelné, s nagy, igen nagy ügyet vetne rá.” John Locke: Gondolatok a nevelésről

5 1990- Helyi önkormányzatok meghatározó szerepe a közoktatás fenntartásában • kistelepülések törekvése saját iskolafenntartásra • önkormányzati rendszer szétaprózódott • jövedelemtermelő képességek között óriási különbségek • oktatás eltérő színvonalú az egyes településeken

6 1990- • az állam a feladatellátás költségigényét egységesnek feltételezte • állami normatívát biztosított a fenntartóknak • az önkormányzatok feladatellátásának költsége eltérő nagyságú • az iskolafenntartás költségeinek pótlása az önkormányzatok saját forrását terhelte

7 1997- • finanszírozás rendszere változott • tanulócsoportok maximális és ajánlott létszáma meghatározásra került • iskolaépületek fenntartási kiadásai emelkedtek • osztályok száma nem csökkent • az egyetlen iskola megtartása politikai kérdéssé vált

8 Az önkormányzatok közoktatási célú központi költségvetési támogatása a támogatások formája szerint, folyó áron (Mrd Ft) és a központi költségvetési támogatások aránya (%) (általános iskolára vonatkozóan) Év Folyó önkormányzati oktatási kiadás (Mrd Ft) Költségvetési támogatás (normatív támogatások és központosított előirányzatok) Központi támogatások aránya (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,153

9 2002- • 50%-os pedagógus béremelés állami finanszírozással • a béremelés költségeit nem viseli az állam • az önkormányzati saját bevételt felemészti az iskola fenntartása • szigorú, költségtakarékos gazdálkodás

10 2005- • normatív hozzájárulás csökkenő tendenciájú • átengedett egyéb bevételek csökkentek • közalkalmazottak közül kikerülő önkormányzati képviselők hatékony érdekérvényesítő képessége • cél: fenntartási költségek csökkentése

11 A közoktatási alapnormatívák összege az általános iskolai oktatásban 2004– 2011 (tanuló/év/ezer Ft Oktatási szint Évfolyam * **2008**2009**2010**2011** Általános iskolai oktatás – ,7 145,1134, – ,7145,1 134, – ,7 147,3136, – ,7 220,8155, – ,3 170,7157, – ,0171,3170,7157, – ,9 194,8180, – ,9 224,0180,2

12 2007- • közoktatás-teljesítménymutató bevezetése • újabb kényszerhelyzet • saját iskolafenntartó társulás létrehozása vagy • Integrálódás a többcélú kistérségi társulásba

13 Rózsaszentmárton község állandó lakossága és az általános iskolások száma (fő) ÉvÁllandó lakosokÁltalános iskolások

14 Nevelési-oktatási intézményfenntartók (db) Évek/ Fenntartó típusa Önkormányzat Önkormányzati (fenntartói) társulás Többcélú kistérségi társulás – –

15 A kistelepülések általános iskoláit érintő kiegészítő normatívák 2000–2009 (Ft/fő/év) A bejáró gyerekek támogatása Az intézmény­ fenntartó társulás támogatása A kistelepülések támogatása, ha a település lakossága: 1100 fő alatt 1500 fő alatt 1100–2999 fő1500–3000 fő3001–3499 fő –24 000– –24 000– –24 000– –24 000– –25 000– –25 000– – –25 000– – –25 000– 2008–45 000––––– 2009–42 800–––––

16 Intézményfenntartó társulás megalakításának előkészítése • tanulmányutak • önkormányzati partner keresése • társulás feltétele: gesztori szerepkör • közoktatási törvény kényszerítő ereje • társult önkormányzatok érdeke a társulás létrehozása

17 Rózsaszentmárton és Szücsi község gyermeklétszáma a 2006/2007. tanévben (fő) Évfolyam Rózsaszentmárton iskola gyermeklétszám Szücsi iskola gyermeklétszám Közoktatási törvény szerinti létszám

18 Intézményfenntartó társulás megalakításának előkészítése • pedagógusok, szülők ellenérzésének leküzdése • lakossági fórumok tartása • oktatási szakértők igénybevétele • Közös cél megfogalmazása: – többletbevétel – szakos ellátottság javítása – gyermekek utaztatásának elkerülése – pedagógus munkahelyek megőrzése

19 Társulási megállapodás – Alapító Okirat • 4 tagintézmény – 2 iskola, 2 óvoda szakmai és szervezeti autonómiája • pénzügyi-gazdasági feladatok • költségvetés elfogadása • igazgató kinevezése • normatíva különbözet biztosítása • meg kellett tanulni együttgondolkodni

20 Rózsaszentmárton község Önkormányzat oktatás finanszírozása Év Önk. működési kiadásai (eFt) Általános iskola kiadásai (eFt) Normatíva kiegészítő normatíváv al együtt (eFt) Ált. Iskola működési bevétel (eFt) Önk. hozzájárulá s (eFt) Önk. hozzájárulá s mértéke (%) Önk. hozzájárulá s mértéke az önk. működési költségvetés i kiadásához képest (%) ,715, ,810, , , , ,114,6

21 Az intézményfenntartó társulás mérlege • december – megszűntetés • KLIK fenntartás • Eredmények: – plusz bevétel megszerzése – szakos ellátottság javítása – gyermekek nem utaztak – minden pedagógus munkahely megmaradt – partneri együttműködés, tapasztalatszerzés

22 2013- • általános iskolai nevelés oktatás megszervezése nem kötelező önkormányzati feladat • 3000 fő alatti önkormányzat vállalhatja az iskola működtetését • egyházi fenntartás lehetősége • működtetés átadása a KLIK részére

23 2013- • Összegzés: – erőn felüli önkormányzati fenntartás – folyamatos alkalmazkodás a megváltozott jogszabályi környezethez • Állami fenntartás: – szolgáltatások egységesebb igénybevétele – hátrányok leküzdése

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Sipos Jánosné Rózsaszentmárton község polgármestere tel.:


Letölteni ppt "RÓZSASZENTMÁRTON - 2013 • Lélekszám: 2003 fő • Költségvetés: 388 MFt • Intézmények: – Polgármesteri Hivatal – Idősek Otthona – Óvoda – Védőnői szolgálat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések