Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése Nemzeti Technológia Program Konzorciumi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése Nemzeti Technológia Program Konzorciumi."— Előadás másolata:

1 Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése Nemzeti Technológia Program Konzorciumi Ülés és megbeszélés 2013. 02. 14., Gyermely Köszöntjük partnereinket  !

2 •A PB2 projekt 3. munkaszakaszának munkatervi pontjai (hátralévő feladataink) •Monitoring mutatók !!!!! •Jelentés leadásának formai követelményei •Szakmai •Pénzügyi Tervezett program:

3

4

5

6

7

8

9 Monitoring mutatóink: Indikátorok (indikátor típus alatt a dokumentáció típusa) Célért Még vissza 2013 Szerencsi ZRt.KITE ZRt. Gyermelyi ZRt.MTA ATKBME 1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei Kifejlesztett új termék (db)15 5 (sütőipari) Kifejlesztett új szolgáltatás (db)32 Benyújtott szabadalmak száma (db) 11 ebből hazai (db) 11 Benyújtott hazai növényfajta-oltalmi bejelnetések száma (db) 22 Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db) 33

10 Indikátorok (indikátor típus alatt a dokumentáció típusa) Célért Még vissza 2013 Szerencsi ZRt.KITE ZRt. Gyermelyi ZRt.MTA ATKBME 2 Tudományos eredmények Publikációk száma (db) (publikációk (cikkek és előadások) listája, publikációk elektronikus változata, cikkek beküldését és/vagy elfogadását igazoló dokumentumok) 2517 ebből hazai (db)1711 1 Tud poszter ebből nemzetközi (db)86 2 cikk Disszertációk száma (db), típusa (disszertációk megnevezése, listája - diplomaterv, PhD disszertáció, stb. Disszertáció elektronikus változata.) 7 Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) (projektek listája és annak igazolása, hogy az új projekt a jelen projekt eredményeként jött létre) 43 ebből hazai (db)32 ebből nemzetközi (db)11 Projektben hasznosított magyar szellemi temékek száma 11

11 Indikátorok (indikátor típus alatt a dokumentáció típusa) Célért Még vissza 2013 Szerencsi ZRt.KITE ZRt. Gyermelyi ZRt.MTA ATKBME 3. Emberi erőforrás 48 11060 FTE 4. Társadalmi és gazdasági hasznosítás A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma, db) (disszeminációs intézkedések (cikkek, előadások, médiamegjelenés, konferenciarendezés, stb.) listája, cikkek és előadások elektronikus változata, médiamegjelenések dokumentált változata (TV riport esetén a műsor adatai - dátum, idő, csatorna, stb - és a műsor elektronikus változata, írott sajtómegjelenések esetén a megjelenés időpontja, helye, megjelent sajtótermékek elektronikus változata) 207 3 (2cikk+1TV) 3 (cikk2+KutÉ poszter) nemzetközi konferenciákon (db)107 Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db) (A projekt eredményeit hasznosító tantárgyak listája = azon MSc, PhD, stb, tantárgyak listája, amelybe beépültek jelen projekt K+F eredményei) 84 Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre, vállalkozások száma, db) 28

12 Amennyiben nem teljesítjük a vállalt monitoring mutatókat a Támogató nem teljesítettnek veheti a Projekt szakmai tevékenységét! Indikátorok (indikátor típus alatt a dokumentáció típusa) Célért Még vissza 2013 Szerencsi ZRt.KITE ZRt. Gyermelyi ZRt.MTA ATKBME 6. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3-5 évben) Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma, szövetkezetek, vállalkozások száma (db) 50 További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db) 54 A projekt eredményét hasznosítók száma összesen (db) 45 Ebből a projekt eredményét hasznosító KKV-k száma 35 Ebből a projekt eredményét hasznosító nagyvállalatok száma 55 Ebből a projekt eredményét hasznosító nemzetközi vállalatok száma 55 A projek révén létrejött új ipari kapcsolatok száma 66 Megtartott munkahelyek száma 55 Aprojekt eredményeit mely országokban lakalmazzák 55

13 MAG ZRT. minden projekt jelentésnél így is kéri! Záró szakmai beszámoló: •Aktuális munkaszakasz részfeladataihoz tartozó valamennyi, a szakmai teljesülés alátámasztásául szolgáló vagy arra alkalmas dokumentum: (Jegyzőkönyvek, munkanaplók, részjelentések) •Részfeladatonkénti (konzorciumi tagok esetében tagonként is) bontásban •Elektronikus adathordozón, rendezett formában •A megadott könyvtárstruktúra alapján

14 Ezek azok, egyenként Minden gondolatjel egy feladat amit igazolni kell!!!! A munkatervben feltüntetett részfeladatok- TAGONKÉNT!!!

15 A nevesített eredménydokumentációk - TAGONKÉN !!! Így vállaltuk! Itt található, az eredmények dokumentálásának formája

16 Ellenőrizni szükséges:  1. és 2. msz-ban jelentett konferenciák anyagainak meglétét  Keresni fogunk mindenki ezek ügyében személyesen  kérjük készítsék elő, ellenőrizzék a projekt azonosító és az akkori NKTH logó meglétét  1. és 2. msz. szakmai jelentéskor leadott anyagok meglétét  A 2011 és 2012 évi megjelenések megfelelnek-e a MAG új kritériumainak  utolsó, elköszönő dián bemutatjuk  Résztvevő személyek táblázatát (ki fogjuk küldeni)  Kérjük ellenőrizzék a vállalt, eddig jelentett személyek munkaidejét  Kérjük készítsék el ezek munkaidő nyilvántartását visszamenőleg és küldjék el a koordinációnak  Kérjük ellenőrizzék, hogy az adott partnerhez tartózó, vállalt munkaidő teljesül-e

17  A szakmai vezetőnek el kell készíteni a 25 oldalas összegző jelentést (a jelenlegi időszakról)  Záró beszámolót beadása szükséges a projekt teljes időtartalmára vonatkozóan (szintén 25 oldalas)  2 oldalas értékelő beadása szüksége a konzorcium és a projekt egészére vonatkozóan A beszámolók elkészítőire váró munka: - Kérjük segítsék, a határidőket tartsák!  Ehhez szükséges az önök által küldött, részfeladatonkénti összegző beszámoló!!!!

18  Szükséges elkészíteni az indikátorok/ monitoring mutatók táblázatát, mind a jelenlegi, mind a projekt egészére vonatkozó jelentés mellékleteként A beszámolók elkészítőire váró munka: - Kérjük segítsék, a határidőket tartsák!  Ehhez szükséges, hogy Önök elküldjék digitálisan a megjelenéseiket!  Szükséges elkészíteni a résztvevő személyek táblázatát, mind a jelenlegi, mind a projekt egészére vonatkozó jelentés mellékleteként  Ellenőriznünk kell a munkaidők meglétét az esetleges változásokat jelentenünk kell!  Ehhez szükséges, hogy Önök elküldjék digitálisan egy táblázatban a résztvevő személyek beosztását és munkaidejét!

19 A beszámolók elkészítőire váró munka: - Kérjük segítsék, a határidőket tartsák! Részfeladatok teljesülését alátámasztó dokumentumokat a következő könyvtárstruktúrában szükséges benyújtanunk (csak erre az évre, de az ellenőrzésre visszamenőleg is szükséges a megléte):  3.5.2. munkatervi feladat könyvtára  Szerencsi ZRT. könyvtára 1.Részfeladat könyvtára  Szakmai részbeszámoló (5oldalas) dokumentum  Alátámasztó dokumentumok, pl. JK-k dokumentumok 2.Részfeladat könyvtára ****  BME könyvtára 1.Részfeladat könyvtára ****  3.5.2. munkatervi feladat könyvtára  ****  Ehhez szükséges az önök által küldött, részfeladatonkénti összegző beszámoló  Alátámasztó dokumentumok JK-k

20  Új formanyomtatvány!!!  Küldeni fogjuk, kérjük ezt használják  Formátumán ne változtassanak  10-edes jegyeket ne írjanak a táblázatba  Kérjük a számlák és elszámolás véglegesítése előtt küldjék el, március első hetében a táblázatokat, akkor is, ha nem véglegesek  Ez ahhoz szükséges, hogy a felhasznált összegek közül kalkulálni tudjunk a tájékoztatási és koordinációs költségek viszonylatában  Valamint az esetleges elszámolhatósági problémákra felhívjuk figyelmüket  Kérjük a március első hetében küldjék el a majdani elszámolásban szereplő személyek listáját és projektben dolgozott munkaidejét Záró pénzügyi beszámoló:

21  Személyi költségek  Összest ellenőrzik!  Munkaidő nyilvántartás  Résztvevő személyek szerződései, telj igazolás, munkaköri leírás  A résztvevő személyeket tudni kell szakmai feladatokhoz rendelni  Nem elszámolható: Cafeteria….  Külső megbízás  Mindet ellenőrzik, nagyon!!!!!!  Szerződés, telj. Igazolás, jelentés az elvégzett munkáról  Személyeknek fizetett külső megbízás csak akkor lehetséges, ha alkalmazásban nem állt az adott személy az adott cégnél Minden számlán szerepelnie kell: A számla értékéből: xy Ft Került elszámolásra/elszámolva a Tech_09-A3-2009-0221 sz. projekt terhére! A számla értékéből: xy Ft Került elszámolásra/elszámolva a Tech_09-A3-2009-0221 sz. projekt terhére! Záró pénzügyi beszámoló:

22  Dologi költségek  Leginkább a nagy összegű számlákat ellenőrzik !!!!  Nem elszámolható: javítás, karbantartás, bérleti díj  Utazás: nem elszámolható az üzemanyag költség és az amortizáció, kivéve a kiküldetési rendelvénnyel  Utazások, megjelenések költségei csak akkor elszámolhatók, ha ott van az előadás, poszter anyaga  Tudni kell bizonyítani, hogy a teljes számla összege csak a projekt megvalósítására használt!  Rezsi, nem szabad túllépni  Eszközök és immateriális javak  Nagyon Ellenőrzik: Szállító, bevételi jegy, leltári biz., számla, közbeszerzés….  Amortizáció, a pénzügyi szabályzatnak megfelelően elszámolható!!  Ellenőrzik ténylegesen az elszámolt mértékben került-e felhasználásra Számlák dátuma: Projekt zárás előtti héten, nap esetében nehezen indokolható, hogy még a projekt céljaira került felhasználásra Záró pénzügyi beszámoló:

23 -Határidők????? -Bármilyen probléma felvetődik, állunk rendelkezésre! Kommunikációs pontok: szendi@mail.bme.hu tomoskozi@mail.bme.hu Köszönjük a részvételt! Egyebek Munkánk kapcsolódik az "Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése (TECH_09_A3-2009-0221)", c. kutatási projekt szakmai céljainak megvalósításához.


Letölteni ppt "Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése Nemzeti Technológia Program Konzorciumi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések