Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 1 Koncepció a 2000 LE alatti települések szennyvíz- elvezetési és tisztítási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 1 Koncepció a 2000 LE alatti települések szennyvíz- elvezetési és tisztítási."— Előadás másolata:

1 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 1 Koncepció a 2000 LE alatti települések szennyvíz- elvezetési és tisztítási beruházásainak finanszírozására, a foglalkoztatás növelésére

2 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 2 Előzmények • A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (Program) soron következő módosítása kapcsán érkezett észrevételek és költség-csökkentési utasítások eredményeként a szennyvízelvezetési agglomerációkra vonatkozóan, a csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek státuszát reprezentáló adatok gyűjtésére került sor a 2000 lakos-egyenérték (LE) szennyezőanyag-terhelés alatti települések körében (2008) • A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv előírásai szerinti határidős kötelezettség csak a 2000 LE feletti szennyvízterhelésű településeket, rendszereket érinti • A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti magyar települési struktúra a családi házas jellegű, alacsonyabb koncentráltságot mutató térségben elhelyezkedő lakosságot érinti. Ezeknek az ingatlanoknak közművel történő ellátása nagyobb költségráfordítással jár, mint a városi környezetben lévőké

3 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 3 Adatok Település- csoport Település- szám (db) Települések aránya (%) Lakosszám (fő) Lakosok aránya (%) 150 000 fő felett50,22 413 19623,6 15 000 -150 000 fő862,72 924 15728,7 10 000 -15 000 fő531,7646 7136,3 2000 -10 000 fő65320,82 508 97524,6 2000 fő alatt*2348*74,7*1 713 379*16,8* Összesen3145100,010 206 420100,0 2008. évi felmérés alapján * Egy része már jelenleg is csatornahálózattal ellátott

4 2013. szeptember 26.4 A képződő kommunális szennyvíz lehetséges útja (Vidékfejlesztési Minisztérium: Útmutató a 2000 lakos-egyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához) Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke

5 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 5 • A 2008. december 31-i állapotot tükröző Program országosan 577 db 2000 LE szennyezőanyag-terhelés feletti agglomerációt alkotó közel 2000 db településre terjedt ki • A Programban szereplő közel 1100 db 2000 LE szennyezőanyag- terhelés alatti településre elvégzett leválogatás alapján megállapítható, hogy 214 db település még fejlesztéssel érintett • A fentiek alapján költségbecslést készítettünk a beruházási költségekre, és táblázatos formában állítottuk össze javaslatainkat.

6 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 6 A Programban nem szereplő települések száma Szennyvíz- terhelés csak szennyvízelvezető csatorna csak zárt gyűjtőtartály csak egyedi kisberendezés, létesítmény (db)(LE)(millió Ft) 1332732 837690 700168 050258 950 Beruházási költségek (2011. évi árszinten)

7 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 7 Következmények • amennyiben minden kistelepülésen a hagyományos szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszere valósul meg, akkor ez mintegy 690 Mrd Ft-ot, míg a zárt rendszerű gyűjtőtartály esetében 168 Mrd Ft, egyedi szennyvíztisztító berendezések esetén pedig 258 Mrd Ft beruházást igényelne • a gazdaságosság vizsgálatakor figyelembe kell venni a hosszú távú (30, 50 év) üzemeltetés során felmerülő költségeket is. Vélhetően a reális költségek a két szélsőséges eset között fognak elhelyezkedni, így műszaki becslés alapján a 350-400 Mrd Ft-ot tartjuk szükséges forrásnak.

8 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 8 Miért érdemes a 2000 LE alatti településeket szennyvízközművel ellátni? • A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településeknél a feszültség oka a pénzügyi források hiánya, mely a fenti számítások figyelembe vételével végrehajtott intézkedésekkel feloldható volna • Az egészséges és korszerű életkörülmények biztosításának igénye megnőtt a kistelepülések lakossága körében • Ezen igények kielégítéséhez szükséges feltételek biztosításával a település vezetői növelhetik a település lakosságmegtartó képességét • Ugyanakkor jól látható, hogy a forráshiány politikai feszültséget is generál

9 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 9 Előzmények • A Programból kimaradó, a közműves szennyvízelvezető- és tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre – a közműves gyűjtőrendszerek kiépítése mellett – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozik • E települési kör fejlesztései az elmúlt időszakban - a komplex megoldásokat is lehetővé téve - néhány regionális operatív programban szerepeltek és kaptak támogatást • Figyelembe véve azonban a magyarországi, illetve a Közép-Kelet Európai adottságokat, a kistelepülések számára a ROP-os forrásokon fölül az EU Duna Régió Stratégia ún. „Zászlóshajó” projekt egy újabb, alternatívát kínálhat a finanszírozási források biztosítására.

10 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 10 EU Duna Régió Stratégia „zászlóshajó” projekt-javaslata 4. számú prioritási terület

11 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 11 Feladat 1. • a kistelepülések a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján elkészített települési szennyvízkezelési programjukban mutassák be a gazdaságossági és műszaki elemzésekre alapozva a fenntarthatóságot és a megfizethetőséget • A 2000 LE alatti agglomerációban legyen lehetőség a hagyományos szennyvízelvezetés- és-tisztítás megvalósítására, illetve a természet-közeli szennyvíztisztítás-, elhelyezés kialakítására és kiemelten javasolt az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, vagy szükség esetén a zárt szennyvíztárolók kialakítása • A „hagyományos” tisztítási és a zárt gyűjtőtartályos technológia mérnöki tervezési szabványai, tervezési irányelvei mellett az egyedi szennyvízkezelő berendezések alkalmazási, tervezési segédletek még nem állnak rendelkezésre, ezért ennek kiadása elsődleges fontosságú

12 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 12 Feladat 2. • Ugyancsak kiemelt figyelmet kell fordítani a ma Magyarországon még nem kellően elterjedt egyedi szennyvíztisztítási technológiák elterjesztésére • Ennek céljából folyamatosan kell üzemeltetni az utóbbi években hazai forrásból megvalósított minta település vízi közműveit, valamint ki kell alakítani egy bemutató, oktató bázist, ahol a „best practice” technológiák elérhetővé válnak • Szintén határozottan kell képviselni, hogy Magyarországon előnyt élvezzenek azok a beszállítók, akik vállalják független tanúsító szervezet által kiadott irat, megfelelőségi tanúsítvány megszerzését

13 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 13 A zászlóshajó projekt elemei A 2000 LE alatti települések szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházásának megvalósítását az alábbi három fázisra oszthatjuk: a.Előkészítés, tervezés (18 hónap) b.Megvalósítás, kivitelezés (72 hónap) c.Projekt befejezés, kiértékelés (11 hónap)

14 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 14 a. Az előkészítés és tervezés feladatkörei részletezve  Projekt-konzorcium létrehozása, megállapodás aláírással  A projekt finanszírozási rendszerének kidolgozása  Tervező partnerek kijelölése, feladat-meghatározások, szerződéskötések  Alkalmazási, tervezési segédletek elkészítése  Műszaki tervezés, típustervek készítése költségvetéssel, lehetőleg rögzített áras megoldásokra törekedve, amelynek célja, hogy azonos feladatnak országos szinten meghatározott ára legyen  Előregyártó cégek pályáztatása párhuzamosan a szakági tervek készítésével, kiértékelése, kiválasztása. A pályáztatás lebonyolítása az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel és kiírásaival összhangban

15 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 15 b. Megvalósítás, kivitelezés  Építtetői pályázatok beadása, kiértékelése, döntés  Banki finanszírozás biztosítása pályázat, vagy egyszerű kérelem útján, lehetőség szerinti gyors banki elbírálással  Szakterületenkénti szerkezeti előregyártásokra felkészülés, a gyártás beindítása a megrendelések függvényében  Kivitelező cégek pályáztatása. Javasolt a regionális elosztású vállalkozások kijelölése  Szakági tervezők igénybevétele. Építtetői igényfelmérés, típusterv-adaptálás, szükség szerinti hatósági engedélykérelmek benyújtása  Szerződéskötés a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, kivitelezés indítása, befejezés.  A kivitelezés lebonyolítása, szerkezet-előregyártás a rendeléstől a műszaki átadásig  A megvalósult fejlesztéssel elért pályázati feltételek teljesülésének kiértékelése

16 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 16 c. A zászlóshajó-projekt befejezése, kiértékelése  A teljes, 1332 településre kiterjedő „zászlóshajó projekt” befejezési határideje 2019. 12. 31.  A teljes projekt komplex kiértékelési határideje: 2020.11.30.

17 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 17 A projekt foglalkoztatás-politikai síkja 1.  a projekt előkészítése, a beruházások megtervezése, kivitelezése, az üzemeltetése, fenntartás a során jelentős élőmunka igény keletkezik  a projekt által érintett településeken, településrészeken kb. 400 ezer ingatlanban 1 millió fő lakik (forrás: KSH)  a fejlesztések beruházási értéke eléri a 400 milliárd HUF nagyságot 2011. évi árszinten Program előkészítés Beruházás előkészítés Beruházás kivitelezés Éves üzemeltetés, fenntartás 30 évre vetített összesítés Település kategóriaállományi létszám hónapban kifejezve 100 ingatlan alatti245015506 300 ingatlan alatti3512020728 300 ingatlan feletti4615025910 Egyedi, üzleti ingatlan112012382

18 2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 18 Tekintettel arra tényre, hogy a program által érintett települések ingatlan összetételéről részletes statisztika nem áll rendelkezésünkre, ezért csak mérnöki becslés alapján számítható ki a 30 éves üzemeltetési ciklusra eső foglalkoztatási igény. Eszerint 400.000 ingatlan a 728 állományi létszám hónappal és átlagos 300 ingatlannal elosztva 30 évre kb. 2.700-3.000 fő állandó foglalkoztatását eredményezi. Ehhez a számhoz hozzá kell még tenni a gyártás előkészítés, fejlesztés, gyártás, kereskedés során alkalmazott létszámot is, melynek nagyságát évi 300-500 főre becsüljük. Összességében tehát 3.000-3.500 fő állandó alkalmazását jelentheti a projekt megvalósulása. A projekt foglalkoztatás-politikai síkja 2.


Letölteni ppt "2013. szeptember 26. Kóthay László mérnök-közgazdász, Klaszter Tanács elnöke 1 Koncepció a 2000 LE alatti települések szennyvíz- elvezetési és tisztítási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések