Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon."— Előadás másolata:

1 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon átnyúló közlekedésfejlesztés előzetes megvalósíthatósági tanulmány DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2010. DECEMBER 13.

2 ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

3 A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE E LŐZETES EGYEZTETÉSEK K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

4 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE • F ÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP • S ZINTVONALAS TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP • K ÖZMŰNYILVÁNTARTÁS • R ENDEZÉSI TERV • G EODÉZIAI MÉRÉSEK • T ALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK • F ORGALMI ADATOK E LŐZETES EGYEZTETÉSEK K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

5 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Á TLAGOS NAPI FORGALOM 2010Á TLAGOS NAPI FORGALOM 2035

6 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Á TLAGOS NAPI FORGALOM VÁLTOZÁSA 2015 H A AZ M35, ÉS A 354- ES ÚT NEM ÉPÜL MEG Á TLAGOS NAPI FORGALOM VÁLTOZÁSA 2015 H A A TELJES ELKERÜLŐ ÚT MEGÉPÜL

7 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE E LŐZETES EGYEZTETÉSEK • M EGRENDELŐVEL • K ÖZLEKEDÉSI H ATÓSÁGGAL • V ÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL • K ÖZÚTKEZELŐKKEL • V ÍZÜGYI HATÓSÁGGAL • T ERMÉSZET, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMI HATÓSÁGGAL • M ŰEMLÉKVÉDELMI HATÓSÁGGAL K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

8 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE E LŐZETES EGYEZTETÉSEK K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK • E URÓPAI U NIÓS • O RSZÁGOS • R EGIONÁLIS • M EGYEI • D EBRECEN VÁROS • J OGSZABÁLYOK • S ZABVÁNYOK, MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

9 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

10 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA • B ELSŐ TEHERMENTESÍTŐ • K ÜLSŐ ELKERÜLŐ N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

11 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA • B ELSŐ TEHERMENTESÍTŐ • K ÜLSŐ ELKERÜLŐ C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

12 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

13 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA • DMJV PH • NKH • NIF • TKTVFE • TKÖH •…•… K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

14 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

15 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. VÁLTOZAT Külső gyűrűII. VÁLTOZAT Belső gyűrű 0+000 - 20+479 km sz. AUTÓÚT (piros) 0+000 - 20+479 km sz. FŐÚT (piros) 0+000 - 22+512 km sz. AUTÓÚT (zöld vég) 0+000 - 22+512 km sz. FŐÚT (zöld vég) 0+000 - 22+374 km sz. AUTÓÚT (bíbor vég) 0+000 - 22+374 km sz. FŐÚT (bíbor vég) 0+000 - 13+397 km sz. (kék) 2/2 szakasszal 0+000-13+995 km sz. (bíbor) TERÜLETMEGSZERZÉSKÖLTSÉGEI2 915 391 531 Ft2 595 131 534 Ft2 990 418 880 Ft3 030 312 537 Ft3 029 249 519 Ft3 074 082 849 Ft1 178 255 136 Ft1 528 883 847 Ft HATÓSÁGI DÍJAK1 704 000 000 Ft1 700 000 000 Ft1 728 000 000 Ft1 722 000 000 Ft1 728 000 000 Ft1 722 000 000 Ft1 340 000 000 Ft1 290 000 000 Ft KÖZMŰVEK3 278 159 300 Ft3 092 900 000 Ft3 679 877 300 Ft3 400 460 000 Ft3 675 478 100 Ft3 400 686 800 Ft5 938 900 000 Ft5 898 700 000 Ft ÚTÉPÍTÉS27 380 620 900 Ft14 612 484 679 Ft29 962 802 076 Ft16 616 206 973 Ft29 936 693 256 Ft16 599 847 951 Ft17 823 345 266 Ft17 953 221 812 Ft VÍZTELENÍTÉS6 432 526 410 Ft4 759 701 120 Ft7 284 068 498 Ft5 378 760 980 Ft7 175 352 722 Ft5 226 991 720 Ft2 431 100 000 Ft2 457 600 000 Ft HÍDÉPÍTÉS,HÍDREHABILITÁCIÓ5 825 600 000 Ft3 104 000 000 Ft7 766 800 000 Ft4 138 000 000 Ft6 732 800 000 Ft3 104 000 000 Ft5 000 000 000 Ft7 240 800 000 Ft VASÚTÉPÍTÉS0 Ft 30 000 000 Ft FORGALOMTECHNIKAIBERENDEZÉSEK1 235 379 030 Ft926 335 500 Ft1 437 926 030 Ft1 422 138 500 Ft1 438 217 030 Ft1 419 701 000 Ft765 140 000 Ft615 340 000 Ft KÖRNYEZET/ VADVÉDELEM2 668 600 000 Ft2 441 050 000 Ft3 093 605 200 Ft2 844 621 100 Ft3 070 800 800 Ft2 822 449 400 Ft0 Ft NÖVÉNYTELEPÍTÉS599 643 281 Ft154 576 759 Ft685 037 521 Ft507 174 778 Ft684 927 147 Ft417 051 747 Ft267 000 000 Ft142 800 000 Ft MINDÖSSZESEN (NETTÓ)52 039 920 451 Ft33 386 179 591 Ft58 628 535 505 Ft39 059 674 869 Ft57 471 518 574 Ft37 786 811 467 Ft34 773 740 403 Ft37 157 345 658 Ft ÁFA (25%)13 009 980 113 Ft8 346 544 898 Ft14 657 133 876 Ft9 764 918 717 Ft14 367 879 644 Ft9 446 702 867 Ft8 693 435 101 Ft9 289 336 415 Ft MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ)65 049 900 564 Ft41 732 724 489 Ft73 285 669 381 Ft48 824 593 587 Ft71 839 398 218 Ft47 233 514 334 Ft43 467 175 504 Ft46 446 682 073 Ft K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE

16 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

17 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS S ZŰRÉSI SZEMPONTOK : • M ŰSZAKI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ÉS FENNTARTHATÓSÁG • M EGVALÓSÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS KOCKÁZATAI • M EGVALÓSÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

18 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT „1” MEGVALÓSÍTHATÓ VÁLTOZAT (KÜLSŐ TEHERMENTESÍTŐ) 1/2-es nyomvonal változat „2” MEGVALÓSÍTHATÓ VÁLTOZAT (BELSŐ TEHERMENTESÍTŐ) 3-as nyomvonal változat Műszaki megvalósíthatóság és fenntarthatóság 910 Megvalósítás és üzemeltetés kockázatai 107 Megvalósítás és üzemeltetés költségei 109 Összesen:2926

19 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS • B ERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • M ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • M ARADVÁNYÉRTÉK • P ÉNZÜGYI BEVÉTELEK BECSLÉSE • F ENNTARTHATÓSÁG K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

20 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS • K ÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI HASZNOK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY MUTATÓK É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

21 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS • K ÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI HASZNOK BECSLÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Utazási idő megtakarítása 13.085 mFt Baleseti kockázatváltozás 5.277 mFt Járműüzemi költségek25.982 mFt Környezeti hatások változása22.348 mFt Hasznok összegzése66.692 mFt Pénzben ki nem fejezhető hasznok

22 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS • K ÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI HASZNOK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY MUTATÓK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Nettó társadalmi haszon jelenérték (ENPV)13.861 mFt Társadalmi belső megtérülési ráta (ERR) ERR=6,533% nagyobb mint az alkalmazott diszkontráta Haszon/költség arány (BCR) BCR=1,16.

23 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT A változók 1%-os változásának hatására egyik teljesítmény mutató sem lépi át az 5%- os kritikus határt. Érzékenységi vizsgálat eredmény táblázat • VáltozókFNPVFRRENPVERR • Beruházási költség1% alatt1% alatt1% alatt1% alatt • Működési költség3 % 2,5 % 1% alatt1% alatt • Bevételek2 %2 % 1% alatt1% alatt • Fajlagos időtényező1% alatt1% alatt1% alatt1% alatt K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

24 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS • M ŰSZAKI KOCKÁZATOK • J OGI, TÁRSADALMI, INTÉZMÉNYI, PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

25 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K ÜLSŐ ELKERÜLŐ ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁSA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

26 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K ÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések