Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon."— Előadás másolata:

1 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az pályázati konstrukció Határon átnyúló közlekedésfejlesztés előzetes megvalósíthatósági tanulmány DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY DECEMBER 13.

2 ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

3 A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE E LŐZETES EGYEZTETÉSEK K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

4 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE • F ÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP • S ZINTVONALAS TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP • K ÖZMŰNYILVÁNTARTÁS • R ENDEZÉSI TERV • G EODÉZIAI MÉRÉSEK • T ALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK • F ORGALMI ADATOK E LŐZETES EGYEZTETÉSEK K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

5 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Á TLAGOS NAPI FORGALOM 2010Á TLAGOS NAPI FORGALOM 2035

6 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Á TLAGOS NAPI FORGALOM VÁLTOZÁSA 2015 H A AZ M35, ÉS A 354- ES ÚT NEM ÉPÜL MEG Á TLAGOS NAPI FORGALOM VÁLTOZÁSA 2015 H A A TELJES ELKERÜLŐ ÚT MEGÉPÜL

7 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE E LŐZETES EGYEZTETÉSEK • M EGRENDELŐVEL • K ÖZLEKEDÉSI H ATÓSÁGGAL • V ÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLLYAL • K ÖZÚTKEZELŐKKEL • V ÍZÜGYI HATÓSÁGGAL • T ERMÉSZET, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMI HATÓSÁGGAL • M ŰEMLÉKVÉDELMI HATÓSÁGGAL K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

8 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A LAPADATOK BEGYŰJTÉSE E LŐZETES EGYEZTETÉSEK K APCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK • E URÓPAI U NIÓS • O RSZÁGOS • R EGIONÁLIS • M EGYEI • D EBRECEN VÁROS • J OGSZABÁLYOK • S ZABVÁNYOK, MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

9 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

10 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA • B ELSŐ TEHERMENTESÍTŐ • K ÜLSŐ ELKERÜLŐ N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

11 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA • B ELSŐ TEHERMENTESÍTŐ • K ÜLSŐ ELKERÜLŐ C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

12 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

13 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA • DMJV PH • NKH • NIF • TKTVFE • TKÖH •…•… K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

14 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY T ERVEZÉSI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA N YOMVONALAK MEGHATÁROZÁSA C SOMÓPONTOK, KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZÉSEK SZERKESZTÉSE V ÉGLEGES EGYEZTETÉSEK LEFOLYTATÁSA K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

15 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. VÁLTOZAT Külső gyűrűII. VÁLTOZAT Belső gyűrű km sz. AUTÓÚT (piros) km sz. FŐÚT (piros) km sz. AUTÓÚT (zöld vég) km sz. FŐÚT (zöld vég) km sz. AUTÓÚT (bíbor vég) km sz. FŐÚT (bíbor vég) km sz. (kék) 2/2 szakasszal km sz. (bíbor) TERÜLETMEGSZERZÉSKÖLTSÉGEI Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HATÓSÁGI DÍJAK Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KÖZMŰVEK Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÚTÉPÍTÉS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft VÍZTELENÍTÉS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HÍDÉPÍTÉS,HÍDREHABILITÁCIÓ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft VASÚTÉPÍTÉS0 Ft Ft FORGALOMTECHNIKAIBERENDEZÉSEK Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KÖRNYEZET/ VADVÉDELEM Ft Ft Ft Ft Ft Ft0 Ft NÖVÉNYTELEPÍTÉS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft MINDÖSSZESEN (NETTÓ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÁFA (25%) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft K ÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE

16 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

17 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS S ZŰRÉSI SZEMPONTOK : • M ŰSZAKI MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ÉS FENNTARTHATÓSÁG • M EGVALÓSÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS KOCKÁZATAI • M EGVALÓSÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

18 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT „1” MEGVALÓSÍTHATÓ VÁLTOZAT (KÜLSŐ TEHERMENTESÍTŐ) 1/2-es nyomvonal változat „2” MEGVALÓSÍTHATÓ VÁLTOZAT (BELSŐ TEHERMENTESÍTŐ) 3-as nyomvonal változat Műszaki megvalósíthatóság és fenntarthatóság 910 Megvalósítás és üzemeltetés kockázatai 107 Megvalósítás és üzemeltetés költségei 109 Összesen:2926

19 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS • B ERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • M ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • M ARADVÁNYÉRTÉK • P ÉNZÜGYI BEVÉTELEK BECSLÉSE • F ENNTARTHATÓSÁG K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

20 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS • K ÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI HASZNOK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY MUTATÓK É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

21 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS • K ÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI HASZNOK BECSLÉSE ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Utazási idő megtakarítása mFt Baleseti kockázatváltozás mFt Járműüzemi költségek mFt Környezeti hatások változása mFt Hasznok összegzése mFt Pénzben ki nem fejezhető hasznok

22 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS • K ÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI HASZNOK BECSLÉSE • K ÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY MUTATÓK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Nettó társadalmi haszon jelenérték (ENPV) mFt Társadalmi belső megtérülési ráta (ERR) ERR=6,533% nagyobb mint az alkalmazott diszkontráta Haszon/költség arány (BCR) BCR=1,16.

23 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT A változók 1%-os változásának hatására egyik teljesítmény mutató sem lépi át az 5%- os kritikus határt. Érzékenységi vizsgálat eredmény táblázat • VáltozókFNPVFRRENPVERR • Beruházási költség1% alatt1% alatt1% alatt1% alatt • Működési költség3 % 2,5 % 1% alatt1% alatt • Bevételek2 %2 % 1% alatt1% alatt • Fajlagos időtényező1% alatt1% alatt1% alatt1% alatt K OCKÁZATELEMZÉS ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

24 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K IVÁLASZTÁS P ÉNZÜGYI ELEMZÉS K ÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS É RZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT K OCKÁZATELEMZÉS • M ŰSZAKI KOCKÁZATOK • J OGI, TÁRSADALMI, INTÉZMÉNYI, PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

25 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K ÜLSŐ ELKERÜLŐ ÜTEMEZETT MEGVALÓSÍTÁSA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

26 DEBRECEN VÁROS KELETI KÖRGYŰRŰ ÉPÍTÉS ELŐ MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY K ÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések