Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”."— Előadás másolata:

1 ÁROP „Partnerség erősítése”

2 Előzmények A Civil Információs Centrumok felállításáról és működéséről a évi CLXXV. törvény – Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról – VIII. fejezete rendelkezett. A kormány ennek megfelelően címpályázatot írt ki civil szervezeteknek, így biztosítva, hogy az ország minden megyéjében és Budapesten, megnyíljanak a civil szervezetek tevékenységét támogató és partnerséget elősegítő szolgáltató központok. Veszprém megyében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú egyesület nyerte el ezt a címet. A cím ünnepélyes átadására az Emberi Erőforrás Minisztériumban került sor, ahol Balog Zoltán miniszter úr személyesen adta át az egyesület elnökének a megbízólevelet. A civil információs centrumok tevékenységének támogatására az Államreform Operatív Program biztosít anyagi forrásokat az ÁROP pályázat keretében, mely közel 35 millió forintos támogatást nyújt 30 hónapra, 2014 december 31-ig.

3 Terület: Célcsoport: Elnyert összeg: 34 610 000 Ft/30 hónap
ÁROP „Partnerség erősítése” Terület: Veszprém megye Célcsoport: megyei civil szervezetek (3 484 db – a birosag.hu adatai alapján) Elnyert összeg: Ft/30 hónap Ft/hó

4 A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
A pályázó szervezet A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 2000 –től Civil Ház program, az egyesület elődje a Közigazgatási Informatikai és Szolgáltató Iroda 2003-ban megalakul az egyesület – Nonprofit Szolgáltató Központ 2004 Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) 2005-től proHáló országos hálózat tagja 2005-től kerekasztalok generálása Veszprém megyében 2006 Civiltech Adományozó Program E-civil program (e-learning képzések civileknek) 2007 Esélyek Háza program 2011 Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont

5 Igények felmérése képzések, tréningek projektmenedzsment, pályázatírói, marketingkommunikáció, alternatív forrásszerzési lehetőségek (adományszervezes, 1% gyűjtés, önkéntesség), elektronikus ügyvitel, számítástechnikai, civil jogi és pénzügyi ismeretek, tanácsadói, segítői kompetenciákat segítő belföldi tanulmányutak szakmai kiadványok, rendszeres hírlevek részletes esettanulmányok gyűjteménye jó gyakorlatok gyűjteménye helyi, területi, szakmai hálózatok, együttműködések kialakítása

6 Stratégiai célok Erősödjön a civil szervezetek együttműködése a közszféra és a vállalkozói szektor szereplőivel A közigazgatás, a civil és a vállalkozói szektor közötti kapcsolatok, szakmai irányultságú együttműködések erősítése Partnerségi megoldások támogatása Intézményesített formák elterjesztése Megfelelő nyilvánosság biztosítása A civil szférában és a közigazgatásban foglalkoztatottak, a partnerek közös képzése A fentiek által valamennyi települési önkormányzat tervezési eszköztára bővül; kiszámíthatóbbá válik a jogi-, gazdasági környezet; átláthatóbbá, célzottabbá válnak a folyamatok; javul a társadalmi esélyegyenlőség, az állampolgárok életkörülményei és társadalmi integrációja.

7 Stratégiai célok civil szervezetek szolgáltatásfejlesztése szervezetfejlesztése a hazai és EU-s forrásteremtő képesség javítása, ezáltal a fenntartható működésük megalapozása a civil szektor általános, helyi, megyei érdekeit megfogalmazó, azokat képviselő, a felmerült problémákra megoldásokat kidolgozó civil szervezetek felkészítése

8 A pályázat keretében megvalósítandó
részletes célok A közigazgatás, a civil és a vállalkozói szektor közötti kapcsolatok intézményesített formájának kialakítása – az adott települési önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak, valamint helyi vállalkozói szektor alkalmazottainak szemléletformálása, felkészítése Módszer: szakmai tanácsadási rendszer kialakítása és biztosítása a civil információs centrum által a projekt időszaka alatt Civil és szakmai szervezetek együttműködésének erősítése – széles nyilvánosság biztosítása Módszer: közvetlen információnyújtás, tanácsadás, információs nap szervezése az érintettek számára, szélesebb társadalom tájékoztatása Intézményesített partnerségi megoldások támogatása Módszer: konferenciák tartása az önkormányzatok és az érintett intézmények, szakemberek számára, jó gyakorlatok, sikeres intézkedések, végrehajtások bemutatása, elektronikus gyűjtése, honlapon való elérhetőségének biztosítása stb. A partnerségben működők közös képzése az együttműködés fejlesztése érdekében Módszer: közös képzések, szemléletformáló workshopok stb.

9 Tevékenység (szolgáltatások)
I. Tanácsadások: Jogi tanácsadás A projekt ideje alatt vállalt jogi tanácsadás száma 300 óra. Pénzügyi tanácsadás A 30 hónapos időszakban 300 óra tanácsadást valósítunk meg. Egyéb tanácsadás pályázati informatikai, forrásteremtési, társadalmi felelősségvállalás 1050 tanácsadási óraszámot valósítunk meg a projekt ideje alatt.

10 II. Információs szolgáltatások: civil szervezetek
Tevékenység (szolgáltatások) II. Információs szolgáltatások: civil szervezetek megyei, települési önkormányzatok együttműködése kisebbségi önkormányzatok üzleti szféra Ennek érdekében Partnerségi Információs Napot szervezünk a projekt ideje alatt összesen 58 alkalommal a kistérségekben: tanácsadások információs napot Tréningek A projekt ideje alatt 50 alkalommal valósítunk meg kistérségekben workshopokat, tanácsadásokat.

11 III. Infokommunikációs szolgáltatások:
Tevékenység (szolgáltatások) III. Infokommunikációs szolgáltatások: Folyamatos információ szolgáltatás adatbázis (önkormányzati civil referensek , megyei civil szervezetek) szakmai könyv és dokumentációtár jó gyakorlatok gyűjteményét új civil törvény intézkedései Honlapunkon információs tartalmakat közzéteszünk, és elektronikus hírlevelünket az ott regisztrált szervezeteknek heti rendszerességgel frissítjük. A projekt előrehaladásáról és eredményeiről folyamatosan szolgáltatunk információt, valamint megjelentetjük a civil szektort érintő jogszabályokat és azok gyakorlatban alkalmazható magyarázatát. Irodatechnikai szolgáltatásokat nyújtunk a nálunk regisztrált civil szervezetek részére. Irodai infrastruktúránkat használhatják, így a számítógépet, internetet, fénymásolót, nyomtatót, szkennert, stb., vagy egyéb eszközeinket bérbeadjuk (projektor, vászon, laptop, videokamera, fényképezőgép) számukra tevékenységeik, rendezvényeik megvalósításához.

12 IV. Képzési és egyéb szolgáltatások:
Tevékenység (szolgáltatások) IV. Képzési és egyéb szolgáltatások: Egyesületünk a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá be van jelentkezve, a Közép-dunántúli Képzők Körének a tagja megalakulása óta, így képzéseinket, tréningjeinket a jövőben is folytatni kívánjuk, az alábbi témákban: projektmenedzsment, pályázatíró, marketingkommunikáció, alternatív forrásszerzési lehetőségek (adományszervezés, 1%, önkéntesség), elektronikus ügyvitel, számítástechnikai, civil jogi és pénzügyi ismeretek, az infó-kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos képzések. A projekt idején tananyagot fejlesztünk: önkormányzat – civil – vállalkozói, és nonprofit szakmai képzéssorozatot dolgoztatunk ki, összesen 20 alkalommal valósítunk meg képzéseket, 200 fő részvételével.

13 Fenntarthatóság, a projekt eredményei
Széles partnerségi hálózaton és együttműködésen alapul maga a projekt, A közreműködő szakemberek megfelelő szakmai kompetenciával, elkötelezettséggel és a célcsoport körében végzett több éves tapasztalattal rendelkeznek. A szervezet ismertsége, elfogadottsága, társadalmi beágyazottsága és kapcsolati tőkéje. Pályázati lehetőségeket keresünk a projekt folytatásához Az elsődleges célcsoport (civil szervezetek) problémáinak megoldására további kezdeményezéseket, projekteket indikálnak Napi gyakorlattá válik a partnerségi együttműködés, Szakmai, módszertani segítséget nyújtunk a projekt zárása után is Erősödik az együttműködés a három szektor szereplői között. Erősödik a civil szervezetek szerepvállalása, a közszolgáltatásokban betöltött szerepe A célcsoport problémáinak kezelését a társadalom széleskörűen segíti kezdeményezéseink által.

14 Partnerségi kapcsolatok
Kormány: A projekt végrehajtásáért felelős, illetékes minisztérium kijelölt főosztályával rendszeres kapcsolatot ápolunk. Önkormányzatok: A Veszprém Megyei Önkormányzat feladatcsökkenése nem gátolja a már kialakított jó kapcsolatot, a folyamatos információcsere mellett, a területfejlesztési, településfejlesztési szakterületek kapnak nagyobb hangsúlyt. Az önkormányzat biztosítja a munkánkhoz elengedhetetlen irodák használatát, -címeinket és a szerverén keresztüli kapcsolatot. A települési önkormányzatok közül kiemelkedő szerepük van a kistérségi központok önkormányzatainak, hiszen vidéki rendezvényeink többségében ezeken a településeken kerülnek megrendezésre. Lakosság: A projektek meghívóit a médián és a civil szervezeteken, intézményeken keresztül kívánjuk népszerűsíteni, a projekt publikus eredményeit szintén a médiapartnerek bevonásával kívánjuk közzétenni.

15 Partnerségi kapcsolatok
CIC hálózat: A CIC hálózat tagszervezeteivel, különösképpen a régiós partnerszervezetekkel rendszeres és folyamatos szakmai kapcsolat kialakítására törekszünk. Megyei és régiós szinten szolgáltató szervezetek, hálózatok, ernyőszervezetek: Partnerségünk célja, hogy a megye összes szervezetének nyújtott szolgáltatások eljussanak az érintettekhez, illetve nálunk nem lévő szaktudást vonjunk be munkánkba. Megyei civil szervezetek: A szolgáltatásainkat igénybevevő szervezetek is segíthetik munkánkat, így nem zárkózunk el semmilyen kezdeményezés elől, ha az céljainkat segíti és velük összhangban van.

16 Partnerségi kapcsolatok
 Városi Önkormányzatok: Zirc Város Önkormányzat Várpalota Városi Önkormányzat Tapolca Város Önkormányzata Csabrendek Község Önkormányzata Devecser Város Önkormányzata Pápa Város Önkormányzata Veszprém Megye Önkormányzata Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Balatonfüred Város Önkormányzata Halimba Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzat Ajka Város Önkormányzat

17 Partnerségi kapcsolatok
Civil Szerveztek: "Kristály-völgy" Terület és Vidékfejlesztési Egyesület Nevelgetők KH Alapítvány Egészséges Palotáért Egyesület Famulus Sümeg Kistérségéért Egyesület Élő Forrás Hagyományörző Egyesület CIVIL SZERVÍZ Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete Várfok Alapítvány Nők a Balatonért Egyesület Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete Reményforrás Egyesület proHáló Hálózat Zirci Civil Kerekasztal

18 Köszönjük a figyelmet! Bővebb információ: www.civilhazveszprem.hu
ÁROP „Partnerség erősítése” Köszönjük a figyelmet! Bővebb információ: 88/ Veszprém Kossuth u. 10. II/203.


Letölteni ppt "ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”."

Hasonló előadás


Google Hirdetések